GAIA

GAIA

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016

Θωμάς Κουτσουπιάς:Καταργούν το «συνεταιρίζεσθαι»-Ακυρώνουν το «επιχειρείν»

προεδρος (4)

«Νόμο Πλαίσιο» για τους Συνεταιρισμούς, που θα ενισχύει τις δραστηριότητές τους, ζήτησε απ” την πολιτική ηγεσία ο Θ. Κουτσουπιάς, κατά το 1ο Αγροτικό Συνέδριο, που διοργάνωσε η Ναυτεμπορική.....

Ο ένας εκ των μεγάλων «πρωταγωνιστών» στο νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας είναι, αναμφισβήτητα, ο αγροτικός τομέας καθώς, στο παρατεταμένο διάστημα των εφτά πλέον ετών της διαμορφωθείσης περιόδου «αγρανάπαυσης» της εγχώριας οικονομίας, οι προβολείς έχουν στραφεί νομοτελειακά στις «σταθερές». Και ο αγροτικός τομέας μπορεί -και αυτός- να υποστηρίξει τον ρόλο της φυσικής σταθεράς στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της χώρας. Είναι, ωστόσο, ανάγκη να δημιουργηθεί μια νέα εικόνα για την ελληνική γεωργία, η οποία να προσδιορίζεται από καινούργιες τεχνικές, θεσμικές, νομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές συνιστώσες και, κυρίως, από συγκεκριμένη και στοχευμένη μακροπρόθεσμη αγροτική πολιτική.  Το εγχείρημα της δημιουργίας ενός «νοικοκυρεμένου» πρωτογενούς τομέα που θα ανοίγει τον δρόμο των συνεργιών με τον δευτερογενή και τον τριτογενή δεν είναι ακατόρθωτο. Ωστόσο, για τη χάραξη αποτελεσματικής εθνικής αγροτικής πολιτικής και την επιτυχημένη εξέλιξη του παραδοσιακού αγρότη σε επιχειρηματία της αγροτικής παραγωγής πρέπει πρώτα να επιλυθούν αποφασιστικής σημασίας ζητήματα, όπως η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού αγροτικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, η βελτίωση της παραγωγικότητας, η αναβάθμιση της αγροτικής υποδομής, η οργάνωση της αγροτικής παραγωγής σε σύγχρονες συλλογικές μορφές και η σύνδεσή της με τις αγορές, η αποκρυπτογράφηση των αγροτικών τάσεων, ο προσδιορισμός των καλλιεργειών που θα έχουν ζήτηση, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, η πιστοποίηση και η τυποποίηση των προϊόντων, κ.ά. Η εφημερίδα «Ναυτεμπορική», επιθυμώντας να συμβάλει στη διαμόρφωση του σύγχρονου μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης, διοργάνωσε το 1ο Αγροτικό Συνέδριο με θέμα: «Η ελληνική γεωργία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: προκλήσεις / ευκαιρίες / προοπτικές». Εκπρόσωποι φορέων και θεσμών, στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί, σύμβουλοι, επιτυχημένοι επιχειρηματίες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα κατέθεσαν απόψεις και ανέλυσαν τάσεις, περιορισμούς, απειλές και ευκαιρίες, με στόχο να προσφέρουν στους συμμετέχοντες μια όσο το δυνατόν σφαιρική ενημέρωση και να συμβάλουν στην εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων. Μεταξύ των ομιλητών του 1ου Αγροτικού Συνεδρίου της Ναυτεμπορικής ήταν και ο πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου κ. Θωμάς Κουτσουπιάς, ο οποίος και, αφού παρουσίασε το προφίλ και τις δραστηριότητες της Ένωσης, ανέπτυξε τις απόψεις του για τις σύγχρονες συλλογικές μορφές οργάνωσης. Και, όπως ήταν επόμενο, εστίασε στο μείζον θέμα των Συνεταιρισμών, αποδομώντας, το προωθούμενο νομοσχέδιο, που «έρχεται να υποτάξει το συνεταιριστικό κίνημα σε