GAIA

GAIA

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009

Το επείγον δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας...

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ PARIS V-SORBONNE Κάθε χρόνο είμαστε πιο λίγοι!!Ο πληθυσμός της Ελλάδας προβλέπεται για το 2050 ότι θα είναι 8.100.000 άτομα!!.Η ελληνική οικογένεια, σήμερα, έχει αποδεκατιστείκαι υπάρχει υπογεννητικότητα και «συστηματική γενοκτονία».«Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. (Σύνταγμα της Ελλάδας, Άρθρο 21. 1)Το Σύνταγμα της Ελλάδας προστατεύει την οικογένεια και την μητρότητα. Όμως πολλοί κρατικοί λειτουργοί και...θεσμοί το αγνοούν σκοπίμως και τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Η ελληνική οικογένεια πλήττεται θανάσιμα. Ο αριθμός των διαζυγίων σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, αυξάνεται και στην Ελλάδα. Ο δείκτης από 8% επί των γάμων το 1980 έφτασε το 24% το 2005.Η ελληνική οικογένεια έχει αποδεκατιστεί ήδη και υπάρχει υπογεννητικότητα και «συστηματική γενοκτονία» με ευθύνη οργάνων της πολιτείας που δεν διαδραματίζουν σωστά τον ρόλο τους. Λείπουν οι αρμόδιοι σύμβουλοι οικογένειας σύμβουλοι γάμου κοινωνικές υπηρεσίες προστασίας νέων ζευγαριών, κοινωνικοί λειτουργοί και όλα έχουν αφεθεί στην τύχη και στους δικηγόρους που τα βλέπουν όλα από νομική σκοπιά. Η γεννητικότητα πέφτει, τα διαζύγια αυξάνονται στην Ελλάδα που πολλές φορές οφείλεται σε «παρεμβολές τρίτων» και σε «λάθος νομικές συμβουλές» που παρέχονται στους πολίτες λόγω της μη σωστής εκτίμησης όλων των παραμέτρων και έχουν τεράστια ευθύνη οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι νομικές υπηρεσίες. Υπάρχει επίσης, έλλειψη σύγχρονης νομοθεσίας που θα αγκαλιάσει την νέα οικογένεια και θα την στηρίξει.Ο μηδενισμός, σχεδόν σήμερα, της φυσικής αύξησης του πληθυσμού οφείλεται από τη μια μεριά στη μείωση κατά 33,7/% (!) των γεννήσεων. Ήδη άρχισε μια σταδιακή μείωση του ελληνικού πληθυσμού, η οποία θα προέλθει κυρίως από την ελάττωση της νεανικότητας και την αντίστοιχη αύξηση που θα σημειώσει η γήρανση. Οι προβλέψεις του World Almanac (1998) : θεωρεί ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2050 θα είναι 8.100.000 άτομα!!.Τα παιδιά χωρισμένων γονιών θα έχουν στην πλειοψηφία τους ψυχολογικά και άλλα προβλήματα. Αυτό όμως δεν σταματά τον κάθε «νομικό σύστημα» να διαλύσει την ελληνική οικογένεια φτάνει να υπάρχουν πινάκια δικών ενώ τα πιο πολλά προβλήματα θα μπορούσαν να είχαν επιλυθεί αν υπήρχαν επαρκείς και σωστά λειτουργώντας συμβουλευτικοί σταθμοί υποστήριξης της ελληνικής οικογένειας. Η νομοθεσία πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να υπάρχει συμβούλιο ψυχολόγων κοινωνικών λειτουργών που θα αποφαίνονται πριν το δικαστήριο αν το ζευγάρι πρέπει να χωρίσει και με ποιες προϋποθέσεις. Γιατί να υιοθετούμε ξένα παιδιά και να έχουμε δικά μας;Από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ προκύπτει επίσης ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε χώρα ηλικιωμένων: το ποσοστό των παιδιών έως 14 ετών είναι πλέον 14,4% (από 17,8% που ήταν πριν από 10 χρόνια). Παράλληλα, ένας στους πέντε κατοίκους είναι άνω των 65. Έτσι, για κάθε 100 ανθρώπους 0- 14 ετών αντιστοιχούν πλέον 127 άνθρωποι άνω των 65. Μικρή μείωση παρατηρείται στις γεννήσεις, αφού από 9,8 γεννήσεις ανά πληθυσμό 1.000 ατόμων το 1994 μειώθηκε στις 9,6 γεννήσεις το 2004 και στις 9,7 το 2005.Ο μηδενισμός, σχεδόν, της φυσικής αύξησης του πληθυσμού οφείλεται από τη μια μεριά στη μείωση κατά 33,7/% (!) των γεννήσεων (η οποία οφείλεται στην ανεργία, τις χαμηλές αποδοχές, την έλλειψη φροντίδας από το κράτος για την οικογένεια και το παιδί και σε άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους και σε δυσλειτουργίες διαφόρων κοινωνικών θεσμών. Μετά το 1981, παρατηρείται μια σταδιακή μείωση της γεννητικότητας - γονιμότητας του πληθυσμού με ρυθμό που δεν έχει ξανασημειωθεί, όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά και στο σύνολο των αναπτυγμένων χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αύξηση του πραγματικού πληθυσμού τη δεκαετία ήταν η ακόλουθη:1951-1960 οφείλεται βασικά στη φυσική αύξηση του πληθυσμού. Η αύξηση του πληθυσμού θα ήταν μεγαλύτερη αν στη διάρκεια της δεκαετίας αυτής δεν μετανάστευαν σε διάφορες χώρες πάνω από 200.000 Έλληνες. Η συμβολή των αλλοδαπών στην αύξηση ήταν ελάχιστη (μόλις 3,2%).1961-1970 οφείλεται και πάλι βασικά στη φυσική αύξηση του πληθυσμού. Και τη δεκαετία αυτή η αύξηση θα ήταν πολύ πιο μεγάλη αν στη διάρκειά της δεν μετανάστευαν - κυρίως προς την τότε Δυτική Γερμανία - σχεδόν 500.000 Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους. Η συμβολή των αλλοδαπών στην αύξηση ήταν γύρω στο 10%.1971-1980 οφείλεται κατά τα 2/3 περίπου στη φυσική αύξηση, κατά το 1/4 περίπου στην παλιννόστηση (κυρίως μεταναστών-εργατών από τη Δυτική Γερμανία) και κατά το υπόλοιπο στους αλλοδαπούς.1981-1990 οφείλεται κατά λίγο πάνω από 1/2 στη φυσική αύξηση του πληθυσμού και κατά το υπόλοιπο στην παλιννόστηση τόσο από τη Δυτική Ευρώπη (μεταναστών-εργατών) όσο και από την Ανατολική Ευρώπη (πολιτικών προσφύγων και Ποντίων). Τη δεκαετία αυτή ο αριθμός των αλλοδαπών μειώθηκε.1991-2000 οφείλεται μόλις κατά 3,1% στη φυσική αύξηση του πληθυσμού, κατά 89,4% στους αλλοδαπούς (κυρίως οικονομικούς μετανάστες με τις οικογένειές τους) και κατά 7,5% στην παλιννόστηση.Ελλάδα είναι ήδη χώρα γερόντων. Οι Έλληνες, το 2050, θα είναι λιγότεροι από 8 εκατομμύρια! Δείκτης γονιμότητας 1,29 παιδιά, πράγμα που σημαίνει ότι τα παιδιά που γεννιούνται δεν θα αντικαθιστούν αυτούς που πεθαίνουν. Το ασφαλιστικό είναι η μεγαλύτερη επίπτωση του έντονου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ελλάδα...Είμαστε σʼ ένα επικίνδυνο σημείο, και πρέπει να στηρίζουμε και να ενισχύουμε εκείνους που αποκτούν δεύτερο παιδί! Ο θεσμός της οικογένειας πρέπει να στηριχθεί από την πολιτεία, καθώς στην Ελλάδα τα περισσότερα παιδιά γεννιόνται μετά το γάμο, σε αντίθεση με άλλες χώρες. Το δημογραφικό δεν θα λυθεί μόνο με την ελληνοποίηση παιδιών οικονομικών μεταναστών, που θα μείνουν νόμιμα για πάντα, αυτοί περίπου 250000 και οι συγγενείς τους περίπου 1000000 στη χώρα. .Η γεννητικότητα πέφτει, τα διαζύγια αυξάνονται στην Ελλάδα που πολλές φορές οφείλεται σε παρεμβολές τρίτων και σε λάθος νομικές συμβουλές που παρέχονται στους πολίτες με αποκλειστική ευθύνη των ανεύθυνων δικηγορικών λειτουργών. Η Δημογραφική κρίση ακολουθεί την οικονομική και κοινωνική κρίση.. Η νομοθεσία πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να υπάρχει συμβούλιο ψυχολόγων κοινωνικών λειτουργών που θα αποφαίνονται πριν το δικαστήριο αν το ζευγάρι πρέπει να χωρίσει και με ποιες προϋποθέσεις.Ας σταματήσει το κακό εδώ. Η πολιτεία οφείλει να παρέμβει με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και την ενίσχυση στων θεσμών οικογενειακών συμβούλων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών που θα συντάσσουν έκθεση όταν πρόκειται για διαζύγιο προς το αρμόδιο δικαστήριο. Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική οικογένεια άμεσα!

Ο Καποδίστριας ΙΙ απειλεί τα σχολεία... Aπό το Μ-Λ ΚΚΕ.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα πληθαίνουν οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δημιουργία των όρων, μετά τον «Καποδίστρια ΙΙ», περιφερειοποίησης της εκπαίδευσης.Είναι φανερό ότι μέσα από την επιχείρηση «αποκέντρωση της εκπαίδευσης» προωθείται η ιδιωτικοποίηση και δοκιμάζεται συνολικά το μοντέλο του ευέλικτου, «αποκεντρωμένου» σχολείου της αγοράς. Συγκεκριμένα επιδιώκεται η καθήλωση των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση και η μετακύληση του κόστους λειτουργίας των σχολικών μονάδων στους δήμους και ουσιαστικά στους εργαζόμενους, με την επιβολή τοπικής φορολογίας.Ήδη με τις θεσμικές αλλαγές που...έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, επιφυλάσσεται για την «Τ.Α.» ένας διαμεσολαβητικός ρόλος ανάμεσα στο κράτος και τις επιχειρήσεις, που θα ελέγχουν και θα ρυθμίζουν την εκπαίδευση σύμφωνα με τις επιδιώξεις τους, περιορίζοντας έτσι την ελευθερία των άλλων φορέων της εκπαίδευσης και των άλλων δυνάμεων της «τοπικής κοινωνίας», με σκοπό την πλήρη υποταγή της εκπαίδευσης στους νόμους της αγοράς.

Επιχειρηματική αποστολή από την Εσθονία στο Μεσολόγγι

Το Δημαρχείο Μεσολογγίου επισκέφτηκε πολυμελής επιχειρηματική αποστολή από την Εσθονία, στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης στο Μεσολόγγι. Η αποστολή βρίσκεται στο Μεσολόγγι, ύστερα από πρόσκληση της Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδας για τη διερεύνηση σύναψης εμπορικών συμφωνιών και ανταλλαγών, για τοπικά αλιευτικά προϊόντα. Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Γιάννης Αναγνωστόπουλος υποδεχόμενος τα μέλη της επιτροπής στο γραφείο του αναφέρθηκε, στην ιστορία και στο οικοσύστημα της περιοχής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των αλιευμάτων και κυρίως στη μοναδικότητα του Αβγοτάραχου Μεσολογγίου. Από την πλευρά τους οι επικεφαλής της αποστολής ευχαρίστησαν τον δήμαρχο για την υποδοχή και του εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για την περιοχή αλλά και για τα προϊόντα της λιμνοθάλασσας. Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδας, Δημήτρης Κοτσόργιος τόνισε την σπουδαιότητα και τους ορίζοντες που ανοίγονται από την παρουσία των Εσθονών στο Μεσολόγγι, αφού όπως υπογράμμισε ανοίγονται προοπτικές για εξαγωγές προϊόντων της λιμνοθάλασσας, στην αγορά αυτής της χώρας. Ακολούθως, τα μέλη της αποστολής ξεναγήθηκαν στη δημοτική Πινακοθήκη και τον Κήπο των Ηρώων και περιηγήθηκαν στην πόλη. Τέλος, ο δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου προσέφερε στους επικεφαλής της αποστολής αναμνηστικά δώρα με το έμβλημα του Δήμου καθώς και έντυπο υλικό.

ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. : Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ «ΙΣΩΣ» ΕΙΝΑΙ ΜΟΙΡΑΙΑ

Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Ο.Ε.Λ. – Ο.Α.Ε.Δ.) απουσίαζε απο την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Λειτουργών Νοτιοδυτικής Ελλάδος στις 13-11-2009 στην Πάτρα Η άρνηση να παρευρεθεί η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Ο.Ε.Λ. – Ο.Α.Ε.Δ.) στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Λειτουργών Νοτιοδυτικής Ελλάδος στις 13-11-2009 στην Πάτρα να ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις και να ακούσει τις αγωνίες των συναδέλφων φανερώνει με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο ότι η συνδικαλιστική γραφειοκρατική ηγεσία των Κυβερνητικών παρατάξεων της Ο.Ε.Λ. έχουν συμφωνήσει με το Υπουργείο Παιδείας για την "κατάργηση των σχολών Ο.Α.Ε.Δ. άνευ όρων".Με λύπη διαπιστώσαμε επίσης, την απουσία αρκετών συναδέλφων και ιδιαίτερα εκείνων που διαφωνούν με τις θέσεις της ΕΣΑΚ – Δ.Ε.Ε., αλλά δεν παρευρίσκονταν να υπερασπιστούν τη δική τους άποψη, γιατί πιθανόν έχουν επιλέξει άλλους δρόμους για τις ατομικές τους λύσεις, ενώ εμείς με την παρουσία μας δηλώνουμε ότι οι συλλογικές διαδικασίες είναι αυτές που δυναμώνουν το συνδικάτο και διεκδικούν αποτελεσματικές λύσεις υπέρ των εργαζομένων. Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί των σχολών Ο.Α.Ε.Δ. έχουν μείνει μόνοι τους αβοήθητοι… αφού το συντεταγμένο συνδικαλιστικό κίνημα που απαιτούν οι καιροί δεν υφίσταται.Αυτή την ύστατη στιγμή μπροστά στα αρνητικά μέτρα που έρχονται πρέπει η Ομοσπονδία να σέβεται τις θέσεις που τους έχουν δώσει οι συνάδελφοι και την αποστολή τους και οφείλουν να συγκαλέσουν έκτακτη Πανελλαδική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας (Ο.Ε.Λ. – Ο.Α.Ε.Δ.) με μοναδικό θέμα "το μέλλον των εκπαιδευτικών Ο.Α.Ε.Δ.", στα πλαίσια του ενιαίου δημόσιου φορέα εκπαίδευσης.Κάθε αναστολή θα δυσχεράνει όλο και περισσότερο τη θέση μας γιατί στο νέο φορέα που σχεδιάζεται μπορεί να γίνει με όρους δυσμενείς, που ίσως να είναι αργά να ανατραπούν. Είμαστε όμως διατεθειμένοι να αγωνιστούμε, όπως κάνουμε πάντα, για αξίες και ιδανικά που θα υπηρετούν την Δημόσια Δωρεάν Παιδεία, το κοινωνικό σύνολο και τον συνάδελφο εκπαιδευτικό για να ζει με αξιοπρέπεια από το μισθό του.ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί να αγωνιστούμε για:1. Ένα ενιαίο 12χρονο Βασικό Υποχρεωτικό Σχολείο Δημόσιο και δωρεάν, σχολείο βασικής μόρφωσης για όλους. Κατάργηση του ανισότιμου διπλού σχολικού δικτύου Γ.Ε.Λ. -ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ.2. Δημόσιες και δωρεάν μεταλυκειακές - επαγγελματικές σχολές. Κατάργηση των Κ.Ε.Σ. και της Κοινοτικής Οδηγίας 36/2005. Κατάργηση των Ι.Ε.Κ. - Κ.Ε.Κ. κ.λ.π. που λειτουργούν ως υποκατάστατα της επαγγελματικής εκπαίδευσης3. Έναν Ενιαίο φορέα εκπαίδευσης: το Υπουργείο Παιδείας, και την υπαγωγή των σχολείων του Ο.Α.Ε.Δ. σε αυτόν, χωρίς να χαθούν τα κεκτημένα δικαιώματα των εκπαιδευτικών του Ο.Α.Ε.Δ.4. Γνήσιες και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς: 1.800€ ο μισθός του νεοδιόριστου, με 3.600€ καταληκτικό και ενσωμάτωση των επιδομάτων στο βασικό μισθό.5. Να ολοκληρωθεί και τυπικά η εξομοίωση των εργαστηριακών καθηγητών ΤΕ1 σε Π.Ε. σύμφωνα με τις θέσεις της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Π.Ε.Τ.Ε.Ε.Μ.) του κλάδου αυτού, στα πλαίσια του Ν. 2817/2000.6. Ενιαία εργασιακά συνδικαλιστικά δικαιώματα για όλους τους εκπαιδευτικούς. Αποκλειστικά μόνιμο προσωπικό στην εκπαίδευση και κατάργηση της ωρομισθιακής απασχόλησης.7. Πλήρη σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα 30 χρόνια εργασίας και με ηλικιακό όριο 55 για τις γυναίκες και τα 60 για τους άνδρες.8. Αντιστοιχία μαθητών - καθηγητών 1 προς 20 στα θεωρητικά, 1 προς 8 στα εργαστήρια. Αν υπάρχουν πάνω από 8 μαθητές στο Τμήμα, να διδάσκουν 2 καθηγητές.9. Να λογοδοτούν, συχνά, οι αιρετοί εκπρόσωποι των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στις Γενικές συνελεύσεις και να πειθαρχούν στις αποφάσεις των ΓΣ.10. Ο Σύλλογος διδασκόντων του σχολείου να είναι το κυρίαρχο όργανο διοίκησης κάθε Σχολικής Μονάδας.11. Σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό στα εργαστήρια.12 Όχι στην ανήλικη παιδική εργασία. Αρνούμαστε την ταξική διαλογή των παιδιών στην ηλικία 16 χρόνων με την πρόωρη επαγγελματική επιλογή και την ψευτοκατάρτιση μελλοντικών ανέργων.13. Οι επιλογές των Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σχολικές Μονάδες να γίνονται με ενιαίο τρόπο σ' όλη την εκπαίδευση, αξιοκρατικά και με κριτήρια 100% αντικειμενικά και μετρήσιμα. Να έχουν λόγο οι Σύλλογοι Διδασκόντων.14. Διαρκή επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών. Ετήσια περιοδική επιμόρφωση στα Πανεπιστήμια με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.15. Συντάξιμες αποδοχές στο 80% του τελευταίου μισθού. Να καταργηθούν οι αντιασφαλιστικοί νόμοι της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ.Καμιά εμπιστοσύνη στις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες. ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΡΗΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΑγωνίσου και διεκδίκησε με το ταξικό πλαίσιο και πρόγραμμα πάλης τουΠΑΜΕ.Τώρα και θέλεις και μπορείς να διευρύνεις τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις σου, να αντεπιτεθείς, να ανατρέψεις.Πίστεψε στη δύναμή σου. Ούτε βήμα πίσω! Οι καιροί είναι δύσκολοι και πρέπει ενωμένοι και αποφασιστικά να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε, "θα βρούμε τα λόγια που έχουν το ίδιο βάρος σε όλες τις καρδιές και σε όλα τα χείλη των ανθρώπων". (Γιάννης Ρίτσος)

Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τις κλιματικές αλλαγές

Τάσος Κρομμύδας: Μόνο πολιτικές συμβατές με τα συμπεράσματα των επιστημόνων έχουν νόημα μπροστά σε έναν τόσο μεγάλο κίνδυνο. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στο δημοτικό θέατρο Αγρινίου εκδήλωση για τις κλιματικές αλλαγές και την συνδιάσκεψη για το κλίμα στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο που οργάνωσε η Οικολογική εφημερίδα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την εκδότρια Ιωάννα Ρούση που αναφέρθηκε στην κρισιμότητα του προβλήματος και την ανάγκη ενεργοποίησης όλων μας. Συνεχίσθηκε με τοποθέτηση του αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου Κώστα Καλαντζή που μίλησε για τις κοσμογονικές αλλαγές που ζούμε στις μέρες μας, την νέα παγκόσμια ατζέντα που επιβάλουν οι κλιματικές αλλαγές και τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουμε όλοι μας ώστε να βρεθεί βιώσιμη λύση. Την κεντρική εισήγηση έκανε ο εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων για θέματα κλίματος και ενέργειας Τάσος Κρομμύδας που θα λάβει μέρος σαν παρατηρητής και στην συνδιάσκεψη για το κλίμα στην Κοπεγχάγη. Ο Τάσος Κρομμύδας παρουσίασε συνοπτικά και εμπεριστατωμένα το πρόβλημα και πρότεινε λύσεις. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «το κλίμα αλλάζει πολύ πιο γρήγορα από όσο είχε υπολογίσει η τελευταία έκθεση του Διακυβερνητικού Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή. Στην Κοπεγχάγη οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων πρέπει να προχωρήσουν σε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία με στόχους, χρονοδιαγράμματα, μηχανισμούς ελέγχου της εφαρμογής της και με οικονομικά μέσα για ενίσχυση των αναπτυσσόμενων χωρών. Οι θέσεις της ΕΕ για «20-20-20 μέχρι το 2020» είναι μεν προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά εντελώς ανεπαρκείς. Καλύπτουν μόλις το 50% των απαιτήσεων που θέτουν οι ειδικοί επιστήμονες. Μόνο πολιτικές συμβατές με τα συμπεράσματα των επιστημόνων έχουν νόημα μπροστά σε έναν τόσο μεγάλο κίνδυνο». Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή της ταινίας «Η εποχή των Ηλιθίων» της Φράνυ Άρμστρονγκ.

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 71ης ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΣΕ "ΠΟΝΤΟΣ"

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2009 με την ευκαιρία της μετονομασίας της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας σε «ΠΟΝΤΟΣ» και του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων συμμετείχε στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Κιλκίς με αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Χαράλαμπο Αποστολίδη, την Ταμία κα Βικτωρία Σαββίδου και το μέλος του Δ.Σ. Αρχιμανδρίτη Ιωακείμ Παπαδόπουλο. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων επικροτεί και θερμά συγχαίρει, την ιστορική απόφαση που έλαβε το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, για τη μετονομασία της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας που εδρεύει στην Νέα Σάντα σε «ΠΟΝΤΟΣ», προς τιμήν των απανταχού Ποντίων και των αγώνων που έδωσαν για την πατρίδα. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου-Παναγίας Κιλκίς, συνεχίστηκαν με καταθέσεις στεφάνων στο Ηρώο του Δημοτικού Πάρκου της πόλης και ακολούθησε δεξίωση στη λέσχη Αξιωματικών Κιλκίς. Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ. κ. Χαράλαμπος Αποστολίδης, συνεχάρη τον Ταξίαρχο της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας «ΠΟΝΤΟΣ» κ. Νικόλαο Χαλβατζή στον οποίο απένειμε τιμητική πλακέτα, ευχαριστώντας στο πρόσωπό του όλους όσους συνέβαλαν σ΄αυτήν την ιστορική απόφαση για τον Ποντιακό Ελληνισμό. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Ποντίων Δήμου Αξιούπολης το οποίο παρουσίασε παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

Παρέμβαση Τίνας Μπιρμπίλη και Θάνου Μωραΐτη για την επανεξέταση του έργου. Αλλαγή σελίδας στο ζήτημα της εκτροπής του Αχελώου συνιστά η στάση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αναστολή των εργασιών της εκτροπής. Με παρέμβαση της Υπουργού Τίνας Μπιρμπίλη και του Υφυπουργού Θάνου Μωραΐτη, για πρώτη φορά τίθεται θέμα επανεξέτασης του έργου της εκτροπής του Αχελώου με βάση την κοινοτική οδηγία για την διαχείριση των υδάτινων πόρων, ενώ επίσης τίθεται το θέμα «διερεύνησης όλων των δυνατοτήτων εξοικονόμησης νερού και κάλυψης της ζήτησης μέσω μέτρων και έργων στο υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας». Είναι η πρώτη φορά που πολιτική ηγεσία Υπουργείου παρεμβαίνει ανοικτά εναντίον της υλοποίησης της εκτροπής. Η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αναφέρει: «Συζητήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση φορέων και ΜΚΟ, που ζητούν την αναστολή των έργων της εκτροπής του Αχελώου. Κατά τη συζήτηση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανέπτυξε τις εξής θέσεις: «Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο μιας νέας αρχής στην άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής στη χώρα μας, σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, και σε συμφωνία με τα κείμενα και τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών, θέτει ως πρώτο μέλημα στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του το σεβασμό τόσο στους θεσμούς και τους νόμους της πολιτείας όσο και στις αποφάσεις, Οδηγίες και στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών καθώς και την ειλικρινή και ουσιαστική συμμόρφωση στις Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η υιοθέτηση αυτής της πολιτικής από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επιβάλλει την σε βάθος ανάλυση και επιστημονική τεκμηρίωση, σύμφωνα με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, των αποφάσεών του. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το ΥΠΕΚΑ: Α. Για το έργο της εκτροπής αναγνωρίζει ότι απαιτείται επανεξέταση στο πλαίσιο των Σχεδίων Διαχείρισης, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60, την εκπόνηση των οποίων δεσμεύεται να αρχίσει άμεσα. Στο πνεύμα της Οδηγίας 2000/60 έμφαση θα δοθεί στη λεπτομερή διερεύνηση όλων των δυνατοτήτων εξοικονόμησης νερού και κάλυψης της ζήτησης μέσω μέτρων και έργων στο Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας καθώς και στις διαδικασίες διαβούλευσης. Δεσμεύεται δε ότι θα υιοθετήσει τη λύση της εκτροπής μέσω κατάλληλου φορέα διαχείρισης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων, των αντίστοιχων Περιφερειακών Συμβουλίων και της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, ΜΟΝΟ στο βαθμό που από τα ως άνω Διαχειριστικά Σχέδια προκύψει η αδήριτη ανάγκη της και μόνο για τις απολύτως αναγκαίες ποσότητες. Β. Θεωρεί ότι το υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας, ισχύος 160 MW περίπου, το οποίο είναι σχεδόν ολοκληρωμένο και έτοιμο να αποδώσει ηλεκτρική ενέργεια με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν συνεισφέροντας σημαντικά στους στόχους, που είναι υποχρεωμένη να καλύψει η χώρα μας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να συμφωνήσει στο αίτημα αναστολής των εργασιών που αφορούν το φράγμα και τον υδροηλεκτρικό σταθμό της Μεσοχώρας. Σας επισυνάπτουμε και τα σημερνά δημοσιεύματα της Καθημερινής και Ελευθεροτυπίας. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 25-11-09 «ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ» ΑΠΟ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Από... κόσκινο η εκτροπή του Αχελώου Των ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΒΑΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Παρέμβαση που συνιστά «αλλαγή σελίδας» στο πολύχρονο σίριαλ της εκτροπής του Αχελώου από την υπουργό Περιβάλλοντος, η οποία κατά τη χθεσινή συζήτηση της αίτησης αναστολής των έργων στο ΣτΕ από την οικολογική οργάνωση WWF Ελλάς παραδέχθηκε ότι «απαιτείται επανεξέταση» με βάση την κοινοτική οδηγία διαχείρισης των υδατικών πόρων. Θέτει για πρώτη φορά θέμα «διερεύνησης όλων των δυνατοτήτων εξοικονόμησης νερού και κάλυψης της ζήτησης μέσω μέτρων και έργων στο υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας». Τα έργα, που καρκινοβατούν από τα μέσα της δεκαετίας του '80, λόγω αλλεπάλληλων δικαστικών εμπλοκών, έχουν προϋπολογισμό της τάξης των 4 δισ. ευρώ μαζί με τα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ, από τα οποία τα 250 εκατ. αφορούν υπό κατασκευή προγράμματα. Η Τίνα Μπιρμπίλη θεωρεί ότι το υδροηλεκτρικό φράγμα της Μεσοχώρας, που έχει ολοκληρωθεί από το 1997 και εκκρεμούν οι απαλλοτριώσεις, μπορεί να τεθεί σύντομα σε λειτουργία και να εξασφαλίσει ισχύ 160 MW, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στα έργα κεφαλής και μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από την εκτροπή του Αχελώου. Διατυπώνει όμως προϋποθέσεις για το φράγμα και τη σήραγγα της Συκιάς, που αποτελούν τα κυρίως έργα εκτροπής. Είναι υπό κατασκευήν και υπολογίζεται ότι έχουν προχωρήσει οι εργασίες περίπου 40%. Προτείνει τη συγκρότηση φορέα διαχείρισης που θα μελετήσει τις ανάγκες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμφωνήσει στην εκτροπή «μόνο στον βαθμό που από τα διαχειριστικά σχέδια προκύψει η αδήριτη ανάγκη και μόνο για τις απολύτως αναγκαίες ποσότητες». Η θέση της υπουργού Περιβάλλοντος αποτελεί «στροφή» σε σχέση με τις τοποθετήσεις Σουφλιά (6/7/2006), ο οποίος είχε εξαπολύσει τριπλή επίθεση, κατηγορώντας τις περιβαλλοντικές οργανώσεις για «οικολογικό στραβισμό», το ΣτΕ για «πείσμα και επιμονή ακατανόητη» και τους φορείς της Αιτωλοακαρνανίας για «άγνοια και τοπικιστικό εγωισμό»! Ο Θεσσαλός πολιτικός είχε προχωρήσει τότε σε νέα δημοπράτηση των έργων εκτροπής, παρά τις τρεις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ. Συνιστά όμως και ελαφρά διαφοροποίηση της Τίνας Μπιρμπίλη σε σχέση με τον υπουργό Υποδομών. Ο Δημήτρης Ρέππας, στην προχθεσινή συνεδρίαση της Βουλής, μίλησε για εκτροπή και διαβεβαίωσε ότι πρόκειται για «υδροδοτικό, αρδευτικό, ενεργειακό και περιβαλλοντικό» έργο, που θα ολοκληρωθεί σε δυόμισι έως τρία χρόνια. Παραδέχεται ωστόσο ότι «τα συναρμόδια υπουργεία θα επανεξετάσουν όλες τις παραμέτρους για την επίτευξη του κατάλληλου σχεδίου διαχείρισης των υδατικών πόρων» και διαβεβαίωσε πως «οι όποιες επιλογές πρέπει να είναι σύμφωνες με το κοινοτικό δίκαιο και τις δικαστικές αποφάσεις». «Είναι μια θέση με θετικά στοιχεία», δήλωσε στην «Ε» η Θεοδότα Νάντσου, συντονίστρια δράσεων της WWF, σημειώνοντας ότι «για πρώτη φορά ένα υπουργείο δηλώνει σεβασμό στη νομιμότητα». Επισημαίνει, πάντως, τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του φράγματος της Μεσοχώρας. «Δεν είναι ανώδυνη εξέλιξη», υπογραμμίζει και αναφέρει ότι καταστρέφεται ένας σημαντικός βιότοπος, όπου υπάρχει και το μοναδικό καταφύγιο άγριας πέστροφας στη χώρα μας. Κατά τη χθεσινή συζήτηση της υπόθεσης στο ΣτΕ, η WWF Ελλάς ζήτησε να εκδοθεί προσωρινή διαταγή ώστε να ανασταλούν οι εργασίες στα έργα εκτροπής μέχρι να αποφανθεί τελεσίδικα η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σημειώνεται ότι οι δικαστές ύστερα από πολύμηνη καθυστέρηση αποφάσισαν να στείλουν σειρά προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προκειμένου να κριθεί εάν ο νόμος Σουφλιά (3481/06) για την εκτροπή του Αχελώου προς τον θεσσαλικό κάμπο παραβιάζει κοινοτικές οδηγίες που αφορούν τη διαχείριση, εκμετάλλευση και προστασία των υδάτινων πόρων, την κατασκευή έργων σε προστατευόμενες περιοχές από διεθνείς συμβάσεις (Natura) κ.λπ. Η WWF υποστήριξε ότι η εκτροπή συνιστά οικολογική καταστροφή, καθώς με τη συνέχιση των έργων θα αφανιστούν συνολικά 17.510 στρέμματα δασικής έκτασης, θα αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα η νότια πλευρά της Πίνδου και θα αφανιστεί ολοκληρωτικά ο οικισμός της Μεσοχώρας Τρικάλων. Επέκρινε, μάλιστα, τη σπουδή που επέδειξαν οι αρμόδιοι φορείς να προκηρύξουν διαγωνισμό για την κατασκευή σήραγγας, λίγο πριν σταλούν τα ερωτήματα στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Το δικαστήριο, υπό την προεδρία του Π. Πικραμμένου και με εισηγήτρια τη σύμβουλο Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του. * «Καθημερινή» 25-11-09 Υπό αίρεση η εκτροπή Αχελώου Παρέμβαση Μπιρμπίλη Αλλάζουν τα δεδομένα στην υπόθεση της εκτροπής του Αχελώου. Η υπουργός Περιβάλλοντος παρενέβη χθες στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ουσιαστικά ανακοίνωσε την επανεξέταση του έργου, το οποίο θα προωθηθεί μόνο αν αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική για την κάλυψη των αναγκών της Θεσσαλίας από ίδιους υδατικούς πόρους. Ταυτόχρονα ζήτησε να διαχωριστεί το φράγμα της Μεσοχώρας -που έχει ολοκληρωθεί από το 1996- από την υπόθεση της εκτροπής και να λειτουργήσει ως υδροηλεκτρικό έργο, για την παραγωγή ενέργειας. Με την παρέμβαση αυτή η κ. Τίνα Μπιρμπίλη γίνεται η πρώτη υπουργός που παρεμβαίνει ανοιχτά εναντίον της πραγματοποίησης της εκτροπής, δίνοντας πλέον βάσιμες ελπίδες για την ακύρωση του έργου. Αξιοσημείωτη είναι η διάσταση απόψεων του υπουργού Υποδομών κ. Δημήτρη Ρέππα, που τάχθηκε υπέρ της ολοκλήρωσης του έργου σε μια τριετία. Η παρέμβαση της υπουργού Περιβάλλοντος έγινε κατά την εκδίκαση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτησης «παγώματος» των έργων εκτροπής του Αχελώου από την περιβαλλοντική οργάνωση WWF.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΕ ΡΕΠΠΑ! ΑΦΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΙΖΕΙ ΚΡΥΦΤΟΥΛΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙ

Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων απαντώντας την Δευτέρα 23/11 σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Α. Σκυλλάκου στη Βουλή είπε επί λέξει: «Αν δεν υπάρξει δικαστική εμπλοκή, το έργο της εκτροπής του Αχελώου θα τελειώσει σε δυόμισι, τρία χρόνια το πολύ» και τόνισε ότι «Οι πόροι είναι εξασφαλισμένοι και εγγυάται γι’ αυτό η Κυβέρνηση»! Η υποκρισία, η πολιτική απάτη και ο καιροσκοπισμός σε όλο τους το μεγαλείο ξεδιπλώνονται πλέον χωρίς προφάσεις και προσχήματα! Η έρημη Αιτωλ/νία για μια ακόμα φορά στο καλάθι των αχρήστων. Στο καλάθι της ανυποληψίας και της περιφρόνησης των αγώνων των φορέων του Νομού μας, στο όνομα της λογικής ότι το μεγάλο ψάρι – αργά η γρήγορα – θα φάει το μικρό. Εκτός των άλλων ο κ. Ρέππας μας λέει ότι το έργο της εκτροπής είναι και περιβαλλοντικό!!! Ή θα μας τρελάνει εντελώς ή τάσσεται ξεκάθαρα με βάναυσο και χυδαίο τρόπο υπέρ του μεγαλύτερου περιβαλλοντικού εγκλήματος της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η Ν.Ε. ΣΥΝ Αιτωλ/νίας για μια ακόμα φορά τονίζει ότι: º Οι εξελίξεις γύρω από το θέμα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και ύποπτες. º Τα σχέδια του κ. Ρέππα και της κυβέρνησης δεν πρέπει να περάσουν. º Επιβάλλεται να ενταθεί σε όλα τα μέτωπα ο αγώνας κατά της εκτροπής. º Όλοι οι φορείς του Νομού πρέπει να καταγγείλουν δημόσια τον κ. Ρέππα και τις θέσεις που προωθεί, φυσικά όχι από μόνος του. º Οι βουλευτές ΠΑΣΟΚ του Νομού μας άραγε που βρίσκονται; Δηλώνουμε ότι οποιαδήποτε σιωπή τώρα θα αποτελέσει συνενοχή σε ό,τι εξυφαίνεται και αυτό τουλάχιστον εμείς σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα το επιτρέψουμε. Το Γραφείο Τύπου της Ν.Ε. ΣΥΝ

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στην ιστορική της διαδρομή, αποτέλεσε η Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2009 για την Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου, με την παρουσία της στο Μέγαρο Μουσικής, καλεσμένη από το Σύλλογο ΄΄Οι φίλοι της μουσικής΄΄. Επιλέχθηκε να πάρει μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΄΄ Ίσες ευκαιρίες για όλους – Φιλαρμονικές συναντήσεις΄΄ που σκοπό είχε να ενθαρρύνει την δημιουργία δικτύου μεταξύ των πόλεων με παράδοση στα χάλκινα πνευστά αφ’ ενός και αφ’ ετέρου να επιλεγούν από τις Φιλαρμονικές που συμμετείχαν νέοι μουσικοί έως 18 ετών, προκειμένου να συγκροτηθεί η Μπάντα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Από τη Φιλαρμονική του Δήμου μας επιλέγηκαν είκοσι (20) μουσικοί. Στο περιθώριο του σεμιναρίου η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου υπό την διεύθυνση του Αρχιμουσικού κ. Βασίλη Κονήδα, παρουσίασε ένα μουσικό πρόγραμμα που ενθουσίασε τους θεατές με έργα των ΒΙΖZΕΤ – ΜΟΝΤΙ –CARL ORFF – MOZART. Μία ιδιαίτερη τιμητική πρόσκληση που αποδεικνύει την Πανελλαδική καταξίωση του επιπέδου της Φιλαρμονικής της πόλης μας. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης: η Φιλαρμονική Εταιρεία Λευκάδος, η Φιλαρμονική «Καποδίστριας» της Κέρκυρας, η Φιλαρμονική του Δήμου Κω, η Φιλαρμονική του Δήμου Καλαμάτας και η Φιλαρμονική του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ "ΔΙΕΞΟΔΟ"

Το Κέντρο Λόγου και Τέχνης "Διέξοδος" στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για τον μήνα Δεκέμβριο έχει προγραμματίσει την παρουσίαση έκθεσης χειροποίητου κοσμήματος με δημιουργίες απο χρυσό και ασήμι της Εριφύλης Κανίνια - Δημοπούλου και της Ουρανίας Φουντουλίδου . Θέμα της έκθεσης είναι το κόσμημα όχι μόνο ως σύμβολο πλούτου, δύναμης και ομορφιάς αλλά και ως μια απο τις πιο παλιές μορφές διακοσμητικής τέχνης που κάλυψε, και εξακολουθεί να καλύπτει, την βαθιά ανάγκη του ανθρώπου για αυτοστολισμό. Τα πρώτα κοσμήματα απαντώνται πριν 40.000 χρόνια, πολύ νωρίτερα δηλαδή από την χρήση χρυσού ή ασημιού στην κατασκευή τους. Είναι φτιαγμένα από δόντια ζώων, όστρακα, καρπούς, ακόμη και από πέτρες και αποδεικνύουν ακριβώς ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί διαχρονικά το κόσμημα τόσο για καλλωπισμό όσο και για την προσέλκυση του άλλου φύλου. Παράλληλα το χρησιμοποιεί και σαν φυλακτό, σαν ένα "μαγικό" αντικείμενο που διώχνει το κακό και συνοδεύει στιγμές όχι μόνο χαράς αλλά και λύπης. Οι δύο καλλιτέχνιδες που φιλοξενεί η "Διέξοδος" με εξειδικευμένες σπουδές στο κόσμημα, θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά στο κοινό της δυτικής Ελλάδος τις δημιουργίες τους. Κοσμήματα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα στο χέρι από τις ίδιες χωρίς την οποιαδήποτε βιομηχανική παρέμβαση. Tα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στις 7 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο και χωρίς την αποστολή ατομικών προσκλήσεων. Η Εριφύλη Κανίνια - Δημοπούλου γεννήθηκε και κατοικεί στην Αθήνα, όπου και εργάζεται στην Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Αποφοίτησε απο την Ελληνογαλλική Σχολή St Joseph (1979) και φοίτησε στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1979-1983). Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο Paris IV Sorbonne (1985) και στο Ecole du Louvre (1983-1988). Κατά την διάρκεια των σπουδών της μαθήτευσε και στο τμήμα Γαλλικής ζωγραφικής του 18ου αιώνα στο Μουσείο του Λούβρου (1985) , μουσειολογία στο Μουσείο Montpellier και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Nimes στη Γαλλία (1991) αλλά και στο μουσείο Galouste Gulbenkian στη Λισσαβώνα (1992). Το 1995 σπούδασε Μικρογλυπτική και Κόσμημα δίπλα στον μικρογλύπτη Κωνσταντίνο Σαμαρά. Το 1990 εργάστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού στο τμήμα Ιστορικών και Λαογραφικών Μουσείων. Έχει κάνει ατομικές εκθέσεις στην Εθνική Πινακοθήκη (1992) και στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας (2006 και 2009)ενώ έχει συμμετάσχει και στις ομαδικές εκθέσεις κοσμήματος "Κρεμαστοί Κήποι" στη Gallery Μαρνέρη (2005), "Τα λουλούδια στην Τέχνη" στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς (2005) και στην ελληνική εβδομάδα μόδας στο Γκάζι με κοσμήματα για την συλλογή της σχεδιάστριας μόδας Κατερίνας Αλεξανδράκη. Τα κοσμήματά της διατίθενται στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς, στο ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Θεσσαλονίκη. Η Ράνια Φουντουλίδου γεννήθηκε και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη. Μετά το τέλος των σπουδών της στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση (1986) μαθήτευσε στην Αθήνα, στο εργαστήρι του Νίκου Τρουλληνού στην τέχνη του φυσητού γυαλιού. Στη συνέχεια σπούδασε σχεδιασμό και κατασκευή χειροποίητου κοσμήματος στο ΙΕΚ MOKUME (1988-1990) και Γεμολογία στη σχολή του ΕΛΚΑ (2000-2002). Το 1992 ίδρυσε την εταιρεία "Διά πυρός" την οποία διατήρησε για μιά δεκαετία ενώ το 2004 δημιούργησε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καλλιτεχνικό εργαστήριο σχεδιασμού και δημιουργίας χειροποίητου κοσμήματος. Έχει λάβει μέρος στις κλαδικές εκθέσεις "ΚΟΣΜΗΜΑ" και "ΧΡΥΣΟΣ - ΑΣΗΜΙ", στην έκθεση "EXPRESSION & DESIGN" (2004) και στο mini festival κοσμήματος "ENJOY JEWELLERY" (2004). Τα κοσμήματά της διατίθενται από μουσεία και άλλους χώρους τέχνης της Θεσσαλονίκης και επιλεγμένα κοσμηματοπωλεία ολόκληρης της χώρας Η λειτουργία της έκθεσης θα είναι καθημερινή (πλην Δευτέρας και Τρίτης) απο τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και απο τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ. www.diexodos.com.gr

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ημερίδα στις 5 Δεκεμβρίου στο Παπαστράτειο. Οι πρωτοβουλίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας για την ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων και των Αρχαίων Θεάτρων του νομού είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2009, στις 19:00 μ.μ. στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν: α) Ο Αρχαιολογικός Χάρτης του Νομού από την Προϊσταμένη της ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ κα Μαρία Σταυροπούλου-Γάτση. Ο αρχαιολογικός χάρτης είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας και της ΛΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. β) Η ειδική έκδοση των Αρχαίων Θεάτρων του Νομού από τον κ. Λάζαρο Κολώνα, επίτιμο Γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ. Η ειδική έκδοση των Αρχαίων Θεάτρων του Νομού είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, της ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ και του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». γ) Το ντοκιμαντέρ για τα Αρχαία Θέατρα του Νομού από τον Πρόεδρο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» κ. Σταύρο Μπένο. Το ντοκιμαντέρ για τα αρχαία θέατρα του Νομού είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, της ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ και του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».

Εγκαίνια του 6ου Δημοτικού Σχολείου

Στο ξεκίνημα των μαθητριών, μαθητών και δασκάλων στο νέο κτίριο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου, βρέθηκε Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009, ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος ο οποίος παρέστη στη τελετή του αγιασμού του καινούργιου σχολείου. Το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου κατασκευάσθηκε σε οικόπεδο 3.566 m2 και διαθέτει δεκαέξι (16) συνολικά αίθουσες (δώδεκα διδασκαλίας, τέσσερις εργαστηρίων, δύο αίθουσες διοίκησης και μια πολλαπλών χρήσεων) καθώς και άλλους χώρους (w.c., λεβητοστάσιο, κυλικείο, αποθήκες). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ Π.Ε.Π με αρχικό προϋπολογισμό 2.120.000 ευρώ (συν την αγορά του οικοπέδου). Στην ομιλία του ο κ. Σώκος, επεσήμανε ότι οι προσπάθειες για την δημιουργία νέων υποδομών εκπαίδευσης στην πόλη και στο νομό θα συνεχισθούν σταθερά, υπενθυμίζοντας την υποχρέωση τόσο των τοπικών αρχών όσο και της πολιτείας να μαθαίνουν οι μαθητές γράμματα σε σωστό περιβάλλον και οι εκπαιδευτικοί να επιτελούν το λειτούργημά τους σε καλές συνθήκες εργασίας. Ο Νομάρχης, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην νέα γρίπη και απευθυνόμενος προς τους γονείς σύνεστησε ψυχραιμία και όχι πανικό που είναι ο χειρότερος σύμβουλος σε τέτοιες περιπτώσεις. Στο τέλος της ομιλίας του ο κ. Σώκος ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν και αγωνίστηκαν για να πετύχουν την ένταξη του έργου στο Γ΄ Π.Ε.Π., την αγορά μέρους του συνολικού οικοπέδου και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου από τώρα και στο εξής θα είναι σύμβολο αξιοπρέπειας και κύρους για μια γειτονιά και μια περιοχή στην οποία κατοικούν, κατά κύριο λόγο, άνθρωποι του μόχθου. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ Στον Αγιασμό του νέου σχολικού κτιρίου του 6ΟΥ Δημοτικού Σχολείου παραβρέθηκε σήμερα (Δευτέρα 23 Νοεμβρίου) ο Δήμαρχος Αγρινίου κ.Παύλος Μοσχολιός ο οποίος στο χαιρετισμό που απηύθυνε αναφέρθηκε στις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής στο θέμα των σχολικών υποδομών κυρίως με τη δέσμευση οικοπέδων , τόνισε τη σπουδαιότητα της μάθησης και της γνώσης σε σύγχρονα σχολικά κτήρια υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την αναγκαιότητα δημιουργίας και άλλων σύγχρονων σχολικών συγκροτημάτων στην πόλη. «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, γιατί παραδίδεται ένα νέο σχολείο. Ένα σχολείο που δημιουργήθηκε με όλες τις σύγχρονες υποδομές για ποιοτική εκπαίδευση, που τόσο χρειάζονται και έχουν ανάγκη οι μαθητές σ'αυτή την ευαίσθητη ηλικία . Θέλω να επισημάνω ότι τα σχολεία δε γίνονται με εύκολο τρόπο. Πρώτα απ'όλα είναι πολύ ακριβή η γη και, δυστυχώς, όταν διαμορφώνονταν το σχέδιο πόλης πριν από πολλά χρόνια δεν υπήρχε ούτε η πρόνοια και ενδεχομένως ούτε οι συνθήκες ώστε να υπάρχουν οικόπεδα για την κατασκευή σχολείων. Αναγκαζόμαστε λοιπόν σήμερα να δεσμεύουμε οικόπεδα. Έχουμε δεσμεύσει ως Δήμος Αγρινίου πάνω από 10 οικόπεδα προκειμένου να κατασκευαστούν σχολεία όλων των βαθμίδων. Πέρα, όμως, από αυτό απαιτείται και τεράστιο ποσό χρημάτων για να τα αποκτήσουμε. Σήμερα, με την ευκαιρία του αγιασμού του νέου σχολείου, πρέπει όλοι μαζί οι αρμόδιοι φορείς να δηλώσουμε ότι δε σταματάμε εδώ τις προσπάθειες για τις σχολικές υποδομές. Πρέπει να τις εντείνουμε γιατί η πόλη του Αγρινίου υστερεί σε σχολικές υποδομές σε όλες τις βαθμίδες και ειδικότερα στην προσχολική εκπαίδευση. Σήμερα, επίσης, όλοι έχουμε την ευθύνη, παιδιά, γονείς και εκπαιδευτική κοινότητα αυτό εδώ το σχολείο- στολίδι να το διαφυλάξουμε, γιατί δεν υπάρχει καμία λογική στις φθορές που γίνονται σε σχολικά κτήρια και η συντήρησή τους είναι δύσκολη». Ολοκληρώνοντας το χαιρετισμό του ο κ.Μοσχολιός επεσήμανε τις παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά την καλύτερη διαμόρφωση του χώρου γύρω από το σχολείο, ώστε αυτό να είναι προσβάσιμο και ασφαλές στη μετακίνηση των μαθητών. «Αυτό το σχολείο κατασκευάστηκε σε μία γειτονιά στην οποία, από το 1975 που μπήκε στο σχέδιο πόλης, υπήρχαν αδιάνοιχτοι ακόμα δρόμοι. Χρέος της Νομαρχίας ήταν να αγοράσει το οικόπεδο και να κατασκευάσει αυτό το κτήριο. Το δικό μας χρέος ως Δήμος Αγρινίου είναι να διαμορφώσουμε τη γειτονιά ώστε το σχολείο να έχει πρόσβαση από όλες τις πλευρές. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και απαλλοτριώνουμε όλους τους ρυμοτομούμενους χώρους που υπάρχουν γύρω από το σχολείο και το επόμενο διάστημα θα κατασκευάσουμε τους δρόμους ώστε οι μαθητές να έχουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε αυτό».

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Για τα 10 ήμερα των προσφορών

Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και έρχονται γιορτές. Εμείς οι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί έμποροι, επιστρατεύοντας την ελπίδα – αυτή που συνήθως φεύγει μαζί με την ψυχή – προσδοκούσαμε σε αυτή τη χρονική περίοδο, για να μειώσουμε χρέη, να ψιλοκαλύψουμε καμιά επιταγή και να φέρουμε γύρα τα δανεικά. Έλα όμως που στην αγορά υπάρχουν και αυτοί που δεν θέλουν κάποιο κομμάτι του τζίρου της, αλλά όλο μα όλο το τζίρο της. Και αυτοί που αυτό θέλουν, σε αυτή τους την επιδίωξη δεν είναι μόνοι τους και δυστυχώς για εμάς, αυτοί που τους στηρίζουν και διευκολύνουν δεν είναι κάποιοι άλλοι, αλλά είναι οι κυβερνήσεις και οι υπουργοί, είναι οι νόμοι τους, οι αποφάσεις τους και οι πολιτικές τους. Στο σημείο αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για ποιους μιλάμε. Δηλ. ποιοι είναι αυτοί και για πιο θέμα μιλάμε και τι καταμαρτυρούμε γι’ αυτό στις κυβερνήσεις. ü Αυτοί λοιπόν είναι: τα μεγαλοκαταστήματα, οι αλυσίδες, οι υπεραγορές κ.λ.π. και ü Το θέμα που σχολιάζουμε είναι ο νόμος και οι υπουργικές αποφάσεις περί προσφορών. Τρία (3) είναι κυρίως τα όπλα που οι εμπορικές αλυσίδες και τα μεγαλοκαταστήματα χρησιμοποιούν, στην προσπάθειά τους να μονοπωλήσουν την αγορά εξαπατώντας, παραπλανώντας και παρασύροντας τους καταναλωτές αφ’ ενός και οδηγώντας σε αδιέξοδο και κλείσιμο τα μικρά μαγαζιά αφ΄ ετέρου. Αυτά είναι, η απελευθέρωση του ωραρίου (τους λείπει για την ώρα η κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας), οι ελαστικές μορφές απασχόλησης των εργαζομένων και η απελευθέρωση των προσφορών – εκπτώσεων. Δυστυχώς για εμάς οι εναλλασσόμενες κυβερνήσεις της Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ, συνεχίζοντας παραπέρα – και εχθρικά απέναντί μας – την δουλειά η κάθε μια κάθε φορά από το σημείο που την άφησε η προηγούμενη και στα 3 ζητήματα τους έχουν δώσει σχεδόν τα πάντα όλα από όσα απαιτούσαν. Αυτές λοιπόν τις διευκολύνσεις τους από τα κυβερνητικά σχήματα, τα πολυκαταστήματα εκμεταλλευόμενα άρχισαν πλέον την διεξαγωγή 10ήμερων συνεχών προσφορών, διαφημίζοντας κάθε 10ήμερο άλλο ποσοστό επί τοις εκατό και άλλη ομάδα προϊόντων. Αυτό το χάος και το απόλυτο μπάχαλο της αγοράς, είναι ξεκάθαρο ότι τους επιτρέπει να πετυχαίνουν όλους τους στόχους τους: ü Παρασύρουν τους καταναλωτές οι οποίοι έτσι και αλλιώς ευνουχισμένοι από τα επίπεδα την τηλεθεαμάτων έχουν πλέον απολέσει στο συντριπτικά μεγάλο τους ποσοστό, τη δυνατότητα της ορθολογιστικής σκέψης και επιλογής. ü Διευκολύνονται στο να πασάρουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες σε τιμές ουγκιάς χρυσού. ü Αποφεύγουν κάθε δυνατότητα ελέγχου και σύγκρισης τιμών και ποιότητας όχι μόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες – αυτές άλλωστε διαχρονικά ανύπαρκτες είναι – αλλά και από όποιον υποψήφιο αγοραστή. ü Νεκρώνουν την κίνηση στην αγορά και καρπώνονται κάθε ποσό χρημάτων που προγραμματίζονταν σαν καταναλωτική δαπάνη για την περίοδο των γιορτών. Οι κυβερνήσεις και τα πολυκαταστήματα έχουν και συμμάχους και αυτές είναι οι πλειοψηφίες στις 3βάθμιες οργανώσεις μας στη ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ. Η ΓΣΕΒΕΕ αδιαφορεί εντελώς για το όργιο «προσφορών» κ.λ.π. που γίνεται στα μεγάλα super market, για τις προωθητικές μορφές πώλησης κ.λ.π. ενώ η ΕΣΕΕ στο όνομα της συμμετοχής της σαν κοινωνικός εταίρος στις κοινωνικές διαβουλεύσεις έχει παθητικά αποδεχτεί τα πάντα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου καλεί: ü Τους συναδέλφους να αντιληφθούν ότι μόνο η συνδικαλιστική δράση μπορεί να φέρει αποτελέσματα. ü Τα Διοικητικά Συμβούλια των Εμπορικών Συλλόγων και Ομοσπονδιών, τα μέλη των οργάνων και τους Αντιπροσώπους στην ΕΣΕΕ να συνειδητοποιήσουν ότι όσο αυτές οι πλειοψηφίες θα καθορίζουν τις τύχες μας τόσο και πιο γοργά θα φαλκιδεύεται το μέλλον μας. Είναι καιρός να αντιληφθούμε ότι πάνω από όλα και μόνη απάντηση αποτελεί το συνδικαλιστικό κίνημα που δεν ποδηγετείται από προσωπικές φιλοδοξίες. ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Α.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ¨ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ΄΄(ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:1959) Πρόσκληση μελών:ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΕΚΛΟΓΕΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι το Δ.Σ. του Ομίλου αποφάσισε Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης όλων των μελών για τις 14 Δεκεμβρίου 2009(ημέρα Δευτέρα και ώρα 7η βραδινή) στο Ξενοδοχείο ΛΗΤΩ της πόλης μας. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επομένη Δευτέρα 21-12-09, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Παρακαλούμε θερμά, για την αποφυγή ταλαιπωρίας, να παραβρεθείτε οπωσδήποτε την πρώτη Δευτέρα που ορίσαμε(14-12-09). Tα θέματα που θα απασχολήσουν τη Συνέλευση είναι τα εξής: 1. Απολογισμός πεπραγμένων τριετίας 2006-09 2. Οικονομικός απολογισμός 3. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής Βασική υπενθύμιση Τα τακτικά μέλη του Ομίλου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για ΔΣ ή ΕΕ, πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στα νέα Γραφεία του Ομίλου(Ηλ. Ηλιού 5- Α΄ όροφος, γραφ. 4 και 5) μέχρι 7 Δεκεμβρίου 2009. Για το Δ.Σ. Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Παναγιώτης Κ. Δρέλλιας

Πολιτικοεθνικά θέματα Μετά την 4ην Οκτωβρίου 2009

Του Ευθυμίου Κρινίδη, Διανομέως Πάντοτε συμβαίνουν πράγματα που έχουν σχέση με την πολιτική και το έθνος μας. Άλλοτε πίπτουν στην αντίληψή μας και άλλοτε όχι. Αυτό συνέβη και με την 4η Οκτωβρίου 2009. Μετά την 4η Οκτωβρίου συνέβησαν γεγονότα αξιόλογα που έχουν σχέση με την πολιτική και την Εθνική μας ζωή. Το πρώτο που συνέβη είναι ο Λαός με τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 ανέδειξε κυβέρνηση με μεγάλη πλειοψηφία, η οποία μπορεί να δράσει αποτελεσματικώς. Βέβαια σ’αυτήν την ισχυρή κυβέρνηση, την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αξίζουν συγχαρητήρια θερμά και προσφέρονται ευχές ευοδώσεως ενός μεγάλου και ωραίου εθνικού έργου. Το πρώτο που πρέπει να προσέξει είναι να μην προβεί σε απολύσεις. Δεν πρέπει να δημιουργήσει ανεργία. Ένα δεύτερο που πρέπει να κάνει είναι να δημιουργεί καθημερινώς θέσεις εργασίας για το λαό μας. Το τρίτο είναι να ικανοποιήσει τα αιτήματα των εργαζομένων και να μην επιβάλλει βαρείς φόρους και μειώσει τα έσοδα των υπαλλήλων και το τελευταίο , να μην αρχίσει το θέμα χωρισμού κράτους και εκκλησίας. Μετά την 4η Οκτωβρίου 2009 έχουμε και το σπουδαίο θέμα της αναδείξεως νέου Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, μετά την παραίτηση του ευκλεούς Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή. Και εδώ ο ψηφοφόρος λαός της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να δώσει την μείζονα πλειοψηφία στον εκλεκτότερο των τριών υποψηφίων. Όλοι τους είναι εκλεκτοί. Νομίζω πως η πρωτοκαθεδρία ανήκει στην κα Ντόρα Μπακογιάννη-Μητσοτάκη. Μιας κυρίας με πλούσιο πολιτικό, εθνικό έργο. Μετά την 4η Οκτωβρίου 2009 ας καρποφορήσουν και οι δύο αυτές αναδείξεις του Ελληνικού μας λαού.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με τον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών, διοργανώνει την 11η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών με θέμα: «Προκλήσεις και προβληματισμοί μεταφορών στην Ελληνική Περιφέρεια» που θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο στις 5 Δεκεμβρίου 2009 στην συνεδριακή αίθουσα του κτηρίου του Επιμελητηρίου (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1) και η οποία θα συμπέσει με τις εργασίες της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Ε.Ε.ΣΥ.Μ.Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων, καθώς και Έλληνες ειδικοί, διακεκριμένοι καθηγητές ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν και να συμβάλλουν με τις απόψεις τους. Τα θέματα που θα απασχολήσουν τις εργασίες της Συνδιάσκεψης είναι οι απόψεις των Επιμελητηρίων σχετικά με τις προκλήσεις και τα προβλήματα των μεταφορών στην Ελληνική περιφέρεια.Πιστεύοντας ότι η συνδιάσκεψη θα προσφέρει την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους να ενημερωθούν κατά τον πιο έγκυρο τρόπο για τα θέματα μεταφορών και των υποδομών τους, που απασχολούν την Ελληνική περιφέρεια, σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την Συνδιάσκεψη, επισυνάπτοντας προσωρινό πρόγραμμα.Η συμμετοχή σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.Ο ΠρόεδροςΠαναγιώτης Α. Τσιχριτζής

Αμεση ένταξη λειτουργίας της Μ.Ε.Θ. Αγρινίου

Ο Βουλευτής κος Παναγιώτης Κουρουμπλής, μιλώντας χθες στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, συνεχάρη τον προηγούμενο Πρόεδρο της Επιτροπής κο. Άρη Σταθάκη τόσο για το έργο της Επιτροπής, όσο και τον ίδιο προσωπικά. Ο κος Κουρουμπλής τόνισε ότι η Ελλάδα αιμορραγεί στους δρόμους σ’ ένα διαρκή «ακήρυχτο πόλεμο», επιδεικνύοντας ως θεσμική πολιτεία μια ιδιότυπη «αφασία» και πρότεινε η Επιτροπή να υπερβεί τα ειωθότα του Κοινοβουλίου. Αυτή η καινοτομία μπορεί να πραγματοποιηθεί με την από κοινού υποβολή (από όλα τα μέλη της Επιτροπής) ερωτήσεων και επερωτήσεων προς την Κυβέρνηση για θέματα που αφορούν την Οδική Ασφάλεια. Κλείνοντας ο κος Κουρουμπλής ανέφερε ότι δεν πρέπει να ανεχτούμε το φαινόμενο που παρατηρήθηκε κατά τη λειτουργία της προηγούμενης Επιτροπής, δηλαδή, την απουσία Υπουργών ή αρμόδιων κυβερνητικών παραγόντων στις συνεδριάσεις της. Αν δεχτούμε ένα τέτοιο φαινόμενο επισήμανε ο κος Κουρουμπλής θα είμαστε άξιοι της τύχης μας!! Επίσης ο κος Κουρουμπλής την ίδια ημέρα πραγματοποίησε συνάντηση με την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο. Νίκο Πολύζο. Ο κος Κουρουμπλής ζήτησε την άμεση ένταξη λειτουργίας της Μ.Ε.Θ. Αγρινίου στα πρώτα μέτρα που εξήγγειλε το Υπουργείο για τον τομέα αυτό, τονίζοντας ότι η κοινωνία της περιοχής δεν μπορεί να ανέχεται την απώλεια ανθρώπινων ζωών λόγω έλλειψης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Καθυστερού οι απαλλοιτροιώσεις για την Ιόνια Οδό. Ξεκίνησαν οι επιτάξεις. Σύσκεψη όλων των φορέων στην Άρτα.

