GAIA

GAIA

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016

Η τελική πρόταση της 6ης Υ.ΠΕ. για την Αιτωλ/νια

Περιλαμβάνει διαφοροποιήσεις που αφορούν στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου , στο Κέντρο Υγείας Κατούνας και στο ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου, συγκριτικά με την αρχική πρόταση.

Κατατέθηκε η προς το Υπουργείο Υγείας η τελική πρόταση της διοίκησης της 6ης ΥΠΕ για την αναδιοργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών  στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
Σε σχέση με την αρχική , μετά και τις παρατηρήσεις που έγιναν  κατά την διάρκεια της διαδικασίας της διαβούλευσης,  η τελική πρόταση περιλαμβάνει ορισμένες διαφοροποιήσεις που αφορούν  στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου , στο  Κέντρο Υγείας  Κατούνας και στο ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου.
Ειδικότερα για την Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου προκύπτει ότι όλες σχεδόν οι αρχικά προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούσαν καταργήσεις κλινικών, δεν υπάρχουν στο τελικό σχέδιο της πρότασης.  Συγκεκριμένα προβλέπονται Παθολογική, Καρδιολογική, Χειρουργική, Ορθοπεδική, Μαιευτική με μονάδα πρόωρων και δημιουργία νέας Μονάδας Τραύματος.
Για το Κέντρο Υγείας Κατούνας προτείνεται 14ωρη λειτουργία αντί για 8ωρη που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο .
Το ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου τελικώς προτείνεται να είναι κέντρο κλειστής και ανοικτής νοσηλείας και να αποτελεί ενιαία οργανική μονάδα μαζί με το ΚΕΦΙΑΠ Αμφιλοχίας . ουσιαστικά προτείνεται μία δομή -ΚΕΦΙΑΠ Αιτωλοακαρνανίας- με ενιαίο οργανισμό και δυο μονάδες . Η αρχική πρόταση προέβλεπε το ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου να είναι μόνο ανοικτής νοσηλείας .
Η   ΠΡΟΤΑΣΗ   ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΔΙΚΤΥΟ ΠΦΥ   ΔΗΜΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Το δίκτυο συγκροτείται από την μονάδα αναφοράς (ΚΥ αστικού τύπου)  , το τοπικό ιατρείο στον Αγ. Ιωάννη Ρηγανά , το τοπικό ιατρείο Αγ. Κωνσταντίνου, το κέντρο μάνας- παιδιού και τα  9  ΠΙ που μέχρι τώρα υπάγονταν σε ΚΥ εκτός δήμου Αγρινίου.
Η μονάδα αναφοράς  επιτελεί λειτουργίες εξωτ. ιατρείων  σε 2 βάρδιες  : τρία  παθολογικά/ γεν. ιατρικής στην πρωινή βάρδια και 2 το απόγευμα , καρδιολογικό 1 πρωί και 1 απόγευμα (καθώς και test κόπωσης και US) , ιατρεία άλλων ειδικοτήτων (ορθοπαιδικό, οφθαλμολογικό,  ΩΡΛ, ενδοκρινολογικό, ουρολογικό, δερματολογικό, ρευματολογικό , νευρολογικό)  σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια , με συχνότητα 1-5 φορές την εβδομάδα, ανάλογα με την ειδικότητα.   Λειτουργούν επίσης 2 οδοντιατρικές έδρες το πρωί και 1 το απόγευμα.
Στην μονάδα αυτή διενεργούνται εργαστηριακές εξετάσεις (αιματολογικές και  βιοχημικές ρουτίνας – οι πιο εξειδικευμένες αποστέλλονται στο εργαστήριο της Πάτρας ή του νοσοκομείου- και ακτινολογικές / απεικονιστικές- κλασσικές ακτινογραφίες ,  U/S, πανοραμικές).
Διενεργούνται επίσης οδοντοτεχνικές εργασίες και φυσικοθεραπείες.
Στην μονάδα αυτή λειτουργεί και ιατρείο επειγόντων  (αρχικά μέχρι τις 11μμ, με στόχο να λειτουργήσει αργότερα σε 24ωρη βάση ) με γενικό γιατρό/ παθολόγο , καρδιολόγο και παιδίατρο στην σύνθεσή του και εργαστηριακή υποστήριξη.

