GAIA

GAIA

Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012

Απάντηση της Ι.Μ. Αιτωλίας & Ακαρνανίας για τους γάμους τα Σάββατα


Διαψεύδει δημοσιεύματα περί απαγορεύσεως τέλεσης γάμων τα Σάββατα η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, αφού στην επίμαχη εγκύκλιο, υποστηρίζει πως δεν υπάρχει σχετική αναφορά . Όμως η εγκύκλιος γράφει καθαρά πως πρόκειται για «παράβαση»
Να θυμίσουμε πως τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν δημοσιεύματα περί απαγόρευσης τέλεσης γάμων την Παρασκευή, αλλά και για παροτρύνσεις προς τους ιερείς το μυστήριο να τελείται τις  Κυριακές. Σε μερικές ιστοσελίδες γράφτηκε πως η σχετική Εγκύκλιος του Μητροπολίτη προέτρεπε σε απαγόρευση των γάμων τα Σάββατα, γεγονός που διαψεύδει κατηγορηματικά η Μητρόπολη, με σχετική της ανακοίνωση.
Παρ’όλα αυτά, εάν διαβάσει κανείς την επίμαχη εγκύκλιο, γίνεται καθαρά λόγος για παράβαση, όταν οι γάμοι τελούνται τα Σάββατα, παροτρύνοντας τους ιερείς να το πράττουν αυτό κατ’οικονομίαν, ενώ υπάρχει ρητή απαγόρευση για τέλεση του μυστηρίου την Παρασκευή.
Η ανακοίνωση της Μητρόπολης, έχει ως εξής:

«Αναληθής η απαγόρευση τελέσεως Γάμων την ημέρα του Σαββάτου

Με έκπληξη και απορία διαβάσαμε σε τοπικές ενημερωτικές ιστοσελίδες ότι ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς προέβη στην απαγόρευση τελέσεως του ιερού μυστηρίου του Γάμου κατά την ημέρα του Σαββάτου.
Ουδέν ψευδές και αναληθέστερον.
Ο Σεβασμιώτατος με το υπ’ αριθμ. 624/03-07-2012 Εγκύκλιο Σημείωμα που απέστειλε προς τους ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως – το οποίο και επισυνάπτουμε – δίδει κάποιες διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την τέλεση του ιερού μυστηρίου του Γάμου, με αφορμή συγκεκριμένη λανθασμένη παραχώρηση ιερέως να τελέσει το ιερό μυστήριο ημέρα Παρασκευή.
Σε κανένα σημείο του Εγκυκλίου Σημειώματος δεν απαγορεύει ο Σεβασμιώτατος την τέλεση Γάμου την ημέρα του Σαββάτου.
Προκαλεί απορία πως δημοσιεύθηκε στις τοπικές ενημερωτικές ιστοσελίδες μια τέτοια αναλήθεια, έστω και αν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλη ιστοσελίδα, χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί ενημέρωση από την Ιερά Μητρόπολη.
Ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης μας κ. Κοσμάς εκφράζει την λύπη και την δυσαρέσκεια του για την έκταση που έλαβε το όλο θέμα. Διευκρινίζει ότι στο Εγκύκλιο Σημείωμα «γίνεται αναφορά στην τέλεση του μυστηρίου του Γάμου την ημέρα της Παρασκευής». Ο Σεβασμιώτατος τονίζει ότι η ημέρα αυτή στον εβδομαδιαίο λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας μας είναι αφιερωμένη στα Πάθη και τη Σταύρωση του Κυρίου, και ως εκ τούτου είναι ημέρα αυστηράς νηστείας με πένθιμο χαρακτήρα. Επομένως δεν συνάδει το ιερό μυστήριο του Γάμου με τον χαρμόσυνο και πανηγυρικό του χαρακτήρα να τελείται την ημέρα της Παρασκευής.
Η κατεξοχήν πανηγυρική και χαρμόσυνη ημέρα είναι η ημέρα της Κυριακής που εορτάζεται η Ανάσταση του Χριστού.
Το Σάββατο επίσης είναι αφιερωμένο στους μάρτυρες και στην μνήμη των κεκοιμημένων και κατά την ημέρα αυτή η Εκκλησία μας τελεί τα μνημόσυνα των κεκοιμημένων αδελφών μας.
Ο Σεβασμιώτατος με το Εγκύκλιο Σημείωμα καλεί τους ιερείς να διδάσκουν στους πιστούς και να τους προτρέπουν να επιλέγουν την ημέρα της Κυριακής για την τέλεση του Γάμου τους, ως κατεξοχήν χαρμόσυνη ημέρα. Από εκεί και έπειτα εναπόκειται στους χριστιανούς εάν θα πράξουν το σωστό.
Επισυνάπτεται το Εγκύκλιο Σημειώμα.»


