GAIA

GAIA

Παρασκευή 5 Απριλίου 2013

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΙΔΑ 31.3.2013 ΓΗΠΕΔΟ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ
α. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ
(
ρχίζομε σήμερα τν προβολ τς κδηλώσεως μας κατ θέματα)


Σεβαστὲ πατέρα Κων/νε, ἐκπρόσωπε τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄,
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Συνοδικοί, Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ
Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως,
Σεβασμιώτατε Ἅγιε Μεσογαίας,
Σεβαστοὶ πατέρες,
Ἀξιότιμοι κύριοι τέως Πρόεδροι τῆς Ἀκαδημίας καὶ κύριοι Ἀκαδημαϊκοί,
Σεβαστοὶ κύριοι τέως Προέδροι Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους καὶ τοῦ Ἀρείου Πάγου,
Κύριε τ. Εἰσαγγελεῦ τοῦ Ἀρείου Πάγου, Κύριοι Ἀρεοπαγίται,
Ἄξιοι Στρατηγοὶ καὶ Ἀνώτατοι Ἀξιωματικοὶ τῶν τριῶν ὅπλων καὶ τῆς Ἀστυνομίας,
Κύριοι καθηγηταί,
Κύριοι Πρόεδροι κοινωνικῶν φορέων,
Ἀγαπητοὶ φίλοι,

1. Ἑκατοντάδες προσωπικότητες διαφόρων φορέων ἀδυνατοῦμε δυστυχῶς νὰ προσφωνήσωμε ὀνομαστικῶς, λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε λους ἐκ μέσης καρδίας γιὰ τὴν τιμή, ποὺ μᾶς κάνετε καὶ
προσέρχεσθε ἀπ᾿ὅλα τὰ σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος στὶς ἐκδηλώσεις μας, ὡς π.χ. τὸν Αἰδ/τον π. Σωτήριον Κόσκορη μὲ ἕνα λεωφορεῖο ἀπὸ τὴν Ἀκράτα, τὸν Σύλλογον Παναγία Μακαριώτισσα, ποὺ ἦρθε μὲ ἕνα λεωφορεῖο ἀπὸ τὴν Δομβραίνα καὶ τὸν 91 ἐτῶν σπουδαῖον δάσκαλον κ. Παν/την Ρήγα, ποὺ ἦρθε εἰδικὰ ἀπὸ τὴν Καλαμάταν.
Οἱ μοναχὲς τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Εἰσοδίων Θεοτόκου Γελληνίου Κορινθίας ὑπὸ τὴν πνευματικὴν καθοδήγησιν τοῦ πατρὸς Χρυσάνθου Μαχαιριώτη, τοῦ ἀγωνιστοῦ γιὰ Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα, τελικῶς δὲν ἠδυνήθησαν δυστυχῶς νὰ προσέλθουν καὶ μᾶς ἀποστέλλουν χαιρετισμόν.

2. Ἡ ὑπ’ἀριθμ. 1786/1970 ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀναφέρει:
«Οἱ Πατριάρχαι, οἱ ἐπίσκοποι, οἱ παπάδες, οἱ καλόγηροι, οἱ διδάσκαλοι, οἱ ἔμποροι, οἱ ἀρματολοί, οἱ κλέφτες, οἱ ὁπλαρχηγοί, οἱ πλοίαρχοι, οἱ πυρποληταί … πάντες ὑπῆρξαν ἄνδρες πίστεως, ἡ δὲ πίστις ὥπλιζεν αὐτοὺς δι᾿ ὑπομονῆς, δι᾿ ἐλπίδος, δι᾿ εὐψυχίας, διὰ πνεύματος θυσίας» (βλ. σελ. 10,11).
Αὐτοὶ οἱ ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας εὑρίσκονται ἀνάμεσα μας καὶ ἐμεῖς εἴμαστε ἀπόγονοι αὐτῶν. 