Στο κέντρο μάνας-παιδιού παρέχονται πρωτοβάθμιες μαιευτικές/ συμβουλευτικές  υπηρεσίες, pap-test , λειτουργεί γυναικολογικό ιατρείο , και λειτουργεί μαστογράφος και μέτρηση οστικής πυκνότητας.   Λειτουργεί επίσης παιδιατρικό ιατρείο . (Όλα τα παραπάνω σε 2 βάρδιες).

Οι άλλες  περιφερειακές δομές  (κάθε μία με πληθυσμό αναφοράς 4-6000 κατοίκους) λειτουργούν με 1 -2 γ.γ. / παθολόγο , 1 νοσηλεύτρια και 1 επισκέπτρια .

Αναγκαία στελέχωση :

Α) Ιατρικό προσωπικό.
Προκειμένου να παρέρχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες  από το δίκτυο,  χρειάζονται  30 γ.γ / παθολόγοι ,  7 παιδίατροι, 4 καρδιολόγοι, 5 ακτινολόγοι, 4 βιοπαθολόγοι , 6 οδοντίατροι.    Σύνολο 56.
Προκύπτει λοιπόν η αναγκαιότητα σοβαρής ενίσχυσης σε ιατρικό προσωπικό , αν αναλογιστούμε ότι  σήμερα υπηρετούν μεν 15 γιατροί στην ΜΥ ΠΕΔΥ του Αγρινίου, αλλά η σύνθεση σε ειδικότητες  είναι σε ένα βαθμό ασύμβατη με τον ρόλο της μονάδας ως πρωτοβάθμιας δομής  (ουσιαστικά 8 έχουν άμεση σχέση με την ΠΦΥ).
Συνεπώς , στον οργανισμό του δικτύου ΠΦΥ του δήμου Αγρινίου, θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι 56 γιατροί / οδοντίατροι με την σύνθεση σε ειδικότητες που περιγράφεται πιο πάνω.
Μεταβατικά,  μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις που θα προβλέπει ο οργανισμός, θα πρέπει να αξιοποιηθούν  οι συμβεβλημένοι γιατροί (και εργαστήρια) και να προσληφθεί επικουρικό ιατρικό προσωπικό .
Συμβεβλημένοι γιατροί:  παθολόγοι 6.  Εργαστήρια: 25 βιοπαθολογικά, 6 ακτινολογικά και 3 πυρηνικής ιατρικής.

Ο  αριθμός  των γ.γ. / παθολόγων (10)  που  υπηρετούν στο ΚΥ Θέρμου και καλύπτουν τα ΠΙ που βρίσκονται μέσα στα όρια του δήμου Αγρινίου θα συμπεριληφθούν στο δυναμικό του δικτύου με δεδομένο ότι 8 ΠΙ ανακατανέμονται και υπάγονται στο ΚΥ αστικού τύπου του δήμου Αγρινίου.
Ιεραρχώντας τις ανάγκες με βάση τα παραπάνω, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην πρόσληψη γ.γ./παθολόγων (11) και παιδιάτρων (7).


Β) νοσηλευτικό  και παραϊατρικό προσωπικό
Η αναγκαία στελέχωση είναι  25 νοσηλεύτριες  , 15 επισκέπτριες, 4 μαίες,  4 τραυματιοφορείς.  (Σύνολο 48 – σήμερα υπηρετούν 22)
Τεχνολόγοι εργαστηρίων 8, φυσικοθεραπευτές 4, οδοντοτεχνίτες 2  (σύνολο 14- σήμερα υπηρετούν 10) .
Διοικητικό, τεχνικό  και λοιπό βοηθητικό προσωπικό   8 (σήμερα υπηρετούν 15).

