GAIA

GAIA

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009

Το επείγον δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας...

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ PARIS V-SORBONNE Κάθε χρόνο είμαστε πιο λίγοι!!Ο πληθυσμός της Ελλάδας προβλέπεται για το 2050 ότι θα είναι 8.100.000 άτομα!!.Η ελληνική οικογένεια, σήμερα, έχει αποδεκατιστείκαι υπάρχει υπογεννητικότητα και «συστηματική γενοκτονία».«Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. (Σύνταγμα της Ελλάδας, Άρθρο 21. 1)Το Σύνταγμα της Ελλάδας προστατεύει την οικογένεια και την μητρότητα. Όμως πολλοί κρατικοί λειτουργοί και...θεσμοί το αγνοούν σκοπίμως και τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Η ελληνική οικογένεια πλήττεται θανάσιμα. Ο αριθμός των διαζυγίων σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, αυξάνεται και στην Ελλάδα. Ο δείκτης από 8% επί των γάμων το 1980 έφτασε το 24% το 2005.Η ελληνική οικογένεια έχει αποδεκατιστεί ήδη και υπάρχει υπογεννητικότητα και «συστηματική γενοκτονία» με ευθύνη οργάνων της πολιτείας που δεν διαδραματίζουν σωστά τον ρόλο τους. Λείπουν οι αρμόδιοι σύμβουλοι οικογένειας σύμβουλοι γάμου κοινωνικές υπηρεσίες προστασίας νέων ζευγαριών, κοινωνικοί λειτουργοί και όλα έχουν αφεθεί στην τύχη και στους δικηγόρους που τα βλέπουν όλα από νομική σκοπιά. Η γεννητικότητα πέφτει, τα διαζύγια αυξάνονται στην Ελλάδα που πολλές φορές οφείλεται σε «παρεμβολές τρίτων» και σε «λάθος νομικές συμβουλές» που παρέχονται στους πολίτες λόγω της μη σωστής εκτίμησης όλων των παραμέτρων και έχουν τεράστια ευθύνη οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι νομικές υπηρεσίες. Υπάρχει επίσης, έλλειψη σύγχρονης νομοθεσίας που θα αγκαλιάσει την νέα οικογένεια και θα την στηρίξει.Ο μηδενισμός, σχεδόν σήμερα, της φυσικής αύξησης του πληθυσμού οφείλεται από τη μια μεριά στη μείωση κατά 33,7/% (!) των γεννήσεων. Ήδη άρχισε μια σταδιακή μείωση του ελληνικού πληθυσμού, η οποία θα προέλθει κυρίως από την ελάττωση της νεανικότητας και την αντίστοιχη αύξηση που θα σημειώσει η γήρανση. Οι προβλέψεις του World Almanac (1998) : θεωρεί ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2050 θα είναι 8.100.000 άτομα!!.Τα παιδιά χωρισμένων γονιών θα έχουν στην πλειοψηφία τους ψυχολογικά και άλλα προβλήματα. Αυτό όμως δεν σταματά τον κάθε «νομικό σύστημα» να διαλύσει την ελληνική οικογένεια φτάνει να υπάρχουν πινάκια δικών ενώ τα πιο πολλά προβλήματα θα μπορούσαν να είχαν επιλυθεί αν υπήρχαν επαρκείς και σωστά λειτουργώντας συμβουλευτικοί σταθμοί υποστήριξης της ελληνικής οικογένειας. Η νομοθεσία πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να υπάρχει συμβούλιο ψυχολόγων κοινωνικών λειτουργών που θα αποφαίνονται πριν το δικαστήριο αν το ζευγάρι πρέπει να χωρίσει και με ποιες προϋποθέσεις. Γιατί να υιοθετούμε ξένα παιδιά και να έχουμε δικά μας;Από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ προκύπτει επίσης ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε χώρα ηλικιωμένων: το ποσοστό των παιδιών έως 14 ετών είναι πλέον 14,4% (από 17,8% που ήταν πριν από 10 χρόνια). Παράλληλα, ένας στους πέντε κατοίκους είναι άνω των 65. Έτσι, για κάθε 100 ανθρώπους 0- 14 ετών αντιστοιχούν πλέον 127 άνθρωποι άνω των 65. Μικρή μείωση παρατηρείται στις γεννήσεις, αφού από 9,8 γεννήσεις ανά πληθυσμό 1.000 ατόμων το 1994 μειώθηκε στις 9,6 γεννήσεις το 2004 και στις 9,7 το 2005.