GAIA

GAIA

Σάββατο 22 Μαρτίου 2014

Συνεργασία της Περιφέρειας με τα Επιμελητήρια για την ενίσχυση της εξωστρέφειας

        

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ειδικό σύμφωνο συνεργασίας με σκοπό την προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των προϊόντων της στο εξωτερικό και την ενίσχυση της στρατηγικής ανάπτυξης του ...τουριστικού προϊόντος της περιοχής, υπέγραψαν σήμερα ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Ιωάννης Τσαμίχας και οι τρεις πρόεδροι των Επιμελητηρίων Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής, Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας και Ηλείας Κωνσταντίνος Νικολούτσος, με την παρουσία και του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργου Αγγελόπουλου.
Ειδικότερα, το σύμφωνο προβλέπει την εκτέλεση του Προγράμματος «Greek Philoxenia Certified Quality», την ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας- Ιταλίας και την αποτελεσματική προώθηση της ελληνικής γαστρονομίας και επιχειρηματικότητας, την προβολή και προώθηση της ελληνικής βιοποικιλότητας, της ελληνικής υπαίθρου και των ελληνικών προϊόντων, καθώς επίσης την προώθηση των παράλληλων  δράσεων για την προστασίας τού περιβάλλοντος.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAΠαράλληλα, έχει ως σκοπό την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού βασισμένων στα εκλεκτά τοπικά προϊόντα και την ελληνική κουζίνα (τρόποι παρασκευής, σκεύη, συνταγές, κ.λπ.), την προώθηση της ελληνικής φιλοξενίας και γαστρονομικής κουλτούρας και την σύνδεση, προώθηση και προβολή της ελληνικής διατροφής και του ελληνικού τρόπου ζωής ως αναπόσπαστο κομμάτι τού ελληνικού πολιτισμού.
«Ουσιαστικά προσπαθούμε να ενισχύσουμε το πλαίσιο δράσης που υλοποιούμε ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την πλήρη προβολή και των τριών Περιφερειακών μας Ενοτήτων στο εξωτερικό. Έχουμε θέσει ως πρωταρχικό στόχο τη σύνδεση του τουριστικού προϊόντος με τον πρωτογενή τομέα, την ελληνική γαστρονομία, την επιχειρηματικότητα και την τοπική κοινωνία» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας προσθέτοντας: «Στόχος είναι η καταγραφή των τοπικών προϊόντων και η ανάδειξη της διατροφικής τους αξίας, η σύνδεσή τους με τις διάφορες μορφές τουριστικών υπηρεσιών και πάντοτε με τη συνεργασία φορέων, επιχειρήσεων και καταναλωτών, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της εικόνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Τι προβλέπει το Σύμφωνο Συνεργασίας
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι φορείς που συμμετέχουν συμφώνησαν να συνεργαστούν αναλαμβάνοντας δράσεις, όπως στήριξη του προγράμματος «Greek Philoxenia Certified Quality», την ανάληψη, διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών και ενημέρωσης της επιχειρηματικής κοινότητος Ελλάδος και εξωτερικού, αναγνωρίζοντας την σημασία της διαρκούς επαγγελματικής επιμόρφωσης του στελεχιακού δυναμικού της χώρας, θα αναλάβουν  τη διοργάνωση σεμιναρίων και την εκπόνηση ειδικών μελετών.
Επιπλέον αποφασίστηκε να συνεργαστούν με σκοπό την προώθηση των Ελληνικών προϊόντων στην Ιταλική και Παγκόσμια Αγορά, μέσω της παροχής υποστηρικτικών δράσεων και πρωτοβουλιών, για την προώθηση συγκεκριμένων επαγγελματικών πιστοποιήσεων και εργαλείων management και παράλληλα για την οργάνωση και από κοινού προώθηση του γραφείου Ελληνο-Ιταλικής Επιχειρηματικότητας, την εκπόνηση πιθανόν μελετών με σκοπό την καταγραφή – τεκμηρίωση της τοπικής Παραδοσιακής Γαστρονομίας και τέλος τη δημιουργία έντυπου ή άλλου οπτικοακουστικού υλικού σχετικό με την γαστρονομία, την επιχειρηματικότητα και τον πολιτισμό προκειμένου να προωθήσουν τους σκοπούς του έργου.
Το σημαντικότερο όμως που προβλέπει είναι η αξιοποίηση των συναφών έργων και ενεργειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως το πρόγραμμα για τις γαστρονομικές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες GrItCUZINE, το υλικό από την διαδικτυακή πύλη, ανάπτυξη υλικού από το κοινό λεξικό γαστρονομίας, το υλικό από την διεξαγωγή συνεδρίου με θέμα «Γαστρονομία & Τουρισμός» στην Αρχαία Ολυμπία, ανάπτυξη ενός κοινού «προφίλ» γαστρονομίας, αξιοποίηση Φόρουμ Γαστρονομίας, προώθηση συμπερασμάτων των επαγγελματικών εργαστηρίων με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ομιλητών, το πρόγραμμα FOODING για την «αξιοποίηση των παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων για την ανταγωνιστικότητα και καινοτομία των Ιταλικών και Ελληνικών Μικρο – Μεσαίων Επιχειρήσεων», αξιοποίηση των συμπερασμάτων των workshop που θα πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στις λοιπές περιοχές παρέμβασης κ.α.
Τέλος, συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Συνεργασίας, με επικεφαλής τον Ιωαννη Τσαμίχα, πρόεδρο του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου, με  αναπληρωτή του τον Π. Βαμβακάρη, Γ. Γραμματέα του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου και τακτικά μέλη έναν εκπρόσωπο για τις τρεις Επιμελητηριακές Αναπτυξιακές Εταιρείες (Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας) και έναν εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της συνεργασίας των Μερών για την επίλυση τυχόν αναδυόμενων ζητημάτων, την περαιτέρω ανάλυση αναγκών, την εξειδίκευση θεματικών αξόνων, και αξιολόγηση των δράσεων. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για την δημοσιοποίηση του Προγράμματος «Greek Philoxenia Certified Quality» και των επιμέρους δράσεων.