Συνολικές ανάγκες σε επιπλέον μη ιατρικό προσωπικό : 30


ΔΙΚΤΥΟ ΠΦΥ  ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Το δίκτυο απαρτίζεται από  την μονάδα ΠΦΥ της πόλης του Μεσολογγίου  και το ΚΥ Αιτωλικού με τα διασυνδεόμενα με αυτό 8 ΠΙ (ως ενιαία  λειτουργική και διοικητική  δομή) .
Στην μονάδα του Μεσολογγίου , εκτός από  τις υπηρεσίες που θα είναι ίδιες με αυτές του ΚΥ Αιτωλικού ( ιατρείο γενικής ιατρικής, παιδιατρικής, οδοντιατρεία) θα παρέχονται επιπλέον και μαιευτικές πρωτοβάθμιες υπηρεσίες.  Προτείνεται επίσης εδώ να λειτουργεί και test κόπωσης και καρδιολογικό US.
( Αν τα μηχανήματα υπερήχων είναι πολλαπλών κεφαλών, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και από τους ακτινολόγους, και αυτό θα αναβαθμίσει τις ακτινοδιαγνωστικές υπηρεσίες που θα παρέχουν τα ΚΥ. )
Μηχάνημα οστικής πυκνότητας θα πρέπει να εγκατασταθεί εκεί που υπάρχει (;) και ακτινολογικό μηχάνημα . Ο μαστογράφος είναι ήδη εγκατεστημένος στο νοσοκομείο  και λογικό είναι να παραμείνει εκεί (ανεξάρτητα από το πού θα ανήκει το προσωπικό που θα τον λειτουργεί ).
Η λειτουργία του δικτύου προτείνεται να είναι 12ωρη ή 14ωρη. Θα εφημερεύει μόνο το νοσοκομείο , και το προσωπικό του δικτύου  ΠΦΥ ,  αν χρειάζεται , θα ενισχύει την εφημερία του νοσοκομείου.
Στα πλαίσια του δικτύου  μπορεί να λειτουργήσει και φυσικοθεραπευτήριο, εξυπηρετώντας και τις ανάγκες όσων επισκέπτονται  τα ιαματικά λουτρά.
Με βάση τον πληθυσμό αναφοράς  , οι ανάγκες σε στελέχωση είναι :
Α) ιατρικό προσωπικό  :   12 γ.γ / παθολόγοι , 4 παιδίατροι, 1 καρδιολόγος, 4 οδοντίατροι, 2 ακτινολόγοι, 2 βιοπαθολόγοι  .  (Σύνολο 25 – σήμερα υπηρετούν 22.  Αν υπολογίσει κανείς ότι οι 19 από τους 22 είναι  γ. γιατροί  , φαίνεται να υπάρχει υπερεπάρκεια στην ειδικότητα αυτή, συνεπώς θα μπορούσε να ενισχυθεί η δομή του Μεσολογγίου από την δομή του Αιτωλικού, πράγμα αρκετά δύσκολο σήμερα αν πάρουμε υπόψη ότι οι γιατροί του ΚΥ Αιτωλικού καλύπτουν κενά άλλων ΚΥ και του νοσοκομείου.)   Πολύ έντονη είναι η ανάγκη σε παιδιάτρους, καθώς και στις άλλες ειδικότητες  που απαιτούνται για να στελεχωθεί το δίκτυο με επάρκεια.
Με δεδομένο ότι μεταβατικά μπορούν να αξιοποιηθούν οι συμβεβλημένοι γιατροί και εργαστήρια, πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η κάλυψη των κενών σε παιδιάτρους.

Ανάγκες σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό.
Νοσηλεύτριες   8   (υπηρετούν 4)
Μαίες  4  (υπηρετούν4 )
Επισκέπτριες 5 ( υπηρετούν 3)
Τεχνολόγοι εργαστηρίων  6 (υπηρετούν 0 )
Φυσικοθεραπευτές  3 (υπηρετούν 2)

Διοικητικό και λοιπό  βοηθητικό  προσωπικό  6 (υπηρετούν  3)

Συνολικές ανάγκες σε προσωπικό : 22   (δεν συμπεριλαμβάνονται  οι κλινικοί γιατροί  που θα αντικαταστήσουν τους συμβεβλημένους).