Τα εμπόδια που υπάρχουν στην κατασκευή της Ιόνιας οδού και πώς αυτά θα ξεπεραστούν με την αρωγή των τοπικών κοινωνιών, συζητήθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη το βράδυ στην Άρτα, στο ξενοδοχείο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ, με πρωτοβουλία των περιφερειακών τμημάτων Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας του ΤΕΕ. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος οι Νομάρχες Ιωαννίνων κ. Αλέκος Καχριμάνης, Αιτωλοακαρνανίας κ. Θύμιος Σώκος, Πρέβεζας κ. Βασίλης Ιωάννου και Άρτας κ. Γιώργος Παπαβασιλείου και Δήμαρχοι της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας απ’ όπου διέρχεται η Ιόνια οδός, ο κ. Καρβούνης από το τμήμα Υποδομών του Υπουργείου που εκπροσώπησε τον υφυπουργό κ. Μαγκριώτη, ο κ. Λαμπρόπουλος εκπρόσωπος της παραχωρησιούχου εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας Ηπείρου κ. Μπαλτογιάννης και φορείς της περιοχής. Σκοπός της συνάντησης ήταν η συνεργασία των τοπικών φορέων με την πολιτεία και με την παραχωρησιούχο για να ξεπεραστούν τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στην κατασκευή της Ιόνιας οδού. Διαπιστώθηκε έλλειμμα ενημέρωσης, κυρίως στους Δημάρχους ενώ στις 4 ώρες περίπου που διήρκησε η συζήτηση ακούστηκε η φωνή της τοπικής κοινωνίας είτε σε επίπεδο διαμαρτυρίας, είτε σε επίπεδο παρατηρήσεων και διεκδικήσεων, είτε σε επίπεδο συνεργασίας ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Την πρωτοβουλία της συνάντησης πήραν τα δύο τμήματα του ΤΕΕ βλέποντας ότι το έργο κινδυνεύει λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων που υπάρχουν στην έναρξη κατασκευής.Καθυστερούν οι απαλλοτριώσειςΣτη σύσκεψη συζητήθηκαν τα θέματα που θα δώσουν τη δυνατότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών που αφορούν τις απαλλοτριώσεις των χώρων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου ώστε να παραδοθούν το ταχύτερο δυνατό στον παραχωρησιούχο και την έγκριση των κάθε είδους περιβαλλοντικών και άλλων αδειοδοτήσεων σε όλο το μήκους του άξονα της Ιόνιας Οδού, ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου το συντομότερο δυνατό. Οι απαλλοτριώσεις έχουν φτάσει μόλις στις 35% του συνόλου ενώ ήδη έχει ξεκινήσει και η διαδικασία των επιτάξεων. Από πλευράς παραχωρησιούχου διατυπώθηκαν ορισμένες προτάσεις επίλυσης των προβλημάτων, όπως να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση επιτάχυνσης των διαδικασιών αντίστοιχη μ’ αυτή για τα Ολυμπιακά έργα, υπογραφή μνημόνιου συνεργασίας Υπηρεσιών Αρχαιολογίας και Δημοσίων Έργων και να περιοριστεί (η Αρχαιολογία) μόνο σε σωστικές και όχι σε ερευνητικές ανασκαφές κ.ά. «Πριν δυο χρόνια ήμουν αρκετά αισιόδοξος. Αυτή τη στιγμή αρχίζουν τα δύσκολα διότι ο χρόνος παρέρχεται. Θα πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση των κατοίκων, των Δήμων κ.τ.λ. για το τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να βοηθηθούν, κατ’ αρχήν να ενημερωθούν πάνω στο έργο γιατί αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση» τόνισε ο Γιώργος Ρεκατσίνας, πρόεδρος του Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ. Τελευταία από το υπουργείο στέλνονται ενημερωτικά σημειώματα στους Δήμους προκειμένου να συμβάλλουν και να βοηθήσουν στη διαδικασία των απαλλοτριώσεων. Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα το έργο κανονικά θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε όλο του τον άξονα μέχρι τα τέλη του 2013. «Πλέον τα χρονοδιαγράμματα αλλού έχουν ξεφύγει κι αλλού είναι οριακά. Αυτό όμως για μας που είμαστε τεχνικοί και γνωρίζουμε πώς δουλεύουν σήμερα οι τεχνικές εταιρίες δεν σημαίνει τίποτε απολύτως γιατί αν πραγματικά σκύψουμε όλοι πάνω στο πρόβλημα και το αντιμετωπίσουμε στην ουσία του θα ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες γιατί αυτά που συζητάμε δεν έχουν σχέση με την κατασκευή του έργου αλλά με όλες τις πρόδρομες εργασίες οι οποίες έπρεπε να έχουν γίνει. Αν λοιπόν ολοκληρωθούν αυτές οι πρόδρομες εργασίες όσο το δυνατόν συντομότερα θα προχωρήσει το έργο πραγματικά γιατί το έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες. Αυτό είναι το ζητούμενο κι εμείς θα κάνουμε το κάθε τι γι’ αυτό. Κάναμε πάλι συνάντηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ και θα ξανακάνουμε στις επόμενες μέρες και πάντα θα προσπαθούμε να λειτουργούμε ως υπομόχλιο στην κοινωνία να πιέζει προς τους διοικούντες αυτόν τον τόπο ότι έχουμε ανάγκη κάποια πράγματα κι ένα απ’ αυτά είναι η Ιόνια οδός» τόνισε ο πρόεδρος του Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας του ΤΕΕ Γιώργος Παπαναστασίου. Το εκτιμώμενο κόστος των απαλλοτριώσεων για την Ιόνια οδό ανέρχεται περίπου στα 180 εκατομ. Ωστόσο σύμφωνα με τις δηλώσεις των δύο προέδρων των περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ δεν τίθεται θέμα έλλειψης χρημάτων. «Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Το θέμα της συμμετοχής του Δημοσίου με 150 εκατομ. ή 200 εκατομ. εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι ποσό το οποίο υπάρχει έλλειμμα στο Υπουργείο» είπε ο κ. Ρεκατσίνας. «Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί μόνο 8-10εκατομ. αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι θέμα χρημάτων του Υπουργείου. Δεύτερον, τα κεφάλαια για την κατασκευή του έργου υπάρχουν από τις εταιρίες, από τις τράπεζες κλπ. Είναι δεσμευμένα τα χρήματα, υπάρχουν και οι τεχνικές εταιρίες εισπράττουν και τα διόδια. Οι κατασκευαστές σήμερα θέλουν να ξεκινήσουν το έργο και να το ολοκληρώσουν» τόνισε.

1η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Τ.Ε.Ι.

Η 1η Σύνοδος Προέδρων Τ.Ε.Ι. για την ακαδημαϊκή χρονιά 2009-2010 αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 5 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο ΘΕΟΞΕΝΙΑ στο Μεσολόγγι. Θα πάρουν μέρος οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι και οι Γραμματείς των Ειδικών Λογαριασμών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όλης της χώρας, ενώ αναμένεται να παρευρεθούν την επόμενη Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και η Υπουργός κ. Άννα Διαμαντοπούλου. Τα θέματα που αναμένεται να απασχολήσουν τη Σύνοδο Προέδρων και Αντιπροέδρων Τ.Ε.Ι. είναι: - Η πορεία των προγραμμάτων – Έργων ΕΠΕΔΒΜ ( ΔΑΣΤΑ, Ερευνητικά, κ.ά.) - Στοιχεία απολογισμού έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. - Δημοσιότητα και Αξιοποίηση μέσω Εθνικού Δικτύου ΕΛΚΕ ΤΕΙ των παραγόμενων από την έρευνα τεχνολογικών προϊόντων και εξειδικευμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο των προγραμμάτων Αρχιμήδης ΙΙΙ και ΘΑΛΗΣ. - Συζήτηση θεμάτων που απασχολούν τους Ειδικούς Λογαριασμούς. - Τα περιφερειακά ΤΕΙ στη σύγχρονη Ακαδημαϊκή συγκυρία. ( χωροταξικός σχεδιασμός, βάση του 10,επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων, κ.ά. ) - Προτάσεις και τρόποι υλοποίησης θεσμικής ολοκλήρωσης των ΤΕΙ. - Επείγοντα λειτουργικά προβλήματα ευθύνης Υπουργείου Παιδείας και τρέχουσες ανακοινώσεις. - Παρουσίαση συμπερασμάτων στην Υπουργό Παιδείας. Οι σύνεδροι και οι συνοδοί αναμένεται με βάση το παράλληλο πρόγραμμα της Συνόδου να επισκεφθούν ιστορικούς χώρους, μνημεία και μουσεία του Μεσολογγίου, του Αιτωλικού, της Ναυπάκτου, του Θέρμου και των Οινιάδων.

ποια ιδεολογία;

Ψάχνονται και ψάχνουν κάποιοι, λεγόμενοι, δεξιοί, για να βρουν την ιδεολογική τους ταυτότητα. Αλλά πού να τη βρουν; Αφού πουθενά δεν υπάρχει! Όπως βέβαια και ποτέ δεν υπήρξε…. Και τώρα, που η εκλογική τους συντριβή αποκάλυψε την ιδεολογική τους γύμνια, οι δημοσιογράφοι, που επεσήμαναν τη χαίνουσα πληγή τους, τους κεντρίζουν διαρκώς, προκειμένου να προσδιορίσουν το ιδεολογικό τους στίγμα. Με αποτέλεσμα οι ανακρινόμενοι, αφού δεν μπορούν να προσδιορίσουν το ανύπαρκτο ιδεολογικό τους στίγμα, παλεύουν να ξεφύγουν απ’ την ιδεολογική τους αφασία, λέγοντας άλλα αντ’ άλλων… Γιατί πρώτα-πρώτα δεν ξέρουν πώς να διαφοροποιηθούν απ’ τη, λεγόμενη. σοσιαλδημοκρατία, που ουσιαστικά είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή καπιταλισμός με την κουκούλα του-δήθεν- σοσιαλισμού. Χωρίς, επίσης, ιδεολογία και ηθική δεοντολογία . Κι έπειτα γιατί καμιά σχέση δεν μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στο μαμωνά και τις ιδέες. Αφού ο μαμωνάς είναι το χειρότερο είδος της ύλης.(«Ουδέν οίον άργυρος έβλαστεν κακόν», λέει ο Σοφοκλής στην «Αντιγόνη» του). Και, συνεπώς, δεν μπορεί να έχει καμιά απολύτως σχέση με κανένα ιδεολογικό στίγμα. Αναμασούν, ακόμη, το περί πατριωτισμού ταλαιπωρημένο τροπάριο. Ενώ είναι πασίγνωστο πως η μόνη πατρίδα και ο μόνος θεός των καπιταλιστών είναι το συμφέρον. Στο βωμό του οποίου θυσιάζουν τα πάντα. Όπως, εδώ στον τόπο μας, όπου κατάφεραν τα οδυνηρότερα πλήγματα σε βάρος της εθνικής μας ακεραιότητας (Κύπρος, κλπ)… Και βέβαια μιλούν και για κοινωνικό φιλελευθερισμό. Μια φόρμουλα, που αποτελεί καθαρή αντίφαση. Γιατί κοινωνικότητα-όπως και σοσιαλισμός-είναι ο, τι έχει σχέση με τη δικαιοσύνη. Ενώ φιλελευθερισμός-θεωρητικός είτε πρακτικός- είναι το καθεστώς, που επιτρέπει στους λύκους να κατασπαράζουν τ’ αρνάκια ελεύθερα … Αλλά η τακτική αυτή- της εξαπάτησης- είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάκτηση της εξουσίας. Προκειμένου ο παραλογισμός και ο αμοραλισμός του καπιταλισμού να γίνει νόμιμο καθεστώς. Έτσι ώστε, όταν το κοπάδι του λαού, πέφτει στην παγίδα τους και τους ανεβάζει στην εξουσία και, εκ των υστέρων, διαπιστώνει τις απανωτές απάτες τους και διαμαρτύρεται για τις αδικίες τους και ζητά να βρει το δίκιο του, να του πετάνε κατάμουτρα: Τι θέλετε; Δεν μας δώσατε την εξουσία; Ε, λοιπόν, αυτό είναι για μας το νόμιμο! Και καθίστε ήσυχα! Γιατί οι νόμοι μας, που προβλέπουν της δική μας ασυλία και ανευθυνότητα, προβλέπουν για σας ξυλοδαρμούς και φυλακές. Προς γνώσιν και συμμόρφωσιν… Αλλά ο λαός-όπως φαίνεται- ποτέ δεν λέει να μάθει και να συμμορφωθεί. Γιατί, δυστυχώς, σκέφτεται, όπως οι οπαδοί των ποδοσφαιρικών ομάδων: Που κάποτε ήταν ελληνικές, ενώ σήμερα μπορεί να παίζουν με ελάχιστους-μπορεί και με κανέναν-Έλληνες ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι οπαδοί υποστηρίζουν τις ομάδες «τους». Και για χάρη τους αλληλοδέρνονται και αλληλοσκοτώνονται. Για ποιους; Για κάποιες επιχειρήσεις. Που εξυπηρετούν τα συμφέροντα κάποιων παραγόντων, ποδοσφαιριστών, προπονητών και λοιπών συμπαρατρεχάμενων…. Το ανάλογο ισχύει και για κάποια κόμματα. Που είναι διεθνείς επιχειρήσεις. Στην υπηρεσία των ντόπιων και διεθνών αντιλαϊκών συμφερόντων. Και που ωστόσο ο όχλος, παρότι βλέπουν την τερατώδη αδικία και την άγρια εκμετάλλευση σε βάρος τους, σύρονται εντούτοις ξωπίσω τους… Και κάθε φορά, που η αρπακτικότητα στο βιλαέτι του Άννα φτάνει στο κατακόρυφο, ο όχλος μετακομίζει στο βιλαέτι του Καϊάφα. Κι όταν η εξαπάτηση των εσωκομματικών λαμογιών οργιάζει,στρέφονται προς τις εσωκομματικές λάμιες, για να βρουν τη «δικαίωση» τους…. Για να διαιωνίζεται, κάπως έτσι, στο όνομα της ανύπαρκτης ιδεολογίας τους, η σισύφεια τραγωδία μας… Παπα-Ηλίας

Οι χάρτινες ιστορίες του Δημήτρη Παπατρέχα

Η αίθουσα τέχνης Νεώριον παρουσιάζει τις χάρτινες ιστορίες του Δημήτρη Παπατρέχα από 1 μέχρι 12 ΔΕΚΕΜΒΡΗ. Ζωγραφικές χειρονομίες πάνω σε χαρτοσακούλες παντοπωλείου και παλιές εφημερίδες. Ρεαλισμός που ξεσηκώνει μνήμες από εφήμερα υλικά με τη φρεσκάδα της στιγμής. Ο Δημήτρης Παπατρέχας με τη ζωγραφική του πράξη δημιουργεί εικαστικό αποτέλεσμα ταυτίζοντας το θέμα του με το υλικό που χρησιμοποιεί. Αντικείμενα, που υπήρξαν ζωτικά κομμάτια της καθημερινότητας συλλαμβάνοντας ουσιαστικά την πραγματικότητα ως τέχνη. Βιογραφικό Γεννήθηκε το 1955 στον Μαχαιρά Αιτωλοακαρνανίας. Εργάσθηκε ως βοηθός στο εργαστήριο του Γιώργου Βακιρτζή, από το 1978 μέχρι το 1982, με παράλληλη ενασχόληση στις γραφικές τέχνες και σπουδαστής στην ΑΣΚΤ Θεσσαλονίκης το 1984. Αυτή η έκθεση είναι η 4η προσωπική του με προηγούμενες το 2003 στην ΝΕΩΡΙΟΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΤΟ 1992 ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΞ και το 1987 στον ΑΝΤΙΝΟΡΑ. Συμμετείχε σε 6 ομαδικές στην Αθήνα, Αγρίνιο και Νέα Υόρκη. >Στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο της Κοκκινοσκουφίτσας πάντως, στη Θέμιδος 4 (σοκάκι στην Πλ. Δημοκρατίας στην Η. Ηλιού) γίνονται πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Μέχρι και δωρεάν μαθήματα αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ασφαλώς και μαθήματα φιλοσοφίας, με τον Κορνήλιο Καστοριάδη να έχει βεβαίως την τιμητική του. Πρόκειται για την εφαρμογή στην πράξη της κοινωνικής αυτοοργάνωσης, που αποδεικνύεται τώρα ότι δεν είναι ουτοπία! Ανάλογοι χώροι λειτουργούν συνολικά σε 2-3 ακόμη πόλεις της Ελλάδας.

Αλλάζει όψη το κέντρο του Μεσολογγίου!!!

Ξεκίνησαν οι εργασίες πεζοδρόμησης της Κεν. Πλατείας προϋπολογισμού 400.000€ Ξεκίνησαν σήμερα (Δευτέρα 23 Νοεμβρίου) στο Μεσολόγγι οι εργασίες πεζοδρόμησης της κεντρικής πλατείας Μ. Μπότσαρη και του τμήματος της οδού Σπ. Τρικούπη έως τη διασταύρωση με την οδό Σπ. Μουστακλή. Πρόκειται για ακόμη μια σημαντική αισθητική παρέμβαση στην πόλη του Μεσολογγίου που με την ολοκλήρωσή της αναμένεται να βελτιώσει την εικόνα του κέντρου της πόλης. Το έργο είναι προϋπολογισμού 405.000€ και σύμφωνα με τη μελέτη θα γίνουν εργασίες πλακόστρωσης, θα τοποθετηθούν καλαίσθητα φωτιστικά σώματα και τέλος θα αναπτυχθούν παρτέρια με πράσινο. Με αφορμή την έναρξη των εργασιών ο δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Γιάννης Αναγνωστόπουλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Ξεκινά σήμερα ακόμη ένα σημαντικό έργο που σχεδιάστηκε από τη δημοτική μας αρχή, με στόχο την αισθητική αναβάθμιση του κέντρου της πόλης μας. Ταυτόχρονα, με την ολοκλήρωση του έργου και σε συνάρτηση με τις μπάρες που τοποθετούνται στις εισόδους των πεζοδρόμων πιστεύουμε ότι επιτέλους οι πεζόδρομοι του ιστορικού κέντρου του Μεσολογγίου και θα αποτελέσουν έναν μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα χώρο αναψυχής και θα δώσουν μια θετική αναπτυξιακή ώθηση στην αγορά. Ο σχεδιασμός του έργου έγινε με βάση κυκλοφοριακή μελέτη που έχει εκπονηθεί και είμαστε βέβαιοι ότι με την ολοκλήρωση του, η εικόνα της ασυδοσίας που δίνει η κίνηση των τροχοφόρων θα αποτελέσει οριστικά, παρελθόν. Θυμίζω ότι με την μεταστέγαση του ΚΤΕΛ και την αγορά του οικοπέδου πίσω από το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης έχουν δημιουργηθεί δεκάδες θέσεις στάθμευσης, ενώ πολύ σύντομα θα δημιουργηθούν επιπλέον θέσεις στάθμευσης κοντά στην κεντρική πλατεία. Θέλω να ζητήσω την κατανόηση των κατοίκων για το διάστημα της εκτέλεσης του έργου και είμαι βέβαιος ότι το τελικό αποτέλεσμα θα ικανοποιήσει απόλυτα το σύνολο των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.»

