GAIA

GAIA

Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
Απάντηση από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου σχετικά
 με τις παρατηρήσεις από την «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ 
 «Εισαγωγικά οφείλουμε για την σωστή κατανόηση και ανάγνωση της μελέτης,  να αναφέρουμε λίγα λόγια για την μελέτη.
Η  μελέτη "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ", έγινε με μοναδικό στόχο,  την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του "Παπαστράτειου" πάρκου του Δήμου Αγρινίου,  τη χρηστική αξιοποίηση του και την προβολή του με στόχο την άμεση επανένταξη του στον ευρύτερο ιστό της σημερινής πόλης.
Με βάση τους προαναφερόμενους  στόχους και με σεβασμό στην  απόφαση  τουΣυμβουλίου Νεότερων Μνημείων, με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟ / ΔΝΣΑΚ/ 76194/2090 της 7-11-2008,  με την οποία το Παπαστράτειο Δημοτικό Πάρκοδεν κρίθηκε διατηρητέο.
Η Τεχνική Υπηρεσία και η Δημοτική Αρχή, με πλήρη σεβασμό στη .....
ιστορία του Πάρκου και την μεγάλη σημασία που είχε, έχει και θα έχει το αυτό για την πόλη του Αγρινίου,  αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην μελέτη ανάπλασής του.
Ετσι μετά από συστηματική μελέτη αντίστοιχων περιπτώσεων στον διεθνή και ελληνικό χώρο και συλλέγοντας όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία από την διεθνή και Ελληνική πρακτική για τους  τρόπους  επέμβασης σε αντίστοιχα αστικά πάρκα, προχωρήσαμε  στην σύνταξη της μελέτης ανάπλασης του Πάρκου.

Βασική προϋπόθεση της μελέτης ανάπλασης, ήταν η διατήρηση των βασικώναρχιτεκτονικών  στοιχείων του,  δηλαδή η γεωμετρία του. Αξίζει να αναφερθεί ότι η αρχική σχεδίαση του Πάρκου δύσκολα εντάσσεται  σε έναν «καθαρό» τύπο, π.χ. Αγγλικού ή Γαλλικού τύπου, στην περίπτωση του Πάρκου αυτό εμφανίζει ετερόκλητα στοιχεία σχεδίασης και όχι μία ενιαία εικόνα και   «άποψη». Όμως η Υπηρεσία μας με σεβασμό στηνιστορία και τη διαχρονική σημασία  αυτού για το Αγρίνιο, έκρινε απαραίτητο να διατηρηθεί η υπάρχουσα «γεωμετρία» του.

Ταυτόχρονα προσπαθήσαμε μέσα από την μελέτη να είναι λειτουργικό και άμεσα αναγνωρίσιμο και χρηστικό από πολίτες. Αυτό προϋπόθετε καταρχήν αύξηση της ασφάλειας στο χώρο επιλέγοντας το  άνοιγμα του μετώπου του πάρκου στον περαστικό πολίτη, κάτοικο ή όχι του Αγρινίου, από τους περιμετρικούς δρόμους την ημέρα και με την  πλήρη και σύγχρονη μελέτη ηλεκτροφωτισμού την νύχτα. Με την λύση αυτή πετυχαίνουμε την ενοποίηση του Πάρκου με τον ιστό της πόλης, δημιουργώντας  με αυτόν τον τρόπο την απαραίτητη οπτική επαφή με το εσωτερικό του Πάρκου σε μεγάλο βάθος πεδίου από του περιμετρικούς δρόμους.

