GAIA

GAIA

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013

Προς αποχαρακτηρισμό εκατομμύρια στρέμματα


close_cone_forestΚαταστροφικά σχέδια κατά των δασικών οικοσυστημάτων εξυφαίνει το αρμόδιο για την προστασία τους ΥΠΕΚΑ, επίσης αρμόδιο και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με Σχέδιο Νόμου βαφτίζει τις χορτολιβαδικές εκτάσεις δημόσιες γαίες, τις οποίες παραδίδει για κάθε χρήση, απεμπολώντας το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου για 20 εκατ. στρέμματα ανά την επικράτεια. Προκειμένου να παρακαμφθεί η συνταγματική προστασία αυτών των εκτάσεων, χρησιμοποιεί το εξής τρικ: συγχέει σκοπίμως τη μορφή των εκτάσεων αυτών με το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Στις «δημόσιες γαίες», αλλά και στα δάση και τις δασικές εκτάσεις επιτρέπει πλήθος ........
επεμβάσεων, από… «σκαπτικές ενέργειες για ανεύρεση θησαυρού» έως κατασκευή διυλιστηρίων και αποθηκών πετρελαιοειδών. Παράνομες εγκαταστάσεις διαφόρων δραστηριοτήτων επιχειρεί να τις νομιμοποιήσει ακυρώνοντας πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν κατ” εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας (πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, πρόστιμα κατεδάφισης, αποφάσεις κήρυξης καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων κ.ά.).
Με το κραυγαλέα αντισυνταγματικό Σχέδιο Νόμου «Δασικά οικοσυστήματα: ορισμοί, προστασία, επιτρεπτές επεμβάσεις», το οποίο αναμένεται να δοθεί προς διαβούλευση τις επόμενες ημέρες και διαθέτει η «Αυγή» της Κυριακής, εισάγεται νέα έννοια στον Νόμο 998/1979, αυτή των δημοσίων γαιών, υπονομεύοντας περαιτέρω τη διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών, η οριστικοποίηση των οποίων, έτσι κι αλλιώς, προχωρά με ρυθμούς χελώνας.
Όπως είναι γνωστό, ο νόμος Δρυ του 2003, ο οποίος άλλαξε τον ορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης για απομείωση της συνταγματικής προστασίας, παρότι ο ορισμός περιλαμβάνεται στο άρθρο 24 του Συντάγματος με την αναθεώρηση του 2001, κρίθηκε πανηγυρικά αντισυνταγματικός στις αρχές του χρόνου από την Ολομέλεια του ΣτΕ (33/2013, και αφού είχε απευθύνει ερωτήματα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα προσθήκη ορίζει ότι:
* «Δημόσιες γαίες είναι οι εκτάσεις στις οποίες συγκροτούνται φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση, αλλά με βαθμό εδαφοκάλυψης των δασικών ειδών σε ποσοστό μικρότερο του 15%».
* «Στην κατηγορία των δημόσιων γαιών υπάγονται και οι βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις των πεδινών, λοφωδών και ανωμάλων εδαφών, οι βαλτώδεις εκτάσεις, τα ορεινά ρέματα που δεν φέρουν δασική βλάστηση, καθώς και οι μονίμως κατακλυζόμενες από γλυκά ή υφάλμυρα ύδατα, στις οποίες αναπτύσσεται ποώδης ή ξυλώδης βλάστηση που δεν προσδίδει δασική μορφή και δεν είναι δυνατή η γεωργική καλλιέργεια».
* «Οι δημόσιες γαίες δεν κηρύσσονται αναδασωτέες, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος νόμου».
Παρακάτω ξεκαθαρίζει ότι οι χορτολιβαδικές εκτάσεις που τώρα ονομάζονται δημόσιες γαίες δεν υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, χρησιμοποιώντας ακόμη ένα κόλπο. Αμφισβητεί την ευκρίνεια των αεροφωτογραφιών του 1945 ως αποδεικτικό στοιχείο της μορφής των εκτάσεων. Εξαιρούνται της προστασίας οι δημόσιες γαίες «που στη λήψη αεροφωτογραφιών του 1945 ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960 εμφανίζουν αγροτική μορφή». Εκτός των άλλων οι χορτολιβαδικές εκτάσεις μπορούν να πολεοδομηθούν για κατοικία και ας είναι δημόσιες, αφού σύμφωνα με το άρθρο 60 «επιτρέπεται η ένταξή τους σε οικιστική περιοχή, εφόσον η ένταξη αυτών επιβάλλεται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό».

