GAIA

GAIA

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

Καλλικράτης παντού! Πλήθος παρεμβάσεων σε ευαίσθητους τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία δρομολογεί η κυβέρνηση. Συγχωνεύσεις μονάδων του ΕΣΥ, άρση μονιμότητας σε πανεπιστημιακούς, ψαλίδι σε δεκάδες σχολές και Ιδρύματα

 

Το τέλος της μονιμότητας των πανεπιστημιακών καθηγητών κι ο σαρωτικός «Καλλικράτης» που έρχεται σε τμήματα και σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ θα αλλάξουν δραματικά την εικόνα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, από τους πρώτους κιόλας μήνες του 2011. Η οικονομική κρίση άπλωσε ήδη πλοκάμια πάνω από την Παιδεία και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να... μικρύνει το κράτος, με όποιο κόστος.
Προχωρεί λοιπόν σε σχέδιο άρσης της μονιμότητας στις βαθμίδες του λέκτορα, του επίκουρου καθηγητή και του καθηγητή Εφαρμογών των ΤΕΙ, αξιολόγησης των μονίμων πανεπιστημιακών από επιτροπές διεθνούς σύνθεσης και στρατηγικού ανασχεδιασμού της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Από τα συνολικά 40 ΑΕΙ και ΤΕΙ που λειτουργούν σήμερα θα συνεχίσουν να υπάρχουν στα τέλη του 2011 μόνο τα μισά! Σήμερα λειτουργούν 22 πανεπιστήμια και 18 ΤΕΙ, με περισσότερα από 590 τμήματα.Ηδη ολοκληρώνεται η αποτίμηση του χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε ό,τι αφορά τα πτυχία και το αντίκρισμά τους, αλλά και σε ό,τι αφορά τις υποδομές και τον όγκο των φοιτητών-διδασκόντων στα πανεπιστήμια.
Το πρώτο βήμα των ριζικών ανατροπών στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι το τέλος της μονιμότητας για τον λέκτορα και τον επίκουρο καθηγητή. To προνόμιο της μόνιμης θέσης θα έχουν μόνον οι εκλεγμένοι αναπληρωτές και οι τακτικοί καθηγητές. Οι πανεπιστημιακοί θα βρίσκονται υπό συνεχή αξιολόγηση και θα επανακρίνονται κάθε τρία χρόνια. Στον νέο νόμο-πλαίσιο που θα έρθει στη Βουλή τον Ιανουάριο του 2011, για το διδακτικό προσωπικό των πανεπιστημίων αναφέρονται τα εξής:
1 Οι βαθμίδες του διδακτικού προσωπικού περιορίζονται σε τρεις (καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές). Οι επίκουροι καθηγητές θα μπορούν να κρίνονται μόνο δύο φορές για να ανέβουν βαθμίδα. Το ίδιο και οι αναπληρωτές.
2 Η μονιμότητα διασφαλίζεται από τη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή και άνω.
3 Καταργείται ο θεσμός του διδάσκοντος με βάση το ΠΔ 407 και αντικαθίσταται από τον θεσμό του λέκτορα με κυρίως διδακτικά καθήκοντα. Η θέση του λέκτορα δεν αποτελεί εξελίξιμη βαθμίδα.
4 Για την εκλογή σε θέση διδακτικού προσωπικού τα εκλεκτορικά σώματα θα είναι διεθνούς σύνθεσης. Οι μόνιμοι καθηγητές υπόκεινται σε περιοδική διαδικασία αξιολόγησης ως προς το ερευνητικό έργο τους από επιτροπές κρίσης διεθνούς σύνθεσης.
5 Θεσμοθετείται η δυνατότητα στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να εκλέγουν καθηγητές, οι οποίοι ήδη υπηρετούν σε αναγνωρισμένα Ιδρύματα του εξωτερικού, χωρίς οι τελευταίοι να υποχρεούνται να παραιτηθούν από τη θέση τους στο εξωτερικό. Οι καθηγητές που εκλέγονται με αυτό το καθεστώς θα πρέπει να απασχολούνται στην Ελλάδα για ένα διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών ανά έτος, με ανάλογες αποδοχές. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των καθηγητών αυτών είναι ίδια με αυτά της επιλογής του λοιπού διδακτικού προσωπικού.
6 Για όλες τις βαθμίδες ανεξαιρέτως θα ισχύσει αξιολόγηση που θα γίνεται ανά τρία χρόνια. Θα αξιολογούνται οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, καθώς και η εν γένει εξέλιξη και δραστηριότητα του κάθε πανεπιστημιακού. Οι καθηγητές θα αξιολογούνται μέσω ερωτηματολογίων και από τους φοιτητές τους. Στις περιπτώσεις που η αξιολόγηση είναι αρνητική θα τους αφαιρούνται προνόμια (π.χ. αφαίρεση ψήφου).
Από τα 40 ΑΕΙ - ΤΕΙ θα μείνουν τα μισά
Ερχονται λουκέτα και χιλιάδες απολύσεις
Το σχέδιο του δραστικού περιορισμού των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων περιλαμβάνει τις συγχωνεύσεις τμημάτων ή και σχολών ομοειδούς επιστημονικού αντικειμένου, τις συγχωνεύσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ μεταξύ τους, καθώς και την ενσωμάτωση ενός μέρους πανεπιστημίου ή τεχνολογικού ιδρύματος σε ένα άλλο.
Το «λουκέτο» που έρχεται στις σχολές οδηγεί με ταχύτατους ρυθμούς σε χιλιάδες απολύσεις των συμβασιούχων καθηγητών, σε στρατιές ανέργων, ενώ θα μειώσει δραματικά τις φοιτητικές παροχές σε συγγράμματα, σίτιση και στέγαση.
Αλλάζει ριζικά και μάλλον βίαια ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ακολουθώντας και την αντίστοιχη διεθνή τάση, αλλά κυρίως το δανικό και το γαλλικό πρότυπο συγχώνευσης των πανεπιστημίων (από τα 17 πανεπιστημιακά ιδρύματα που υπήρχαν στη Δανία απέμειναν τα 3.
Παρόμοιος ανασχεδιασμός έγινε και στη Γαλλία, όπου από τα περίπου 100 τριτοβάθμια ιδρύματα παρέμειναν να λειτουργούν 17 «εκπαιδευτικοί πόλοι», που συμπεριλαμβάνουν μεγάλο πλήθος κατευθύνσεων και σχολών).
Η σάρωση σε πρώτη φάση θα αφορά τα τμήματα των ΤΕΙ για τα οποία το φοιτητικό ενδιαφέρον έχει εκλείψει εδώ και χρόνια. Πρόκειται για περισσότερες από 40 σχολές (Ανθοκομίας, Ζωικής Παραγωγής, Φυτ. Παραγωγής, Ιχθυοκαλλιεργειών κ.ά.), που θα συγχωνευθούν ή θα βάλουν «λουκέτο» τον νέο χρόνο.
Οι επιτροπές του υπουργείου μελετούν επίσης τη συγχώνευση ακόμη και πανεπιστημίων, κυρίως περιφερειακών, όπως το Πελοποννήσου, το Στερεάς Ελλάδας, το Δυτικής Μακεδονίας, στα οποία υπάρχουν πλήθος σχολών με αλληλοεπικαλύψεις επιστημονικών αντικειμένων, που θα μπορούσαν να αποτελούν ένα μεγάλο κεντρικό πανεπιστήμιο.
Στόχος είναι ο περιορισμός του κατακερματισμού των σχολών και των πανεπιστημίων (για παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα και σε απόσταση αναπνοής υπάρχει το ΑΕΙ Μακεδονίας, το ΑΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στην Κρήτη υπάρχει το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης υπάρχουν δύο τμήματα Μαθηματικών!).
Με διεθνή προκήρυξη η επιλογή πρύτανη
Την ευθύνη της ακαδημαϊκής διοίκησης του Ιδρύματος έχουν ο πρύτανης και η Σύγκλητος. Οι πρυτάνεις θα επιλέγονται βάσει διεθνούς προκήρυξης. Θα γίνεται δημόσια ακρόαση «ντιμπέιτ πρυτάνεων» στη νέα Σύγκλητο, στην οποία δεν θα μετέχουν φοιτητές, και ο πρύτανης θα πρέπει να έχει υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. Επιλέγεται, δηλαδή, από το Συμβούλιο έπειτα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Θα μπορεί να είναι καθηγητής πανεπιστημίου της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Το Συμβούλιο Διοίκησης θα αποτελείται από άμεσα εκλεγμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος, εξωτερικά μέλη, φοιτητές και εκπροσώπους του διοικητικού προσωπικού. Τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου είναι σημαντικές προσωπικότητες που έχουν διακριθεί σε διάφορους τομείς της επιστήμης, των γραμμάτων, των τεχνών και της ευρύτερης κοινωνίας, τα οποία επιλέγονται ως άτομα και όχι ως ex officio εκπρόσωποι φορέων ή οργανισμών.
Πλαφόν στους μισθούς
§                          Eρχεται ριζική ανατροπή και στο μισθολόγιο των πανεπιστημιακών. Στον νέο νόμο-πλαίσιο, η πολιτεία θα έχει την υποχρέωση να δίνει στα πανεπιστήμια κονδύλια που θα καλύπτουν τον βασικό μισθό και μόνο. Από εκεί και πάνω, είναι «δουλειά» των ίδιων των Ιδρυμάτων να βρουν... χρηματοδότες. Τα ιδρύματα μπορούν να διαμορφώνουν τη δική τους συμπληρωματική πολιτική για την παροχή πρόσθετων κινήτρων στο προσωπικό τους.
§                          Για την ενθάρρυνση δωρεών προς τα Ιδρύματα προτείνεται η απαλλαγή από τη φορολόγησή τους.
ΒΙΒΙΑΝ ΜΠΕΝΕΚΟΥ
bibian@pegasus.gr


