GAIA

GAIA

Τετάρτη 13 Απριλίου 2011

Πραγματικότητα η έναρξη επιχείρησης μέσω της Υπηρεσίας μιας στάσης και η λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  είναι σε θέση να ανακοινώσει την λειτουργία του ΓΕΜΗ αλλά και το γεγονός ότι είναι ανάμεσα στα Επιμελητήρια που ήδη έχουν κάνει πράξη την Ίδρυση Επιχείρησης μέσω της Υπηρεσίας μιας στάσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΑ, από τις 4 μέχρι τις 11 Απριλίου έχουν συσταθεί σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας την Υπηρεσία Μιας Στάσης, επτά ομόρρυθμες εταιρείες και μία ΕΠΕ. Οι εταιρείες αυτές ιδρύθηκαν χρησιμοποιώντας τις ΥΜΣ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) των Επιμελητηρίων Κοζάνης, Μαγνησίας, Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και ενός συμβολαιογραφείου στην Αθήνα. Στον νομό μας έχουν ήδη ιδρυθεί δύο ομόρρυθμες εταιρίες με την παραπάνω διαδικασία. Ο μέσος χρόνος έναρξης διαμορφώθηκε την πρώτη εβδομάδα σε 1 ημέρα και 9 ώρες και η λειτουργία της ΥΜΣ εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος σύστασης μιας επιχείρησης από 50%-62% σε σχέση με πριν, κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 500 ευρώ περίπου για κάθε επιχείρηση που ξεκινούσε με την παλιά χρονοβόρα διαδικασία.
Ο πρωθυπουργός της χώρας κ. Γ. Παπανδρέου χαρακτήρισε ως «έργο εθνικής σημασίας με το οποίο θα σπάσει το γραφειοκρατικό και πελατειακό καθεστώς, απελευθερώνοντας τεράστιες δυνάμεις»,  το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και την Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) για τη σύσταση επιχειρήσεων, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, όπου η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΥΠΑΑ) παρουσίασε το νέο αυτό σύστημα. Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Υπουργός Περιφ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κος Μιχ. Χρυσοχοίδης και οι Υφυπουργοί κος Ντ. Ρόβλιας, κος Σωκρ. Ξυνίδης και κος Παν. Ρήγας. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε επί τόπου, τόσο από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου του ΓΕΜΗ κ.  Μιχ. Σφακιανάκη, όσο και από τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Στ. Κομνηνό, για το ΓΕΜΗ - Υπηρεσίες Μιας Στάσης και τα οφέλη που επιφέρουν, τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στη Δημόσια Διοίκηση.
            Παρευρέθησαν ο πρόεδρος κος Γ. Κασιμάτης  και άλλοι εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων των εργαζομένων των Επιμελητηρίων με επικεφαλής τον πρόεδρό τους κο Μιχ. Γιάγκα, καθώς και επιχειρηματίες που έκαναν χρήση των Υπηρεσιών.
Τι είναι η Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων:

Η Υπηρεσία μίας στάσης απλοποιεί και επιταχύνει τις διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας για κάθε μορφής εμπορική εταιρία στη χώρα μας:
• μειώνοντας δραστικά τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αποτρέπουν ένα νέο, κυρίως, επιχειρηματία να συστήσει τη δική του επιχείρηση,
• εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για το νέο επιχειρηματία,
• απαλλάσσοντας τη δημόσια διοίκηση από σημαντικό διοικητικό κόστος,
• καταπολεμώντας φαινόμενα διαφθοράς που πηγάζουν από την πολυπλοκότητα του διοικητικού μηχανισμού,
• δημιουργώντας ένα ηλεκτρονικό δίκτυο συνεργασίας μεταξύ πολλών υπηρεσιών που θα επιτρέπει στο εξής τη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων

Τι είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο(ΓΕΜΗ):

Για πρώτη φορά συστήνεται Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μια μεγάλη βάση ηλεκτρονικών δεδομένων που καταγράφει τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε μορφής εμπορικής οντότητας. Ενοποιεί και ψηφιοποιεί όλα τα επί μέρους χειρόγραφα μητρώα και δίνει την δυνατότητα σε κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση μέσω διαδικτύου στην ταυτότητα οποιουδήποτε επιτηδευματία.