Ο κατάλογος των κακοποιήσεων

Όσο για τις «επιτρεπτές επεμβάσεις» σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, ο κατάλογος είναι ατελείωτος, αν και στο άρθρο 45 του Σχεδίου Νόμου επισημαίνεται πως η επεμβάσεις που οδηγούν στη μεταβολή του προορισμού τους αποτελούν εξαιρετικό μέτρο. Παρά ταύτα επιτρέπονται έργα για διανοίξεις δημόσιων οδών, κατασκευές και εγκαταστάσεις αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των δικτύων σύνδεσής τους, μελισσοκομεία, εκτροφεία θηραμάτων, υδατοκαλλιέργειες, εκτροφεία γουνοφόρων και επισκέψιμων κτηνοτροφικών μονάδων εκτροφής απειλουμένων με εξαφάνιση αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, τουριστικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις.
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως βιομηχανίες ξύλου, εργοστάσια άντλησης και εμφιάλωσης νερού με τα συνοδευτικά έργα, μονάδες επεξεργασίας γάλακτος, ελαιοτριβεία, σφαγεία και χερσαίες εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών, επιχειρηματικά πάρκα, ναυπηγεία, διυλιστήρια και δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών «μετά των αναγκαίων αγωγών προσαγωγής τους», αλλά και επιχειρήσεις αξιοποίησης μπάζων. Μεγάλα έργα, όπως αεροδρόμια, τεχνητές λίμνες, φράγματα, χερσαίες εγκαταστάσεις λιμανιών και εγκαταστάσεις άντλησης υδρογονανθράκων.
Σε δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές επιτρέπονται «έργα πολιτιστικού χαρακτήρα», τα οποία δεν προσδιορίζονται και παραπέμπουν στα πολιτιστικά κέντρα, τις αυθαίρετες κατοικίες στον ορεινό όγκο του Υμηττού, αλλά και «λοιπές επεμβάσεις» για την κατασκευή: α) αθλητικών εγκαταστάσεων, β) εκπαιδευτικών κτηρίων με τις συνοδές τους εγκαταστάσεις, γ) νοσοκομείων, θεραπευτηρίων και εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΠεΣΥΠ), δ) ιερών ναών και παντός είδους μονών, μετοχίων αυτών ή ησυχαστηρίων, ε)σωφρονιστικών καταστημάτων, στ) εγκαταστάσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, ζ) χώρου αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων, η) υδροτριβείων παραδοσιακού τύπου, θ) βοτανικών κήπων.
Ακόμη στα δάση, σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, προβλέπεται η χάραξη διαδρομών για τη διεξαγωγή αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού (τύπου motocross) και ποδηλάτου (mountain bike) και η χωροθέτηση «κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών», καθώς επίσης και η λόγω έκτακτων αναγκών προσωρινή εγκατάσταση και διαμονή σε αυτές πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Οικοδομικοί συνεταιρισμοί

Αν και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί απαγορεύεται να κτίσουν στα δάση και συνήθως κατέχουν εκτάσεις που διεκδικούνται από το Δημόσιο, άλλο άρθρο, υπό τον τίτλο «Άδεια κτήσης γης από οικοδομικό συνεταιρισμό», τάζει τακτοποίηση μέσω μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Ειδικότερα αναφέρει: «Στην περίπτωση που η οικιστική αποκατάσταση των μελών οικοδομικού συνεταιρισμού δεν είναι δυνατή λόγω της δασικής μορφής των εκτάσεων που απέκτησε αυτός πριν από την 11.6.1975, τότε ο αρμόδιος φορέας, μέσω της «Τράπεζας Γης» και κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης από τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και από τους συναρμόδιους υπουργούς, όπου απαιτείται, δύναται να προβαίνει σε αγορά ακινήτων ή τμημάτων αυτών, ιδιοκτησίας οικοδομικών συνεταιρισμών ή ενώσεων οικοδομικών συνεταιρισμών, τα οποία βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, με σκοπό τη δημιουργία τίτλων δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, τους οποίους εν συνεχεία θα παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος στον συνεταιρισμό ή την ένωση εντός ακινήτων που χαρακτηρίζονται ως ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόμησης οικοδομικών συνεταιρισμών».

Επιβράβευση της λεηλασίας

Υπό τη μορφή των μεταβατικών διατάξεων, όχι μόνο επιβραβεύεται η αυθαιρεσία, αλλά ακυρώνονται οι πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, ακόμη και μετά από πυρκαγιά, ενώ ευτελίζεται κάθε διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης.
Έτσι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πτηνοτροφεία, μελισσοκομεία, εκτροφεία θηραμάτων, υδατοκαλλιέργειες, εκτροφεία γουνοφόρων ή άλλες συναφείς κτηνοτροφικές μονάδες, που εγκαταστάθηκαν «μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου» χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για μια τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα πιστοποιητικά από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή την άδεια δόμησης.
Εν τω μεταξύ αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, κήρυξής τους ως αναδασωτέων, που τυχόν έχουν εκδοθεί, και, εφόσον εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις, οι πράξεις αυτές ανακαλούνται από τη Δασική Υπηρεσία.
Η συνέχιση της λειτουργίας των παραπάνω εγκαταστάσεων απαγορεύεται «στις περιπτώσεις που εκδοθεί πλήρως αιτιολογημένη πράξη του προϊσταμένου του αρμόδιου Δασαρχείου ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, εάν δεν υφίσταται δασαρχείο σε επίπεδο νομού, στην οποία διαπιστώνονται συνεχείς επεκτάσεις των ανωτέρω εγκαταστάσεων, κοπή ή εκχέρσωση δασικής βλάστησης, καθώς και κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων, που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία τους».
Παράνομα χιονοδρομικά κέντρα καθώς και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τη λειτουργία τους παίρνουν συγχωροχάρτι για ένα χρόνο, ενώ παράταση δύο χρόνων παίρνουν έργα που κατασκευάστηκαν από ΟΤΑ και εξυπηρετούν ανάγκες ύδρευσης, όπως και οι κατασκηνώσεις που παραβιάζουν όχι μόνο τη δασική νομοθεσία, αλλά και την πολεοδομική. Το ίδιο ισχύει και για τα ορειβατικά καταφύγια που το νομοσχέδιο λέει πως «νομιμοποιούνται ανεξαρτήτως αριθμού κλινών» αν εξασφαλίσουν την άδεια έγκρισης επέμβασης, ακόμη κι αν παραβιάζουν «τις προϋποθέσεις της περιβαλλοντικής και της πολεοδομικής νομοθεσίας».
avgi.gr