«Μηχανή» εξαπάτησης ιερωμένων - Κρούσματα και στην Αιτωλοακαρνανία

«Παπάδες» τάζουν επιτήδειοι σε κληρικούς και μοναχούς από όλη την Ελλάδα, ζητώντας να καταβάλουν σε λογαριασμούς χρήματα προκειμένου να τους αναγνωριστεί προϋπηρεσία ή να τους καταβληθεί πιο γρήγορα το εφάπαξ ή η σύνταξη.

Οι καταγγελίες για απόπειρα εξαπάτησης κληρικών έχουν λάβει τέτοιες διαστάσεις τον τελευταίο μήνα, ώστε το Ταμείο Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) παρέπεμψε το θέμα σε εισαγγελέα, ενώ ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος (ΙΣΚΕ) αλλά και η Ιερά Σύνοδος με ανακοινώσεις τους προειδοποιούν τους εφημέριους και τους μοναχούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Μιλώντας στο «Εθνος» ο πρόεδρος του ΙΣΚΕ, π. Γεώργιος Σελλής, σημείωσε ότι πολλοί ιερείς από όλη την Ελλάδα έχουν δεχτεί τηλεφωνήματα, στα οποία διάφοροι επιτήδειοι παριστάνουν τους εκπροσώπους του ΤΠΟΕΚΕ ή τους υπαλλήλους μητροπόλεων και ζητούν από τους ιερωμένους να καταθέσουν σε λογαριασμούς ποσά ώστε να διευκολυνθούν σε ασφαλιστικά τους ζητήματα.

Προσοχή
Ο π. Γεώργιος επέστησε την προσοχή των εφημέριων και υπενθύμισε την ανακοίνωση του ΙΣΚΕ, η οποία προτρέπει όσους γίνουν αποδέκτες παρόμοιων τηλεφωνημάτων να επικοινωνούν με το Ταμείο των κληρικών.

«Κρούσματα» παρουσιάστηκαν στη Χίο, την Αιτωλοακαρνανία, την Ηλεία, την Κρήτη αλλά και σε άλλες μητροπόλεις της Ελλάδας, οι οποίες και επιλήφθηκαν του θέματος.

Ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης... Ηλείας μάλιστα, π. Ηλίας Παπαγγελής, επιβεβαίωσε στο «Εθνος» ότι στη συγκεκριμένη αρχιερατική περιφέρεια πέντε ιερείς και μοναχοί δέχτηκαν παρόμοια τηλεφωνήματα και ένας εξ αυτών, από την περιοχή της Κυλλήνης, κατέθεσε 2.000 ευρώ στον λογαριασμό που του δόθηκε, αλλά μόλις συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για απάτη, προχώρησε σε ενέργειες προκειμένου να μπλοκάρει τα χρήματα.

Σε εγκύκλιό της η Ιερά Σύνοδος, την οποία απηύθυνε πριν από λίγες ημέρες προς τις μητροπόλεις, σημειώνει ότι «ομάδα επιτηδείων επιχειρεί και ενίοτε επιτυγχάνει, εκμεταλλευόμενη την ευπιστίαν κληρικών και μοναχών, να αποσπάσει σημαντικά χρηματικά ποσά».

Π. ΒΟΝΑΤΣΟΥ
(Πηγή: http://www.ethnos.gr/)

Ενδιαφέρον για το πρόγραμμα LEADER απο ιδιώτες

Συνολικά 36 ιδιώτες από τους καλλικράτειους δήμους Ναυπακτίας, Μεσολογγίου και Καρπενησίου εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων προς χρηματοδότηση από το αναπτυξιακό πρόγραμμα Leader.  Τα επενδυτικά αυτά σχέδια είναι συνολικού προϋπολογισμού 12.536.864 €, με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 6.981.254 €, ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.630.500 €. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 150,77% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης.


Από τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια την μερίδα του λέοντος θα πάρει ο νέος δήμος Ναυπακτίας δεδομένου ότι κατατέθηκαν 24 προτάσεις έναντι 10 από τον διευρυμένο δήμο Μεσολογγίου και μόνο δύο από τον δήμο Καρπενησίου. Οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι σκοπεύουν, εάν εγκριθούν τα σχέδιά τους, να κατασκευάσουν υποδομές διανυκτέρευσης (ξενοδοχεία, ξενώνες) και χώρους εστίασης και αναψυχής (καφετέριες, εστιατόρια κ.λπ.).
Η Επιτροπή Αξιολόγησης της ομάδας τοπικής δράσης της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ξεκίνησε την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων την Τρίτη 23 Νοεμβρίου.

Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης στο Αγρίνιο

Με στόχο την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών τουρισμού, λιανικού εμπορίου, εκπαίδευσης και κατασκευών, δημιουργούνται από το υπουργείο Εσωτερικών σε όλη την Ελλάδα τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.  
Μάλιστα, το Νέο Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης για την Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών θα είναι πραγματικότητα και για τους δημότες του Αγρινίου .
Τα νέα αυτά κέντρα, που συστήνονται βάσει κοινοτικής οδηγίας, αλλά και του μνημονίου, θα χρησιμοποιήσουν την υποδομή ορισμένων εκ των υπαρχόντων ΚΕΠ, τα οποία θα μετεξελιχθούν, ενώ θα παραλαμβάνουν ακόμη και ηλεκτρονικές αιτήσεις ή ερωτήματα από πολίτες, τα οποία θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και εν συνεχεία θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.
Πιο συγκεκριμένα, στο Αγρίνιο το Ενιαίο ΚΕΠ αναμένεται να φιλοξενηθεί σε χώρο του υφιστάμενου ΚΕΠ στην οδό Ηλία Ηλιού, καθώς βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης, ώστε να είναι ευκολότερα προσβάσιμο στους πολίτες, ενώ παράλληλα είναι αρκετά μεγάλο για να στεγάσει και τα δύο Κέντρα
Ωστόσο, ο διαχωρισμός των δύο υπηρεσιών θα είναι απόλυτα διακριτός, ώστε να μην υπάρχει σύγχυση στους δημότες για το πού θα πρέπει να απευθυνθούν.
Ήδη γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες και εξασφαλίζεται ο επιπλέον εξοπλισμός για το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Αγρίνιο ενώ στελέχη του τοπικού ΚΕΠ θα μεταβούν για εκπαίδευση στην Αθήνα, έτσι όλα να είναι έτοιμα  στις αρχές του νέου έτους όπου αναμένεται η λειτουργία του..
Στο Νέο Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης ο πολίτης θα μπορεί να διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά και από απόσταση: Α) όλες τις αναγκαίες δηλώσεις, κοινοποιήσεις ή αιτήσεις για χορήγηση άδειας από τις αρμόδιες Αρχές, περιλαμβανομένων των αιτήσεων για την καταχώρηση σε μητρώα και βάσεις δεδομένων ή την εγγραφή σε επαγγελματικούς φορείς και συλλόγους, Β) τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας για την άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών.
Επιπρόσθετα, υπάρχει η πιθανότητα, μέσω των Ενιαίων αυτών ΚΕΠ, να μην απαιτείται μελλοντικά η φυσική παρουσία του πολίτη στην υπηρεσία για να εξυπηρετηθεί, αλλά να γίνεται και μέσω του Διαδικτύου. Αυτό, όμως δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί εάν προβλέπεται στη διαδικασία της λειτουργίας τους.
Πάντως, στόχος, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι ο πολίτης να εξυπηρετείται από ένα σημείο, στο οποίο δύναται να λαμβάνει πληροφορίες, αλλά και να υποβάλει αιτήματα για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων συναλλαγών.
Σημειώνεται επίσης ότι ο Δήμος Αγρινίου ανήκει στους πρώτους δήμους της Ελλάδας που έχουν επιλεχθεί από το υπουργείο Εσωτερικών για να λειτουργήσει πιλοτικά το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Γενική συνέλευση του Συλλόγου Αποδήμων Φυτειωτών «Το Λιγοβίτσι».

