GAIA

GAIA

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013

Επερώτηση Γιώργου Σολτάτου για το Πλατυγιάλιpo-soltatosΕπερώτηση κατέθεσε στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Γιώργος Σολτάτος, σχετικά με το θέμα της υποβολής συμπληρωματικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση ...των χρήσεων στο λιμάνι του Πλατυγιαλιού και την στάση που θα τηρήσει η Περιφέρεια σε περίπτωση έγκρισης των αλλαγών αυτών.
Αναλυτικά η επερώτηση:
‘Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
Την 26η Μάρτη 2013 έστειλα το παρακάτω έγγραφο :
« Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Την 28η Φλεβάρη 2013 κατατέθηκε στο Γραφείο του κ. Αντιπεριφερειαρχη Περιβάλλοντος και υποδομών συμπληρωματική Μ.Π.Ε. από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την τροποποίηση των χρήσεων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτ/νίας.
Επειδή το Θέμα των όποιων τροποποιήσεων είναι πολύ σοβαρό και κατά καιρούς έχει απασχολήσει τους κατοίκους όλης της Αιτ/νίας και ειδικότερα τους κατοίκους του Νότιου Ξηρομέρου ,αλλά και της Κεφαλονιάς και Λευκάδας και υπάρχουν αποφάσεις των τότε Νομαρχιακών Συμβουλίων και Δημοτικών Συμβουλίων που εκφράζουν τις αντιθέσεις τους στην τροποποίηση των όρων χρήσης
Ερωτάται
Ο κ. Περιφερειάρχης για το τι προτίθεται να εισηγηθεί στην Αναπτυξιακή επιτροπή για την τροποποίηση αυτή και αν έχει ζητήσει την γνώμη του Δήμου Ξηρομέρου για τις τροποποιήσεις που προτείνονται .
Θεωρώ ότι η σοβαρότητα του θέματος είναι τέτοια που θα πρέπει να πάρει θέση και το Περιφερειακό συμβούλιο και εκφράζω την άποψη όπως τα Μέλη της Αναπτυξιακής Επιτροπής που κοινοποιείται όπως παραπέμψουν το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο..»
Στο έγγραφό μου αυτό δεν υπήρξε απάντηση .
Εν τω μεταξύ το Δημοτικό Συμβούλιο και φορείς του Δήμου Αστακού υπέβαλλαν ένσταση την οποία κοινοποίησαν και στην Περιφέρεια και που έχει ως εξής :
ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ»
ΠΡΟΣ: ΤΟ ΥΠΕΚΑ
ΚΟΙΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η εν λόγω μελέτη της Αστακός Τέρμιναλ Α.Ε ζητεί επί της ουσίας την ένταξη της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. στις διατάξεις του νόμου Ν.2545 ΦΕΚ 254/Α/15.12.1997 και του Ν. 3982 ΦΕΚ 143/Α/17.06.2011.
Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. στηρίζεται στο Ν.4458/1965 τροποποιημένου με το Ν.742/1977.Στη βάση αυτού του νομικού καθεστώτος εντάσσεται η ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλού στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Δυτικής Ελλάδος και στη βάση αυτού του νομικού καθεστώτος της ΝΑΒΙΠΕ σχεδιάζει την ανάπτυξή του ο Δήμος Ξηρομέρου.
Οι απ΄ την μελέτη ζητούμενες αλλαγές ανατρέπουν άρδην αυτήν την ισορροπία :
- Επιτρέπουν σε μια ιδιωτική εταιρεία να υπερκαθορίσει τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής , οδηγώντας την σε Βιομηχανική «μονοκαλλιέργεια», αφού η αιτούμενη νομική ένταξη επιτρέπει οποιαδήποτε όχληση, ο οποιαδήποτε επικινδυνότητα ( οδηγία Sevezo II), άρα οποιαδήποτε περιβαλλοντική επίπτωση στον ευρύτερο χώρο.
- Υποβαθμίζουν (αν δεν αποκλείουν ) τον Διαμετακομιστικό χαρακτήρα του λιμανιού της ΝΑΒΙΠΕ, λόγω των παραπάνω, σε αντίθεση με τον Περιφερειακό σχεδιασμό, όπου το Πλατυγιάλι ορίζεται ως μια απ΄τις σημαντικές πύλες εισόδου της Δυτικής Ελλάδας.
- Συγκρούονται με τις υδατοκαλλιεργιτικές δραστηριότητες όπως μέσα απ το Περιφερειακό Πλαίσιο και το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις υδατοκαλλιέργειες αποτυπώνονται.
- Έρχονται σε αντίθεση με τις υπαρκτές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα της περιοχής και απαγορεύουν την υλοποίηση των τοπικών σχεδιασμών στο επίπεδο του Τουρισμού, των βιολογικών καλλιεργειών, της διαχείρισης των πόρων και της συνολικής παραγωγικής ανασυγκρότησης του δήμου.