Αυτή η λύση  λοιπόν προϋπόθετε την απομάκρυνση των περιμετρικών χαμηλών τοίχων χωρίς να καταστραφεί η υπάρχουσα υψηλή βλάστηση και με την  ανακατασκευή του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου πεζοδρόμων, οι οποίοι με την πάροδο του χρόνου λόγω του επιφανειακού δικτύου  αποχέτευσης  όμβριων, έχουν διαβρωθεί και αλλάξει σε μερικές περιπτώσεις την αρχική χάραξη του αρχικού δικτύου.
Το Πάρκο σήμερα καλύπτει συνολικά 54 στρέμματα, (συμπεριλαμβάνεται και η νότια περιοχή των Σχολείων, της Βιβλιοθήκης και του Αρχαιολογικού Μουσείου).  Η ιστορία του αρχίζει εδώ και ενενήντα τρία περίπου χρόνια, όταν το 1919 η οικογένεια Παπαστράτουαγόρασε από τον ποιητή Κωνσταντίνο Χατζόπουλο μια σημαντική έκταση στα όρια του παλαιού σχεδίου πόλης Αγρινίου, την οποία μέσα στα επόμενα χρόνια διαμόρφωσε σε πάρκο και παραδόθηκε  για χρήση στους κατοίκους του Αγρινίου. Λόγω της τότε θέσης του, (στα άκρα των ορίων της  τότε πόλης του Αγρινίου),  κρίθηκε σκόπιμο και αναγκαίο, για λόγους προστασίας να περιφραχθεί με εξωτερικούς περιμετρικούς τοίχους και να τοποθετηθούν πόρτες σε όλες τις εισόδους του.

Σήμερα όμως το Πάρκο βρίσκεται μέσα στην πόλη του Αγρινίου, και η περίφραξή του μπορεί και πρέπει να καταργηθεί, χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα στην ασφάλεια του, αντιθέτως  το  προτεινόμενο άνοιγμα του εξωτερικού μετώπου προς την πόλη (όπου είναι δυνατόν λόγω διαμόρφωση του εδάφους), να καταστεί  πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα, προσφέροντας  άμεση οπτική επαφή σε μεγάλο βάθος προς το εσωτερικό του Πάρκου. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εύκολη η πρόσβαση σε αυτό, ακόμη και μέσα από τα εξωτερικά φυτεμένα τμήματά  του.

Για τους ίδιους λόγους (άμεση οπτική επαφή σε μεγάλο βάθος και εύκολη πρόσβαση στα φυτεμένα τμήματά του), επιβάλλεται η απομάκρυνση των «διαχωριστικών φυτών», (λιγούστρια), εκατέρωθεν των πεζοδρόμων του εσωτερικού δικτύου. Άρα οι παρατηρήσεις  σας για την μη απομάκρυνση των χαμηλών περιμετρικών τοίχων και των «διαχωριστικών φυτών», εκατέρωθεν του εσωτερικού δικτύου, σήμερα προσφέρουν ελάχιστα στην χρήση και λειτουργία του, αντιθέτως με την πρότασή μας, το αναβαθμίζουν και αυτό λειτουργεί θετικά στην προσέλκυση των πολιτών να « χρησιμοποιήσουν »   το Πάρκο.
Επίσης δεν κατέστη δυνατόν να ευρεθούν αντίγραφα των αρχικών σχεδίων, επιλέξαμε την ανακατασκευή του,  χωρίς παρέκκλιση από την διαμορφωμένη υπάρχουσα κατάσταση, παρά μόνο τοπική μικρή διόρθωση της γεωμετρίας τους, (ευθυγραμμίσεις και  καμπυλότητες της χάραξης),  τον καθαρισμό και συντήρηση της υπάρχουσας φυτεμένης κατάστασης (απομάκρυνση των ανεξέλεγκτων και άναρχων φυσικών αναδασώσεων), την απομάκρυνση των ΄΄διαχωριστικών φυτών΄΄ (λιγούστρια), την απομάκρυνση των περιμετρικών χαμηλών περιφράξεων, την ανάπλαση όλων των υπαρχόντων εισόδων και την δημιουργία νέων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, επιλέξαμε την ανακατασκευή του τοίχου αντιστήριξης της  οδού Καζαντζάκη, σε ύψος χαμηλότερο από το σημερινό, με στέψη παράλληλη με την στάθμη του πεζοδρομίου και όχι κλιμακωτή και πέραν αυτού ενοποίηση του Πάρκου με τον αστικό ιστό με την  δημιουργία πρανούς. Η επέμβαση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για δύο λόγους:πρώτον  για την δημιουργία άμεσης  οπτικής  επαφής  σε μεγάλο βάθος προς το εσωτερικό του Πάρκου και για λόγους ασφάλειας, διότι ο τοίχος έχει διαρραγεί σε αρκετά σημεία του από την ανεξέλεγκτη φύτευση δένδρων σε επαφή με αυτόν, πολύ αργότερα από την αρχική κατασκευή του. Επίσης το απέναντι της οδού Καζαντζάκη ανάγλυφο μαρτυρά ότι, ο τοίχος κατασκευάστηκε ως ακραίος τοίχος και επιχώθηκε εσωτερικά για την δημιουργία ενιαίας και επίπεδης επιφάνειας προς το εσωτερικό του Πάρκου. 