Γενική Συνέλευση

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Νοεμβρίου στα Γραφεία της ΠΑΝ.ΣΥ. (Πατησίων 5), η ετήσια γενική συνέλευση του Συλλόγου Αποδήμων Φυτειωτών «Το Λιγοβίτσι».


Η συνέλευση περιελάμβανε δυο ενότητες προς συζήτηση. Η πρώτη αφορούσε την χρονιά που πέρασε και η δεύτερη την νέα χρονιά που έρχεται.
Αρχικά το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Χρήστος Σαλτογιάννης, ο οποίος αναφέρθηκε πρωτίστως στην χρονιά που πέρασε, τονίζοντας ότι ήταν μια πολύ πετυχημένη χρονιά. Συγκεκριμένα ο Σύλλογος κατάφερε να ανανεώσει ριζικά την εφημερίδα με νέες στήλες και θεματολογία και με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την έγχρωμη εμφάνιση της. Από κει και πέρα, διοργανώθηκε μια πετυχημένη χοροεσπερίδα, μια βραδιά νεολαίας και φυσικά οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού ξεπέρασαν κάθε προσδοκία από πλευράς συμμετοχής του κόσμου.
Χαρακτηριστικά ανάφερε μεταξύ άλλων ότι «ο Σύλλογος μας προχωρά με γνώμονα την πολιτιστική προσφορά, η ανανέωση έχει να κάνει με τα πρόσωπα που απαρτίζουν τον Σύλλογο μας και είναι πρόσωπα νέα, ικανά και με όρεξη για προσφορά στον τόπο μας, η χρονιά που μας πέρασε ήταν μια πετυχημένη χρονιά, πλούσια καθώς ο Σύλλογος κάλυψε διοργανώνοντας πολλές εκδηλώσεις, προχώρησε στην έκδοση του τόμου του με θέμα τα 100 φύλλα έκδοσης των Φυτειώτικών Νέων και ενός βιβλίου προς τιμήν του λαϊκού Ξηρομερίτη ποιητή Κώστα Βασιλείου ή Ρεντίφη».
Όλοι όσοι έδωσαν το παρόν, εξέφρασαν τις απόψεις τους για την πορεία μέχρι τώρα του Συλλόγου και επιπλέον, τόνισαν ότι η κοινή προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και με νέες δράσεις.
Ειδικότερα, για την νέα χρονιά αποφασίστηκε η δημιουργία χορευτικών τμημάτων (θα υπάρξει ανακοίνωση εντός των επόμενων ημερών), η δημιουργία μιας τράπεζας αίματος και η έκδοση ημερολογίων για το νέο έτος.
Ακόμη συζητήθηκαν διάφορες γνώμες για την χοροεσπερίδα του Συλλόγου στην Αθήνα.
Σχετικά με τον νέο Καλλικρατικό Δήμο Ξηρομέρου, ο Σύλλογος αναμένεται να υποβάλλει τις δικές του απόψεις και προτάσεις προς τον νέο Δήμαρχο Ξηρομέρου για την ανάπτυξη του νέου Δήμου, επιζητώντας σε κάθε περίπτωση την συνεργασία για το καλό του τόπου.
Στην συνέλευση παρευρέθηκε, μεταξύ άλλων, και ο νεοεκλεγέν Δημοτικός Σύμβουλος Ξηρομέρου Παντελής Ψηλός, ο οποίος στον σύντομο λόγο του αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας του Συλλόγου με τους νέους Δημοτικούς Συμβούλους με σκοπό το κοινό καλό του τόπου. Επίσης, επισήμανε τις νέες ανάγκες που δημιουργεί ο «Καλλικράτης» και οι οποίες απαιτούν συνεργασία και μεθοδικότητα ώστε να υπάρξουν σίγουρα αποτελέσματα ανάπτυξης για τον τόπο μας.

    
       

Για το Δ.Σ.

          Ο Πρόεδρος                                           Η Γεν. Γραμματέας


Χρήστος Γ. Σαλτογιάννης                             Παρασκευή Ν. Πατσιά

“ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      Σας καλούμε στην εκδήλωση-συζήτηση με θέμα:
“ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: Ο θάνατός σου, η ζωή μου.
Αντιψυχιατρικές αναζητήσεις στην κρίση” το Σάββατο 27 Νοεμβρίου,
ώρα 7:30μμ στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο “ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ”

Ομιλητές:
Θ. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Διευθυντής του 9ου Ψ.Τ. του Ψ.Ν.Α.
Γ. ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Αναπληρωτής Διευθυντής του Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαϊτειο”
Α. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ Ομάδα Αυτοβοήθειας Αθήνας

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ
Ηλ. Ηλιού & Θέμιδος 4, Πλ. Δημοκρατίας Αγρίνιο
τηλ. επικοινωνίας 6907421604

Βασίλης Παπακωνσταντίνου! ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου!
«Κραυγές και Ψίθυροι»
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου στο EMILEON SportCenter!

Συμμετέχει η Τάνια Κικίδη

Το EMILEON café – barbistro ανοίγει και επίσημα για όλους εσάς και είναι έτοιμο να σας προσφέρει καθημερινά καφέ, ποτό και διαλεχτά πιάτα, σ’ ένα ξεχωριστό περιβάλλον δίπλα στις πισίνες μας με φόντο το Αγρίνιο. Παράλληλα η αίθουσά του διαμορφώνεται σε έναν όμορφο μουσικό χώρο ο οποίος τακτικά θα φιλοξενεί μοναδικές παραστάσεις με αγαπημένα μουσικά σχήματα και ερμηνευτές.
 
Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, σε μια εποχή που οι ψίθυροι έγιναν κραυγές, αφήνει την έντονα ηλεκτρική διάθεση και «στήνει» μια αλλιώτικη εκρηκτική και αφυπνιστική παράσταση! Τραγούδια που αγάπησε και αγαπήσαμε, τραγούδια που σώπασαν, που δεν έχουν χαθεί στο χρόνο παρέα με τον δυναμισμό του Βασίλη συνθέτουν ένα απρόβλεπτο πρόγραμμα.

Με πιάνο, σαξόφωνο, κιθάρες, βιολί και κρουστά θα χρωματίσει με ακουστικό τρόπο τα τραγούδια και υπόσχεται να μας παρασύρει σε ένα μουσικό ταξίδι πέρα από τα συνηθισμένα. Συνοδοιπόρος του όλα αυτά τα χρόνια, μια ιδιαίτερη φωνή, η Τάνια Κικίδη, δεν θα μπορούσε να λείπει.

Σε ένα μαγικό μουσικό ταξίδι σε αυτήν την ιδιαίτερη παράσταση, αφουγκράζεται τους ψιθύρους, αγωνιά για τις κραυγές και με τη δύναμη της φωνής του, αφήνει για άλλη μια φορά το στίγμα του με σκοπό να γεμίσει τη νύχτα και να μας κρατήσει συντροφιά σε μια ευχάριστη και παρεΐστικη ατμόσφαιρα για μία και μοναδική εμφάνιση στην πόλη μας!!!

Μια υπόσχεση για ξεχωριστή μουσική βραδιά που αξίζει να ζήσετε σε ένα ξεχωριστό χώρο!