Bharata Natyam

“Bharata Natyam” ΕΝΑΣ ΟΛΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ… Μια αρχαία ινδική και σύγχρονη χορευτική τέχνη, διαπολιτισμικής εμβέλειας και διακαλλιτεχνικής προσέγγισης Ρεσιτάλ ινδικού κλασσικού χορού με τη Λήδα Shantala θα παρουσιάσει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου στις 5 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 9.00 το βράδυ. Ο Μπάρατα Νάτυαμ είναι ένας αρχαίος ιερός χορός που άνθισε στην Νότια Ινδία, εμπεριέχοντας μέσα στην τεχνική του θεατρική ουσία. Το όνομά του θα μπορούσε να μεταφραστεί στα ελληνικά ως «H τέχνη των ανθρώπων». Περιλαμβάνει, καθώς το δηλώνουν και οι συλλαβές του, BHAva : (θεατρική έκφραση), RAga (μελωδία, ποίηση) και TΑlla (ρυθμό). Χορός, μουσική και θέατρο αποτελούσαν στην αρχαία Ινδία τις τρεις πτυχές μιας και μοναδικής ολιστικής τέχνης που αφομοίωνε το ρυθμό και τη χορευτική δυναμική με τη μελωδία και την ποιητική έκφραση των “χειρονομιών”, τα “μούντρας”, σε συνδυασμό με την έκφραση του προσώπου. Η ύπαρξη αυτής της τέχνης αποτελεί μια επανάσταση για τη Δύση. Είναι μια καινούργια πρόταση για το τι είναι τέχνη με νέες προοπτικές και στόχους για το κινούμενο σώμα, συμπεριλαμβάνοντας στην κινησιολογία του άγνωστες για τη Δύση “περιοχές” όπως τα μάτια, τα δάκτυλα, το πρόσωπο, τις κλειδώσεις, τις αρθρώσεις, τα γυμνά πέλματα, τις ψυχικές διαθέσεις και την ποίηση μέσα σε χορευτικές στάσεις και κινητικές “ ακινησίες” που ακροβατούν ανάμεσα στην προκλητική ρυθμική ταχύτητα και την πλήρη αφαίρεση, την παύση. Χορός υψηλής αισθητικής υμνεί τη Ζωή και τη φύση. Οι πανέμορφες αισθησιακές στάσεις που παρουσιάζει, δεν ανήκουν και δεν εμπνέονται από τη σύγχρονη δυτική κοινωνία αλλά αντλούν από ένα μακρινό ονειρικό παρελθόν, όπου τα σύμβολα λειτουργούσαν ως οδηγοί δείχνοντας στους ανθρώπους τις σχέσεις τους με το αόρατο και τη φαντασία. Η Παράσταση Η Λήδα Shantala θα μας παρουσιάσει τον Ινδικό κλασικό χορό Μπάρατα Νάτυαμ μέσα από ένα ρεσιτάλ από αυθεντικές χορογραφίες και μουσική από τις προσωπικές της ηχογραφήσεις σε στούντιο του Chennai στη νότιο Ινδία. Πριν από κάθε χορογραφία θα γίνεται παρουσίαση των κομματιών τόσο των ιδεών και των μύθων, όσο και της συμβολικής γλώσσας των χεριών τα «Hastas» και «Mudras». Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Λήδας Shantala Aπόφοιτος Γαλλικής Φιλολογίας της Σορβόννης (Dipl. Licence ess Lettres Paris III Sorbonne), χορογράφος, χοροθεραπεύτρια, καθηγήτρια χορού, Γιόγκα. Δημιούργησε και διευθύνει τον Πολυχώρο Πολιτισμού και Τεχνών «Shantom» ο οποίος διακρίνεται από μία πληθώρα δραστηριοτήτων: Μαθήματα (Γιόγκα, Pilates, Χορού, Πολεμικών Τεχνών, Εναλλακτικών θεραπειών), επιμορφωτικά Σεμινάρια, Ημερίδες, Παραστάσεις κλπ. Ίδρυσε το Χοροθέατρο «Λήδα Shantala», μια πρωτοποριακή ομάδα χορού με πλούσιο έργο στην εναλλακτική δημιουργική έκφραση με 18 παραγωγές ως τώρα, το οποίο έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές για το σύγχρονο διαπολιτισμικό και πολύ-πολιτισμικό του χαρακτήρα. Είναι διπλωματούχος τού κρατικού Ιδρύματος Γιόγκα και Ιατρικής ΄Ερευνας της Ινδίας «Kaivalya Dhama», της Ακαδημίας χορού της Ινδίας «Bharata Kalanjali», και της σχολής έκφρασης «Abhinayia Sudha». Είναι η μοναδική δυτική ερευνήτρια διεθνώς που έγινε δεκτή από τους Πυγμαίους, για να φοιτήσει κοντά τους την αρχέγονη χοροθερα­πευτική τέχνη ίασης «Μombwiri». Σπούδασε χοροθεραπεία μέ τη δόκτορα Μαrcia B. Leventhal (Υφηγήτρια τού Πανεπιστημίου της Ν. Υόρκης). Το χοροθέατρο «Λήδα Shantala» Ιδρύθηκε το 1987 από τη Λήδα Shantala και έκτοτε παρουσιάζει υψηλής ποιότητας παραστάσεις στην Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη και την Ινδία. Η καλλιτεχνική δημιουργία του χοροθεάτρου «Λήδα Shantala», εντάσσεται στο ευρωπαϊκό ρεύμα της πολιτισμικής πολυφωνίας («cultural diversity») που ανθίζει ιδιαίτερα στην Αγγλία και Γερμανία. Εμπνέεται από χορευτικές γλώσσες ευρωπαϊκές και μη, διευρύνοντας και εμπλουτίζοντας το ήδη υπάρχον σύγχρονο χορευτικό λεξιλόγιο. Για τα έτη 1991-92, 1992-93, 1993-94, 2000-01, η ομάδα επιχορηγήθηκε από το ΥΠ.ΠΟ. Εισιτήρια προπωλούνται στο ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Ώρες ταμείου 11.00 -13.00 & 18.00 – 21.00, τηλ. ταμείου 26410-56135 Χορηγός:Ίδρυμα Παπαστράτου Χορηγοί Επικοινωνίας: ΑΧΕΛΩΟΣ T.V.,ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΗ,ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ,ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,ΓΕΓΟΝΟΣ,ΕΒΔΟΜΑΔΑ,ΜΑΧΗΤΗΣ,ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ,ΠΑΛΜΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ,ΑΕΡΑΣ F.M.,ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ,ΑΝΤΕΝΝΑ STAR,ΔΥΤΙΚΑ FM

Τιμή και δόξα στους αγωνιστές

Ο Δήμος Αγρινίου και η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αιτωλοακαρνανίας τίμησαν για ακόμη μια χρονιά τη μνήμη των 18 ηρώων Αιτωλοακαρνάνων που έπεσαν μαχόμενοι στις 16-18 Νοεμβρίου 1940 στη θρυλική μάχη της «Γκραμπάλας» στη θέση Βίγλα Καλπακίου ενάντια στους Ιταλούς κατακτητές. Στον τόπο της θυσίας με απόλυτο σεβασμό οι προσκυνητές από το Αγρίνιο αλλά και την υπόλοιπη Αιτωλοακαρνανία παρακολούθησαν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου την όλη εκδήλωση. Η επιμνημόσυνη δέηση τελέσθηκε από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δρυινουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέα. Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Νομού Αιτωλοακαρνανίας Αντισυνταγματάρχη Ε.Α. κ.Καπνιάρη Νικόλαο και από το Διοικητή της 8ΗΣ Μεραρχίας. Για το νόημα της επετείου μίλησε ο Γραμματέας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Αντισυνταγματάρχης Ε.Α. κ.Ηλίας Τσακίρης. Η εκδήλωση έκλεισε με προσκλητήριο νεκρών και κατάθεση στεφάνων. Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ.Παύλος Μοσχολιός ο οποίος και παραβρέθηκε στην εκδήλωση, μετά το πέρας της, έκανε την εξής δήλωση: «Με την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα τιμούμε όλους εκείνους τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν, ανάμεσα τους και τους 18 Αγρινιώτες και Αιτωλοακαρνάνες που έπεσαν μαχόμενοι σε αυτό εδώ το σημείο. Θεωρούμε αυτονόητη και επιβεβλημένη την παρουσία μας κάθε χρόνο εδώ, απέναντι σε όλους αυτούς που έδωσαν την ίδια τους τη ζωή, για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα τα πολυτιμότερα αγαθά της ελευθερίας και της δημοκρατίας». Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Καλπακίου κ.Κωνσταντίνος Καψάλης, ο Δήμαρχος Θεστιέων κ.Δημήτριος Τραπεζιώτης , εκπρόσωπος του Δήμου Μεσολογγίου, εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών, συγγενείς των θυμάτων και εκπρόσωποι των φορέων του Νομού Ιωαννίνων και Αιτωλοακαρνανίας.

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009

Μήτσος Ρέππας>Ο οδοντίατρος που θέλει να εκτρέψει τον Αχελώο!