Η προτεινόμενη ανακατασκευή του, θα γίνει από πυρήνα οπλισμένου σκυροδέματος ο οποίος δεν είναι ορατός, διότι θα επενδυθεί τελικά σε όλες τις ορατές όψεις του  με τα ίδια υλικά που θα συλλεχθούν μετά από  προσεκτική διαλογή τους (υπάρχουσα πέτρα).  

Με την προτεινόμενη μελέτη Ανάπλασης του Πάρκου θα δημιουργηθεί ένα  Πάρκο φιλικό, ευχάριστο, άμεσα αναγνωρίσιμο και εύκολα  προσβάσιμο  στους πολίτες.

Με την μελέτη λοιπόν αναβαθμίζονται οι χρήσεις αναψυχής (περίπατοι στο Πάρκο, πικ-νικ στους χώρους πρασίνου, παιδική χαρά), άθλησης (Τζόκινγκ στους χωμάτινους διαδρόμους), εκπαίδευσης (θεματικός κήπος) και  πολιτιστικές  εκδηλώσεις στην περιοχή χαμηλού πρασίνου.

Μερικές από τις παρεμβάσεις της ανάπλασης σε αυτή την κατεύθυνση είναι  δημιουργία ελεγχόμενου περιφραγμένου χώρου παιδικής χαράς, η δημιουργία καθιστικών από φυσικά υλικά (πέτρα και ξύλο), σε όλη την έκταση του Πάρκου, η δημιουργία στοιχείων νερού (γραμμικό και κυκλικό), η δημιουργία θεματικού κήπου, η ανακατασκευή των πεζοδρόμων με  νέο οικολογικό υδατοπερατό δάπεδο (κουρασάνι),  πλήρες σύγχρονο σύστημα αποχέτευσης  των όμβριων υδάτων με κράσπεδα και ρείθρα, για τη συλλογή των πλεοναζόντων υδάτων και διάθεσής τους στο σύστημα αποχέτευσης. Η δημιουργία συστήματος ηλεκτροφωτισμού, πυρόσβεσης και άρδευσης και η κατασκευή νέας δεξαμενής νερού για τις ανάγκες του Πάρκου.

Έτσι με την μελέτη αυτή δημιουργούμε ένα Πάρκο σύγχρονο και δυναμικό, το οποίο είναι ταυτόχρονα ένα χώρος ανοιχτός σε όλους τους πολίτες».
  
Μερικές  απόψεις του Πεδίου του Αρεως
 ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ – ΑΘΗΝΑ
 ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ – ΑΘΗΝΑ
ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ – ΑΘΗΝΑ
Θα θέλαμε λοιπόν παρακάτω να απαντήσουμε και στις παρατηρήσεις που πιστεύουμε, καλοπροαίρετα διατυπώνονται με το έγγραφό σας. 