E café–barbistro στο EMILEON SportCenterΔοκίμι, Αγρινίου
Ώρα έναρξης: 22:30
Τηλέφωνα για κρατήσεις: 26410 55520 / 26410 55543

Άλυτα και σοβαρά τα κτιριακά προβλήματα στο Δημοτικό σχολείο Αετού Ξηρομέρου

Το  Δημοτικό Σχολείο Αετού δήμου Μεδεώνος (Ακτίου-Βόνιτσας) αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια πολύ σοβαρά κτιριακά και λειτουργικά προβλήματα. Οι διαμαρτυρίες μαθητών και δασκάλων, είναι συνεχείς εδώ και καιρό. Ανάμεσα σε άλλα προβλήματα, τα σημάδια διάβρωσης στο πάτωμα και στο ταβάνι είναι εμφανή, το προαύλιο παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης, υδρορροές δεν υφίσταται, ο φωτισμός είναι ανύπαρκτος, τα παράθυρα μπάζουν νερό, οι πόρτες είναι γεμάτες ρωγμές, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις είναι φθαρμένες ενώ έκαναν την εμφάνιση τους ακόμα και ποντίκια. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές διαμαρτύρονται για την υπάρχουσα κατάσταση, αφού καθημερινά κινδυνεύουν τόσο οι μαθητές όσο και οι δάσκαλοι τους, ενώ επισημαίνουν ότι το σχολείο είναι πλέον ακατάλληλο για λειτουργία και χρήζει συντήρησης και άμεσης αντιμετώπισης των εκρηκτικών προβλημάτων και ελλείψεων.


Επιστολή διαμαρτυρίας των δασκάλων προς τον Δήμαρχο Μεδεώνος
       Θέμα: «Γνωστοποίηση κτιριακής κατάστασης Δημ. Σχολείου – Νηπιαγωγείου Αετού»
κ. Δήμαρχε, έχοντας περάσει αρκετός καιρός από τότε που άνοιξαν τα σχολεία, αποφασίσαμε να απευθυνθούμε σε εσάς και γραπτώς. Την κατάσταση του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Αετού προφανώς τη γνωρίζετε καλά, μια και είναι ένα από τα σχολεία που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης σας. Άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια που κατέχετε αυτή τη θέση, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι γονείς – είτε είναι ψηφοφόροι είτε όχι – αλλά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγονται από το χωριό, δε σας αφήνουν να λησμονήσετε την ύπαρξη του σχολείου αυτού, καθώς και τα προβλήματά του.
Για μια ακόμα φορά όμως κρίνεται σκόπιμο να επανέλθουμε γνωρίζοντάς σας, ότι το σχολείο είναι πλέον ακατάλληλο για λειτουργία. Μιλάμε για έναν άσχημο αισθητικά χώρο που εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά ΜΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕ ΘΥΜΙΖΕΙ!
Ας αριθμήσουμε μερικά από τα αναρίθμητα προβλήματα λοιπόν:
1.      Αλεξικέραυνο, κάθε δημόσιο κτίριο πρέπει να έχει αλεξικέραυνο, πόσο μάλιστα όταν πρόκειται για ένα Δημ. Σχολ. Νηπιαγωγείο.
2.      Στις αρχές του διδακτικού έτους αναγκαστήκαμε να κάνουμε μυοκτονία, διότι ποντίκια έκαναν την εμφάνισή τους. Σύμφωνα με έγγραφα του σχολείου και τα προηγούμενα χρόνια γινόταν σειρά μυοκτονιών για τον ίδιο λόγο.
3.      Τα παράθυρα ( 16 παράθυρα ) παίρνουν νερό με τις δυνατές βροχές και φυσικά ούτε λόγος γίνεται για τον κρύο αέρα που εισέρχεται ( με κλειστά παράθυρα!!! ) μέσα στο χώρο.
4.      Οι πόρτες, η κεντρική του Δημ. Σχολείου και η διπλανή του Νηπιαγωγείου, δεν παρέχουν ασφάλεια στον χώρο, μια και είναι γεμάτες ρωγμές, κενά, και οι κλειδαριές είναι υποτυπώδεις.
5.      Ο Φωτισμός είναι ανεπαρκής στις αίθουσες, στους διαδρόμους, ακόμη και στις τουαλέτες ( …. ) που ολοκληρώθηκαν πριν ένα μήνα.
6.      Ο Φωτισμός στο προαύλιο είναι απλά ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ.
7.      Οι εσωτερικές πόρτες του κτιρίου είναι σπασμένες, με χαλασμένα πόμολα και κλειδαριές.
8.      Τα ξύλινα πατώματα δεν προσφέρουν καμία ασφάλεια στα παιδιά ( αλλά βέβαια πρέπει να γίνουν το καλοκαίρι, σωστά; )
9.      Τα ταβάνια είναι σάπια, κρέμονται και φυσικά όταν βρέχει ΣΤΑΖΟΥΝ ΝΕΡΟ!! ( και αυτά πρέπει να γίνουν το καλοκαίρι… )
10.  Ας μη μιλήσουμε για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σχολείου, που κρέμονται καλώδια παντού…
11.  Οι υδρορροές πιθανών κρίθηκαν είδος πολυτελείας μια και δεν υπάρχουν πουθενά σε ολόκληρο κτίριο.
12.  Η αυλή είναι ένα άλλο πονεμένο κομμάτι για τα παιδιά του σχολείου. Χαμηλά κάγκελα που προσφέρουν απλόχερα τον κίνδυνο σε νήπια και παιδιά Δημ. Σχολείου να χτυπήσουν πολύ άσχημα. Τα οποία παρεπιπτόντως, αναγκάστηκαν τα παιδιά μαζί με τους δασκάλους να τα βάψουν μόνα τους, μια και τόσα χρόνια αυτός που τα έβαλε, αν και σαφώς πληρώθηκε, δε θεώρησε απαραίτητο να τα βάψει !
Μετά από όλα αυτά κ. Δήμαρχε, αν δε πείθεστε για την κατάστασή μας, περάστε μια βόλτα να δείτε αυτά τα παιδιά στα μάτια και να τους εξηγήσετε γιατί ;
Στις 23-9-2010 οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αετού, σας έστειλαν ένα γράμμα με τα αιτήματά τους, το οποίο συνημμένα υποβάλλω.
Είναι γνωστό ότι σε ένα μήνα σχεδόν λήγει η θητεία σας. Σε ένα μήνα όμως! Μέχρι τότε τα 10 από τα 12 προβλήματα του σχολείου μπορούν να λυθούν!! Εφόσον βέβαια το επιθυμείτε θα βρείτε τον τρόπο.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε ατύχημα προκληθεί σε οποιονδήποτε εντός και εκτός του σχολείου που οφείλεται στην  «κατάσταση»  του κτιρίου ή της αυλής !
Αφού σας γνωστοποιήσαμε την εικόνα εγκατάλειψης του σχολείου μας από τις Δημοτικές αρχές, Παρακαλούμε για την άμεση γραπτή απάντησή σας, και για τις δικές σας ενέργειες.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων                                     Η Προισταμένη 2/θ Δημ. Σχ. Αετού
Καριοφύλλη Θεοδώρα
Τσίτσου Ασπασία                                                        Παπαζώη Θεοκτίστη

Καταγγέλλουν ελλείψεις και κτιριακά προβλήματα και οι μαθητές του Αετού
Αετός 23-09-2010
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε
Σας έχουμε πει πολλές φορές ότι το σχολείο μας χρειάζεται πολλά πράγματα. Θέλουμε να μας βάψετε το σχολείο γιατί οι τοίχοι είναι λερωμένοι και επίσης θέλουμε να μας αλλάξετε το πάτωμα επειδή είναι σάπιο και θα σπάσει και θα πέσουμε. Το ταβάνι είναι σε μια μεριά έτοιμο να πέσει και να μας πλακώσει. Πάλι, θέλουμε να μας αλλάξετε το καλοριφέρ γιατί μερικά είναι χαλασμένα και δεν ζεσταίνουν. Τα θρανία είναι χαλασμένα και θέλουν άλλαγμα όπως και τα παράθυρα επειδή είναι σάπια. Παράλληλα θέλουμε γκαζόν στην αυλή γιατί έχει χαλίκι και δεν μπορούμε να παίξουμε μπάλα γιατί τα πόδια μας μπαίνουν μέσα στο χαλίκι. Επίσης θέλουμε πολύ μεγάλα κάγκελα επειδή πέφτει η μπάλα από κάτω και πηγαίνουμε να την πάρουμε και φοβόμαστε τα φίδια. Καθώς και να μας μαζέψουν όλα τα σκουπίδια που είναι κάτω στο έδαφος και να μας αλλάξετε πόρτες επειδή είναι σάπιες.
Με εκτίμηση
Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αετού.

Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ): "καλεί τους πολίτες να MHN παραλάβουν τέτοιες κάρτες, με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και τις διακηρύξεις των δικαιωμάτων του Ανθρώπου"

Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ): "καλεί τους πολίτες να MHN παραλάβουν τέτοιες κάρτες, με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και τις διακηρύξεις των δικαιωμάτων του Ανθρώπου"

ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

GENERAL CONSUMERS' FEDERATION OF GREECE

Κέντρο Πληροφοριών:Γ. Σεπτεμβρίου 13 - Αθήνα 10432όρ. 5οςτηλ. 210 36.32.443 Fax. 210 36.33.976
Ανοιχτή Γραμμή: 11711 email: inka -
http://www.inka.gr
40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΙΝΚΑ ΔΤ 275/04.09.10

Δεν μας έφταναν η κατάργηση και μείωση των μισθών και των συντάξεων, αυξήσεις φόρων, κατάργηση δικαιωμάτων και αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από έγκριτες εφημερίδες, και από το Διαδίκτυο, η κυβέρνηση προωθεί δύο μέτρα, συν τοις άλλοις πολυέξοδα για το κράτος :

1ο Θέλει να αντικαταστήσει την Ταυτότητα την με «κάρτα πολίτη», που πολύ σωστά έχει χαρακτηριστεί Κάρτα Φακελώματος του Πολίτη, η οποία μάλιστα δεν έγινε δεκτή στην Αγγλία, λόγω μεγάλου και άσκοπου κόστους και των αντιδράσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Αυτή η κάρτα προγραμματίζουν να ενημερώνεται με κάθε αλλαγή στην οικονομική κατάσταση (ακίνητα, κινητές αξίες, λογαριασμοί, οφειλές), οικογενειακή κατάσταση, κατάσταση υγείας (φάρμακα, εισαγωγές σε νοσοκομεία, κληρονομικό ιστορικό), μετακινήσεις ταξίδια κτλ.
Όλα τα προηγούμενα θα εμφανίζονται σε «ενιαία οθόνη». Αναφέρουν ότι ο ίδιος κάτοχος «θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του από το Διαδίκτυο» - λες και δεν τα ξέρει. Θα έχει όμως και το κράτος πρόσβαση και μάλιστα σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν επιτρέπεται. Εννοείται ότι πρόσβαση θα «αποκτήσουν» όλοι οι μεγάλοι προμηθευτές (πολυεθνικές, ασφαλιστικές, τράπεζες, διαγνωστικά κέντρα, πολυκλινικές, ιδιωτικά γραφεία «εύρεσης εργασίας», ενοικίασης εργαζομένων, εισπρακτικές . ) και βέβαια οι χάκερς.

Είναι γνωστό ότι το διαδίκτυο είναι και θα είναι πάντα διάτρητο. φυτίλια συννεφάκια.

2ο Θέλει να επιβάλλει υποχρεωτικά σε όλες τις συναλλαγές την «κάρτα των συναλλαγών», που και αυτή έχει χαρακτηριστεί Χαφιές του Καταναλωτή, και αυτή δεν έγινε δεκτή ούτε καν από τον αρμόδιο επίτροπο της φορολογίας της ΕΕ.
Τη δεύτερη κάρτα επιδιώκουν να την έχει συνέχεια ο καταναλωτής (από ποια μέχρι ποια ηλικία άραγε;) για να καταγράφεται η κάθε συναλλαγή: το προϊόν ή η υπηρεσία, ο χρόνος και η χρηματική της αξία. Είναι προφανές ότι με αυτό τον τρόπο, και επειδή κάθε προϊόν διαθέτει μπαρ-κοντ -με μία αναγωγή στα προϊόντα που αγοράζει- θα είναι γνωστά τα πάντα ανεξαιρέτως, για τον πολίτη - καταναλωτή: Οι συνήθειές του, τα πιστεύω του, η σεξουαλική του ζωή . η υγεία του κλπ.
Με αυτές τις υποχρεωτικές κάρτες ουσιαστικά δρομολογούν να καταργηθεί το Τραπεζικό Απόρρητο, το Ιατρικό Απόρρητο, και γενικά κάθε είδους απόρρητο στην ιδιωτική ζωή, θα ενοποιηθούν όλοι οι αριθμοί (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κτλ ) και θα μετατραπεί ο πολίτης σε έναν ανθρωποαριθμό.

Το ΙΝΚΑ δηλώνει κάθετα ότι δεν θα δεχτεί τον Μεγάλο Αδελφό, δεν έχει να διαπραγματευτεί και να διαβουλευτεί την αξιοπρέπεια του πολίτη - καταναλωτή και καταδικάζει απερίφραστα τα προτεινόμενα μέτρα.
Καλεί όλες οργανώσεις πολιτών, τους συνδικαλιστικούς και τους επιστημονικούς φορείς και όλα τα πολιτικά κόμματα για να μην περάσει το φακέλωμα.
Το ΙΝΚΑ θα χρησιμοποιήσει κάθε νομικό μέσο, αλλά καλεί από τώρα τους πολίτες σε ετοιμότητα αν χρειαστεί, για να μην παραλάβουν τέτοιες κάρτες, με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και τις διακηρύξεις των δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΟΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΦΤΩΧΙΑ
ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ.


ΥΓ: Το Διαδίκτυο είναι χρήσιμο αλλού και όχι για φακέλωμα.
Το ΙΝΚΑ έχει υποδείξει και πώς θα καταπολεμηθεί η Γραφειοκρατία και πώς θα εντοπιστούν οι φοροφυγάδες, που άλλωστε είναι γνωστοί. Τα επιχειρήματα αυτά είναι κουκούλες προσχήματα.

Κι όμως σέρνει καράβι....

Πριν γίνει ο ισθμός της Κορίνθου, για να έκανε κάποιος το ταξίδι Πειραιάς-Πάτρα θα έπρεπε να κάνει τον γύρο της Πελοποννήσου. Για να κόψουν δρόμο, έβγαζαν τα πλοία στο στενό του Ισθμού και βάζοντας μεγάλα ξύλα από κάτω, έσερναν το πλοίο πάνω στο γη μέχρι να το βγάλουν από τον Κορινθιακό κόλπο. Φυσικά όλη αυτή η διαδικασία ήθελε.
αρκετές μέρες και ήταν πάρα πολύ κουραστική για τους ναυτικούς που το τραβούσαν.

Όμως σε αυτό το στενό κομμάτι της γης υπήρχαν πάρα πολλοί οίκοι ανοχής. Έτσι λοιπόν οι ναυτικοί, παρόλο που κουράζονταν, προτιμούσαν να σέρνουν το καράβι και να πηγαίνουν στους οίκους ανοχής παρά να κάνουν τον κύκλο.

Έτσι λοιπόν οι ντόπιοι έβγαλαν την φράση ότι «το μ***ι σέρνει καράβι».


Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010

«Εφυγε» ξαφνικά από κοντά μας ο Βασίλης Σόμπολος


Πέθανε σε ηλικία 63 ετών στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Καραϊσκάκη Ξηρομέρου ο Βασίλης Σόμπολος, αδελφός του πρόεδρου της ΕΣΗΕΑ, Πάνου Σόμπολου.

Ο εκλιπών υπήρξε επί σειρά ετών διοικητικός υπάλληλος του «Eθνους». Διακρίθηκε για το ήθος και την ευσυνείδητη διεκπεραίωση των καθηκόντων του. Hταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του. Πέρα από την επαγγελματική του δραστηριότητα ασχολήθηκε με τη βυζαντινή μουσική. Είχε αποκτήσει δίπλωμα ψαλτικής.

Γεννήθηκε στο Καραϊσκάκη (Δ.Δ. Αστακού) Ξηρομέρου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας το 1947. Hταν παντρεμένος με τη Μαρία Μακρυγιάννη. Απέκτησε τρία παιδιά: τον Γιώργο, τον Νίκο και την Ανθούλα.

Ήταν τακτικός συνεργάτης του περιοδικού «Η Βελανιδιά» όπου έγραφε ποιήματα. Από τη τελευταία του συλλογή δημοσιεύουμε το ποίημα του με τίτλο «Γειά σου μάνα»:

.