ΔΙΚΤΥΟ ΠΦΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

Το δίκτυο συγκροτείται από δύο μονάδες αναφοράς (ΚΥ Ναυπάκτου και ΚΥ Άνω Χώρας)  με τα διασυνδεόμενα με αυτά 17 ΠΙ.

Το  ΚΥ Ναυπάκτου λειτουργεί καθημερινά σε 24ωρη βάση και  διασυνδέεται για τα επείγοντα περιστατικά με τα νοσοκομεία της Πάτρας. Διαθέτει την εργαστηριακή υποδομή που απαιτείται για την στήριξη της εφημερίας (ακτινολογικό και αναλυτή) .  Λειτουργούν εξωτ. ιατρεία  γεν. ιατρικής / παθολογίας, καρδιολογίας και παιδιατρικής (σε 2 βάρδιες). Επίσης λειτουργούν 2 οδοντιατρικές έδρες και παρέχονται πρωτοβάθμιες μαιευτικές υπηρεσίες.

Το ΚΥ Άνω Χώρας  προτείνεται να εφημερεύει Π-Σ-Κ  με εξοπλισμό για αιματολογικές εξετάσεις .  Αναγκαία στελέχωση 3 γ.γ./ παθολόγοι , 4 νοσηλεύτριες και 1 επισκέπτρια,  2 διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό .

Αναγκαία στελέχωση για το ΚΥ  Ναυπάκτου

Ιατρικό προσωπικό:  8 γ.γ. /παθολόγοι (υπηρετούν 10) , 2 παιδίατροι (υπηρετεί 1) , 1 ακτινολόγος (υπηρετεί 1) , 1 μικροβιολόγος (υπηρετεί 1) , 1 καρδιολόγος(υπηρετεί 1) , 2 οδοντίατροι (υπηρετούν 2) .

Νοσηλευτικό προσωπικό : 14 (υπηρετούν 9)
Επισκέπτριες: 5 (υπηρετούν 5)
Μαίες : 2 (υπηρετεί 1)
Τραυματιοφορείς : 2
Τεχνολόγοι εργαστηρίων : 6 (υπηρετούν 4)
Φυσικοθεραπευτές (;)

Διοικητικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό :  5  (υπηρετούν 8)

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ανάγκες σε επιπλέον προσωπικό είναι μικρές, και αφορούν κυρίως σε νοσηλευτικό προσωπικό (5 νοσηλεύτριες και 1 μαία).


ΔΙΚΤΥΟ ΠΦΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Το δίκτυο συγκροτείται από 2 μονάδες αναφοράς (ΚΥ Αστακού και ΚΥ Μύτικα) με τα διασυνδεόμενα με αυτές 7 ΠΙ.

Το ΚΥ Μύτικα , λόγω δυσκολίας διασύνδεσης με άλλες δομές, πρέπει να λειτουργεί σε 24ωρη βάση.  Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην λειτουργία αυτή , παρά τον μικρό πληθυσμό ευθύνης (που αυξάνεται τους καλοκαιρινούς μήνες) , πρέπει να είναι στελεχωμένο με 5 γ.γ. και 1 παιδίατρο, καθώς και εξοπλισμένο με ακτινολογικό μηχάνημα και αναλυτή.
Οι ανάγκες σε νοσηλευτικό είναι 4  νοσηλεύτριες (υπηρετεί 1)  και 1 επισκέπτρια (υπηρετεί 1) . Επίσης 2 άτομα διοικητικό κλπ  προσωπικό (υπηρετούν 0).


