GAIA

GAIA

Σάββατο 9 Ιουλίου 2016

Σύσκεψη Δημάρχων για τα υποθηκοφυλακεία συγκαλεί ο Δήμαρχος Θέρμου Σπ. Κωνσταντάρας


Ο Δήμαρχος Θέρμου κ. Σπύρος Κωνσταντάρας, με σχετική επιστολή του, η οποία απευθύνεται στους Δημάρχους Μεσολογγίου κ. Καραπάνο Νικόλαο, Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη, Αμφιλοχίας κ. Κοιμήση Απόστολο, Ξηρομέρου κ. Γαλούνη Ερωτόκριτο και Ακτίου – Βόνιτσας κ. Αποστολάκη  Γεώργιο – Θεόδωρο, αναφέρεται στην πρόσφατη πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης για κατάργηση των άμισθων Υποθηκοφυλακείων, πράγμα που συμπαρασύρει  σε κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων που λειτουργούν στους προαναφερόμενους Δήμους και μεταφορά τους στο Αγρίνιο, και επισημαίνει την αναγκαιότητα για διεξαγωγή κοινού αγώνα για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού.....

Γι’ αυτό, ως πρώτο βήμα, ο Δήμαρχος Θέρμου καλεί τους Δημάρχους των προαναφερόμενων Δήμων σε κοινή σύσκεψη για καθορισμό τρόπων  αντίστασης  στην κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων και σε παραχώρηση συνέντευξης τύπου στην έδρα του Δήμου Θέρμου  την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 και ώρα 11:00 το πρωί.
Στην επιστολή περιγράφονται αναλυτικά οι αρνητικές συνέπειες που θα έχει για τους περιφερειακούς Δήμους η τυχόν υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Κατ’ αρχήν, τονίζεται η προβληματική κατάσταση που θα δημιουργηθεί αναφορικά με το ζήτημα της ορθής λειτουργίας των νέων Υποθηκοφυλακείων, καθώς, με άλλες διατάξεις του σχεδίου αυτού, στα 56 Υποθηκοφυλακεία, που προβλέπεται να  δημιουργηθούν ως έμμισθα σε όλη τη χώρα, θα υπηρετούν μόνον 700 υπάλληλοι, ενώ αυτά θα μπορεί να διευθύνονται ακόμη και από πτυχιούχους ΤΕ ή και σε ορισμένες περιπτώσεις και ΔΕ και όχι αποκλειστικά από Πτυχιούχους των Πανεπιστημιακών Νομικών Σχολών, όπως αδήριτα επιβάλλει η ανάγκη σύννομης παραφυλακής των ιδιοκτησιακών τίτλων και αντιμετώπισης των καθημερινά αναφυομένων νομικών προβλημάτων.
Επιπλέον, τονίζεται ότι η προωθούμενη νέα αυτή συγκεντρωτική χωροταξία θα αποβεί εντονότατα επιζήμια για τους ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας, καθόσον θα έχει τα εξής δυσμενέστατα γι’ αυτούς αποτελέσματα:
1.             Θα αποστερήσει τους κατοίκους όλων των περιοχών από κάθε πρόσβαση και εξυπηρέτησή τους σχετικά με την ιδιοκτησία τους.
2.             Θα σωρεύσει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κάποιους αποθηκευτικούς χώρους εκατομμύρια βιβλία και συμβόλαια χωρίς να υπάρχει καμία δυνατότητα ελέγχου και ενημέρωσης των στοιχείων τους.
3. Θα καταστήσει άκρως δυσχερείς έως και ανέφικτες τις αγοραπωλησίες και τις εγγραφές βαρών. Ακόμα και οι γονικές παροχές και οι αποδοχές κληρονομίας θα συντάσσονται αναγκαστικά χωρίς δυνατότητα πρόσβασης στους τίτλους ιδιοκτησίας και θα καταχωρούνται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.
4.             Θα καταστήσει αδύνατη την υποβολή πλήρων και ορθών δηλώσεων ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο, όπως και ενστάσεων και αιτήσεων διορθώσεως προδήλου σφάλματος, αλλά κυρίως θα καταστήσει αδύνατη τη διόρθωση των τεράστιας έκτασης σφαλμάτων των κτηματογραφήσεων, ήδη περαιωμένων η μελλοντικών.
5.             Θα καταστήσει αδύνατη την έκδοση ασφαλών πιστοποιητικών για τα εμπράγματα δικαιώματα των πολιτών και τη διενέργεια στοιχειωδώς ασφαλών ελέγχων των τίτλων ιδιοκτησίας από τους δικηγόρους.
6. Γενικότερα, θα εκμηδενίσει την επιβεβλημένη ασφάλεια των συναλλαγών και θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη σε όλο το σύστημα του ελέγχου και της καταγραφής των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων  θα στερήσει  από τους περιφερειακούς Δήμους μια ακόμη υπηρεσία, εξαιτίας της οποίας υπάρχει οικονομική ζωή και θέσεις εργασίας αλλά και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Άλλωστε  οι  δήμοι αυτοί έχουν πληγεί από τις μνημονιακές επιλογές κατάργησης υπηρεσιών με συνέπεια την συρρίκνωση του πληθυσμού και την οικονομική αποδυνάμωση των περιοχών τους.