GAIA

GAIA

Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

Συνεδρίασε το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγρινίου

Τους κινδύνους που εγκυμονούν ενόψει του καλοκαιριού ανέδειξαν Δημοτική Αρχή και φορείς σε σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο.


N. Kαζαντζής: «Χρειάζονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για να καλυφθεί η απουσία κυβερνητικής πολιτικής και πόρων στην πολιτική προστασία».

  Συνεδρίασε την Πέμπτη 7 Απριλίου 2016, στην αίθουσα της πρώην Τράπεζας της Ελλάδος, το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγρινίου με θέμα τον σχεδιασμό δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου που ξεκινά την 1η Μαΐου....


Στη σύσκεψη, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Καζαντζής, ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία για την άριστη συνεργασία που επετεύχθη, σε προπαρασκευαστικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, υπογράμμισε όμως τα τεράστια προβλήματα και τους κινδύνους που εξακολουθούν να υφίστανται, εξαιτίας της απουσίας κυβερνητικής πολιτικής στο μείζον αυτό θέμα όπως πιστοποιεί και η παντελής έλλειψη πόρων και μέσων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση και εν προκειμένου προς τον Δήμο Αγρινίου.

«Λιγότερο από ένα μήνα από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και ο Δήμος, η Πολιτική Προστασία, δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ ως επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη θωράκιση της περιοχής με εργασίες που προβλέπονται ενόψει του καλοκαιριού. Παρόλα αυτά, ο Δήμος Αγρινίου, με ίδια μέσα, τα οποία, επαναλαμβάνω, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την κρατική επιχορήγηση, προσπαθεί να λειτουργήσει και προληπτικά, συνεργαζόμενος άριστα με την Πυροσβεστική, τους λοιπούς εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς και κυρίως με τους εθελοντές. Η όποια προσπάθεια των υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες κάθε χρόνο βελτιώνονται και αποκτούν μεγαλύτερη εμπειρία, και των Εθελοντών είναι πρόδηλο ότι δεν αρκεί. Οι κίνδυνοι δεν αντιμετωπίζονται μόνο με το φιλότιμο», τόνισε με νόημα ο κ. Καζαντζής.

Αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης και των προβλημάτων έκαναν ο Διοικητής της Π.Υ Αγρινίου κ. Χριστόφορος Μπόκας και ο προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας κ. Γιάννης Τέγας οι οποίοι υπέβαλαν προτάσεις ενίσχυσης και βελτίωσής της, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη συνεργασίας με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, τους εθελοντές και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συλλόγους στην επίτευξη του κοινού στόχου, που είναι η προστασία των δασών και του φυσικού πλούτου της περιοχής.

Από όλους τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη επισημάνθηκε, ιδιαίτερα, η σημασία της πρόληψης και της ενημέρωσης των πολιτών, των περιπολιών και της επιτήρησης των δασών, αλλά και της εξασφάλισης των απαραίτητων μέσων για το σκοπό αυτό. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην εξασφάλιση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης και στις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την διασφάλιση της στάθμευσης πυροσβεστικών αεροσκαφών στην περιοχή, πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν ήδη οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι κκ. Κώστας Καλαντζής, Νίκος Γκρίζης, Χρήστος Γκούντας, Θύμιος Γρίβας και Ανδρέας Καλαμπαλίκης, εκπρόσωποι των Εθελοντικών Σταθμών, της Αστυνομίας, Πρόεδροι Κοινοτήτων, Εθελοντών, Φορέων και Συλλόγων καθώς και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου Αγρινίου.