Γεια σου μάνα

.

Γεια σου μάνα όπου κι αν είσαι

άγια ψυχή στο θεό συγχωρείσαι,

ψυχούλα αγνή στα βάρη σου ανθός

ο σταυρός σου βαρύς μα εσύ ήσουν βράχος.

.

Φαμέλια, αμπέλια, καπνά, λιοστάσια,

Βιλανίδια, κοιμόσουνα με βαριά την ανάσα,

στρατοκόπος με πόνο ψηλά το κεφάλι,

θεριό ανήμερο με ζεστή την αγκάλη.

.

Βοτάνι πικρό μαραμένη η σκέψη,

μπελόνιασμα, αρμάθιασμα,

βαντάκιαζμα στη λιάστρα,

μισάνυχτα μπουνώρα παρέα με την πούλια,

…ζωή κι αυτή! με τα νυχτοπούλια.

.

Πρόγραμμα βαρύ ασήκουτου… κι κρύου,

η βρώμα του καπνού ανήμερο θηρίο,

δηλητήριο φαρμάκι η καρδιά,

απʼ το θεό προστάτιδα

σαν τα ψηλά βουνά.

.

Πρώτη Πηγή: http://www.ethnos.gr/

Τέσσερις νεκροί μετανάστες μέσα σε φορτηγό έξω απο το νεκροταφείο της Αμφιλοχίας

Τέσσερεις νεκροί ανασύρθηκαν από ρυμουλκούμενο που ερευνά από το πρωί η Αστυνομία στην Αμφιλοχία. Οι νεκροί είναι Ασιατικής καταγωγής ηλικίας 20-30 ετών που αντί για το όνειρο μιας καλύτερης ζωής πέθαναν από ασφυξία στην μεταφορά τους προς την Ηγουμενίτσα.
Μέσα σε κούτες-φέρετρα, σταμάτησε για τέσσερεις νεαρούς Ασιάτες το όνειρο για μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Το πτώμα του τελευταίου, ανασύρθηκε πριν από λίγη ώρα, από μια ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη όπου ήταν στοιβαγμένος πιθανότατα με πολλούς άλλους συμπατριώτες του.
Σε 12 συνολικά μεγάλα κουτιά ήταν στοιβαγμένοι οι Ασιάτες λαθρομετανάστες, στο ρυμουλκούμενο-φέρετρο που αποκαλύφθηκε στην Αμφιλοχία. Οι κρύπτες ήταν έτσι φτιαγμένες που παρέπεμπαν σε φορτίο ξυλείας και πολύ δύσκολα μπορούσε να γίνει αντιληπτό ότι ήταν κούφιες και περιείχαν ανθρώπους! Nα θυμίσουμε ότι οι έρευνες ξεκίνησαν το πρωί, όταν η Αστυνομία διαπίστωσε την ύποπτη στάθμευση  τα τελευταία 24ωρα του ρυμουλκούμενου έξω από το νεκροταφείο της Αμφιλοχίας. Όταν ανακαλύφθηκε το μακάβριο περιεχόμενο το ρυμουλκούμενο μεταφέρθηκε από την Αστυνομία στο λιμάνι της Αμφιλοχίας, για να γίνουν πιο άνετα οι έρευνες.
Η Αστυνομία συνέχισε μέχρι το μεσημέρι  το μακάβριο έργο της έρευνας μέσα στις κρύπτες-κουτιά, όπου βρίσκονταν δεκάδες Ασιάτες, πιθανώς Πακιστανοί - Αφγανοί.
Πιθανολογείται πως όταν οι σύγχρονοι δουλέμποροι-διακινητές διαπίστωσαν πως κάποιοι δεν άντεξαν, εγκατέλειψαν το ρυμουλκούμενο στην Αμφιλοχία και οι λαθρομετανάστες διέφυγαν με άλλον τρόπο.
Ο θάνατος των νεαρών Ασιατών, προήλθε πιθανώς από ασφυξία, και τα ακριβή αίτια θα διαπιστώσει η ιατροδικαστική  έρευνα.
Το ρυμουλκούμενο ήταν σταθμευμένο με κατεύθυνση προς Αγρίνιο και διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθεί ο προορισμός του κλπ.
Ο τρόπος με τον οποίο γίνονταν η μεταφορά των λαθρομεταναστών παραπέμπει πάντως σε οργανωμένο και αδυσώπητο κύκλωμα.


H ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Πρωινές ώρες της 23-11-2010 στην 108 χ/θ της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων ( Αμφιλοχία – Αιτ/νίας) , σε πάρκινγκ αυτής,  ανευρέθη εγκαταλελειμμένο τριαξονικό ρυμουλκούμενο άνευ τράκτορα  , έμφορτο με ξυλεία στην οποία  είχαν διαμορφωθεί  έξι (6) ειδικές κρύπτες προοριζόμενες για την απόκρυψη λαθρομεταναστών.
Από την έρευνα που διενεργήθηκε ανευρέθησαν μέσα σε μία από τις κρύπτες,  τέσσερις (4)  νεκροί άνδρες ασιατικής καταγωγής , εκ των οποίων οι δύο (2) ,  έφεραν υπηρεσιακά σημειώματα που είχαν εκδοθεί την 15-11-2010 από την Αστυνομική Δ/νση Θεσπρωτίας,  σύμφωνα με τα οποία πρόκειται για άτομα Ιρανικής και Ιρακινής καταγωγής.
Στο σημείο προσήλθε Ιατροδικαστής του Π.Ν.Ν. Πατρών ο οποίος διαπίστωσε ότι τα πτώματα δεν έφεραν κακώσεις. Σωροί μεταφέρθησαν Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
Ρυμουλκούμενο κατασχέθηκε. Προανακρίσεως επελήφθη Υποδ/νση Ασφαλείας Αγρινίου.

Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010

Η ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Αγρινίου
Κατσαρή- Μαυραγάνη Κων/τούλα           2566
Λαδάς Θεόδωρος                                     1823
Γαλαζούλα Μαρία                                     1801
Σερπάνου Μαργαρίτα                               1688
Τσουκαλάς Ευστάθιος                              1466
Πιστιώλη - Σαλακίδου Όλγσ                     1382
Γρίνος Γεώργιος                                       1299
Πατταθανάσης Βασίλης                            1208
Γιάννα κόπο υλος Δημήτριος                      1153
Σφυρής Βλάσιος                                       1150
Κραββαρίτη Ευαγγελία                             1141
Παπαθανασίου Κών/νος                           1112
Δεληγιάννης Γεώργιος                              1096
Ζαμπάρας Γεώργιος                                 1095
Σφυρής Σπυρίδων                                    1082
Παπαϊωάννου Χριστόφορος                     1035
Κοκκινοβασίλης Παύλος                           980
Πιοάρσ - Τζελτζέ Αουρόρσ                       917
Βέτσας Απόστολος                                   885
Κολοβού - Λεχουρίτη Λαμπρυνή               880
Τσιγαρίδας Θεόδωρος                              847
Ξανθόπουλος Βασίλειος                           822
Υφαντής Ηλίας (Λίνος)                              710
Γουργολίτσας Ανδρέας                             690
Στραβοδήμος Γεώργιος                            666
Στούμπος Αθανάσιος                                645
Γρέντζελος Κων/νος                                 639
Ζήσογλου Παναγιώτης                             631
Γιαννόπουλος Σεραφείμ (Μάκης)             589
Καλουδιώτης Γρηγόριος                           588
Θεοδωρίδης Παύλος                                568
Φραγκούλης Λεωνίδας                             486
Κυριακόπουλος Γεώργιος                        365
Καρτσακάλη -Στυλιαρά Κων/ντία             324
Φούντας Στυλιανός                                  321
Κυριλής Ανδρέας                                      245
Καπρέλης Κων/νος                                   160
Τουσέ Κωνσταντίνο                                  148
Δημοτική Κοινότητα Αγρινίου
Καλλέργης Ηλίας                                      847
Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος                    809
Σκαβάρας Δημήτριος                               782
Τζογάνης Γεώργιος                                  735
Βλάχου Βασιλική (Βελίνα)                        725
Μητσοκάπα Μαρία                                   618
Πανταζής Αθανάσιος (Θάνος)                  496
Ταμπάκης Αντώνιος                                 472
Σβίγγος Βασίλειος                                    449
Ροκοπάνος Γεώργιος       .                       375
Κοντοσώρου Παναγιώτα                          358
Φλωροσκούφη-Κορδάτου Ελένη              326
Δημοτική Κοινότητα Αγ. Κων/νου
Νεοφώτιστου Μαρία                                 244
Τακορίδης Ανέστης                                   221
Καλαντζής Νικόλαος                                 170
Περιβόλας Εμμανουήλ (Μανώλης)           165
Παττούλια Κωνσταντίνο (Ντίνα)                140
Ζουρόπουλος Μιλτιάδης                          110
Τοπική Κοινότητα Αγ. Νικολάου
Αθανασόπουλος Δημήτριος                     70
Σταθογιάννης Νικόλαος                            9

