GAIA

GAIA

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

Γ. βαρεμένος, Μ. Τριανταφύλλου: Ζητούν μέτρα για την διώρυγα Αμφιλοχίας


dioriga-erga-650x300Μέτρα προκειμένου να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν το μεγάλο αρδευτικό και υδρευτικό έργο της Αμφιλοχίας και των κοινοτήτων του Βάλτου, ζητούν με ερώτησή τους προς τον αρμόδιο υπουργό οι βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος και Μαρία Τριανταφύλλου.Το έργο, μεγάλης σημασίας για τον τόπο και την παραγωγική του ανασυγκρότηση, άρχισε να κατασκευάζεται πριν από 7 χρόνια, θα έπρεπε, σύμφωνα με την αρχική συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, να έχει ολοκληρωθεί πριν από 3 και σήμερα, ακόμη και με αυστηρή τήρηση των νέων προθεσμιών, δεν προβλέπεται να αποπερατωθεί πριν από τα τέλη του 2014, με αποτέλεσμα να παρατείνεται το οξύ πρόβλημα ύδρευσης της πόλης της Αμφιλοχίας και των χωριών της περιοχής και, ταυτόχρονα, της άρδευσης καλλιεργειών σε έκταση 100.000 στρεμμάτων.

Όπως συγκεκριμένα υπενθυμίζουν οι βουλευτές, οι πρώτες μελέτες για το έργο «Ανακατασκευή Διώρυγας Δ1 και επέκταση διώρυγας Αμβρακίας - Αμφιλοχίας για άρδευση κοινοτήτων επαρχίας Βάλτου» ξεκίνησαν τη δεκαετία του ’80, η οριστική μελέτη του εγκρίθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ΄90 και η δημοπράτηση και ανάθεσή του έγινε το 2006, με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους και με συμβατική προθεσμία περαίωσης τις 23 Φεβρουαρίου 2010.

Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς νερού δυτικά του Αχελώου, με σκοπό την ύδρευση και άρδευση κοινοτήτων της επαρχίας Βάλτου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας με την παροχέτευση υδάτων από τον ποταμό Αχελώο. Περιελάμβανε, συγκεκριμένα, την ανακατασκευή της διώρυγας Δ1 (10 χλμ), την αποπεράτωση της διώρυγας Αμβρακίας (12 χλμ), την κατασκευή της διώρυγας Αμφιλοχίας (9 χλμ), τη διώρυγα και τη σήραγγα Βάλτου (4,8 χλμ), καθώς και όλα τα συνοδευτικά έργα -το αντλιοστάσιο Αμφιλοχίας, την οδοποιία και τα τεχνικά έργα.

Στις 6 Μαϊου 2010 ο τότε υφυπουργός Μεταφορών Γ. Μαγκριώτης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση, έκανε γνωστό ότι ήταν πλέον αναγκαίο να δοθεί παράταση στην αποπεράτωση του έργου μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2012 λόγω προβλημάτων με την Αρχαιολογική Υπηρεσία (στην περιοχή της Αρχαίας Στράτου), με τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις, με περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και με την απουσία ενιαίου σχεδιασμού για την παράλληλη χάραξη και κατασκευή της Ιονίας Οδού.

Έκανε, επίσης, γνωστό ότι μια νέα εργολαβία ήταν απαραίτητη και θα εδημοπρατείτο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα για τη διώρυγα και τη σήραγγα του Βάλτου, το αντλιοστάσιο και τη δεξαμενή Αμφιλοχίας, και περί τα 3 από τα 9 συνολικά χιλιόμετρα της διώρυγας της Αμφιλοχίας. Χρειαζόταν, δηλαδή, μια νέα εργολαβία, που ανήλθε τελικά στο ύψος των 16,3 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό άνω του 40% του κόστους της βασικής εργολαβίας, εξαιτίας των προβλημάτων που προέκυψαν, μεταξύ άλλων, λόγω κακού σχεδιασμού, από τη χάραξη και την ανάπτυξη των εργοταξίων της Ιονίας Οδού.