Ε γ κ υ κ λ ι ο ν   Σ η μ ε ι ω μ α
Πρὸς
τοὺς Παν/τους Ἱερομονάχους
καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Γνωρίζουμε ὅλοι μας τήν ἱερότητα τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου ἀλλά καί τό προσωπικό μας ἐπιβεβλημένο καθῆκον γιά τήν ἑτοιμασία τῶν νεονύμφων καί τήν ἀκριβῆ τέλεσι τῆς ἱερολογίας τοῦ μυστηρίου.
Ἰδιαιτέρως διά τοῦ παρόντος ἐπιθυμοῦμε νά τονίσουμε τά τῆς ἡμέρας τελέσεως τοῦ μυστηρίου.
Σέ προγενέστερο ἐγκύκλιο μας τονίσαμε καί ὑπογραμμίσαμε τό πόσο πρέπει νά ἀποφεύγεται ἡ τέλεσις τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου.
Πνευματικοί λόγοι ἀλλά καί πρακτικοί, ἑτοιμασίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, συνηγοροῦν στό νά μή γίνονται γάμοι τό Σάββατο.
Δυστυχῶς ὅμως, ἡ παράβασις ἁπλώνεται. Μερικοί ἀδελφοί ἐφημέριοι δίνουν μόνοι τους τήν ἄδεια νά γίνονται γάμοι ἀκόμα καί Παρασκευή, ἡμέρα σταυρώσιμη, ἐγκρατείας, νηστείας, πνευματικῆς ἀφυπνίσεως.
Συμφωνοῦν μέ τούς νεονύμφους καί τούς οἰκείους τους, ἐκεῖνοι ἑτοιμάζουν προσκλήσεις, γαμήλια δεῖπνα, κάνουν τόσα ἔξοδα καί ἔρχονται κατόπιν ὅλων αὐτῶν νά ζητήσουν τήν ἄδεια τελέσεως τοῦ μυστηρίου. 
Τί νά πῇ τότε ὁ Μητροπολίτης καί ἡ Ἱερά Μητρόπολις; Πῶς νά ἀπαγορεύσῃ τήν τέλεσι τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου Παρασκευή, ὅταν οἱ νεόνυμφοι καί οἱ οἰκεῖοι προβάλουν μεγάλη οἰκονομική δυσκολία καί δυσβάστακτα ἔξοδα, τά ὁποῖα ἤδη ὀφείλουν; Ἀλλά καί πῶς νά ἐπιτρέψῃ ἡ Ἱερά Μητρόπολις τήν τέλεσι τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου ἡμέρα Παρασκευή;
Δυστυχῶς, πρόσφατα ἀναγκασθήκαμε νά οἰκονομήσουμε τά πράγματα, παρά τή θέλησί μας, διότι χωρίς νά γνωρίζουμε ἀπολύτως τίποτε, βρεθήκαμε στήν ἀνάγκη νά δώσουμε ἄδεια γάμου, ἐπειδή ὁ Ἐφημέριος συμφώνησε νά γίνῃ γάμος Παρασκευή καί οἱ νεόνυμφοι καί οἱ συγγενεῖς εἶχαν ἤδη ἕτοιμα τά πάντα.
Θέλω νά γνωρίσω σέ ὅλους τούς κληρικούς μας ὅτι οὐδέποτε θά ἐπαναληφθῇ ἄλλη ἀνάλογος οἰκονομία. Γι’αὐτό ὀφείλουν οἱ Ἱερεῖς μας νά ἀγρυπνοῦν καί νά προσέχουν. Νά ἐλέγχουν τίς ἡμερομηνίες καί τίς ἡμέρες. Νά συνιστοῦν ἰδιαιτέρως νά γίνονται οἱ γάμοι ἡμέρα Κυριακή καί κατ’ οἰκονομίαν Σάββατο.
Ἐάν ἐπαναληφθῇ παρόμοια παράβασις καί παρακοή Ἱερέως, θά τιμωρηθῇ παραδειγματικά ὁ Ἱερεύς, διότι δέν μποροῦμε νά προσβάλουμε τόν Κύριό μας, νά καταπατοῦμε τούς Ἱερούς Κανόνες, νά ἀσεβοῦμε στήν φωνή τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἀγαπητοί πατέρες, ἄς συνέλθουμε. Ἄς ἀνανήψουμε. Ἄς στερεώσουμε μέσα μας τό φόβο τοῦ Θεοῦ. Θά δώσουμε αὐστηρά ἀπολογία κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως.  

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