GAIA

GAIA

Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013

Ευκαιρία σε 1540 ανέργους και αυτοαπασχολούμενους της Δ. Ελλάδας στη γεωργία

koi-agrotesΗ παρατηρούμενη τάση επιστροφής, κυρίως νέων ανθρώπων, στην ύπαιθρο προς αναζήτηση επαγγελματικής διεξόδου, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, αποτέλεσε αφορμή για την επιλογή και επεξεργασία ενός νέου προγράμματος με θέμα “Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης στον πρωτογενή τομέα” που θα υλοποιηθεί στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Πελοποννήσου. Οι δράσεις του προγράμματος ανήκουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων”.
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ ξεκινάει άμεσα την υλοποίηση 347 προγραμμάτων επιδοτούμενης κατάρτισης, συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ, σε 7.000 ανέργους και 1.500 αυτοαπασχολούμενους και υποαπασχολούμενους στον αγροτικό τομέα στις προαναφερθείσες 8 Περιφέρειες της χώρας.
Σε ποιους απευθύνεται...

Οι ομάδες στόχοι του προτεινόμενου έργου κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες βάσει του καθεσστώτος απασχόλησής τους:
•Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται άνεργοι/ες, που διαθέτουν κάρτα ανεργίας και σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα.
•Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι αυτοπασχολούμενοι/ες (μέλη αγροτικών συνεταιρισμών) και υποαπασχολούμενοι/ες στον αγροτικό τομέα με προϋπόθεση, α) να έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και β) το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το αντίστοιχο όριο της φτώχειας, ανάλογα με τον αριθμό των οικογενειακών μελών, όπως αυτό ορίζεται κατ’ έτος από την ΕΛΣΤΑΤ.
Για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός.
Στόχοι του προγράμματος
•Ενίσχυση των προσόντων των ανέργων που επιθυμούν να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα.
•Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την παραμονή και τη βελτίωση των θέσεων εργασίας των αυταπασχολουμένων και υποαπασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα.
•Άσκηση προληπτικής πολιτικής στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση της επισφάλειας των θέσεων εργασίας στον αγροτικό τομέα.
Η αναγκαιότητα της κατάρτισης των αγροτών
Τα προβλήματα που επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν με τα προγράμματα κατάρτισης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης είναι τα εξής:
•η καταπολέμηση της ανεργίας,
•η χαμηλή προτεραιότητα που δίνουν οι αυταπασχολουμένοι / υποπασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και συνακόλουθα της γνώσης ως στοιχείου της εργασίας,
•η εύθραυστη αγροτική επιχειρηματικότητα, που μεταφράζεται σε έντονο φόβο αποτυχίας, χαμηλές επενδύσεις και μικρό βαθμό καινοτομίας και εξωστρέφειας, και
•η δυσκαμψία που παρουσιάζουν οι αυταπασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στις μεταβολές των αγορών.
Πληροφορίες για τo πρόγραμμα κατάρτισης
Οι καταρτιζόμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 200 ωρών (120 ώρες θεωρία και 80 ώρες πρακτική), και το ποσό με το οποίο θα επιδοτηθούν ανάλογα με την κατηγορία που εμπίπτουν, κυμαίνεται από 900 έως 1000 ευρώ.
Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ημέρα δε θα ξεπερνά τις οκτώ (8) ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων. Ο αριθμός των καταρτιζομένων κάθε προγράμματος, θα ανέρχεται σε 25 άτομα το μέγιστο ανά τμήμα. Η ημερήσια διάρκεια υλοποίησης κάθε προγράμματος για το θεωρητικό μέρος θα είναι το ανώτερο έξι (6) ώρες.
Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του κάθε προγράμματος που θα συμμετάσχουν.
Σε κάθε περιφέρεια έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάλογα με το τι παράγει ο κάθε τόπος και σε τι ξεχωρίζει ως προς την καλλιέργεια ή την κτηνοτροφική παραγωγή. Η εκπαιδευτική ύλη θα αφορά τα κηπευτικά, τις δενδρώδεις καλλιέργειες, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, τη μελισσοκομία, την παραγωγή τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων κ.λπ.
Οι καταρτιζόμενοι θα υποβληθούν σε αξιολόγηση τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, όσο και μετά τη ολοκλήρωσή του. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση θα δίδεται σε κάθε καταρτιζόμενο βεβαίωση παρακολούθησης.
Η πρακτική άσκηση
Η υλοποίηση του πρακτικού μέρους του προγράμματος κατάρτισης (πρακτική άσκηση), θα πραγματοποιηθεί σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή εταιρείες και φορείς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης. Θα αξιοποιηθούν σημαντικά οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών που συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς. Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων θα λαμβάνουν αμοιβή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΕΣΔΕΚ.
Αναλυτικά οι Περιφέρειες που θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα είναι οι εξής:
•Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: Έβρος, Ξάνθη, Ροδόπη, Καβάλα, Δράμα
•Θεσσαλίας: Λάρισα, Καρδίτσα, Μαγνησία, Τρίκαλα
•Ηπείρου: Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα
•Ιονίων Νήσων: Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα
•Δυτικής Ελλάδας: Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία
•Πελοποννήσου: Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία
•Βορείου Αιγαίου: Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Ικαρία, Χίος
•Κρήτης: Ηράκλειου, Χανίων, Λασιθίου, Ρεθύμνου
Πληροφορίες:
Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα γίνεται on line μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΓΟ
www.elgo-dimitra.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 210 8821404-6 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: www.elgo-dimitra.gr
Προγράμματα που αναμένεται να υλοποιηθούν ανά Περιφέρεια
ΑΝΕΡΓΟΙ              ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ &  ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ        Σύνολο Ωφελουμένων  Προγράμματα  Σύνολο Ωφελουμένων     Προγράμματα
1. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης   1253       51           269         11
2. Θεσσαλίας                                    1337       54           286         12
3. Ηπείρου                                         665         27           142         6
4. Ιονίων Νήσων                                357         15           77           4
5. Δυτικής Ελλάδας                           1540       62           330         13
6. Πελοποννήσου                               770         31           165         7
7. Βορείου Αιγαίου                              259         11           56           3
8. Κρήτης                                           819         33           175         7
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                        7000       284         1500       63