Το ΚΥ Αστακού πρέπει επίσης να λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Η αναγκαία στελέχωσή του σε γιατρούς είναι γ.γ. / παθολόγοι 5 (υπηρετούν 3) , παιδίατροι 1 (υπηρετούν 0) , οδοντίατροι 1 (υπηρετεί 1) και ο εργαστηριακός του εξοπλισμός πρέπει να στηρίζει την εφημερία  (ακτινολογικό, αναλυτής).
Οι ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό είναι :  νοσηλεύτριες 5 (υπηρετούν 3) , επισκέπτριες 2 (υπηρετούν 0) .  Βοηθητικό :2 (υπηρετεί 1) Παραϊατρικό προσωπικό 2 (υπηρετεί 1) Διοικητικό κλπ βοηθητικό προσωπικό 3 (υπηρετούν 2).

Συνολικές ανάγκες σε επιπλέον προσωπικό  είναι 10 άτομα.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΦΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Το δίκτυο συγκροτείται από 2 ΚΥ (Κατούνας  και Βόνιτσας)  και τα διασυνδεόμενα με αυτά 8 ΠΙ.

Το ΚΥ Κατούνας προτείνεται να είναι 14ωρης λειτουργίας  (8πμ -10 μμ) και να καλύπτεται εφημεριακά μετά τις 10 μμ, από τα ΚΥ Αμφιλοχίας και Βόνιτσας .  Η στελέχωσή του σε γιατρούς : 5  γ.γ (υπηρετούν 4) και σε νοσηλευτικό :  5 νοσηλεύτριες (υπηρετούν 2) και 2 επισκέπτριες  (υπηρετούν 0).
Συνολικές ανάγκες σε προσωπικό : 6 άτομα

Το ΚΥ Βόνιτσας είναι 24ωρης λειτουργίας (με την δυνατότητα να διακομίζει επείγοντα περιστατικά και στο νοσοκομείο Πρέβεζας) .  Λειτουργούν ιατρεία γεν. ιατρικής / παθολογίας και παιδιατρικό. Επίσης λειτουργεί οδοντιατρείο και υπάρχει ο αναγκαίος εργαστηριακός εξοπλισμός (ακτινολογικό, αναλυτής).  Η αναγκαία στελέχωσή του σε γιατρούς είναι γ.γ / παθολόγοι 5 (υπηρετούν 3), παιδίατρος 1 (υπηρετεί 1) , οδοντίατρος 1 (υπηρετεί 1) .
Σε νοσηλευτικό προσωπικό: νοσηλεύτριες 7 (υπηρετούν 7), επισκέπτριες 2 (υπηρετεί 1) , μαία 1 (υπηρετεί 1) , τραυματιοφορείς 2  (υπηρετούν 0). Τεχνολόγοι εργαστηρίων : 4 (υπηρετεί 1). Διοικητικό κλπ προσωπικό 2 (υπηρετεί 1).
Συνολικές ανάγκες σε προσωπικό :9 άτομα.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΦΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Το δίκτυο συγκροτείται από 2 ΚΥ (Αμφιλοχίας και Χαλκιόπουλων ) και τα διασυνδεόμενα με αυτά 12 ΠΙ.   Προτείνεται και τα 2 ΚΥ να είναι 24ωρης λειτουργίας.

Στο ΚΥ Αμφιλοχίας λειτουργούν ιατρεία : γεν. ιατρικής /παθολογίας , παιδιατρικό, καρδιολογικό και οδοντιατρείο . Υπάρχει επίσης ο αναγκαίος εργαστηριακός εξοπλισμός (ακτινολογικό, αναλυτής) .
Οι ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό  είναι : γ.γ / παθολόγοι 8 (υπηρετούν 10),  παιδίατροι 1 (υπηρετεί 1), καρδιολόγος 1 (υπηρετούν 0) , οδοντίατροι 2 (υπηρετούν 2) , ακτινολόγοι 1 (υπηρετεί 1), βιοπαθολόγος 1 (υπηρετεί 1).