Ο μηδενισμός, σχεδόν, της φυσικής αύξησης του πληθυσμού οφείλεται από τη μια μεριά στη μείωση κατά 33,7/% (!) των γεννήσεων (η οποία οφείλεται στην ανεργία, τις χαμηλές αποδοχές, την έλλειψη φροντίδας από το κράτος για την οικογένεια και το παιδί και σε άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους και σε δυσλειτουργίες διαφόρων κοινωνικών θεσμών. Μετά το 1981, παρατηρείται μια σταδιακή μείωση της γεννητικότητας - γονιμότητας του πληθυσμού με ρυθμό που δεν έχει ξανασημειωθεί, όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά και στο σύνολο των αναπτυγμένων χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αύξηση του πραγματικού πληθυσμού τη δεκαετία ήταν η ακόλουθη:1951-1960 οφείλεται βασικά στη φυσική αύξηση του πληθυσμού. Η αύξηση του πληθυσμού θα ήταν μεγαλύτερη αν στη διάρκεια της δεκαετίας αυτής δεν μετανάστευαν σε διάφορες χώρες πάνω από 200.000 Έλληνες. Η συμβολή των αλλοδαπών στην αύξηση ήταν ελάχιστη (μόλις 3,2%).1961-1970 οφείλεται και πάλι βασικά στη φυσική αύξηση του πληθυσμού. Και τη δεκαετία αυτή η αύξηση θα ήταν πολύ πιο μεγάλη αν στη διάρκειά της δεν μετανάστευαν - κυρίως προς την τότε Δυτική Γερμανία - σχεδόν 500.000 Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους. Η συμβολή των αλλοδαπών στην αύξηση ήταν γύρω στο 10%.1971-1980 οφείλεται κατά τα 2/3 περίπου στη φυσική αύξηση, κατά το 1/4 περίπου στην παλιννόστηση (κυρίως μεταναστών-εργατών από τη Δυτική Γερμανία) και κατά το υπόλοιπο στους αλλοδαπούς.1981-1990 οφείλεται κατά λίγο πάνω από 1/2 στη φυσική αύξηση του πληθυσμού και κατά το υπόλοιπο στην παλιννόστηση τόσο από τη Δυτική Ευρώπη (μεταναστών-εργατών) όσο και από την Ανατολική Ευρώπη (πολιτικών προσφύγων και Ποντίων). Τη δεκαετία αυτή ο αριθμός των αλλοδαπών μειώθηκε.1991-2000 οφείλεται μόλις κατά 3,1% στη φυσική αύξηση του πληθυσμού, κατά 89,4% στους αλλοδαπούς (κυρίως οικονομικούς μετανάστες με τις οικογένειές τους) και κατά 7,5% στην παλιννόστηση.Ελλάδα είναι ήδη χώρα γερόντων. Οι Έλληνες, το 2050, θα είναι λιγότεροι από 8 εκατομμύρια! Δείκτης γονιμότητας 1,29 παιδιά, πράγμα που σημαίνει ότι τα παιδιά που γεννιούνται δεν θα αντικαθιστούν αυτούς που πεθαίνουν. Το ασφαλιστικό είναι η μεγαλύτερη επίπτωση του έντονου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ελλάδα...Είμαστε σʼ ένα επικίνδυνο σημείο, και πρέπει να στηρίζουμε και να ενισχύουμε εκείνους που αποκτούν δεύτερο παιδί! Ο θεσμός της οικογένειας πρέπει να στηριχθεί από την πολιτεία, καθώς στην Ελλάδα τα περισσότερα παιδιά γεννιόνται μετά το γάμο, σε αντίθεση με άλλες χώρες. Το δημογραφικό δεν θα λυθεί μόνο με την ελληνοποίηση παιδιών οικονομικών μεταναστών, που θα μείνουν νόμιμα για πάντα, αυτοί περίπου 250000 και οι συγγενείς τους περίπου 1000000 στη χώρα. .Η γεννητικότητα πέφτει, τα διαζύγια αυξάνονται στην Ελλάδα που πολλές φορές οφείλεται σε παρεμβολές τρίτων και σε λάθος νομικές συμβουλές που παρέχονται στους πολίτες με αποκλειστική ευθύνη των ανεύθυνων δικηγορικών λειτουργών. Η Δημογραφική κρίση ακολουθεί την οικονομική και κοινωνική κρίση.. Η νομοθεσία πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να υπάρχει συμβούλιο ψυχολόγων κοινωνικών λειτουργών που θα αποφαίνονται πριν το δικαστήριο αν το ζευγάρι πρέπει να χωρίσει και με ποιες προϋποθέσεις.Ας σταματήσει το κακό εδώ. Η πολιτεία οφείλει να παρέμβει με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και την ενίσχυση στων θεσμών οικογενειακών συμβούλων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών που θα συντάσσουν έκθεση όταν πρόκειται για διαζύγιο προς το αρμόδιο δικαστήριο. Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική οικογένεια άμεσα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου