GAIA

GAIA

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013

«Νίκη του αυτονοήτου» ή όχι;


        
koi-parko-erga4
Ανακοίνωση των δυο δικηγόρων που εκπροσωπούν νομικά την Κίνηση ενάντια στην ανάπλαση του Δημοτικού πάρκου Αγρινίου, όπου για άλλη μια φορά τονίζεται πως θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για να διακοπεί «ένα παράνομο έργο»
Αναλυτικά:
«Στην αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων είχαμε επικαλεστεί παράνομη προσβολή της προσωπικότητας των αιτούντων λόγω υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος από τις κοπές δέντρων, τις μαζικές εκριζώσεις ...λιγουστριών και την επικείμενη εγκατάσταση 32 στρεμμάτων γκαζόν. Σημειώνουμε -παρενθετικά- ότι ήδη τα 92 δέντρα που είχαν την ατυχία να φύονται στον περιφραγμένο χώρο του φυτωρίου, ηλικίας από 10 έως 60 ετών έχουν αφανισθεί οριστικά, προκειμένου τη θέση τους να πάρει νέα μαρμάρινη κατασκευή (νέα είσοδος-νέα δεξαμενή νερού). Μόνον τα 7 μεγαλύτερα από αυτά συνεισέφεραν 316 τ.μ. πράσινο για τους πολίτες της, τη στιγμή που στην πόλη μας η αναλογία πρασίνου είναι μόλις 1,8 τ.μ. ανά κάτοικο.
Στην αίτησή μας επικαλούμασταν ότι το παράνομο της προσβολής συνίσταται ακριβώς στο ότι αυτή συμβαίνει χωρίς δικαίωμα, δηλαδή χωρίς την έγκριση της αρμόδιας για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον Υπηρεσίας. Η έλλειψη έγκρισης της αρμόδιας Υπηρεσίας προκύπτει από το 3342/101777/5-9-2013 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με το οποίο δια του Προϊσταμένου της ομολογεί ότι η αρχική της πράξη περί απαλλαγής του έργου από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ήταν προϊόν των ελλιπέστατων στοιχείων που της είχε θέσει υπόψη ο Δήμος Αγρινίου.
Στη συνέχεια η ίδια Υπηρεσία ξεκαθαρίζει και μάλιστα επαναλαμβάνοντάς το σε τρία σημεία του εγγράφου της, ότι η κοπή/εκρίζωση δέντρων και θάμνων δεν περιλαμβάνεται στις εργασίες που έχει εγκρίνει, ούτε και σαν αναγκαίο συνοδό έργο για να ανακατασκευαστούν οι μάντρες και ότι κάθε εργασία απομάκρυνσης φυτικής βλάστησης διενεργείται χωρίς την άδεια της. Ξεκαθαρίζει επίσης ότι ουδέποτε ενέκρινε την εγκατάσταση χλοοτάπητα στο Πάρκο.
Ο Δήμος Αγρινίου μαζί με τον εργολάβο ετοιμάζονται, παρόλ’ αυτά, να υλοτομήσουν 29 υγιέστατα και πανύψηλα δέντρα επί της Καζαντζάκη για να καθαιρέσουν τον τοίχο σε όλο το μήκος του. Οι παράπλευρες απώλειες θα είναι περισσότερες, λόγω της καταστροφής ριζικών συστημάτων και άλλων δέντρων πέραν των 29, αφού οι εκσκαφές θα επεκταθούν σε βάθος τριών μέτρων από τον τοίχο προς το εσωτερικό του Πάρκου. Ετοιμάζονται επίσης να εγκαταστήσουν γκαζόν σε όλη την ωφέλιμη έκταση του Πάρκου (32 στρέμματα)
Όπως προκύπτει από το ίδιο το κείμενο της προσωρινής απορριπτικής απόφασης του Δικαστηρίου, σε αυτήν δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στο από 5/9/2013 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, καίτοι αυτό αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της αιτήσεώς μας, όντας μεταγενέστερο της απόφασης του Στε (η απόφαση εκδόθηκε την 22η/7).Το ως άνω έγγραφο αγνοήθηκε από το Δικαστήριο σα να ήταν ανύπαρκτο. Αγνοήθηκε επίσης η ύπαρξη δύο διαφορετικών τεχνικών περιγραφών μελέτης του έργου, μία για τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και μία για τις δασικές Υπηρεσίες. Σχετικά έχει υποβληθεί μήνυση για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και νόθευση εγγράφου.
Ομοίως δεν αξιολογήθηκε το αρχικό με αρ. 1222/7-3-2012 έγγραφο του Δασαρχείου Αγρινίου για το περιβαλλοντικό κόστος από την κοπή τόσο μεγάλου αριθμού δέντρων (64) και από την εγκατάσταση του υδροβόρου γκαζόν σε όλη την ωφέλιμη έκταση του Πάρκου (32 στρέμματα).
Ακολούθησε στη συνέχεια η προσωπική άποψη του Δικαστηρίου για το πόσο επιβεβλημένη είναι η ανάπλαση και για το μέγεθος της ωφέλειας που θα προκύψει από την πραγματοποίηση του έργου.
Αυτό ήταν, τελικά, το αντικείμενο της δίκης ή η προκύπτουσα βάσει εγγράφου παράνομη υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η λήψη μέτρων προστασίας από το Δικαστήριο πριν το πράσινο να χαθεί οριστικά;
Η έκδοση και μόνον του από 5 Σεπτεμβρίου 2013 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, σε ευνομούμενη πολιτεία, θα αρκούσε για να σταματήσει κάθε εργασία στο Πάρκο και να αναζητηθούν άμεσα οι ευθύνες όλων όσων έχουν εμπλακεί στη διαδικασία των παράνομων αδειοδοτήσεων.
Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως τη σπουδή για την απορρόφηση του ποσού των 4.7000.000 € του προϋπολογισμού, αλλά αδυνατούμε να αντιληφθούμε την απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ ως αυτοσκοπό και χωρίς την τήρηση της αρχής της νομιμότητας.
Υπενθυμίζουμε ότι το έργο της Ανάπλασης ενετάχθη τον Απρίλιο 2012 στη χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, επειδή -υποτίθεται- εξυπηρετούσε την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης. Το Σεπτέμβριο του 2013 απεκαλύφθη ότι η απαλλαγή του από περιβαλλοντική αδειοδότηση ήταν αποτέλεσμα παραπλάνησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (!)
Το ότι αυτήν τη στιγμή αγωνιζόμαστε για το αυτονόητο, δηλαδή για τη διακοπή ενός έργου που υλοποιείται παρανόμως, είναι και αυτό σημείο των καιρών.»
Αγρίνιο, 17/9/2013