Σε νοσηλευτικό προσωπικό : 8 νοσηλεύτριες (υπηρετούν 8), επισκέπτριες  4 (υπηρετούν 0), μαίες 2 (υπηρετούν 0), τραυματιοφορείς 2 (υπηρετούν 0) .
Τεχνολόγοι εργαστηρίων 4  (υπηρετεί 1). Διοικητικό κλπ προσωπικό :4 (υπηρετεί 1) .
Συνολικές ανάγκες σε επιπλέον προσωπικό: 15

Για το ΚΥ Χαλκιόπουλων  οι ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό είναι 5 γ.γ. / παθολόγοι (υπηρετούν 5) , 1 παιδίατρος (υπηρετούν 0) , 2 οδοντίατροι  (υπηρετεί 1).  Σε νοσηλευτικό προσωπικό οι ανάγκες είναι : νοσηλεύτριες 6 (υπηρετούν 4), επισκέπτριες 2 (υπηρετεί 1), μαίες : 1 (υπηρετεί 1) , τραυματιοφορείς 2 (υπηρετεί 1)  .   Για τις ανάγκες των εργαστηρίων  (ακτινολογικό, αναλυτής) 4 τεχνολόγοι  (υπηρετούν 0).  Διοικητικό κλπ προσωπικό 4 (υπηρετούν  6) .

Συνολικές ανάγκες σε επιπλέον προσωπικό:  9


ΔΙΚΤΥΟ ΠΦΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Το δίκτυο συγκροτείται από το ΚΥ Θέρμου και τα διασυνδεόμενα με αυτό 5 ΠΙ.
 Το ΚΥ Θέρμου είναι 24ωρης λειτουργίας . Οι ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό είναι 8 γ.γ. / παθολόγοι ( υπηρετούν 14) , παιδίατροι 1 (υπηρετούν 0) , οδοντίατροι 2 (υπηρετούν 2), καρδιολόγος 1 (υπηρετούν 0).
Σε νοσηλευτικό προσωπικό 8 (υπηρετούν 12 ), επισκέπτριες 2 (υπηρετεί 1), μαία 1 (υπηρετούν 0), τραυματιοφορείς 2 (υπηρετεί 1 ).
Τεχνολόγοι εργαστηρίων 4 (υπηρετούν 0).
Διοικητικό κλπ προσωπικό : 4 (υπηρετούν 3).

Συνολικές ανάγκες σε επιπλέον προσωπικό : 11

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

Στο βαθμό που οριστικοποιείται η λογική της ενιαίας λειτουργίας των 2 νοσοκομειακών δομών  με ενιαίο οργανισμό  και υιοθετείται η κατανομή ρόλων μεταξύ τους όπως περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος, η αναλυτική καταγραφή των τμημάτων και του προσωπικού κατά ειδικότητα και κλάδο , προτείνεται να είναι η παρακάτω (παίρνοντας υπόψη ότι στην ΝΜ  Μεσολογγίου μπορεί να λειτουργήσει και  μονάδα τραύματος) :

Ιατρικά τμήματα ( με έκπτυξη κλινών )

 Α) Παθολογικός τομέας  (160 κλίνες, 100 στο Αγρίνιο και 60 Μεσολόγγι)

Α’ Παθολογική (Αγρίνιο) , Β’ Παθολογική (Μεσολόγγι)
Α’ Καρδιολογική (Αγρίνιο ) και Β’ Καρδιολογική (Μεσολόγγι)
Παιδιατρική (Αγρίνιο)
Νευρολογική (Αγρίνιο)
Πνευμονολογική (Αγρίνιο)

Μονάδες: Εμφραγμάτων (και στις 2 ΝΜ), ΜΤΝ (1 στο Αγρίνιο και 1 στο Μεσολόγγι),  Μεσογειακής Αναιμίας (Αγρίνιο), Μονάδα ενδοσκοπήσεων (γαστρ/κή) και βρογχοσκοπήσεων (Αγρίνιο), ογκολογική μονάδα (Αγρίνιο)