Στην παρατήρηση 1.
΄΄Η μελέτη υστερεί στην αποτύπωση τον δένδρων και των άλλων μικρότατων φυτών του πάρκου (βοτανολογική αποτύπωση) απαραίτητη για την επέμβαση στό πάρκο.΄΄
Για τις ανάγκες της μελέτης ΄΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ΄΄, έχει συνταχθεί μελέτη, αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης πρασίνου, σε βάθος 2,00 μ, τουλάχιστον,  εκατέρωθεν του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου πεζοδρόμων του Παπαστρατείου Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου καθώς και σε βάθος 2,00 μ τουλάχιστον από του περιμετρικούς Δημοτικούς δρόμους προς το εσωτερικό του πάρκου, (με αποτύπωση των υπαρχόντων δένδρων σε είδος και θέση). Επίσης στην ίδια μελέτη αποτυπώνεται το υπάρχον πράσινο στην περιοχή παιδικής χαράς (η οποία οριοθετείται από την παιδική χαρά, οδό Ξενοπούλου, εσωτερικό βορειοδυτικό δρόμου, Δημοτικό Περίπτερο και Ι.Ν.
Δεν αποτυπώθηκε ολόκληρη η υπάρχουσα κατάσταση πρασίνου του Πάρκου διότι δεν γίνονται παρεμβάσεις, (κοπή δένδρων), στην υπόλοιπη περιοχή πέραν των2,00 μ., όπως αναφέρεται παραπάνω. Επίσης έχουν αποτυπωθεί όλα τα στοιχεία της  υπάρχουσας κατάστασης (δρόμοι, μάντρες, είσοδοι κλπ ),  για τις ανάγκες της μελέτης. 

Στην παρατήρηση 2.
΄΄Η περιγραφή των διαδρόμων, το δάπεδο, τα διαχωριστικά φυτά (λιγούστρια) και τα προτεινόμενα κράσπεδα από μπετόν δεν ανταποκρίνονται στην αρχιτεκτονική των κήπων. Δηλαδή η επίστρωση με κουρασάνι είναι απαράδεκτη καθότι το υλικό είναι συνδετικό / ενδιάμεσο και χρησιμοποιείται σε τοιχοποιίες και πλακοστρώσεις. Τα δε κράσπεδα από μπετόν είναι λίαν επικίνδυνα για τους πεζούς - επισκέπτες. Τα διαχωριστικά φυτά θα πρέπει να συμπληρωθούν ώστε να διαχωρίζουν το χώρο μεταξύ των διαδρόμων και των χώρων πρασίνου, Η προσπάθεια κατάργησης των διαχωριστικών φυτών και η ενοποίηση του χώρου πρασίνου αλλάζει το χαρακτήρα του πάρκου που έχει εξ’  αρχής.΄΄