Τοπική Κοινότητα Δοκιμίου
Καρατσώρης Ιωάννης                              305
Δαλαγιώργος Αθανάσιος                          232
Αθανασίου Αθανασία                                34
Ευθυμίου Αριστείδης                                30
Τοπική Κοινότητα Καλυβιών
Ζουλιώτης Παναγιώτης                            224
Οικονόμου Διονύσιος                                117
Μηναδάκη -Χόντου Δέσποινα                  93
Σαγάνας Κωνσταντίνος                            81
Τοπική Κοινότητα Καμαρούλας
Μαλτέζος Γεώργιος                                  131
Δανίας Κωνσταντίνος                               110
Υφαντής Νικόλαος                                    55
Πατταθανάσ -Βελαώρα Παρασκευή          22
Τοπική Κοινότητα Σκουτεσιάδας
Ζιάκκας Ηλίας                                           71
Παπαγεωργίσυ Ευάγγελος                       54
Φωτοπούλου Νίκη                                    9
Σταμουλτά- Χρηστάκη Καλλιόπη              5
Εκλογική Περιφ. Αγγελοκάστρου
Ράπτης Γεώργιος                                     555
Χειμώνας Παναγιώτης                              308
Παπσντώνης Σττυρίδων                            175
Τοπική Κοινότητα Αγγελοκάστρου
Στούμπος Δημήτριος                                134
Ρουσογιάννης Βασίλειος                         128
Παπουτσή - Ντοβάκου Διονυσία               95
Μαντέλος Ιωάννης                                    76
Τοπική Κοινότητα Κλεισορρευμάτων
Αντωνόπουλος Χρήστος                          99
Γοργολίτσας Γεώργιος                             65
Νικολοπούλου Ιωάννα                              43
Τοπική Κοινότητα Λυσιμαχείας
Καλογερή Σπυριδούλα                             37
Νικολάου Ευστάθιος                                 57
Πσνταζής Σπυρίδων                                 26
Παστρωμάς Κωνσταντίνος                       63

Εκλογική Περιφέρεια Θεστιέων
Ράπτης Ευθύμιος                                     889
Χειμώνας Κώστας                                    817
Παττανίκος Ιωάννης                                  761
Σταμούλης Γεώργιος                                695
Βασιλαγώρη - Ψηλού Μαρία                   679
Δημοτική Κοινότητα Καινούργιου
Μυζήθρας Παναγιώτης                            456
Κεχαγιάς Κωνσταντίνος                           392
Παπαγρίβας Παντελεήμων                       264
Καρράς Φώτιος                                        222
Καρσνάσιου Χριστίνα                               162
Γρίβα Μαρία                                             90
Δημοτική Κοινότητα Παναιτωλιου
Κοζάκος Κωνσταντίνος                            468
Σχισμένου Ευτυχία                                   288
Παγανιάς Ιωάννης                                    278
Καπράλος Αλέξανδρος                             188
Σαρακιώτη -Αυγέρη Βιργινία                     163
Σαλμάς Σωτήριος                                     53
Τοπική Κοινότητα Ν. Αβόρανης
Τριαντάφυλλου Δήμος                              186
Καρράς Δημήτριος                                   96
Δαμασκηνός Παναγιώτης                        44
Βλαχοδήμου Σταυρούλα                           10


Εκλογική Περιφέρεια Νεάπολης
Ρούσση Ντζιμάνη Αγγελική                       1232
Καλαντζής Ιωάννης                                  843
Σκλαττάνη Ειρήνη                                     744
Κασβίκης Μάρκος                                    530
Μήτσου Χρήστος                                     485
Τοπική Κοινότητα Μ. Χώρας
Καρανεώργος Κων/νος                            169
Νταλακούρας Ιωάννης                              159
Τσεκούρα Χριστίνα                                   76
Κωνσταντάρας Γεώργιος                          15
Τοπική Κοινότητα Ελαιοφύτου
Αποστόλου Βασίλειος                              231
Καραττιπέρης Κων/νος                             195
Υφαντής Χρήστος                                    45
Ντούλια Καττελλάκη Χριστίνα                   23
Τοπική Κοινότητα Νεάπολης
Πεταρούδσς Στέφανος                              222
Σταλίκας Νικόλαος                                    184
Καρδάρα Γούλα Παναγιώτα                     37
Σαμουλτά Αριστέα                                   13
Τοπική Κοινότητα Σπολάϊτης
Διαμαντής Γεώργιος                                 118
Φράγγος Γεώργιος                                   99
Καττέλης Κων/νος                                    84
Γρηγοροπούλου Αθηνά                            41Εκλογική Περιφέρεια Αρακύνθου
Θεοδωρόττουλος Νίκος                            748
Μακρασίμου Ζωή                                     561
Παπαχαραλάμττους Λευκή                       529
Ντόβας Νικόλαος                                      385
Λούπας Παναγιώτης                                333
Τοπική Κοινότητα Ζευγαρακίου
Παπαδόπουλος Θεόδωρος                      255
Θεοδωρόπουλος Θεόφιλος                      85
Μεταξούλη - Μαλάμου Ελένη                   61
Αυγέρης Γεώργιος                                    23
Τοπική Κοινότητα Παπαδάτων
Στέκας Δημήτριος                                     225
Λανόπουλος Κωνσταντίνος                      140
Βλάχος Νικόλαος                                      117
Γουρνοκατέρη -Δέματα Κων/τούλα          2
Τοπική Κοινότητα Άνω Κερασόβου
Παπασπύρος Θεόδωρος                          100
Γκούβρας Παναγιώτης                             26
Δερβίσης Απόστολος                               23
Γιαννόπουλου Θεοδώρα                           17
Τοπική Κοινότητα Γραμματικούς
Ψαρράς Αντώνιος                                     75
Τσουκαλής Σπύρος                                  56
Λύγκας Κωνσταντίνος                              55
Κωνσταντίνου  Ιωάννα                             7
Τοπική Κοινότητα Κάτω Κερασόβου
Χαραλάμπους -Ζαλοκώστα Ζωή              68
Σιάσος Παναγιώτης                                  38
Κουκόπουλος Παναγιώτης                       22
Σκαρναβής Αθανάσιος                              19
Δημοτική Κοινότητα Ματαράγκας
Χαραλαμπόπουλος Κωνσταντίνος           210
Μαρίνος Χρήστος                                     117
Σταυρόπουλος Ηλίας                                52
Ψαρρόπουλος Παναγιώτης                      48
Αποστολοπούλου Ευθαλία                       35
Τραγουλιά Βασιλική                                  17Εκλογική Περιφέρεια Μακρυνείσς
Σιδερίδης Ιωάννης                                    727
Πλατανιάς Βασίλειος                                 631
Τσαντόπουλος Θεόδωρος                        510
Γκουβέλου - Κοντοπόνου Μαρία              486
Παπανδρέου Ιωάννης                              290
Τοπική Κοινότητα Γαβαλούς
Γούλας Ανδρέας                                       208
Τσίλιας Ασημάκης                                     82
Χαλιανδρού Βιργινία                                 52
Γουβέλης Ευάγγελος                                23
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέα
Ζάχος Παναγιώτης                                    111
Καζανάς Αλκιβιάδης                                  27
Τσαντοπούλου -Γκούμα Σοφία                 24
Κοτοπούλης Σωτήρης                              9
Τ. Κοινότητα Άκρων (Λιθοβουνίου)
Στρατόπουλος Παναγιώτης                      50
Σχώρη Θεοδώρα                                      16
Τοπική Κοινότητα Δαφνιά
Σκλαβούνος Κωνσταντίνος                       74
Κουτσιάνης Χρήστος                                57
Λιάτσος Αλέξανδρος                                 7
Σιατή Αντιγόνη                                           Ο
Τοπική Κοινότητα Κάτω Μακρυνούς
Μαστροκώστας Ιωάννης                          64
Διαμαντής Αθανάσιος                               47
Τσάκος Κωνσταντίνος                               30
Μπαρώτα-Αναγνωστοπούλου Ειρ.          28
Τοπική Κοινότητα Καψοράχης (Παλαιοχωρίου)
Βδουκάκης Χρήστος                                 95
Ζήσης Χαρίλαος                                       55
Μητσόπουλος Γεράσιμος                         13
Πολύζου Ελένη                                          9
Τοπική Κοινότητα Μακρυνούς (Άνω)
Στρατογιάννης Βασίλειος                          103
Μαστροκώστας Γεώργιος                         39
Πολύζου Βασιλική                                      5
Χαμηλός Παύλος                                       2
Τοπική Κοινότητα Μεσαρίστης
Τριαντάφυλλου Πέτρος                             103
Καζάνας Γεώργιος                                    67
Ζαπαντιώτης Κων/νος                              12
Λαμανδρέα Μαρία                                    4
Τοπική Κοινότητα Ποταμούλας
Κουνέλης Ιωάννης                                    24
Στέλιου Βασιλική                                       2
Τοπική Κοινότητα Τριχωνίου
Κουσιαρής Ιωάννης                                  25
Καρακώστας Χρήστος                              19
Κουρτέλης Θεόδωρος                              5
Αποστολοπούλου Μαρία                          2