Για να λύσει τέτοιου τύπου προβλήματα ο ίδιος ο ν.3982/11 προβλέπει ιδιαίτερη διαδικασία για την ίδρυση Επιχειρηματικών πάρκων. Προφανώς στην ίδια διαδικασία, για λόγους ουσίας, οφείλουν να ενταχθούν κι οι περιπτώσεις μετάβασης ΒΙΠΕ απ΄το «παλαιό» νομοθετικό πλαίσιο, στο καθεστώς του ν.3982/11, διότι η ένταξη στον εν λόγω νόμο ισοδυναμεί με ίδρυση επιχειρηματικού πάρκου του νόμου αυτού.
Έτσι στο άρθρο 46 του νόμου για την ίδρυση επιχειρηματικού πάρκου, προβλέπεται φάκελος που περιέχει:
α) τεχνοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας-βιωσιμότητας
β) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπου να τεκμηριώνεται η συμβατότητα με άλλες χρήσεις γης γύρω από το επιχειρηματικό πάρκο
γ) μελέτη τεχνικής οργάνωσης της έκτασης
Τα παραπάνω συνιστούν το Επιχειρηματικό Σχέδιο.
Επίσης στο άρθρο 47 του ίδιου νόμου (Ν.3982/11) για την έγκριση ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου λαμβάνεται υπόψη η τήρηση των προϋποθέσεων ίδρυσης και η σκοπιμότητα του έργου, καθώς και η τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 44,45,46 του ίδιου νόμου. Άρα:
Η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου (άρθρο 47, παρ.8) επέχει:
α) θέση θετικής γνωμοδότησης επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, καθώς και
β) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το ΕΠ κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Συνεπώς, θα έπρεπε να δημοσιοποιηθεί ολόκληρος ο φάκελος (άρθρο 47, παρ. 2) και όχι μόνο η ΜΠΕ.
Με βάση τα παραπάνω καταθέτουμε ένσταση επί της διαδικασίας (δεδομένου ότι ο πλήρης φάκελος δεν έχει κατατεθεί) και ζητούμε την ακύρωσή της. Επίσης είναι προφανές πως διατηρούμε το δικαίωμα νομικής προσφυγής για το θέμα.»
Εξ όσων γνωρίζω μέχρι σήμερα δεν δόθηκε καμία απάντησή και στον Δήμο και στους Φορείς .
Με δεδομένο ότι στην εισήγηση για την ΣΕΣ 2014-2020 που έγινε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για το Πλατυγιάλι γίνεται η εξής αναφορά :
«ΝΑΒΙΠΕ Αστακού Αιτωλοακαρνανίας: Η ΝΑΒΙΠΕ είναι η μοναδική Ναυτική και Βιομηχανική Περιοχή στην Ελλάδα που διαθέτει δικό της λιμάνι πολλαπλών χρήσεων. Η ΝΑΒΙΠΕ, ως Ελεύθερη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Ζώνη, βρίσκεται σε άριστη γεωγραφική θέση, από πλευράς στρατηγικής και οικονομικής σημασίας. Και η θέση αυτή (κοντά σε διεθνείς θαλάσσιες οδούς) την καθιστά πύλη για την κυκλοφορία ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και την Ανατολή. Την καθιστά συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Αδριατική, τα Βαλκάνια και τις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας. Μερικές από τις δραστηριότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν σε αυτή είναι: α) Η διαμετακόμιση φορτίων και αυτοκινήτων, η μεταφόρτωση φορτίων χύδην και η αποθήκευση φορτίων, β) οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με την περιοχή της ΝΑΒΙΠΕ (εστιατόρια, τράπεζες, σταθμοί υγρών καυσίμων, mini market κλ.π.), οι λειτουργίες πορθμείων και η παραλαβή, παράδοση και διαχείριση φορτίων, γ) οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού του λιμένα και οι δεκάδες τεχνικές και δ) οι υπηρεσίες (επιθεώρηση αυτοκινήτων, επεξεργασία και συσκευασία ξύλου, εργασίες ψύξης, επισκευή, συναρμολόγηση κλπ).»
και σε συνέχεια της τοποθετησής μου στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2013
Επερωτάσθε
Πως σχεδιάζετε να αντιδράσετε σε περίπτωση που εγκριθούν οι αλλαγές στους περιβαντολογικούς όρους λειτουργίας του Πλατυγιαλιου.
Αγρίνιο 12 Ιουνίου 2013 Ο επερωτών
Γιώργος Β. Σολτάτος
Περιφερειακός Σύμβουλος