GAIA

GAIA

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013

Επίδομα στους μακροχρόνια άνεργους από το 2014 - Ποιοι το δικαιούνται

anerghΕπίδομα θα χορηγείται από το 2014 στους μακροχρόνια άνεργους, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες.
Το επίδομα θα το δικαιούνται οι μακροχρόνια άνεργοι, εφόσον ....
έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας και το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας.
Με το άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ.1, περίπτωση ΙΙΙ, Ν.4093/2012 εισάγονται από 1/1/2014 μεταβολές στο επίδομα μακροχρονίως ανέργων.
Με την ανωτέρω διάταξη διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων καθώς διευρύνονται τα όρια ηλικίας, τα οποία ορίζονται από 20 - 66 ετών (από 45-65 που είναι σήμερα).
Μέχρι την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.3016/2002 και της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών με αριθμ. 31092/4-7-2002 (Β΄ 859), όπως η τελευταία έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις 31217/8-4-2003 (Β' 448) και 14080/513/11-1-2012 (Β' 657) όμοιες της.
Τα δικαιολογητικά αναμένεται να είναι τα ίδια με αυτά που ισχύουν αυτή την στιγμή για το επίδομα μακροχρόνιων ανέργων, δηλαδή:
1. Αίτηση του δικαιούχου στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του.
2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του προηγούμενου οικονομικού έτους.
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και ότι δεν είχε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ΕΥΡΩ κατά το πρηγούμενο έτος, προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αναλογεί στον αριθμό των ανήλικων τέκνων του. Στην υπεύθυνη δήλωση θα βεβαιώνει η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ενδιαφερομένου, ότι παρελήφθη από αυτήν όμοια υπεύθυνη δήλωση.
Σε περίπτωση που η καταβολή του προαναφερόμενου επιδόματος συνεχίζεται και κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος ο δικαιούχος θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το ετήσιο εισόδημα τού προηγούμενου οικονομικού έτους δεν υπερέβη το ποσό των 10.000 ΕΥΡΩ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αναλογεί στον αριθμό των ανήλικων τέκνων του.
Όσοι από τους δικαιούχους είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να προσκομίζουν και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης αμέσως μετά την υποβολή της στη Δ.Ο.Υ.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου με την οποία βεβαιώνεται :
α) ότι ο αιτών δεν συμμετέχει σε επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης,
β) ότι δεν λαμβάνει επίδομα από άλλη Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και
γ) ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή που θα επέλθει στα στοιχεία που δήλωσε υπευθύνως.
4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους έχουν ανήλικα τέκνα.
  1. Αριθμό Λογαριασμού ΙΒΑΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.
forologikanea.gr