3. Ἔχομε καλέσει τὴν πολιτειακή, τὴν πολιτικὴ ἡγεσία καὶ ἐν γένει ὅλους τοὺς ἰθύνοντες. Ἐὰν τολμήσουν μερικοὶ ἐξ αὐτῶν νὰ προσέλθουν, παρακαλοῦνται θερμότατα οἱ φίλοι καὶ οἱ θαυμαστὲς οὔτε νὰ ἐπιδοκιμάσουν, οὔτε νὰ ἀποδοκιμάσουν. Νὰ σεβασθοῦμε τὸν Θρυλικὸ Γέρο τοῦ Μοριᾶ καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν τὸ κορμί τους «κόσκινο» καὶ παρακαλοῦσαν τὸν Θεάνθρωπο Χριστὸ νὰ βοηθήσῃ νὰ ἐλευθερωθῇ ἡ Ἑλλάδα μας, πρᾶγμα, ποὺ καὶ ἐπραγματοποιήθη. 

4. Ὁ ἀείμνηστος Πρωθυπουργὸς τῆς Πρωσίας Στέϊτζ ρητῶς ἀναφέρει:
«Γιὰ νὰ μάθῃς τί εἶναι ψέμα, κλοπή, ἀνεντιμότης καὶ διαφθορὰ δὲν μπορεῖς νὰ τὸ μάθῃς σὲ καμία ἄλλη Σχολή, εἰ μὴ μόνον εἰς τὸν χῶρο τῆς πολιτικῆς». Διότι οἱ πολιτικοὶ ἐφαρμόζουν τὴν «ησουιτικ συμπεριφορά». λα ατ πο παινον κα γκωμιάζουν μ φθαστους λόγους, στν πρξι τ καταπολεμον ο διοι μ ργα…

5. Σήμερον διαπιστώνομε τοῦτο, ὄχι μόνον εἰς τὴν πολιτκὴ καὶ τοὺς πολιτικούς, ἀλλὰ δυστυχῶς, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον καὶ εἰς τὴν πνευματικὴ ἡγεσία, φεὺ πολλὲς φορὲς μάλιστα καὶ εἰς τὴν θρησκευτικὴ ἡγεσία…

6. Κατὰ τὸν Τολστόϊ:
«Τὰ μόνα ἔθνη, ποὺ ἠμπορεῖ νὰ ὀνομάζωνται ἱστορικὰ εἶναι αὐτά, ποὺ ἀναγνωρίζουν τὴν σπουδαιότητα καὶ τὴν ἀξίαν τν θεσμν των, τν συμβόλων των κα ν γένει τν πνευματικν ξιν.

7. Παλαιότερα τὶς ἐκδηλώσεις μας τὶς ὠνομάζαμε ἐκπολιτιστικές. Στὴν παρούσα συγκυρία ἐπιβάλλεται νὰ χαρακτηρίσωμε τὴν σημερινή μας συγκέντρωσι ὡς συνάθροισι προβληματισμένων πολιτῶν, ποὺ ἀναζητοῦν ἐναγωνίως σωστς λληνορθόδοξες λύσεις.

8. Παρακαλοῦμε τὴν ἀγάπη σας νὰ ἀνεχθῆτε τὴν σχεδὸν 4 ὡρῶν ἐκδήλωσί μας. Θὰ ἀνταμοιφθῆτε πολλαπλς ἀπὸ τ κπληκτικ πρόγραμμα κα τ πλουσιότατο πνευματικ συμπόσιο.

9. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, παρακαλομε πίσης θερμότατα τος συντελεστς τς κδηλώσεως ν μ περβαίνουν τὸν συμφωνηθέντα χρόνο καὶ τοὺς ἀγαπητοὺς φίλους καὶ θαυμαστὲς τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν τῶν ὀργανώσεών μας ν σεβασθον πολύτως τ πρόγραμμα.