ιδεοληπτικές περιχαρακώσεις και, ότι δεν μπορεί να το υποτάξει, …να το διαλύσει τελείως», όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Ο κ. Κουτσουπιάς χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «μνημείο κρατικού-κομματικού παρεμβατισμού» στη λειτουργία των συνεταιρισμών, που εξ ορισμού συνιστούν εθελοντική και ελεύθερη συνένωση, απολύτως δημοκρατική, με κοινή στόχευση και επιδιώξεις: «Η πραγματική στόχευση δεν είναι ο εκσυγχρονισμός του συνεταιριστικού κινήματος, αλλά ο έλεγχός του. Το νομοσχέδιο είναι εξ ορισμού αντισυνταγματικό, γιατί επιχειρεί να καταργήσει την ίδια την έννοια του συνεταιρίζεσθαι». Τόνισε ιδιαίτερα ζητήματα που ευθέως καταργούν την αυτονομία και ανεξαρτησία των συνεταιρισμών, που καταλύουν την ίδια την έννοια της δημοκρατικής τους λειτουργίας, όπως η επιβολή μιας σειράς κωλυμάτων εκλογιμότητας, η καθιέρωση δυο θητειών για τις διοικήσεις, η ωμή παρέμβαση που επιχειρείται με τον τρόπο σταυροδοσίας, οι περιορισμοί που επιβάλλονται στον κύκλο εργασιών κτλ κτλ. «Οι διεθνείς συνεταιριστικές αρχές (Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή, Δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών, Οικονομική συμμετοχή των μελών, Αυτονομία και ανεξαρτησία, Εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση, Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών, Ενδιαφέρον για την κοινότητα) αρκούν. Δεν χρειάζονται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ….πολύ περισσότερο όχι όπως αυτές που τις καταργούν!  Στο εξωτερικό υπάρχει μόνο ένας ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ που ενσωματώνει αυτές τις αρχές και αφήνει τα υπόλοιπα στο καταστατικό του κάθε συνεταιρισμού. Το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει κι εδώ», σημείωσε ο κ. Κουτσουπιάς, εξηγώντας ότι οι συνεχείς αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και οι αλλεπάλληλες παρεμβάσεις ανά κυβέρνηση και ανά υπουργό, δημιουργούν τέτοια σύγχυση, που μόνο ζημιά κάνει στην οικονομία:«Αγροτικός Συνεταιρισμός είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια των μελών της, την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης». Υπό κανονικές συνθήκες, …όλα θα έπρεπε να τελειώνουν εδώ! Στα χρόνια του 1910-1932 ο Βενιζέλος ίδρυσε το Υπουργείο Γεωργίας, συνέστησε αγροτικά επιμελητήρια και συνεταιρισμούς, οργάνωσε την γεωργική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες και τις γεωργικές υπηρεσίες του κράτους και ίδρυσε την Αγροτική Τράπεζα.  Ο νόμος 602/1914 «Περί Συνεταιρισμών» ….ήταν ίσως και ο καλύτερος. Άλλαξε το 1979 με τον ν.921. Οι επόμενες βασικές αλλαγές: 1541/1985, Ν. 2169/1993, Ν. 2810/2000.  Και ακολουθούν μια σειρά από νόμους: 4015/2011, 4099/2012, 4172/2013, 4262/2014, 4305/2014, που είτε αλλάζουν ριζικά τη φιλοσοφία είτε τροποποιούν κεντρικούς τομείς στη λειτουργία των συνεταιρισμών. Υπάρχουν ακόμη δεκάδες εγκύκλιοι, τροποποιητικές αποφάσεις, διατάγματα και προσθήκες, που δημιουργούν ένα δαιδαλώδες τοπίο. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας “νόμος πλαίσιο”, με λίγα άρθρα, που θα διέπει τα πάντα σχετικά με τους συνεταιρισμούς και δεν θα βάζει περιορισμούς στις δραστηριότητές τους ή στην εσωτερική τους λειτουργία».