Τα ΄΄διαχωριστικά φυτά΄΄ θα απομακρυνθούν για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω και σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν τον χαρακτήρα του Πάρκου, αντιθέτως με την άμεση οπτική επαφή του δαπέδου των φυτεμένων περιοχών , η λύση αυτή ΄΄ προτρέπει ΄΄ και ΄΄ ωθεί ΄΄ τους χρήστες να επισκεφτούν και να απολαύσουν εύκολα το εσωτερικό των φυτεμένων περιοχών.
Σε συνδυασμό με τα καθιστικά τα οποία τοποθετούνται σε συνέχεια των κρασπέδων, με ανάπτυξη προς το εσωτερικό των φυτεμένων περιοχών πιστεύουμε ότι το Πάρκο θα καταστεί περισότερο χρηστικό.
Οι ΄΄διάδρομοι΄΄ , δηλαδή το δίκτυο των πεζοδρόμων θα κατασκευαστεί με τσιμεντένια κράσπεδα , ρείθρα και το δάπεδο θα επιστρωθεί με κεραμικό σταθεροποιημένο δάπεδο τύπου ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ, το οποίο είναι ιδανικό για όλους τους εξωτερικούς χώρους όπως πεζόδρομοι,  διάδρομοι, πεζόδρομοι, επιφάνειες κήπων κλπ.
Τα τσιμεντένια κράσπεδα δεν είναι επικίνδυνα, για τους επισκέπτες και χρήστες του Πάρκου, διότι τοποθετημένα στα άκρα των πεζοδρόμων δεν αποτελούν εμπόδιο στου περπατητές και ταυτόχρονα δημιουργούν μικρό ανάχωμα, το οποίο εμποδίζει τη μεταφορά χώματος στους πεζοδρόμους, με την πάροδο του χρόνου θα καλυφθούν από την χαμηλή βλάστηση των χώρων πρασίνου που οριοθετούν.
Το κεραμικό σταθεροποιημένο δάπεδο τύπου ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ είναι απόλυτα οικολογικό και βιοκλιματικό υλικό και διακρίνεται για τη φυσική του ομορφιά.
Είναι ιδανική λύση προς αποφυγή του μπετόν, η άλλων ΄΄σκληρών΄΄ δαπέδων,  ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια εξαιρετικά οικονομική λύση σε σχέση με τους άλλους τύπους δαπέδων.
Το κεραμικό δάπεδο έχει την όψη του γνωστού ταρτάν ( επιστρώσεις διαδρόμων σταδίων ). Στην σύσταση του έχει αλεσμένα κεραμίδια, ψηφίδα, χαλαζιακή άμμο και θηραϊκή γη. Η τελική επιφάνεια είναι κεραμική – χωμάτινη, ‘δεμένη’ αλλά και ξεκούραστη για τον πεζό. Δεν λερώνεται, και με την κυκλοφορία αυτοκινήτων ( για την συντήρηση του Πάρκου ), δεν χαλάει. Οι αποχρώσεις προέρχονται από φυσικά κεραμίδια αλεσμένα και διάφορες ψηφίδες.
Το κεραμικό δάπεδο δεν χρειάζεται καμία συντήρηση και παραμένει σταθερό με την πάροδο του χρόνου. Ενώ έχει την όψη ενός χωμάτινου δαπέδου, η σύσταση του είναι τέτοια που ακόμα και όταν φυσάει δεν σηκώνει σκόνη. Είναι υδατοπερατό και σε περίπτωση βροχής απορροφάει τα βρόχινα νερά.
Ορισμένα από τα έργα όπου έχει τοποθετηθεί το κεραμικό δάπεδο τύπου ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ:
Λόφος Ακροπόλεως, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Πεδίον του Άρεως, Τέρμα Ερμού και Πειραιώς,  Πλατεία Δήμου Νέας Χαλκηδόνας, Παιδική Χαρά Φλοίσβου – Π. Φάληρο, Αρχαία Πόλη Κορίνθου, Κάστρο Μυτιλήνης, Παλαιά Πόλη Ρόδου, Πλατεία Σόλωνος και Μασσαλίας, Άλσος Νέας Σμύρνης, Πλατεία Δήμου Δάφνη, Κατασκήνωση Δήμου Αγ. Δημητρίου – Ραφήνα, Ολυμπιακό Χωριό κ.α.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΘΗΣΕΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ  ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ


Στην παρατήρηση 3.

΄΄Η αρχιτεκτονική του πάρκου, δηλαδή, τα σταθερά κτίσματα, πάγκοι, περίπτερα, είσοδοι και πλακοστρώσεις δαπέδων σε εισόδους και έμπροσθεν του ναού αποτελούν μια παραφωνία ως προς τη χρήση των υλικών όπως μάρμαρο, κυβόλιθοι από μπετόν, πλάκες από μπετόν (καπάκια τοιχοποιίας) και ξύλο σε σύνθεση χωρίς αισθητική ισορροπία. Προτείνεται η ομοιομορφία φυσικών υλικών (πέτρα και ξύλο).΄΄