10. Τὰ οἰκονομικὰ τῶν φορέων μας εὑρίσκονται ες θλιωτάτη κατάστασι καὶ κατὰ συνέπεια δυνατομε δυστυχῶς νὰ πραγματοποιοῦμε συχνὲς συναθροίσεις, ἡμερίδες καὶ συμπνευματισμούς.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐξ ἀνάγκης ἐπιβάλλεται νὰ τὰ τελοῦμε ὅλα μαζί.
Πρέπει νὰ λάβετε ὑπ᾿ ὄψιν ὅτι ἐμεῖς ὄχι μόνο δὲν λαμβάνομε χορηγίες ἀπὸ τὸ Κράτος, κρατικοὺς φορεῖς κ.λπ., λλ ντιθέτως παραγκωνιζόμεθα, μποδιζόμεθα κα διωκόμεθα συστηματικς.
σοι φίλοι κα μέλη θελήσουν ν πληρώσουν τς συνδρομές τους, πάρχουν στς εσόδους τραπέζια μ ντεταλμένους ταμίες κα δύνανται ν προσέλθουν ν τακτοποιήσουν τν κκρεμότητα κα ν πάρουν τν πόδειξί τους, διότι δν χομε πολλος θελοντές, δι ν τρέχουν κα δι ατό.
μεγαλύτερη συνδρομ κα βοήθεια, πο μπορε ν μς προσφέρ κανένας εναι μερικς ρες τν μέρα στω τν βδομάδα ν μς συνδράμουν μ θελοντικ ργασία, διότι κάνομε οκονομία κα προσέχομε κα τν τελευταία δεκάρα σν κόρη φθαλμο κα προσπαθοντες ν διεκπεραιώσωμε λες τς ργασίες μόνοι μας κα μ λαχίστους θελοντές γονατίζομε κάτω π τος λίαν δυσβαστάκτους γκους ργασίας κα ξόδων.

11. Ἀκόμη καὶ αὐτοί, ποὺ κάποτε μᾶς συμπαρίσταντο οἰκειοθελῶς, τώρα, οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν, ὄχι μόνον δὲν μᾶς συντρέχουν, ἀλλὰ ἔχουν καὶ οἱ ἴδιοι μεγίστη ἀνάγκη βοηθείας. Λυπούμεθα ἀφαντάστως, διότι δὲν εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ βοηθήσωμε αὐτοὺς τος ξιοπρεπες νθρώπους, ποὺ περιέπεσαν εἰς τὴν περιπέτεια τῆς ἀνέχειας καὶ ἡ ἀξιοπρέπειά τους δὲν τοὺς ἐπιτρέπει νὰ ἁπλώσουν τὸ χέρι, διὰ νὰ λάβουν.

12. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ λυπούμεθα αὐτούς, ποὺ ἐξ ἐπαγγέλματος καὶ ἐκ συνηθείας ἁπλώνουν τὸ χέρι τους νὰ λάβουν, ἀλλὰ αὐτούς, ποὺ ὑποφέρουν ἀφαντάστως καὶ ἐν τούτοις δὲν ἔχουν θάρρος νὰ ἁπλώσουν τὸ χέρι.

13. Ἔχομε μία προϊστορία σχεδν 20 χρόνων στὶς κοινωνικὲς καὶ φιλανθρωπικὲς δραστηριότητες. Χωρὶς καμμία βοήθεια, εἰ μὴ μόνον τῶν φιλανθρώπων ἐθελοντῶν, συγκεντρώσαμε καὶ διανείμαμε ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ἄνω τῶν 70.000 τόννων εἰς τὸ ἐξωτερικό, καὶ τὰ 5 τελευταῖα ἔτη εἰς τὴν Ἑλλάδα μας. Μὲ τὶς πτωχές μας δυνάμεις, συνεχίζομε νὰ βοηθοῦμε καὶ ὑλικῶς ἀναξιοπαθεῖς συνανθρώπους μας. Διότι, ὅταν λαμβάνῃ κάποιος, γεμίζει τὰ χέρια του. Ὅμως ὅταν δίδῃ, πληροῖ τὴν ψυχή του μὲ καλὲς πράξεις προσφέρων θυμίαμα εἰς τὸ γενναιόδωρο φιλάνθρωπο Θεό.