Β) Χειρουργικός Τομέας

Α’ και Β’ Χειρουργική
ΩΡΛ  (Αγρίνιο )
Οφθαλμολογική (Αγρίνιο)
A’ Ορθοπαιδική και Β’ Ορθοπαιδική
Μ/Γ (Αγρίνιο)
Μαιευτική κλινική και τμήμα προώρων (Μεσολόγγι)
Ουρολογική  (Αγρίνιο)


Μονάδες : ΜΕΘ (Αγρίνιο), ΜΑΦ (1 Αγρίνιο, 1 Μεσολόγγι), μονάδα τραύματος (Μεσολόγγι)

Γ) Εργαστηριακός τομέας

Βιοπαθολογικό, Βιοχημικό, αιματολογικό (και στις 2 ΝΜ)
Υπηρεσία αιμοδοσίας (και στις 2 ΝΜ)
Ακτινοδιαγνωστικό (με συμβατικό ακτινολογικό, US,  CT και στις 2 ΝΜ – MRI στο Αγρίνιο).
Παθολογοανατομικό, κυτταρολογικό.

Δ) Ψυχιατρικός τομέας: ψυχιατρική κλινική  στη ΝΜ Αγρινίου με τις διασυνδεόμενες δομές «Ψυχαργώς»  ( για την ψυχική υγεία συνολικά , δες παρακάτω).

Διατομεακά τμήματα : ΤΕΠ (αυτοτελές) στο Αγρίνιο, βραχεία νοσηλεία και στις 2 ΝΜ).
Επίσης Φαρμακείο και στις 2 ΝΜ .
Φυσικοθεραπευτήριο στη ΝΜ Μεσολογγίου .

Αναγκαία στελέχωση σε ιατρικό προσωπικό :

Παθολόγοι : 11 (6 -5)
Καρδιολόγοι : 11(6-5)
Παιδίατροι: 9  (6-3)
Νεφρολόγοι: 7 (4-3)
Νευρολόγοι : 5
Γαστρ/γοι :  3
Δερματολόγοι : 2
Ρευματολόγοι : 2
Παθολογικής Ογκολογίας : 2
Πνευμονολόγοι: 5
Παθολογία ή Παιδιατρική ή Αιματολογία  : 2

Γενικής Χειρουργικής : 12 (6-6)
Ορθοπαιδικοί : 9 (5-4)
Γυναικολόγοι:  9 (5 -4)
ΩΡΛ : 5
Οφθαλμίατροι: 5
Ουρολόγοι : 5
Αναισθησιολόγοι : 9 (5-4)
Πλαστικής χειρουργικής : 1 (0-1)
Για ΜΕΘ: 5

Ψυχίατροι : 5

Για το ΤΕΠ Αγρινίου : 5

Βιοπαθολόγοι:  8 (4-4)
Βιοχημικοί/ βιολόγοι: 4  (2-2)
Για Αιμοδοσία : 5 (3-2)
Παθολογοανατόμοι : 3
Κυτταρολόγοι: 3

Φαρμακοποιοί : 5 (3-2)

Ψυχολόγοι : 2
Διαιτολόγοι : 2 (1-1)

Σύνολο ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού : 160  (43 στην ΝΜ Μεσολογγίου)
Σήμερα υπηρετούν 90 .  Συνολικές ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό : 64

Διευκρινίζεται (σύμφωνα και με αυτά που αναγράφονται στην εισαγωγή) ότι εξωτερικά ιατρεία στην ΝΜ Μεσολογγίου θα γίνονται από όλες τις ειδικότητες .

Νοσηλευτικό προσωπικό :
Η στελέχωση  με βάση τις 380 κλίνες πρέπει να είναι 513 (με βάση τις 350 , 472)
(Συντελεστής 1,35)
Η κατανομή ανάμεσα στις 2 ΝΜ  είναι : 350 (ή 310) για την ΝΜ Αγρινίου  και 162 για την ΝΜ Μεσολογγίου .
Σήμερα υπηρετούν 213 στο  Αγρίνιο και 157 στο Μεσολόγγι (συνολικά 352)

Συνολικές ανάγκες σε επιπλέον νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον 160 .