Αντιθέτως με την μελέτη και τα προτεινόμενα υλικά κατασκευής των επιμέρους στοιχείων  όχι μόνο δεν αλλάζει η αρχιτεκτονική του Πάρκου αλλά η ομοιόμορφη χρήση των υλικών κατασκευής τους συνθέτει ένα ενιαίο αισθητικό σύνολο.
Δηλαδή τα όλα τα καθιστικά που κατασκευάζονται στις περιοχές υψηλού πρασίνου εδράζονται κατασκευάζονται με  βάσεις ολόσωμου  μαρμάρου με πατούρα στο επάνω μέρος, στην οποία τοποθετούνται ξύλινα καθίσματα, τα δάπεδά τους είναι από τσιμεντένιο κυβόλιθο, υλικό απολύτως ανθεκτικό , καθαρής μορφής ( 10 χ 10 ) στην άνω επιφάνειά τους και υδατοπερατά.
Στην εξωτερική περίμετρο της περιοχής του Ι.Ν. και σε επαφή με τις περιοχές πρασίνου τοποθετούνται καθιστικά σε δάπεδα τσιμεντένιων κυβόλιθων, όπως αναφέρεται παραπάνω και σε μικρό πλάτος δακτυλίου. Η υπόλοιπη επιφάνεια που περιβάλλει τον Ι.Ν. κατασκευάζεται με το ίδιο δάπεδο των πεζοδρόμων.
Πλάκες από μπετόν δεν τοποθετούνται σε κανένα σημείο του Πάρκου.
Οι είσοδοι πλακοστρώνονται με κυβόλιθους τσιμεντένιους, αντιστοίχων διαστάσεων και χρώματος, με τον ίδιο τρόπο που κατασκευάζονται δάπεδα κυβόλιθων σε όλα τα σημεία του πάρκου.  
  
Στην παρατήρηση 4.

΄΄Η περίφραξη από την οδό Ελ. Βενιζέλου να συντηρηθεί ως είχε εκ κατασκευής. Ας σημειωθεί ότι οι δύο σιδερένιες πόρτες έχουν εξαφανιστεί και θα ήταν καλό να αντικατασταθούν με νέες παρόμοιου σχεδίου, αφού πρώτα επαναλειτουργήσει η παλαιά είσοδος στο τέρμα Παπαστράτου. Τα τοιχία στη Δυτική και Βόρεια πλευρά αποτελούνται στο εσωτερικό τους μέρος από τοιχίο με μπετόν και περίφραξη από κάγκελο απαράδεκτης αισθητικής μορφής. Θα πρέπει να επενδυθούν με πέτρα και το κάγκελο ή να αντικατασταθεί ή να βελτιωθεί αισθητικά καθώς και οι υφιστάμενες σιδερένιες πόρτες. Στην Ανατολική πλευρά να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από τις ρίζες των ευκαλύπτων με απομάκρυνση των δυο ευκαλύπτων που δημιούργησαν τις ρωγμές στη μάντρα, να αποκατασταθούν τα συγκεκριμένα σημεία της μάντρας και όχι να απομακρυνθεί η τοιχοποιία με δημιουργία πρανούς.΄΄  
                            
Στην εισαγωγή μας αιτιολογείται πλήρως η απάντηση μας σε αυτή την παρατήρηση και εκεί αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους επιλέγουμε το ανοιχτό μέτωπο του Πάρκου στην πόλη με τα προσδοκώμενα  από αυτή την λύση αποτελέσματα.

Στην παρατήρηση 5.

΄΄Χρειάζεται προσοχή στα προτεινόμενα σιντριβάνια. Βελτίωση της παιδικής χαράς. Στα παρτέρια πίσω από την εκκλησία έως τα πλατάνια να μπουν λουλούδια. Το κηποθέατρο να βελτιωθεί με προσθήκη WC, κυλικείου, καμαρινιών. Το περίπτερο να αλλάξει χρήση και να μετατραπεί σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.  Πιθανώς να ενδυθεί με πέτρα κατόπιν  ειδικής μελέτης και να αξιοποιηθεί η ταράτσα, Η δεξαμενή να παραμείνει ως έχει, να επισκευαστεί και να επενδυθεί με πέτρα . Συντήρηση από κηπουρούς και ανθρώπους της καθαριότητας. Δημιουργία  WC σε χώρο του πάρκου.΄΄