14. Διὰ νὰ διευκολύνωμε τὴν ἡμερίδα μας, δὲν θὰ ἀναφερθῶ ἐκτενῶς εἰς τοὺς σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς τῶν φορέων μας, οὔτε εἰς τὶς τεράστιες σατανικὲς ἀντιξοότητες, ποὺ μᾶς δημιουργεῖ ὁ ἀντικείμενος ἡμῖν διάβολος. Παραδείγματος χάριν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μᾶς σαμποτάρουν τὴν ἀλληλογραφία μας καὶ τὰ ΕΛ.ΤΑ. μᾶς ἐπέστρεψαν προσφάτως 172 δέματα μ τ περιοδικά μας «Φωτειν Γραμμή» πρὸς Ἱερὲς Μητροπόλεις καὶ Ἱερὲς Μονές. Διότι ἀγωνιζόμεθα νὰ λέγωμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, καταγγέλοντες τν σιωνισμό, τν μασωνία, τν οκουμενισμ κα τς πειρες κεφαλς τς «σύγχρονης Λερναίας δρας», πο εναι ο σκοτεινς δυνάμεις.
Ἕνα ἐλάχιστο μέρος τῶν σκοπῶν, πεπραγμένων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας θὰ τὸ βλέπετε εἰς τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τὸ ὁποῖο ἀποστέλλομε δωρεὰν τιμῆς ἕνεκεν, ἀνὰ τρίμηνο σὲ 45.000 παραλῆπτες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο. Ὅσοι δὲν λαμβάνετε τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή», συμπληρώσετε, παρακαλοῦμε, στὰ ἔντυπα ποὺ ὑπάρχουν στὶς εἰσόδους, λεπτομερῶς καὶ καθαρὰ τὰ στοιχεῖα σας, τηλέφωνά σας, e-mail κ.λπ. καὶ νὰ τὰ δώσετε κατὰ τὴν ἔξοδο ἢ εἰς τοὺς ταξιθέτες, ποὺ θὰ περιφέρωνται, διὰ νὰ σᾶς ἀποστέλλωμε καὶ ἐσᾶς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» δωρεὰν τιμῆς ἕνεκεν. Εἶναι δυνατὸν νὰ μᾶς τηλεφωνήσετε εἰς τὰ τηλέφωνα, ποὺ εἶναι ἐπάνω εἰς τὶς προσκλήσεις μας καὶ εἰς τὰ ἔντυπά μας, δηλαδὴ 210-3254321 μέχρι 2.

15. Ὅσοι δὲν προλάβατε νὰ ζητήσετε αἰτήσεις καὶ νὰ ἐγγραφῆτε ἐδῶ, δύνασθε νὰ φωτοτυπήσετε τὴν αἴτησι μέλους γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἀπὸ τὴν Διακήρυξιν τν Φίλων το Τάματος το θνους ποὺ ἐπίσης σᾶς διανεμήθηκε, καὶ νὰ μᾶς τὴν ἀποστείλετε μὲ φαξ ἢ μὲ ἐπιστολή.


Σᾶς περιμένουμε ὅλους.  
   

      16. Διαπνεόμεθα ἀπὸ τὸ ἴδιο ὅραμα μὲ τὸν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Τὸ κοινὸ αὐτὸ ὅραμα ἐμπνέει καὶ διαδίδεται με τὸ  ἀπόφθεγμα: «γι το Χριστο τν Πίστιν τν γίαν κα τς Πατρίδος τν λευθερίαν». Εσεβς συνεχίζομε πικαλούμενοι τν θείαν πρόνοιαν.
 Ὁ Χριστὸς εἶπε: «νὰ εἴμεθα διάκονοι τῶν πάντων». Διακονοῦμε, ἀλλὰ καὶ διεκδικοῦμε, ὅ,τι θὰ διεκδικοῦσε ὅλος ὁ ἑλληνικὸς λαός.