Ποιες νομικές μορφές επιχειρήσεων καλύπτονται από τις ΥΜΣ:

Η επιλογή των Επιμελητηρίων και των Συμβολαιογράφων ως υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση επιχείρησης, έγινε με κριτήριο τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Έτσι, οι Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης που απαιτούν συμβολαιογραφική πράξη για τη σύστασή τους, απευθύνονται στους Συμβολαιογράφους, ενώ οι Ομόρρυθμες και οι Ετερόρρυθμες Εταιρίες, για τις οποίες δεν προβλέπεται αντίστοιχη απαίτηση, μπορούν να απευθύνονται στα Επιμελητήρια. Ιδιαίτερη συμβολή στην απλοποίηση της διαδικασίας, αποκτά η ταχύτατη ενεργοποίηση του Γενικού Επιχειρηματικού Μητρώου. Οι υπηρεσίες μιας στάσης συνδέονται με το επιχειρηματικό μητρώο, αλλά και τους ασφαλιστικούς φορείς και το TAXIS, αναλαμβάνουν δηλαδή, τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για να δώσουν νομική οντότητα και οικονομική ταυτότητα στις ιδρυόμενες επιχειρήσεις. Μέσα από τη ηλεκτρονική διασύνδεση των Υπηρεσιών μιας Στάσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν για πρώτη φορά έναν μοναδικό αριθμό μητρώου -τον αριθμό ΓΕΜΗ-, που θα αποτελεί την ταυτότητά τους και θα τις ακολουθεί σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Επιτυγχάνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά, και χάρη στη μετάπτωση στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του ΓΕΜΗ όλων των στοιχείων που διαθέτει κάθε Επιμελητήριο για τα μέλη του, η λειτουργία ενός ενιαίου μητρώου για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα την εκκαθάριση του μητρώου κάθε Επιμελητηρίου από ανενεργά μέλη.Ποιες διαδικασίες είναι αυτοματοποιημένες (web service):

Με την ενεργοποίηση της σύστασης εταιρίας μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, οι διαδικασίες που θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένες (web service) είναι οι εξής:
·        Ταυτοποίηση των φυσικών και νομικών προσώπων μέσω ΑΦΜ με TAXIS
·        Λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας από Ο.Α.Ε.Ε. και ΙΚΑ.
·        Λήψη Α.Φ.Μ. για ημεδαπά νομικά και φυσικά πρόσωπα. Η λήψη Α.Φ.Μ. για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα εκτελείται μέσω τηλεομοιοτυπίας.
·        Υποβολή δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.
·        Λήψη φορολογικής ενημερότητας.
·        Εγγραφή στο ΓΕΜΗ.
·        Προέλεγχος επωνυμίας.
·        Αποστολή ανακοινώσεων προς το εθνικό τυπογραφείο (με e-mail στην αρχή και web service στη συνέχεια, ενώ η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο από την Υπηρεσία Μίας Στάσης θα γίνεται σε πρώτη φάση μέσω τηλεομοιοτυπίας)

Ποια είναι τα επόμενα βήματα-στόχοι των ΥΜΣ και του ΓΕΜΗ;

1. Σταδιακή ένταξη στις ΥΜΣ και των διαδικασιών αδειοδότησης  των επιχειρήσεων. (Ο σχετικός νόμος του ΥΠΑΑΝ κατατίθεται στη Βουλή εντός Απριλίου).
2. Ένταξη και των ατομικών επιχειρήσεων στις ΥΜΣ.
3. Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΥΜΣ μέσα από α) την επέκταση της υπηρεσίας σε όλα τα ΚΕΠ και β) τη δημιουργία διαδικτυακής υπηρεσίας μιας στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων.
4. Ολοκλήρωση της μετάπτωσης των στοιχείων όλων των δεδομένων άλλων υφιστάμενων εμπορικών μητρώων που σήμερα δεν διαθέτουν υποδομή πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. Πρωτοδικεία).
5. Σταδιακά πλήρης αυτοματοποίηση του συστήματος και εισαγωγή νέων διαδικασιών (πχ. τροποποιήσεις καταστατικών) στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ και εμπλουτισμός του portal με νέες εφαρμογές.

Το όφελος για τον επιχειρηματία, τη διοίκηση και την ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του νέου θεσμού είναι α)η μείωση της γραφειοκρατίας και τις διοικητικές επιβαρύνσεις, β)η μείωση του κόστους σύστασης για τις επιχειρήσεις γ) η αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα και ο περιορισμός στα διοικητικά κόστη ανθρωπίνων πόρων και βεβαίως την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, δ) ο περιορισμός της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης που ταλαιπωρούν τους πολίτες λόγω των πολύπλοκων και αδιαφανών διαδικασιών και ε)η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής μας οικονομίας καθώς απελευθερώνεται η επιχειρηματικότητα με την εισαγωγή νέων πρακτικών στο Δημόσιο τομέα με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
                                                                                                                                  ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