GAIA

GAIA

Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

Η «Κοινωνία Μπροστά» για την επιβάρυνση της λιμνοθάλασσας στο Αιτωλικό


koi-aitoliko-fykia3Για αδικαιολόγητη κωλυσιεργία στη λήψη μέτρων για την έντονη περιβαλλοντική επιβάρυνση στο Αιτωλικό, κάνει λόγο η παράταξη «Κοινωνία Μπροστά» του υποψηφίου δημάρχου Μεσολογγίου Πάνου Παπαδόπουλου.
Αναλυτικά:
«Τις ημέρες αυτές παρατηρείται εκ νέου στην περιοχή του Αιτωλικού έντονη ανάπτυξη ...
φυτοπλακτονικών οργανισμών που καλύπτουν μεγάλη επιφάνεια νερού στην περιοχή της Νίδοβας. Η χαμηλή ροή νερού, η υψηλή θερμοκρασία των ημερών, η ηλιοφάνεια και οργανικά απόβλητα διαφόρων προελεύσεων καταλήγουν στην λιμνοθάλασσα μέσω των στραγγιστικών τάφρων με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ περιορισμένη κυκλοφορία νερού και ελάχιστη ανανέωσή του. Επομένως είναι σαφές ότι είναι επιτακτική η ανάγκη βελτίωσης της κυκλοφορίας των νερών σε συνδυασμό με κλίμακα έργων που απαιτούνται.
Οι επιστημονικοί φορείς που πρότειναν λύσεις από το 2009 (Πανεπιστήμιο Αγρινίου) συμπυκνώνονται και από τις προτάσεις του φορέα Διαχείρισης που χρηματοδότησε μελέτη για την ωρίμανση έργων διευκόλυσνης των νερών (άρση αναχωμάτων, διάνοιξη υφαλαυλάκων και διαχείριση  εκροών του βιολογικού καθαρισμού Αιτωλικού). Σημειώνεται εδώ ότι η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα από το 2011 και υπάρχει δέσμευση πίστωσης από την Δ/νση Δ7 του ΥΠΕΚΑ και είναι στη διάθεση των αρμοδίων προς αξιοποίηση. Επισημαίνουμε δε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απώλειας των συγκεκριμένων πιστώσεων στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία.
Ο Δήμος Μεσολογγίου με το υπ’αριθμ. 23213/18-6-2012 έγγραφο του ζητώντας την κατάργηση του ΒΙΟΚΑ Αιτωλικού και την σύνδεση του αποχετευτικού συστήματος του Αιτωλικού με το βιολογικό καθαρισμό Οινιαδών ουσιαστικά ζήτησε την κατάργηση της πρόβλεψης επικοινωνίας των βιολογικών καθαρισμών της πόλης με την χερσαία ζώνη. Μη διαφωνώντας κανείς με την σκοπιμότητα των έργων σύνδεσης με τις Οινιάδες, θεωρούμε ότι μέχρι την υλοποίηση των ανωτέρω έργων πρέπει να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά.
Επομένως άμεσα θεωρούμε ότι απαιτούνται κάποιες μικρής κλίμακας αναγκαίες παρεμβάσεις, όπως η έστω και μερική άρση του αναχώματος Πόρου-Κατρακείουμε λίγα χρήματα και με την χρησιμοποίηση των υφιστάμενων εξοπλισμών των δημοσίων υπηρεσιών, ώστε στην εν λόγω περιοχή η κυκλοφορία των νερών που είναι ελάχιστη να πολλαπλασιασθεί.
Τέλος ως προς την λειτουργία του ΒΙΟΚΑ στην συγκεκριμένη περιοχή να θυμίσουμε ότι έχουν προταθεί από την αρμόδια επιτροπή μεταξύ άλλων δύο λύσεις: α) η σοβαρή εξέταση δυνατότητας προσωρινής επέκτασης του σωλήνα εκροής του ΒΙΟΚΑ ώστε αυτός να εκρέει απ’ευθείας στο υδάτινο σύστημα αλλά και στον απέναντι υφιστάμενο βάλτο, β) αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεξέλεγκτης διάθεσης οικιακών λυμάτων (από τα στοιχεία της ΔΕΥΑΜ μόνο το 43% των σπιτιών ήτοι 2.850) καλύπτονται από τον βιολογικό, τα υπόλοιπα καλύπτονται από βόθρους.
Να επισημάνουμε με βάση τα παραπάνω ότι:
  1. Η προσέγγιση του σοβαρού αυτού προβλήματος ενώ είναι γνωστή χρόνια, δεν αντιμετωπίζεται στοιχειωδώς
  2. Οι απόψεις των επιστημονικών φορέων και των μελετητών είναι στα αζήτητα και δεν υλοποιούνται
  3. Υπάρχει κίνδυνος απώλειας σημαντικών κονδυλίων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα
  4. Η περιβαλλοντική καταστροφή θα είναι τεράστια και οι Δημότες του Αιτωλικού κάποια στιγμή θα εγκαταλείψουν τον τόπο που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, δημιούργησαν οικογένειες.
Δηλαδή τι άλλο πρέπει να συμβεί για να κινήσει το δακτυλάκι της η Δημοτική αρχή και η αρμόδια αντιπεριφέρεια Αιτωλ/νίας;Εάν δεν είστε ικανοί να λάβετε μέτρα, καλύτερα να πάψετε να δημιουργείτε εντυπώσεις και να κινείσθε στον αστερισμό της ανυπαρξίας.
Υ.Σ. Με το υπ’αριθμ. 203913/19-12-2012 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ-Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος, ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος)- Τμήμα Β’, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας να κηρυχθούν περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως αποτέλεσμα εκδηλωθείσας φυσικής κατατροφής, πράγμα που σημαίνει ότι ξεπερνάμε το σκόπελο των απαιτούμενων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Γρηγορείτε λοιπόν!»