Εκλογική Περιφέρεια Παράβολας
Κορδολαίμης Χρήστος                                1803
Καπέρδας Βασίλειος                                1073
Ξηροκώστας Γεώργιος                              526
Δημοτική Κοινότητα Παράβολας
Γιαννακάς Διονύσιος                                   282
Ρετσίνας Χαράλαμπος                               233
Δρόσος Χαρίδημος                                   148
Ευθυμίου Βασίλειος                                 125
Παπαϊωάννου Μαρία                               65
Κόκκαλη Μαρία                                        30
Τοπική Κοινότητα Αφράτου
Καρβέλας Δημήτριος                                  15
Μαμασούλας Αθανάσιος                          3
Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας
Κολιώνης Δημοσθένης                               65
Δεληγιάννη - Δίπλα Ευσταθία                   17
Σταθόπουλος Σωτήριος                              11
Λαντζούνης Δημήτριος                               8
Τοπική Κοινότητα Κυρά Βγένας
Αυγέρης Βασίλειος                                     56
Παληοκώοτα Ελένη                                    25
Τοπική Κοινότητα Λαμπιρίου
Καμζέλας Ηλίας                                          62
Αθανασίου Κωνσταντίνος                          28
Τοπική Κοινότητα Νερομάνας
Κατσιμάρδος Αθανάσιος                            89
Κίσσας Δημήτριος                                      49
Βασιλόπουλος Βασίλειος                           40
Κωνσταντοπούλου Σπυριδούλα                19
 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκαρυάς
Κολοβός Κωνσταντίνος                            172
Λαζαρίνης Σταύρος                                    26
Τοπική Κοινότητα Παντανάσσης
Κουμάσης Δημήτριος                                 118
Τακτικός Κων/ος                                         106
Σκούρας Χρήστος                                    57
Πιτσογιάννη Σοφία                                     3
Τοπική Κοινότητα Περιστερίου
Μάντζος Κωνσταντίνος                            89
Λιαροκάπης Σεραφείμ                               49
Τοπική Κοινότητα Σπαρτιά
Δημόπουλος Ανδρέας                                77
Καλλιακμάνη Ιωάννα                                 23
Εκλογική Περιφ. Παρακαμπυλίων
Κούρος Αντώνιος                                      1117
Σταθοκώστας Δημήτριος                            760
Παπαθανάσης Σωτήριος                           663
Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου
Μπιτσικώκος Γεώργιος                              62
Παρθένης Κωνσταντίνος                           39
Μπακάλη Κωνσταντίνο                               18
Κακαβάς Γεώργιος                          11
Τοπική Κοινότητα Αγαλιανού
Τσερπέλης Ηλίας                                        41
Μήτσος Ιωάννης                                         5
Τοπική Κοινότητα Αμπελιών
Φρίντζος Νικόλαος                                      46
Τριάντη Μάκρη Βασιλική                            35
Σκάνδαλος Γεώργιος                                  30
Λαμπρά κόπο υλος Γρηγόριος                    19
Τοπική Κοινότητα Κυπαρίσσου
Σπυρόπουλος Παναγιώτης                        83
Μπιτσικώκου Τσιάκλα Γεωργία                  22
Τοπική Κοινότητα Πεντακόρφου
Παπαθανασίου Γεωργία                             80
Φαρμάκης Μιχαήλ                                      56
Γκορόγιας Γεώργιος                                 20
Παπαθανασίου Χαράλαμπος                     15
Τοπική Κοινότητα Ποταμοΰλας
Γκέκας Χαράλαμπος                                   61
Τριαντάφυλλος Ιωακείμ                              43
Ανδρώνης Φώτιος                                    40
Γαντζούδη Κωνσταντινίδη Κων/τίνα          13
Τοπική Κοινότητα Σαργιάδας
Βλάχος Ανδρέας                                          107
Κολοσιώνη Παρασκευή                              30
Βραχωρίτης Παναγιώτης                           9
Σαλαούνη Κωνσταντίνο                            7
Τοπική Κοινότητα Σιδήρων
Κουκουνιάς Ιωάννης                                  37
Γεωργίου Παρασκευή                      3
Τοπική Κοινότητα Χούνης
Στάθης Βασίλειος                                        93
Κούρτης Βασίλειος                                     72
Μακροζαχόπουλος Ιωάννης                      56
βελέντζας Γεώργιος                                  10
Μιχελακάκη Αντωνοπούλου Όλγα              3
Τοπική Κοινότητα Ψηλόβραχου
Τσούλος Νικόλαος                                      83


Εκλογική Περιφέρεια Στράτου
Τζαμαλής Παναγιώτης                              1127
Κοντονάσιος Αθανάσιος                            884
Καραγκούνης Απόστολος                          728
Βλάχου Αφροδίτη                                        691
Καραϊσκος Αναστάσιος                              446
Τοπική Κοινότητα Στράτου
Γαννάκης Ευάγγελος                               120
Πίτης Χρήστος                                            62
Πολίτη- Πάτση Βασιλική                            49
Τσέπας Δημήτριος                                      41
Τοπική Κοινότητα Γουριωτίσσης
Τσούτσας Ανδρέας                                     105
Κώστας Κωνσταντίνος                               82
Σαμαρά Θεοδώρα                                    79
Πατσέας Φώτιος                                       34
Τοπική Κοινότητα Καστρακίου
Ντάβανος Απόστολος                              84
Μηλιόρδος Παντελής                                 77
Τσιρογιάννη Σίμου Ευθυμία                       67
Κάτσιος Παναγιώτης                                  46
Τροπική Κοινότητα Κυψέλης
(Σφήνας)
Αθανασάκης Λεωνίδας                            68
Τσαπακίδης Δημήτριος                               60
Ταφιάδης Κωνσταντίνος                            44
Ζυγά Ειρήνη                                               10
Δημοτική Κοινότητα Λεπενούς
Καλλίμορφος Ιωάννης                                348
Τζαμαλής Ευστάθιος                                  331
Πατταευθυμίου Χαρίκλεια                           303
Πριόβολος Ιωάννης                                     191
Βάμβακας Χρήστος                                    183
Παπαευθυμίου Ράπτη Δήμητρα                 178
Τοπική Κοινότητα Ματσουκιού
Τζελαλίδου Μαρία                                       74
Κουρουμπλής Γεώργιος                            73
Ζαρωτιάδης Αναστάσιος                            2
Σαββίδης Αναστάσιος                                0
Τοπική Κοινότητα Οχθίων
Αδάμος Χρήστος                                        71
Γατσουλιά Δήμου Αλεξάνδρα                     47
Στεργίου Τσσμπάζη Ιωάννα                       41
Ρούσσος Ιωάννης                                      40
Τοπική Κοινότητα Ρίγανης
Χαραλάμπους Μιχαήλ                                119
Γραμμένος Γεώργιος                                 63
Γεροθόδωρος Θεόδωρος                           11
Πρίτση Αικατερίνη                                       0