Από τον Νίκο Πέτρου Ενω μέχρι στιγμής, πέρα απο τους Φαραωνισμούς του Σουφλιά, καμιά σοβαρή μελέτη δεν έχει πείσει τη κοινή γνώμη για την αναγκαιότητα της Εκτροπής του Αχελώου, βγήκε ο Μήτσος Ρέππας, να δηλώσει οτι είναι έτοιμος να διαπράξει το έτρωμα της Εκτροπής κόντρα στην ίδια τη Φύση και τους νόμους της.
Απο τη Σκύλλα στη Χάρυβδη, η άτυχη Ελλάδα.
Αναδημοσιεύμουμε στη συνέχεια ένα εξαιρετικό άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "η φύση" τεύχος 115, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2006. Ο «αργυροδίνης» Αχελώος, πρωτότοκος και μεγαλοπρεπέστερος των ποταμών, πρωταγωνιστεί σε πολλούς από τους αρχαίους Ελληνικούς μύθους.O πιο πολυσυζητημένος όμως μύθος για τον ποταμό-θεο μάλλον δεν είναι αρχαίος, αλλά σύγχρονος. Ένας μύθος αντίστοιχος εκείνου της πάλης του με τον Ηρακλή. Ένας μύθος με καλούς και κακούς, στον οποίο οι υπέρμαχοι της ‘ανάπτυξης’ και του ‘εκσυγχρονισμού’ μάχονται ‘σκοτεινά συμφέροντα’ και οι πανδαμάτωρες πολιτικοί και μηχανικοί, ως νέοι Ηρακλείς, πασχίζουν να τιθασεύσουν την ‘ατελή’ και ‘σπάταλη’ φύση. Ένας μύθος γεμάτος παραλογισμούς, προχειρότητα, δολοπλοκίες, πολιτικά παιχνίδια, υποσχέσεις και ψέματα. Ο μύθος της εκτροπής Η ιστορία αυτή ξεκινά τις δεκαετίες του ΄50 και του ΄60 με το όνειρο της πλήρους άρδευσης του Θεσσαλικού κάμπου για εντατική ανάπτυξη της γεωργίας. Αν και η εκτροπή του Αχελώου είχε αρχικά απορριφθεί ως οικονομικά και ενεργειακά ασύμφορη, επανήλθε το 1972 μέσα από μια πρόταση του μηχανικού της ΔΕΗ Σ. Μαγειρία. Η μεγαλεπήβολη εκείνη ιδέα - που, ούτε λίγο ούτε πολύ, πρότεινε την εκτροπή 5-6 ποταμών προς τη Θεσσαλία, ώστε να «εξασφαλιστεί η άρδευση ολόκληρης της Θεσσαλικής πεδιάδας για πάντα (!)» και ο Πηνειός να γίνει πλωτός μέχρι τα Τρίκαλα - κατέδειξε ως εφικτή την εκτροπή υδάτων του Αχελώου από ταμιευτήρα στη Συκιά, στοιχείο που έγινε κοινά αποδεκτό και έκτοτε αποτέλεσε τη βάση όλων των σχεδιασμών του έργου. Η εκτροπή είχε από την πρώτη στιγμή έντονα πολιτικό χαρακτήρα. Η πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που εξήγγειλε το έργο το 1983 περίπου ως πανάκεια για όλα τα προβλήματα του κάμπου, επιδίωξε να το συνδέσει με τους αγώνες για την απόκτηση γης ενάντια στα τσιφλίκια και τα μεγάλα συμφέροντα, καθώς και -σύμφωνα με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής- με τη στάση ενάντια στην ΕΟΚ. Η αδιάκοπη έκτοτε πολιτική εκμετάλλευση του θέματος, από όλα τα κόμματα, δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες στους Θεσσαλούς αγρότες και καλλιέργησε κλίμα που δεν επιτρέπει, ακόμα και σήμερα, την αντικειμενική εκτίμηση των δεδομένων. Στην αρχική του μορφή το σχέδιο της εκτροπής περιλάμβανε δύο μεγάλα φράγματα στον Άνω Αχελώο (στη Μεσοχώρα και τη Συκιά) και δύο μικρότερα προς την πλευρά του κάμπου (στην Πύλη και το Μουζάκι). Με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, σήραγγες μεταφοράς του νερού, καθώς και εκτεταμένα αρδευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα για τη διαχείριση των υδάτων στην πεδιάδα, εμφανιζόταν ως ενιαίο έργο πολλαπλής σκοπιμότητας. Πρωταρχικός στόχος ήταν η άρδευση και η αύξηση της γεωργικής παραγωγής και δευτερεύοντες στόχοι η ύδρευση οικιστικών συγκροτημάτων, η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων του Πηνειού και των υπογείων υδροφορέων και η παραγωγή ενέργειας. Σύμφωνα με τις τότε εξαγγελίες το έργο θα ολοκληρωνόταν σε μία δεκαετία. Με το πέρασμα των χρόνων, το έργο μετασχηματίστηκε πολλές φορές. Μετά από ισχυρές πιέσεις της ΔΕΗ (της οποίας το ενεργειακό πρόγραμμα αποδυναμωνόταν από την απόληψη υδάτων του Αχελώου), αλλά κυρίως μετά την απόλυτη άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρηματοδοτήσει τα αρδευτικά έργα, το «ενιαίο» έργο κατακερματίστηκε και τα φράγματα του Αχελώου παρουσιάστηκαν ως αυτοτελή ενεργειακά έργα. Η μεταφερόμενη ποσότητα ύδατος μειώθηκε από 1,5 δις μ3 αρχικά σε 1,1 δις μ3 και αργότερα σε μόλις 600 εκ. μ3. Τα φράγματα Πύλης και Μουζακίου απαλείφθηκαν και αργότερα προστέθηκαν ξανά, ενώ τελικά η εκτροπή βαφτίστηκε «οικολογική» (!) και ως κύριος στόχος της παρουσιάζεται πλέον η αναβάθμιση του οικοσυστήματος του Πηνειού. Φυσικά, αυτές τις δύο δεκαετίες μιλούν πάντα στους Θεσσαλούς για γεωργική ανάπτυξη με τα νερά του Αχελώου! Όπως ήταν αναμενόμενο, το κολοσσιαίο αυτό εγχείρημα ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Οι μεγάλες οικολογικές οργανώσεις (ανάμεσά τους και η ΕΕΠΦ) αλλά και τοπικοί φορείς της Αιτωλοακαρνανίας προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο τέσσερεις διαδοχικές φορές (1994, 2000, 2005 και 2006 ) απέρριψε τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έβαλε φρένο στο έργο. Τον Ιούλιο 2006 ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, παρέκαμψε τον ενοχλητικό σκόπελο του ΣτΕ με την ψήφηση τροπολογιών που κατατέθηκαν σε άσχετο νομοσχέδιο! Η πρώτη ορίζει πως, έως το 2009 (τελική προθεσμία, από την Ε.Ε., για την έγκριση Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης των υδάτων της χώρας), «επιτρέπεται η υδροληψία από συγκεκριμένη λεκάνη απορροής, καθώς και η μεταφορά ύδατος σε άλλη λεκάνη», προκειμένου να καλυφθούν «επιτακτικές ανάγκες ύδρευσης πόλεων και οικισμών». Με τη δεύτερη, το ΥΠΕΧΩΔΕ υποβάλλει και εγκρίνει το σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής Αχελώου και Πηνειού, που φυσικά περιλαμβάνει την εκτροπή. Δεν είναι η πρώτη φορά στο χρονικό της εκτροπής, που η Διοίκηση περιφρονεί, αγνοεί ή παρακάμπτει τις αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας, επειδή δεν την εξυπηρετούν. Με σπασμωδική πρόοδο των έργων ολοκληρώθηκαν, γύρω στο 2000, το φράγμα και ο υδροηλεκτρικός σταθμός της Μεσοχώρας, που όμως δεν λειτουργούν, καθώς δεν έχει επιλυθεί ακόμα το ακανθώδες θέμα των αποζημιώσεων και της μετεγκατάστασης των κατοίκων της Μεσοχώρας. Έχουν επίσης προχωρήσει αρκετά οι εργασίες στο φράγμα της Συκιάς και την έξοδο της σήραγγας εκτροπής, η οποία έχει διανοιχθεί περίπου στο μισό της μήκος. Οι αντιρρήσεις για το έργο αφορούν όλες τις πολλές παραμέτρους του, συνοψίζονται όμως στις ακόλουθες βασικές ενότητες: Ένδεια των περιβαλλοντικών μελετών Οι πρώτες μελέτες για επί μέρους τμήματα του έργου εκπονήθηκαν (μεταξύ 1986-1989) σε μικρά χρονικά διαστήματα, με ελάχιστη εργασία πεδίου και συχνά βασίστηκαν σε προϋπάρχοντα στοιχεία αμφίβολης αξιοπιστίας, ιδιαίτερα στον υδρολογικό τομέα, τον πιο κρίσιμο από όλους. Ο αυθαίρετος και αντιεπιστημονικός περιορισμός των μελετών στο χώρο ‘άμεσης επιρροής’ των έργων, δεν επέτρεπε την εξαγωγή ουσιωδών συμπερασμάτων για τον ευρύτερο χώρο πέρα από τα όρια των έργων και για το ποτάμιο σύστημα κάτω από τα φράγματα, ούτε επέτρεπε αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων, της συνέργειας και των αθροιστικών επιπτώσεων των έργων, ιδιαίτερα σε βάθος χρόνου. Οι μελέτες αυτές δεν εξέτασαν ποτέ τη ‘μηδενική λύση’ (δηλαδή τις επιπτώσεις και τα οφέλη που θα υπήρχαν αν δεν γινόταν η εκτροπή και το υδατικό έλλειμμα της Θεσσαλίας καλυπτόταν από τοπικές εναλλακτικές λύσεις), ενώ για τον Θεσσαλικό χώρο που θα επηρεαζόταν από την εκτροπή δεν γράφτηκε ούτε μία λέξη. Όταν το ΣτΕ απαίτησε, το 1994, συνολική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα αξιολογούσε όλες τις παραμέτρους, τόσο για τη Δυτική Ελλάδα, όσο και τη Θεσσαλία (μελέτη για την οποία ανεξάρτητοι μελετητές της ΕΕ υπολόγιζαν ότι θα χρειαστούν περίπου τέσσερα χρόνια), η απάντηση ήταν απλή: η νέα συνολική(!) ΜΠΕ, που εκπονήθηκε στο εκπληκτικό διάστημα …τριών μηνών με τη ‘συρραφή’ των παλαιών μελετών, τη διόρθωση (όχι και τόσο επιμελή) των λαθών που είχαν ήδη επισημάνει οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις προσθήκες νέων στοιχείων, όπου κρίθηκε επιβεβλημένο, χωρίς και πάλι εργασία πεδίου. Παρά τις έκτοτε επικαιροποιήσεις, η συνολική ΜΠΕ χαρακτηρίζεται ακόμα από ασάφεια, ελλείψεις, παραλείψεις και παραπομπή σε …περαιτέρω μελέτες, ενώ είναι σαφής η προσπάθεια επιλεκτικής χρήσης στοιχείων για την εξαγωγή των επιθυμητών συμπερασμάτων. Το καθεστώς υπεράντλησης και κακής διαχείρισης του νερού στη Θεσσαλία, για παράδειγμα, θεωρείται δεδομένο και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου δεν συζητούνται καν. Τα στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί στη ΜΠΕ του έργου ως προς τις εκτάσεις που καλλιεργούνται, τις αποδόσεις των καλλιεργειών, την άρδευση και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, τη διαθεσιμότητα και τη χρήση αρδευτικού νερού, είναι ελλιπή και αποσπασματικά, ενώ είναι συγκλονιστική η ομολογούμενη έλλειψη αξιόπιστων υδρομετρικών στοιχείων για το δέλτα του Αχελώου, αλλά και τη Θεσσαλική πεδιάδα, μετά από 20 χρόνια ‘συστηματικής’ μελέτης του έργου! Οι ΜΠΕ της εκτροπής σαφώς δεν πληρούν τις επιταγές του ΣτΕ και αδυνατούν να προβλέψουν ολοκληρωμένα τις πιθανές επιπτώσεις και να προτείνουν επαρκή επανορθωτικά μέτρα. Αδυναμία αναμφισβήτητης τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας Η πρώτη ‘ολοκληρωμένη’ μελέτη σκοπιμότητας του τεράστιου αυτού έργου (αξίας 310 δις με τιμές 1997) συντάχθηκε το 1988 μέσα σε ….δύο μήνες με βάση μόνο τις ήδη υπάρχουσες μελέτες, χωρίς καθόλου νέα, πρωτογενή στοιχεία. Πέρα από τις εγγενείς αδυναμίες αξιολόγησης ενός επενδυτικού σχεδίου, του οποίου η αποδοτικότητα επεκτείνεται σε διάστημα δεκαετιών και εξαρτάται από παραμέτρους που μπορεί να μεταβληθούν από εξωγενείς και μη εθνικά ελεγχόμενες αιτίες, τόσο εκείνη, όσο και οι μεταγενέστερες μελέτες (1996, 2001), χαρακτηρίζονται από υπεραπλουστευτική μεθοδολογία, παραλείψεις και λανθασμένες επιλογές, συστηματική υποεκτίμηση κατηγοριών κόστους και υπερεκτίμηση κατηγοριών οφέλους, αυθαίρετη απάλειψη δαπανών, εξωπραγματικές παραδοχές σε σχέση με μελλοντικά οικονομικά μεγέθη και επιλεκτική χρήση στοιχείων για να εξαχθούν προαποφασισμένα συμπεράσματα. Σταχυολογώντας παραδείγματα, στις νέες μελέτες δεν συνυπολογίζονται τα ‘ιστορικά κόστη’ (δαπάνες για έργα που έχουν ήδη γίνει –όπως το φράγμα της Μεσοχώρας– που φτάνουν με σημερινές τιμές τα 500 εκ. ευρώ), όπως και τα κόστη των ‘επιμέρους έργων’, των οποίων οι μελέτες προβλέπονται μεν αλλά δεν έχουν ακόμα συνταχθεί (έργα διαχείρισης του νερού στη Θεσσαλία), αλλά και το τεράστιο κόστος για την απαλλοτρίωση οικιών, κτισμάτων και γεωργικής γης και για την αποκατάσταση των κατοίκων της Μεσοχώρας. Η γεωργική μελέτη χρησιμοποιεί ως βάση τις τιμές του έτους 1995 που είχαν διαμορφωθεί συγκυριακά σε υψηλά επίπεδα για τα περισσότερα από τα προϊόντα της περιοχής και είναι και σημαντικά μεγαλύτερες από τις τιμές των προηγουμένων και μετέπειτα ετών, ενώ δεν λαμβάνει υπόψη ή υποκοστολογεί δραματικά τις αναγκαίες ιδιωτικές επενδύσεις για υποδομές άρδευσης στις εκμεταλλεύσεις, ούτε εξετάζει την τιμολογιακή πολιτική που θα ισχύσει για το νερό. Στο ενεργειακό σκέλος η Καθαρή Παρούσα Αξία υπολογίζεται θετική με επιτόκιο προεξόφλησης 5,5%, όταν όμως κοινωνικό επιτόκιο προεξόφλησης, βάσει του οποίου αξιολογεί η ΔΕΗ τις επενδύσεις της είναι 8% (οπότε το έργο γίνεται οριακά βιώσιμο ή ασύμφορο ενεργειακά). Το έμμεσο περιβαλλοντικό όφελος υπολογίζεται με αναξιόπιστη μεθοδολογία στο ύψος του 1,5 δις δρχ. ετησίως, ενώ αντίθετα το περιβαλλοντικό κόστος, αλλά και το κόστος συντήρησης και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς ποσοστικοποιούνται αυθαίρετα και εμφανίζονται ελάχιστα, η δε χωρική κλίμακα αξιολόγησης δεν είναι ενιαία. Έτσι λοιπόν οι ενεργειακές και γεωργικές επιπτώσεις θεωρούνται ότι αφορούν όλη την Ελλάδα, οι περιβαλλοντικές όμως επιπτώσεις μόνο τους τοπικούς πληθυσμούς (!) και μάλιστα των περιοχών που θα ωφεληθούν, ενώ η ανάλυση περιορίζεται στην ποσοστικοποίηση μόνο χρηστικών αξιών (!) του περιβάλλοντος, «αφήνοντας για μελλοντική εφαρμογή (πότε άραγε;) την ποσοστικοποίηση μη χρηστικών αξιών, όπως αξία ύπαρξης, αξία κληροδότησης κ.α.». Οι οικονομοτεχνικές μελέτες δεν κατορθώνουν να τεκμηριώσουν απόλυτα και με κοινά αποδεκτές μεθοδολογίες τη βιωσιμότητα της εκτροπής. Σύγκρουση με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και ισχύουσες διατάξεις Οι επιλογές και οι μελλοντική κατεύθυνση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ (η προώθηση γεωργίας μειωμένης έντασης, διεθνώς ανταγωνιστικής και συμβατής με την προστασία του περιβάλλοντος) ήταν ήδη γνωστές στις ελληνικές κυβερνήσεις πριν το 1983 και την αρχική εξαγγελία του έργου, αγνοήθηκαν όμως συστηματικά, τόσο στο σχεδιασμό του όσο και στα λεγόμενα στους Θεσσαλούς αγρότες, αφού κυρίαρχο στοιχείο στο αγροτικό κομμάτι παραμένει η εντατικοποίηση των αρδεύσεων και η διατήρηση των μονοκαλλιεργειών, κυρίως βαμβακιού. Βασικό στοιχείο της ΚΑΠ είναι η εξοικονόμηση νερού στις υφιστάμενες χρήσεις και όχι η επέκταση της άρδευσης, γι’ αυτό και δεν χρηματοδοτήθηκε ποτέ το αρδευτικό τμήμα του έργου. Η αποσύνδεση επίσης των χορηγούμενων ενισχύσεων από την παραγωγή αναμένεται να μειώσει σημαντικά τις υφιστάμενες τάσεις για εντατικοποίηση της γεωργίας. Πέραν των διεθνών εμπορικών συμφωνιών και του παγκόσμιου ανταγωνισμού (μειούμενες τιμές στο βαμβάκι που οδηγούν σχεδόν κάθε χρόνο σε κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία), η καλλιέργεια του βαμβακιού μπορεί να έχει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έτσι, η ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα με περιορισμούς της επιδοτούμενης ανά παραγωγό έκτασης, της στρεμματικής απόδοσης που θεωρείται αποδεκτή και την επέκταση των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (που περιλαμβάνουν διατάξεις για την εξοικονόμηση νερού και ειδικά σε περιοχές που υπάρχει έλλειψη) και στο βαμβάκι. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ήδη καθορίσει διοικητικά μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό της βαμβακοκαλλιέργειας σε ολόκληρη την επικράτεια και η Μέγιστη Εγγυημένη Έκταση καλλιέργειας μειώθηκε κατά 11 % τα τελευταία χρόνια. Ακόμα, στο πλαίσιο καταπολέμησης της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης, έχει θεσπισθεί το Σχέδιο Δράσης για το Θεσσαλικό πεδίο που θέτει περιορισμούς στην άρδευση, αλλά και προβλέπει τη μείωση της αρδευόμενης έκτασης, ενώ στην περιοχή των προτεινόμενων έργων εφαρμόζεται από δεκαετίας αγροτοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα που ενισχύει τις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, όπως η μείωση της αρδευόμενης έκτασης. Η εκτροπή θα επιτείνει την εντατικοποίηση των καλλιεργειών, με αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου παραγωγής, που είναι αντίθετη με τα μέτρα στήριξης αγορών της νέας ΚΑΠ, καθώς και με τις διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Σύγκρουση με τις επιβολές της ΕΕ για ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη Το έργο έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές που διέπουν σήμερα τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και ιδιαίτερα τις αρχές της βιώσιμης (αειφόρου) ανάπτυξης, αλλά και με τη σύγκλιση των οικονομιών των περιφερειών, που είναι πρωταρχικός στόχος της ΕΕ. Η εκτροπή θα ενισχύσει περαιτέρω τις ανισότητες μεταξύ των δύο γεωγραφικών ενοτήτων που αφορούν το έργο (Δυτική Ελλάδα-Θεσσαλία) λόγω της μείωσης των υδατικών πόρων εις βάρος της Αιτωλοακαρνανίας και της υποβάθμισης των φυσικών και πολιτισμικών πόρων που αποτελούν κύριο παράγοντα ανάπτυξης για τις λιγότερο ευνοημένες ορεινές περιοχές. Η χρηματοδότηση του έργου αποκλειστικά από εθνικούς πόρους θα δεσμεύσει για πολλά χρόνια τεράστια ποσά προς όφελος μιας περιφέρειας, στερώντας πόρους από άλλες περιφέρειες με περισσότερες ανάγκες σε υποδομές, ενώ παράλληλα θα διευρύνει την ανισότητα στις υποδομές άρδευσης και την άνιση κατανομή εισοδηματικών μεταβιβάσεων της ΚΑΠ και θα οξύνει τις διαπεριφερειακές εισοδηματικές διαφορές. Η διαχρονική πληθυσμιακή εξέλιξη του νομού Αιτωλοακαρνανίας εμφανίζει αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας (σε αντίθεση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το σύνολο της χώρας), το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλότερο από το μέσο εθνικό, αλλά και από όλους τους νομούς της περιοχής μελέτης, η δε απασχόληση είναι σαφώς προσανατολισμένη στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία και αλιεία). Η αισθητική αλλοίωση του υψηλής αξίας φυσικού τοπίου, οι αρνητικές επιδράσεις της εκτροπής στα δάση και τους βιοτόπους του Άνω Αχελώου και της Νότιας Πίνδου και στα υγροτοπικά οικοσυστήματα της Αιτωλοακαρνανίας, η διαταραχή της ισορροπίας γλυκού-αλμυρού νερού στις εκβολές του Αχελώου και η αύξηση της αλατότητας των εδαφών στην περιοχή, οι πιθανές μικρο- ή μακροκλιματικές αλλαγές στη λεκάνη του ποταμού, και η εκτεταμένη ή ολική καταστροφή μεγάλου αριθμού στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του Άνω Αχελώου θα στερήσουν πολύτιμους φυσικούς πόρους και θα αποδυναμώσουν ακόμη περισσότερο το ευάλωτο αναπτυξιακό υπόβαθρο της Αιτωλοακαρνανίας. Η εκτροπή παραβιάζει κραυγαλέα την αρχή της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, σε βάρος της Δυτικής Ελλάδας. Μη ενασχόληση με εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών Οι μελέτες της δεκαετίας του ‘60 είχαν υποδείξει ως λύση για το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας μια σειρά τοπικών φραγμάτων και ταμιευτήρων. Η πιθανότητα εκτροπής υδάτων από τον Αχελώο έβαλε αυτές τις λύσεις στο περιθώριο, ενώ η κατάσταση επιδεινωνόταν με ανεξέλεγκτες υδροληψίες, υδροβόρα συστήματα άρδευσης, παράνομες γεωτρήσεις, γεωργική και αστική ρύπανση και υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα. Παρά τις αντιδράσεις για το έργο και την τεράστια καθυστέρηση, η προσδοκία της εκτροπής έχει αναστείλει ως σήμερα κάθε προσπάθεια βελτίωσης των αρδευτικών συστημάτων ή αξιοποίησης του τοπικού δυναμικού. Οι απώλειες του ανοιχτού αρδευτικού δικτύου και της τεχνητής βροχής φτάνουν το 50-60 % ενώ οι παράνομες γεωτρήσεις ξεπερνούν τις 20.000 (όλες όμως ηλεκτροδοτούμενες από τη ΔΕΗ). Στις μελέτες, η χρήση των τοπικών υδάτινων πόρων εξετάζεται ελάχιστα και πάντα ως συμπληρωματική της εκτροπής, όχι ως εναλλακτικό σενάριο στο πλαίσιο της μηδενικής λύσης, ενώ οι αναφορές στην εξοικονόμηση νερού (επένδυση δικτύων, στάγδην άρδευση) είναι αόριστες, χωρίς να προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα. Η κατασκευή μικρών ταμιευτήρων στον Πηνειό και τους παραποτάμους του (υπολογίζεται ότι μπορούν να ολοκληρωθούν σε 2-3 χρόνια και μάλιστα με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ) σε συνδυασμό με σωστή εκμετάλλευση των επιφανειακών πόρων της Θεσσαλίας, ένα αυστηρό σχήμα περιορισμού των αρδευτικών απωλειών, επεξεργασία και χρήση των αστικών λυμάτων και έργα εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα από το χειμερινό πλεόνασμα (μεγάλες εκτάσεις στον κάμπο πλημμυρίζουν κάθε χειμώνα, αλλά τα νερά αυτά χάνονται) θα έλυνε το πρόβλημα σε λίγα χρόνια. Οι υποσχέσεις για εκτροπή έχουν εμποδίσει εδώ και είκοσι χρόνια την προώθηση εναλλακτικών λύσεων και την αξιοποίηση των τοπικών υδατικών πόρων στη Θεσσαλία και οι μελέτες στην ουσία αγνοούν το τοπικό υδάτινο δυναμικό. Αδυναμία εκμετάλλευσης των υδάτων στο Θεσσαλικό κάμπο Αν τα νερά του Αχελώου φτάσουν στη Θεσσαλία, δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν άμεσα (ίσως και ποτέ) στη γεωργία. Στις αρχικές μελέτες, η κατασκευή του γιγάντιου αρδευτικού δικτύου που χρειάζεται για τη μεταφορά και αξιοποίηση του νερού υπολογιζόταν να στοιχίσει 336 δις δραχμές (σε τιμές 1988) και να διαρκέσει δέκα έτη. Αυτό σήμαινε ότι για μια ολόκληρη δεκαετία θα έπρεπε να επενδύεται για αρδευτικά έργα, μόνο στη Θεσσαλία, κάθε χρόνο, ποσό υπερδιπλάσιο από ότι επενδυόταν σε ολόκληρη τη χώρα (33,6 δις, όταν το 1987 οι δημόσιες επενδύσεις για αρδευτικά έργα σε όλη τη χώρα ήταν 15 δις και στη Θεσσαλία μόλις 1,7 δις δραχμές). Επιπλέον θα έπρεπε για μια δεκαετία να αποδίδονται σε καλλιέργεια πάνω από 200.000 στρέμματα αρδευομένων νέων εκτάσεων ετησίως στη Θεσσαλία (όταν ο μέσος όρος 1985-1989 ήταν 110.000-130.000 στρέμματα στο σύνολο της χώρας). Σύμφωνα με τη συνολική μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας του 1997, αν τα έργα κεφαλής (φράγματα, σήραγγα εκτροπής) είχαν περατωθεί το 2002, η συμπλήρωση των προσωρινών έργων στις ήδη αρδευόμενες εκτάσεις, θα τελείωνε το 2012 και η αποπεράτωση των μόνιμων αρδευτικών έργων το 2019 (!) Η χρήση (σύμφωνα με κάποιες προτάσεις) του υπάρχοντος στραγγιστικού δικτύου για άρδευση εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους πλημμυρών, ενώ δεν υπάρχει ως τώρα καμία πρόβλεψη για τον τρόπο και το φορέα διαχείρισης του εκτρεπόμενου νερού. Καθώς φαίνεται, μια και τα αρδευτικά έργα θα πρέπει να γίνουν μόνο με εθνικούς πόρους, το νερό που χυνόταν ‘αναξιοποίητο’ στο Ιόνιο απλά θα χύνεται αναξιοποίητο στο Αιγαίο. Η βελτίωση της οικολογικής κατάστασης του Πηνειού θα πρέπει να γίνει με τοπικές παρεμβάσεις στη λεκάνη απορροής του, με ταυτόχρονη καλύτερη επεξεργασία και περιορισμό των ρυπαντικών φορτίων. Η χρήση των υδάτων του Αχελώου για αυτό μόνο το σκοπό σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί το τεράστιο κόστος του έργου. Το τεράστιο κόστος, η αδυναμία εξωτερικής χρηματοδότησης και ο μεγάλος χρόνος ολοκλήρωσης των αρδευτικών δικτύων δεν επιτρέπουν την άμεση, ούτε καν τη σύντομη, χρήση των εκτρεπομένων υδάτων στη γεωργία. Καταλήγοντας, είναι προφανές για κάθε σκεπτόμενο πολίτη ότι μετά από σχεδόν 30 χρόνια προσπαθειών, οι υπέρμαχοι του έργου δεν έχουν κατορθώσει ακόμα να τεκμηριώσουν απόλυτα και αναμφισβήτητα τα οφέλη έναντι του τεράστιου κόστους της εκτροπής – οικονομικού, ενεργειακού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού! Η ανάλυση, συνεπώς, των στοιχείων του ‘μύθου’ αποκαλύπτει πέρα από κάθε αμφιβολία ένα πράγμα: ότι η εκτροπή δεν έχει καμία σχέση με την άρδευση και την ύδρευση, με τη γεωργική ανάπτυξη και την παραγωγή ενέργειας, με τις θέσεις εργασίας, την κοινωνική πρόοδο ή την αναβάθμιση του οικοσυστήματος του Πηνειού. Η εκτροπή ήταν και είναι έργο καθαρά πολιτικό και όλοι οι ‘αρμόδιοι’ και οι διαδοχικές κυβερνήσεις θεωρούσαν και θεωρούν ότι, σαν τέτοιο, είναι αυθύπαρκτο και αυτεξούσιο, με αυταπόδεικτη σκοπιμότητα, υπεράνω μελετών, ολοκληρωμένων μακρόπνοων σχεδίων και άλλων τέτοιων ενοχλητικών παραμέτρων – ακόμα και των νόμων, των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και των συνταγματικών υποχρεώσεων της Πολιτείας. Και σαν τέτοιο υπάρχουν πιθανότητες να ολοκληρωθεί, με οποιαδήποτε μορφή και οποιοδήποτε τίμημα, για να στηριχθούν οι πολιτικές αποφάσεις και τα τοπικά συμφέροντα, έστω και αν αποδειχθεί επιζήμιο για την εθνική οικονομία, άσκοπο για τη Θεσσαλία και, πάνω από όλα, καταστροφικό για τη δυτική Ελλάδα και το περιβάλλον. Κείμενο και φωτογραφίες του Νίκου Πέτρου. Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "η φύση" τεύχος 115, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2006.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2009