Λοιπό προσωπικό (παραϊατρικό, διοικητικό κλπ)

Οι ανάγκες για πλήρη στελέχωση είναι 456 ( 312 και 144 αντίστοιχα σε κάθε ΝΜ)
Σήμερα υπηρετούν 205 (140 και 65 αντίστοιχα) . Συνεπώς , ανάγκες σε επιπλέον προσωπικό (παραϊατρικό, διοικητικό κλπ ) είναι 250 άτομα.

Διευκρινίζουμε ότι οι παραπάνω αριθμοί προκύπτουν με βάση τους υψηλότερους προβλεπόμενους συντελεστές επί τον αριθμό οργανικών κλινών . Θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής επιλογής , με βάση ποιο συντελεστή θα τροποποιηθούν οι παρόντες οργανισμοί.  Αν πχ χρησιμοποιηθεί η μέση τιμή συντελεστή (0,92) προκύπτει ένας αρκετά μικρότερος αριθμός αναγκαίου προσωπικού (πλήρης στελέχωση : 349 αντί    456. Για το ιατρικό/επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η επιλογή πρέπει να είναι αυτή των υψηλότερων συντελεστών (0,45 και 1,35 αντίστοιχα) . 


Απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι αν προγραμματιστεί η πλήρης στελέχωση του συστήματος μέσα σε ένα ορίζοντα 5ετίας , το σύνολο του επιπλέον ιατρικού προσωπικού είναι 107 (43 για την ΠΦΥ) και του μη ιατρικού 400 (86 για την ΠΦΥ).
Αδρά η επιπλέον μισθολογική δαπάνη που προκύπτει είναι ~9 εκατ. το χρόνο, από την συμπλήρωση της 5ετίας και μετά .


Ψυχική Υγεία

Εκτός από την κλινική στην ΝΜ Αγρινίου, χρειάζεται και ΚΨΥ στο Μεσολόγγι (ή η επαναλειτουργία της ΚΜ). Σήμερα λειτουργεί μία εξωνοσοκομειακή δομή σε κάθε πόλη ).

Αποκατάσταση

Η αρχική πρόταση είναι το ΚΕΦΙΑΠ Αμφιλοχίας να λειτουργήσει ως κέντρο κλειστής νοσηλείας , με δικό του οργανισμό (γι αυτό και η πρότασή μας για την στελέχωση του νοσοκομείου βασίζεται στην οργανική δύναμη των 230 κλινών και όχι των 260).  Η αναγκαία στελέχωσή του είναι : 1 γιατρός (κατά προτίμηση ΦΙΑ) , 20 νοσηλευτικό προσωπικό και 20 λοιπό προσωπικό (που περιλαμβάνει φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές  κλπ )
Το ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου να είναι  κέντρο κλειστής και ανοικτής νοσηλείας , και θα αποτελεί ενιαία οργανική μονάδα μαζί με το ΚΕΦΙΑΠ Αμφιλοχίας (Δηλ. ουσιαστικά προτείνεται μία δομή με ενιαίο οργανισμό– ΚΕΦΙΑΠ Αιτ/νίας – με 2 μονάδες  ).

ΕΚΑΒ

Στην πρότασή μας δεν αναφέρεται ο αναγκαίος αριθμός οδηγών ασθενοφόρων για τα ΚΥ, κι αυτό γιατί έχουμε την άποψη ότι ασθενοφόρα και πληρώματα πρέπει να υπαχθούν στο ΕΚΑΒ.  Συνεπώς η αναγκαία στελέχωση και ο εξοπλισμός θα προκύψουν από το νέο οργανόγραμμα του ΕΚΑΒ, εφόσον αυτή η άποψη υιοθετηθεί . Η καθιερωμένη αναλογία που ισχύει , είναι 15 άτομα ανά τομέα . Σε περίπτωση που η άποψή μας δεν υιοθετηθεί , η αναγκαία στελέχωση είναι 3 οδηγοί ανά ΚΥ.