Η νέα αυτή εργολαβία («Αποπεράτωση διώρυγας Αμφιλοχίας και σήραγγας Βάλτου για άρδευση - ύδρευση κοινοτήτων επαρχίας Βάλτου νομού Αιτωλοακαρνανίας») δημοπρατήθηκε τελικά στις 24 Απριλίου 2012 και ανατέθηκε στον ανάδοχο στα τέλη Οκτωβρίου 2012, με έκπτωση 27,81% και με συμβατική προθεσμία περαίωσης τον Οκτώβριο 2014.

Ωστόσο, στις 28 Ιανουαρίου 2013 δημοσιεύθηκε απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης που χορηγεί παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του αρχικού έργου κατά 12 μήνες, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, λόγω καθυστέρησης, όπως αναφέρει, που προκλήθηκε από την ανάγκη σωστικών ανασκαφών σε αρχαιολογικά ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά τις εργασίες. Επιπλέον, οι οριστικές μελέτες για τα εγγειοβελτιωτικά έργα που είναι απαραίτητα για την άρδευση της περιοχής και θα τροφοδοτούνται από τις προβλεπόμενες διώρυγες, δεν έχουν ακόμη εκπονηθεί.

Με αυτά τα δεδομένα, οι δύο βουλευτές επισημαίνουν ότι:

  • Η μεγάλη καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου και οι αλλεπάλληλες παρατάσεις στις ημερομηνίες παράδοσής του δεν οφείλονται μόνο σε απρόβλεπτους και αντικειμενικούς παράγοντες, αλλά, σύμφωνα με την παραδοχή του τότε υπουργού, και σε κακό σχεδιασμό που δεν έλαβε υπόψη του την παράλληλη εξέλιξη του έργου της Ιονίας Οδού.
  • Το πρόβλημα της άρδευσης στην περιοχή παραμένει οξύ και η προσπάθεια αντιμετώπισής του με γεωτρήσεις όχι απλώς δεν καλύπτει τις ανάγκες, αλλά και προκαλεί ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα και άντληση υφάλμυρου νερού, με όλες τις επιπτώσεις που αυτά έχουν στο περιβάλλον.
  • Το πρόβλημα της ύδρευσης του Δήμου Αμφιλοχίας παραμένει επίσης οξύ, με σοβαρές συνέπειες στην ποσότητα και την ποιότητα του νερού που διατίθεται στους κατοίκους και με δυσανάλογα μεγάλη οικονομική επιβάρυνση και μόνο από τη λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων (περίπου 400.000 ευρώ το 2012).
  • Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και η καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του προκαλεί εύλογες αμφιβολίες για την ορθή χρήση των πόρων αυτών.
  • Ακόμη και σήμερα, απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του μελέτες για τα εγγειοβελτιωτικά έργα στον κάμπο δεν έχουν εκπονηθεί, ενώ, σύμφωνα με αναφορές πολιτών της περιοχής, οι εργασίες έχουν σταματήσει.

Ο Γιώργος Βαρεμένος και η Μαρία Τριανταφύλλου καταλήγουν, ρωτώντας τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

  • Σε ποια ακριβώς φάση βρίσκεται σήμερα το έργο, πότε εκτιμά ότι θα ολοκληρωθεί και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αποφευχθούν νέες καθυστερήσεις;
  • Σε ποια φάση βρίσκονται οι μελέτες των αρδευτικών δικτύων και πότε προβλέπεται η ολοκλήρωση και έγκρισή τους;
  • Έχει προβλεφθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για την ταχύτερη δυνατή κατασκευή των δικτύων, καθώς και για την κατασκευή του διυλιστηρίου, ώστε το έργο να μην παραμείνει, ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή του, λειτουργικά ανενεργό;