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΝΑΙ ή ΟΧΙ;

Ενώ στην Ελλάδα συνεχώς κλείνουν σχολεία και ο κόσμος είναι ανάστατος σχετικά το τι να κάνει τελικά, να εμβολιαστεί ή όχι; Οι υποψίες και επιφυλάξεις που κατά καιρούς διατυπώνει το NEW DEAL, (σχετικά με τον ύποπτο ρόλο των φαρμοκοβιομηχανιών πίσω απ' τους ιούς που προκαλούν πανδημίες και θέτουν σε συνεγαρμό τη διεθνή κοινότητα) ενισχύονται και απο άρθρα του διεθνούς τύπου. Αυτή τη φορά η Γαλλική εφημερίδα Le Monde - Diplomatique τονίζει ότι οι πρώτες χώρες που απαγορεύουν την χορήγηση εμβολίων για την γρίπη - απάτη είναι η Νέα Ζηλανδία, Σκωτία, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Σουηδία και το Μεξικό.Ο ιατρός Ερνέστο Μπούργκιο είπε:«Αν υπάρχει μία χρονιά που το κοινό αντιγριπικό εμβόλιο δεν συνίσταται είναι ιδιαίτερα εκείνη κατά την οποία υπάρχει φόβος πανδημίας.. Αν είναι αλήθεια, ότι ένας εκ των κινδύνων είναι ο ιός Η5Ν1, αυτός θα μπορούσε να επανασυνδυαστεί με την εμβολιαστική ρίζα αποκτώντας τα αντιγόνα, με κίνδυνο να ξεσπάσει στο εμβολιασμένο άτομο ένας πραγματικός κυκλώνας στα κύτταρά του.Ένας κανόνας που υπάρχει σε περίπτωση πανδημίας είναι, ότι ο προληπτικός εμβολιασμός αποτελεί μία στρατηγική πολύ επικίνδυνη». Δηλαδή αν κατά την προδρομική περίοδο μίας ασθένειας γίνει εμβολιασμός (χρονικό διάστημα, που μπορεί να κρατήσει από 4 ημέρες ως και 3 μήνες χωρίς να εμφανίζονται καθόλου συμπτώματα), τότε όπως λέει και ο Μπούργκιο, τα αποτελέσματα είναι βαριές και ανεπανόρθωτες βλάβες, ή θάνατος.Όλη η υφήλιος χορεύει στο ρυθμό των εταιρειών που επιδιώκουν με κάθε τρόπο να πουλήσουν τα φάρμακά τους. Όμως όλος ο κόσμος είναι αντιμέτωπος και με έναν ιό, ο οποίος είναι υπαρκτός και τον οποίο πολύ πιθανόν οι ίδιες εταιρίες να εφεύραν για να πουληθούν τα φάρμακα τους. Τι μέλλει γενέσθαι;

Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Ο Βουλευτής και υποψήφιος Πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Αντώνης Σαμαράς επισκέφθηκε το νομό Αιτωλοακαρνανίας, όπου μίλησε σε συγκέντρωση φίλων του στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι ο κ. Σαμαράς δεν κατόρθωσε τελικά να επισκεφτεί τη Ναύπακτο όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, αφού υπήρξε καθυστέρηση στην πτήση του επιστρέφοντας από Αλεξανδρούπολη. Πρώτος σταθμός του ήταν το Μεσολόγγι, όπου μίλησε σε κεντρικό ξενοδοχείο και εν συνεχεία στα γραφεία της ΝΟΔΕ. Κάποια στιγμή ο κ. Σαμαράς και βρισκόμενος ακόμη στο βήμα, είδε τον πρώην πρόεδρο της Δ.Ο. Μεσολογγίου να του επιτίθεται φραστικά αναμοχλεύοντας τα γεγονότα του ‘93. Στην αίθουσα αρχικά υπήρξε μια αμηχανία η οποία μετατράπηκε σε οργή των υποστηριχτών του κ. Σαμαρά καθώς θεώρησαν ότι το τοπικό στέλεχος επιτίθεται στον υποψήφιο αρχηγό. Ο πρώην πρόεδρος της Τ.Ο. Μεσολογγίου ανέβηκε στο έδρανο που μιλούσε ο κ. Σαμαράς και απευθυνόμενος προσωπικά στον ίδιο άρχισε να αναμοχλεύει τα γεγονότα του 1993. Η κεντρική του ομιλία στο Αγρίνιο στο Παπαστράτειο Μέγαρο, πραγματοποιήθηκε σε μια κατάμεστη αίθουσα ενώπιον ενός ενθουσιώδους ακροατηρίου. Ο κ. Σαμαράς διευκρίνισε ότι είναι αντίθετος στη διεξαγωγή debate μεταξύ των υποψηφίων αρχηγών, ενώ κάλεσε τους επικριτές του να κατονομάσουν τα golden boys, τα οποία όπως ισχυρίζονται τον στηρίζουν. «Ονοματεπώνυμα για «Golden boys», ακόμη περιμένω…. !Πάντως σίγουρα είναι απέναντί μου αυτοί που πλήγωσαν με τη συμπεριφορά τους την Παράταξη. Και βέβαια δεν είμαι εγώ που πίεζα για πρόωρες εκλογές !Ακούω και κάποιους να θέλουν debate. Καλά, τι θέλουν; Δεν ακούν τη φωνή της βάσης;Δεν θα επιτρέψω να γίνουν τα εσωτερικά μας τηλεοπτικό θέαμα, όπου εμείς θα τσακωνόμαστε και θα χαίρονται μόνο οι αντίπαλοί μας!Παράσταση για το ΠΑΣΟΚ θέλουν να δώσουμε; Χρειάζεται περισσότερη ευθύνη!» Να σκεφτόμαστε τη ΝΔ και μετά τις εκλογές! Επίσης, ακούω διάφορα ευφυολογήματα για το ποιος θέλει ισχυρή και ανίσχυρη ΝΔ.Ισχυρή ΝΔ είναι η ΝΔ που την εκλέγει η βάση της.Ανίσχυρη ΝΔ είναι η ΝΔ των μηχανισμών! Κάποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να κρύβουμε τις ιδέες μας, για να χωρέσουνε περισσότεροι, για να ξεγελάσουμε τους «αφελείς».Αυτό το λάθος το έχουμε κάνει και το έχουμε πληρώσει!Όταν κρύψαμε τα πιστεύω μας!Όταν προσβάλαμε τον κόσμο μας!Όταν δεν εκφράσαμε τις αξίες μας!Όπως έγινε το 2002, στην Υπερνομαρχία Αττικής, με τον Γιάννη Τζανετάκο.Την είχαμε και την χάσαμε!Αντί να διευρύνουμε την επιρροή μας, διώξαμε τους ψηφοφόρους μας!Τέτοιο λάθος δεν θα ξανακάνουμε! Ως προς τις προσωπικές επιθέσεις εναντίον συνυποψηφίου, ασφαλώς και τις αποδοκιμάζω. Γι’ αυτό άλλωστε μιλώ συνεχώς για ενότητα.Βέβαια, όταν εγώ, χρόνια δέχομαι σωρεία τέτοιων επιθέσεων, μία αντίστοιχη αποδοκιμασία δεν έγινε ποτέ…Επαναλαμβάνω : Ενότητα και πάλι ενότητα!
Με λύπη μου πληροφορήθηκα, ότι ο κ. Σαμαράς απέρριψε το αίτημα της κ. Μπακογιάννη για debate των υποψηφίων λέγοντας : «ακούω και κάποιους να θέλουν debate. Καλά, τι θέλουν; Δεν ακούν τη φωνή της βάσης; Δεν θα επιτρέψω να γίνουν τα εσωτερικά μας τηλεοπτικό θέαμα, όπου εμείς θα τσακωνόμαστε και θα χαίρονται μόνο οι αντίπαλοί μας». Εάν μιλούσαμε ουδέτερα καί γενικά θα λέγαμε ότι ένα debate κατ΄αρχήν είναι κάτι πού μάλλον προσθέτει σέ έναν προεκλογικό διάλογο παρά αφαιρεί...Τεχνικά μιλώντας θα λέγαμε ότι ένα debate είναι μιά πολύ επικίνδυνη διαδικασία. Στήν πραγματικότητα η Μπακογιάννη ζητάει το debate βλέποντάς το σάν μιά χρυσή ευκαιρία να περάσει μπροστά. Μιλάει γιά ανταλλαγή απόψεων face to face και απευθείας σύγκριση τών υποψηφίων.Ο Σαμαράς δέν έχει κανένα λόγο να δώσει στήν Μπακογιάννη αυτήν την ευκαιρία. Ένα debate δύο υποψηφίων του ιδίου κόμματος είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ριψοκίνδυνη διαδικασία σε ότι αφορά την ενότητα την επόμενη ημέρα (30 Νοεμβρίου).Εάν ειπωθούν βαριές κουβέντες ανάμεσα στον Αντώνη και τη Ντόρα (που θα ειπωθούν) η Νέα Δημοκρατία θα έχει διασπασθεί μέχρι τα Χριστούγεννα.Some words are better left unsaid, λένε και οι Αγγλοσάξονες. Η στάση της Ντόρας είναι λίγο παράξενη, το να ζητάει εσωκομματικό ντιμπέϊτ, μή συνειδητοποιώντας ότι σπρώχνει μία ολόκληρη παράταξη σε διάσπαση, τι σημαίνει; Είτε είναι εντελώς απελπισμένη, είτε είναι επικίνδυνα επιπόλαιη, είτε και τα δύο μαζί.