GAIA

GAIA

Παρασκευή 5 Απριλίου 2013

Παράταση εργασιών στο έργο στήριξης της σήραγγας εκτροπής του Αχελώου.


Ερώτηση  βουλευτών του ΣΥΡΖΑ/ΕΚΜ για την  παράταση εργασιών στο έργο στήριξης της σήραγγας εκτροπής του Αχελώου.


Άμεση ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ για την προωθούμενη παράταση εργασιών της σήραγγας εκτροπής του Αχελώου. Με ερώτηση τους προς το  υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, βουλευτές του Σύριζα από τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Λάρισας Καρδίτσας και Τρικάλων κατέθεσαν κοινή ερώτηση με την οποία ζητούν από το υπουργείο να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:
1.      Υπήρχε ρήτρα στην αρχική σύμβαση για τον χρόνο ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου; Τί προέβλεπε αυτή;
2.      Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν σύμφωνα με την παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο, είναι προβλεπόμενες από την 268/2011 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ;
3.      Το Υπουργείο έχει ενημερώσει το Δικαστήριο για τις πραγματοποιούμενες εργασίες, όπως προβλέπεται από την απόφαση 268 του 2011 του ΣτΕ;
4.      Πριν εγκριθεί η παράταση κατά 10 μήνες στην προθεσμία ολοκλήρωσης, πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος από την αρμόδια ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ για το εάν πράγματι υφίσταται ανάγκη εκτέλεσής επιπρόσθετων εργασιών ή απλά έγιναν δεκτές στο σύνολό τους οι αιτιάσεις του εργολάβου;
5.      Σε τι ποσό αναμένεται να ανέλθει η επιβάρυνση του αρχικού προϋπολογισμού του έργου στήριξης της σήραγγας εκτροπής του Αχελώου;Η ερώτηση αναλυτικά:
ΕΡΩΤΗΣΗ και
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον κ. Υπουργό
- Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

_.04.2013

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών στο έργο στήριξης της σήραγγας εκτροπής του Αχελώου

Μπορεί ακόμη οι τοπικές κοινωνίες της Θεσσαλίας και της Αιτωλοακαρνανίας να περιμένουν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εκτροπή του Αχελώου, όμως το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων φέρεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να συνεχίζει την οικονομική τροφοδοσία του έργου στήριξης της σήραγγας εκτροπής.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής της Κυριακής (24.03.2013), την 1η Δεκεμβρίου του 2011, το υπουργείο Υποδομών ανέθεσε σε εργολάβο (Impregilo SpA) την πραγματοποίηση των εργασιών στη σήραγγα, έναντι 9,6 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν 15 μήνες, δηλαδή την 1η Μαρτίου 2013. Μόλις πέντε ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, στις 25 Φεβρουαρίου, ο εργολάβος κατέθεσε αίτηση για τη χορήγηση παράτασης 10 μηνών (305 ημερών), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013. Μόλις μία ημέρα αργότερα, η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Κατασκευής Έργων Καρδίτσας της ΕΥΔΕ/ ΟΣΥΕ) εισηγήθηκε στο υπουργείο τη χορήγηση της παράτασης. Στις 13 Μαρτίου, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων υπέγραψε τη σχετική απόφαση (Αρ. Πρωτ.: 495/Κ.Ε.2030Α/13.03.2013), χορηγώντας την παράταση.
Η παράταση που ζήτησε ο εργολάβος σχετίζεται με την εκτέλεση επιπρόσθετων εργασιών στο έργο στήριξη της σήραγγας εκτροπής, λόγω της κακής στατικής της κατάστασης, ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι επιπρόσθετες εργασίες θα βαρύνουν ακόμη περισσότερο των προϋπολογισμό του έργου.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης (αρ. 151/2011) που εκδόθηκε από την Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ «τυχόν συνέχιση των εργασιών στις εν εξελίξει εργολαβίες θα καταστήσει έτι δυσχερέστερη και οικονομικά πιο δαπανηρή την επαναφορά του χώρου στην προτέρα κατάσταση σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως». Αντίστοιχα, όπως αναφέρεται στην 268/2011 απόφαση της ίδιας Επιτροπής «από τις προσκομισθείσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης δεν αποδείχθηκε, κατά την κρίση της Επιτροπής, ότι η ολοκλήρωση της τελικής επένδυσης σε όλο το μήκος είναι απολύτως αναγκαία για την αποφυγή του κινδύνου κατάρρευσης της σήραγγας».

Επειδή δεν έχει ακόμη εκδοθεί η τελική απόφαση του ΣτΕ σχετική με τη συνέχιση ή μη του έργου της εκτροπής του Αχελώου.
Επειδή μεγάλο μέρος του αιτιολογικού της απόφασης του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τα ορισθέντα στις 2 αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ.

Επειδή στη σημερινή δεινή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά η απόφαση του Υπουργείου για παράταση της σύμβασης, που θα προκαλέσει μεγαλύτερη δαπάνη εκ μέρους του Δημοσίου για το έργο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

6.      Υπήρχε ρήτρα στην αρχική σύμβαση για τον χρόνο ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου; Τί προέβλεπε αυτή;
7.      Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν σύμφωνα με την παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο, είναι προβλεπόμενες από την 268/2011 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ;
8.      Το Υπουργείο έχει ενημερώσει το Δικαστήριο για τις πραγματοποιούμενες εργασίες, όπως προβλέπεται από την απόφαση 268 του 2011 του ΣτΕ;
9.      Πριν εγκριθεί η παράταση κατά 10 μήνες στην προθεσμία ολοκλήρωσης, πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος από την αρμόδια ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ για το εάν πράγματι υφίσταται ανάγκη εκτέλεσής επιπρόσθετων εργασιών ή απλά έγιναν δεκτές στο σύνολό τους οι αιτιάσεις του εργολάβου;
10.  Σε τι ποσό αναμένεται να ανέλθει η επιβάρυνση του αρχικού προϋπολογισμού του έργου στήριξης της σήραγγας εκτροπής του Αχελώου;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλούμε, όπως μας κατατεθούν επιπροσθέτως τα κάτωθι έγγραφα, που αναφέρονται στην Αρ. Πρωτ.: 495/Κ.Ε.2030Α/13.03.2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων και σχετίζονται με την παράταση των εργασιών:

-        το αρ. ΕΜΥ/46/25.02.2013 έγγραφο του αναδόχου, με το οποίο αιτείται τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας,
-        το αρ. 80/26.02.2013 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Κατασκευής Έργων Καρδίτσας της ΕΥΔΕ/ΟΣΕ) με το οποίο διαβιβάστηκε το έγγραφο του αναδόχου και εισηγείται την χορήγηση της παράτασης,
-        τα σχετικά έγγραφα της αλληλογραφίας του Υπουργείου με το ΣτΕ, εφόσον υπάρχουν.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ηρώ Διώτη
Γιώργος Βαρεμένος
Δημήτρης Γελαλής
Παναγιώτα Δριτσέλη
Νίκος Μιχαλάκης
Μαρία Τριανταφύλλου
Το γραφείο τύπου