Τα στοιχεία νερού έχουν πλήρως μελετηθεί.
Μια προσεκτική ματιά στα σχέδια αποδεικνύει ότι η παιδική χαρά ανακατασκευάζεται και εξοπλίζεται πλήρως.
Η ανακαίνιση και βελτίωση του κηποθέατρου δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την μελέτη, έχει προγραμματιστεί να μελετηθεί σε επόμενη φάση.
Η ανακαίνιση και βελτίωση του Δημοτικού Περιπτέρου  επίσης δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την μελέτη και βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη ανακαίνισης και βελτίωσή του.
Η υπάρχουσα δεξαμενή είναι αδύνατο να διατηρηθεί, διότι αφ’ ενός έχει υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες και αφ’ ετέρου  οι ανάγκες για άρδευση και πυρόσβεση είναι πολλαπλάσιες της αρχικής κατασκευής της και δεν καλύπτονται από το διαθέσιμο όγκο νερού που μπορεί να αποθηκεύσει. 
Η συντήρηση του Πάρκου γίνεται ήδη και μετά την ολοκλήρωση του έργου θα συνεχιστεί.
Δεν κατασκευάζονται WC στους χώρους πρασίνου, διότι η εμπειρία έδειξε ότι αφ’ ενός  απαιτούν την κατασκευή κτιρίων,  τα οποία δεν συνάδουν με την μορφή του Πάρκου, απαιτούν συνεχή καθημερινή συντήρηση δεν υπάρχει τελικά ανάγκη για νέα WC διότι υπάρχουν ήδη κοινόχρηστα εξωτερικά WC στην βόρεια πλευρά του Περιπτέρου με εξωτερική από τον διάδρομο πρόσβαση.

Στην παρατήρηση 6.

΄΄Ας μελετήσει η τεχνική υπηρεσία του δήμου Αγρινίου και κάθε εμπλεκόμενη σχετική υπηρεσία του δημοσίου την μελέτη του πάρκου του Πεδίου του Άρεως στην Αθήνα για να δει τον τρόπο και τους στόχους του μελετητή αρχιτέκτονα διεθνούς εμβέλειας Αλέξανδρου Τομπάζη. Το παράδειγμα του θα είναι λίαν χρήσιμο εν προκειμένω΄΄

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  Αγρινίου στελεχώνεται σήμερα από μηχανικούς όλων των ειδοτήτων  (Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους κλπ), οι οποίοι έχουν άρτια επιστημονική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στο ελεύθερο επάγγελμα και σήμερα στον δημόσιο τομέα. Δεν χρειάζονται υποδείξεις για ποια πρότυπα μελέτης θα χρησιμοποιήσουν, αλλά παρ΄ όλα αυτά στα πλαίσια της μελέτης του Πάρκου όπως όφειλαν,  εξέτασαν  όλες οι περιπτώσεις μελέτης στον ελληνικό χώρο. Μεταξύ αυτών βέβαια και η μελέτη του Πεδίου του Άρεως, το οποίο βέβαια έχει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα.
Μια προσεκτική ματιά στην μελέτη του Πεδίου του Άρεως  δείχνει ότι το Πάρκο αυτό ενώ για ευνόητους λόγους δεν έχει ανοιχτό το μεγάλο μέρος του μετώπου του στην πόλη (δρόμοι μεγάλης κυκλοφορίας) , εν τούτοις είναι ανοιχτό σε πολλά σημεία του στην πόλη αλλά  και στο εσωτερικό του έχει πολλά φυτεμένα τμήματά του ανοιχτά με άμεση επαφή, πρόσβαση και χρήση από του επισκέπτες.
Επίσης το βασικό υλικό των πεζοδρόμων του είναι το ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ, το οποίο προΰπήρχε της σημερινής  επέμβασης, διατηρήθηκε και εμπλουτίσθηκε. 
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου σχεδιάζει σύμφωνα με τις αρχές Τέχνης και της Τεχνικής την οποία σπούδασαν οι Επιστήμονες Μηχανικοί που την στελεχώνουν.