Τ «Τάμα το Κολοκοτρώνη» μεινε δυστυχς 184 χρόνια νεκπλήρωτο. Οἱ κατὰ καιροὺς προσπάθειες δὲν ἐπέτυχαν, εἴτε λόγῳ οὐσιαστικῶν ἀδυναμιῶν εἴτε διότι δὲν εἶχαν ἁγνὰ ἑλατήρια.

   17. Ἡ παροῦσα προσπάθεια τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» οὐδεμία σχέσι μὲ τὴν προσπάθειαν διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους τῆς ἑπταετίας τὸ 1969-1970.


Κατὰ καιροὺς συνεκεντρώνοντο πάρα πολλὰ χρήματα μὲ τεράστια ἀξία, ὡς π.χ. τὸ 1840-1850 καὶ εἶχαν δεσμευθῆ στὴν Ἀθήνα γιὰ τὸ μνημεῖο τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἡ Πλατεία Ὁμονοίας καὶ οἱ πέριξ χῶροι, ἡ ὁδὸς Πανεπιστημίου, ὅπου εἶναι ἡ παπικὴ ἐκκλησία καὶ οἱ πέριξ χῶροι, ἡ Πλατεία Θεάτρου, πλὴν ὅμως σατανικὲς παρεμβάσεις ἀκύρωσαν ὅλα αὐτά.
Ἐπίσης τὴν 5ετία 1968-1973 μεγάλα ποσὰ μὲ τεράστια ἀξία συνεκεντρώθησαν καὶ ἐγένοντο πέριξ τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους ἀπαλλοτριώσεις καὶ ἔργα ὑποδομῆς γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὰ ὑπόλοιπα χρήματα ἐξηφανίσθησαν. Εἶναι δὲ μεγίστη ντροπὴ γιὰ τὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησία νὰ μὴ ἔχουν ἐνδιαφερθῆ νὰ πληροφορήσουν τοὺς εὐλαβεῖς Χριστιανοὺς πόσα χρήματα συνεκεντρώθησαν, ποῦ κατετέθησαν καὶ ποῖοι τὰ ἐνοσφίσθησαν, γιὰ νὰ καταδικασθοῦν στὶς συνειδήσεις τῶν ὑγιῶς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικὰ σκεπτομένων Ἑλλήνων.
Τὰ μέλη, οἱ ἐθελοντὲς καὶ οἱ φίλοι τοῦ Σωματείου δὲν ἔχουν οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τὴν ἑπταετίαν, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων οὔτε κὰν εἶχαν γεννηθῆ.

Τὸ ἔθνος μας ἔδειξε ἀχαριστία στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό. 

18. Ἐπιβεβαιώνουμε ὅτι θὰ ἀξιοποιήσωμεν τὶς προσφορὲς ὅλων καὶ τὶς ρητὲς προϋποθέσεις χορηγῶν ἄλλὰ εἶναι πολυδάπανη ἡ Ὑλοποίησις ἀκόμη καὶ τμημάτων τοῦ ἔργου μὲ τιμὲς Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου.

Ἡ στρατηγική, ποὺ μὲ πλήρη διαφάνεια ἐπιλέγεται, εἶναι: Τὸ Σωματεῖο ,,Οι Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,, καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν ἀπαλλάσσουν τοὺς καθ΄ὕλην ὑποχρέους, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, νὰ μὴ δώσουν οὔτε μία ,,τρύπια δεκάρα,, καὶ διατίθενται νὰ ἀναλάβουν ὁλόκληρη τὴν οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνσι τοῦ ἔργου.

19. Ἀπαιτοῦμε μόνο ἡ Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογούσα καὶ ἡ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα, ὡς π.χ. μὲ τὸ Ἵδρυμα Νιάρχου, ποὺ μὲ τὸν (Νόμο 3785 ΦΕΚ 138 ΠΡΩΤΟ 7.8.2009) παρεχώρησε τὸ «φιλέτο» - τεράστια ἔκτασι τοῦ παλαιοῦ Ἱπποδρομείου γιὰ Λυρικὴ Σκηνή, Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη καὶ ἄλσος. 

20. Ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία τώρα πρέπει νὰ συμφωνήσουν καὶ παραχωρήσουν περίοπτη θέσι στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος ἢ, κατὰ χρήσιμη ἐξαίρεσιν, λόγῳ ὀλιγοτέρων δαπανῶν, νὰ ἐξασφαλισθῇ ὁ χῶρος, ποὺ ἀπαιτεῖται στὴν πρώην Ριζάρειο Σχολή.

21. Λεπτομέρειες θὰ ἀναπτυχθοῦν σήμερα ἀπὸ τοὺς ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς Ἁγίους πατέρες καὶ τοὺς σπουδαίους ἐπιστήμονες. Σήμερα, εἰς τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ μᾶς ἐμπνέει γιὰ μία ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια, ἕνα καλλίτερο αὔριο γιὰ τὰ παιδιά μας.

22. Ἐκφραζόμενος τηλεγραφικῶς συμπληρώνω :
Α. Γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Ἑλλήνων δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀπομακρυνώμεθα ἀπὸ τὴν στρατηγικὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἑνότητος.
Β. Ἡ γεωπολιτικὴ ἐνδιαφέρεται γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα, ἀλλὰ ὄχι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους.
Γ. Ἡ ἑλληνικὴ διπλωματία πρέπει νὰ ὑπερασπίζεται συνεχῶς τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ κάθε συμφέρουσα στρατηγικὴ ἀνεξαρτήτως ἀπὸ κομματικὲς ἐπιδιώξεις.
Δ. Στοχεύουμε στὴν πρώτη θέσι τῆς διεθνοῦς διαφάνειας καὶ δὲν ἐπιτρέπεται οὐδεὶς ἀτομικῶς ἢ συλλογικῶς νὰ ζημιώνῃ τὴν Ἑλλάδα.
Ε. χι λλα λάθη. π σήμερα ς ρχίσωμε ν διορθονώμεθα κα ν πιστρέψωμε στς ρίζες μας κα ν πικαλεσθμε τ θεο λεος, γι ν ρυσθμε – λυτρωθμε π τν πλήρη καταποντισμό.

23. Ὅπως μᾶς μηνύει ὁ θερμὸς φίλος Γιῶργος Θαλάσσης ἀπὸ τὴν Κρήτη, πρέπει νὰ «ξεβολευόμαστε» κα ν πηγαίνομε σ λληνορθόδοξες κδηλώσεις.
Πρέπει ν πιστέψωμε τι εμεθα, πόγονοι τν λιονταριν, πο χυσαν τ πορφυρ ποτάμια το αματός τους γι ν εμαστε λεύθεροι.
γώνας μς χρειάζεται κα προσπάθεια γι νάστασι τς Πατρίδος περνάει σήμερα κα π τ sporting.
Δν πρέπει ν φοβόμαστετν ταλαιπωρία κα ν μ πιστέψωμε οτε γι μία στιγμή, τι εναι μάταια ατά.   Ν μ φοβόμαστε τ τι εμαστε μόνοι μέσα σ γνώστους, γιατί δν εμαστε.
Δν γνωριζόμαστε, λλά εμαστε διοι... κυλ Θες στς φλέβες μας, εμαστε δέλφια.
Κοινωνομε Σμα κα Αμα Χριστο.
Εμαστε λληνες κα ακόμη κα κάποιος μόνος του ν μείν στ κόσμο, πάρχει μία ποστολή, πο τν περιμένει...

24. Παρακαλομεν τν Μεγάλο Θεν κα τν γίαν Τριάδα ν δώσουν γείαν ες λους μας, σοι εμαστε δ, ν λοκληρώσωμεν ατ τ μεγάλο ργον.

Ἐπιτρέψατέ μου νὰ κλείσω μὲ τὴν ρῆσι τοῦ μεγάλου Ἕλληνος ποιητοῦ μας, Κωστὴ Παλαμᾶ:

 «Ατ τν λόγον θ σς π, δν χω λλο κανένα, μεθύστε μ τ θάνατο κρασ το ‘21».