Με απόφαση του Δημάρχου Αγρινίου κ. Γιώργου Παπαναστασίου, από την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016, μειώνονται οι τιμές των εισιτηρίων στον θερινό δημοτικό κινηματογράφο ΄ΕΛΛΗΝΙΣ΄΄, για τους ανέργους, τους πολύτεκνους και τα Α.μεΑ.

Οι νέες μειωμένες τιμές των εισιτηρίων θα ισχύσουν και στο χειμερινό δημοτικό κινηματογράφο ΄΄ΑΝΕΣΙΣ΄΄.
Μετά την απόφαση, οι τιμές των εισιτηρίων για ανέργους, πολύτεκνους και ΑμεΑ διαμορφώνονται στα 4 ευρώ (από 6 ευρώ έως σήμερα).Η μείωση θα ισχύει, αυστηρά και μόνο με την επίδειξη σχετικής κάρτας. Για τους μαθητές και τους φοιτητές οι μειωμένες τιμές παραμένουν στα 4 ευρώ και το κανονικό εισιτήριο διαμορφώνεται στα 6 ευρώ. Επίσης, εξακολουθεί να ισχύει το «ένα συν ένα» εισιτήριο για τις Παρασκευές.