GAIA

GAIA

Τρίτη 12 Απριλίου 2011

ΑΝΩΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο                                                             Τηλ. +30-26410-74127,  Fax +30-26410-74175


Αγρίνιο, 11 Απριλίου 2011
Η Διοικούσα Επιτροπή ανακοινώνει την επίσκεψη του κ. Βασίλη Παπάζογλου, Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δια βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος, την Μεγάλη Δευτέρα, 18/04/2011. Έχει γίνει προγραμματισμός και έχει ληφθεί μέριμνα για συνάντηση του κ. Παπάζογλου και της Διοικούσας Επιτροπής με τους βουλευτές της περιοχής, τους εκπροσώπους τοπικών και περιφερειακών φορέων, καθώς και με τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, εργαζόμενους).
Η επίσκεψη του Ειδικού Γραμματέα, όπως και η επικείμενη επίσημη έγκριση του πρώτου αυτόνομου τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος, αποτελούν βήματα υλοποίησης της στρατηγικής της Διοικούσας Επιτροπής για την επίτευξη αυτοδύναμης διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας. Δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι, η διαδικασία προσδιορισμού αυτόνομου προϋπολογισμού έγινε στα πλαίσια της διαδικασίας  του προσδιορισμού των τακτικών  προϋπολογισμών όλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, στον ίδιο χρόνο και με την ίδια διαδικασία. Η Διοικούσα Επιτροπή έκανε το καθήκον της και ζήτησε το αυτονόητο.
Η απουσία διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών στην Πανεπιστημιακή Σχολή Αγρινίου, πριν γίνει το αυτόνομο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος, έχει οδηγήσει στην ανάγκη υποστήριξης των διοικητικών και οικονομικών πράξεων από άλλο ίδρυμα  για το διάστημα μέχρι την οργάνωση και στελέχωση των σχετικών υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ως «μητρικό» Πανεπιστήμιο, προσφέρει την υποστήριξη μέχρι σήμερα. Δυστυχώς, πρόσφατη απόφαση Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναστέλλει σχετικές δραστηριότητες, χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής φυσικά. Αυτή η απόφαση και η καθυστέρηση υλοποίησης οικονομικών πράξεων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκαλεί τα προβλήματα χρηματορροής που αναφέρει η απόφαση του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, την Τρίτη 05/04/2011, για αναστολή λειτουργίας του.
Δεδομένων των παραπάνω, ως Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας,  -ναι μεν διορισμένη, καθώς έτσι προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, πλήν όμως σταθερά προσηλωμένη στο στόχο της αυτόνομης λειτουργίας του Πανεπιστημίου, χωρίς εξαρτήσεις και σκοπιμότητες– οφείλουμε να υπενθυμίσουμε στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες και η ενότητα την οποία φαίνεται να επαγγέλλεται και να επιδιώκει, δεν κατακτώνται μέσα από ακραίες επιλογές και τελεσιγραφικές προσκλήσεις, αλλά είναι αποτέλεσμα υποβολής προτάσεων και συνεχούς διαβούλευσης. Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν το είδαμε μέχρι σήμερα. Επιπλέον, σημειώνουμε ότι η δημοκρατική ελευθερία έκφρασης απόψεων διαφέρει σημαντικά από την αυθαίρετη τοποθέτηση εμποδίων στην πανεπιστημιακή λειτουργία.
Σας ενημερώνουμε ότι την ίδια ημέρα που πήρε την απόφασή του το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τρίτη 05/04/2011, στις 2:00 μ.μ., έγινε στα Ιωάννινα προγραμματισμένη συνάντηση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος με τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προς επίλυση των σχετικών προβλημάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που εγείρονται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος στην συνάντηση ήταν θετική και πρότεινε λύσεις. Λύσεις πρακτικές, με ελαχιστοποίηση του φόρτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων –επιβαρύνεται ακόμη λιγότερο απ’ό,τι πέρισυ– αλλά λύσεις που επιτρέπουν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας να εφαρμόσει τις δικές του επιλογές στην λειτουργία και την ανάπτυξή του. Περιμένουμε τις αποφάσεις της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καλώντας το, σε πνεύμα συνεργασίας, να συνεχίσει τη συμμετοχή του, όπως ορίζει ο Νόμος στην έκδοση των πράξεων διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος. Εάν δεν δύναται ή δεν διατίθεται, περιμένουμε την ξεκάθαρη τοποθέτησή του, ώστε να βρει λύση η Πολιτεία.
Σε κάθε περίπτωση, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει προσκληθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος τη Δευτέρα 18/04/2011, κατά την επίσκεψη του Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον καλούμε να συμμετάσχει και να τοποθετηθεί με τις αποφάσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Στα πλαίσια της επικοινωνίας της με την ακαδημαϊκή κοινότητα  του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος, η Διοικούσα Επιτροπή δέχτηκε πρόταση των φοιτητριών και φοιτητών του Πανεπιστημίου μας, να συμμετάσχει σε ενημερωτική συνάντηση μαζί τους αυτή την εβδομάδα, σε συνέχεια της ενημέρωσης που ζήτησε ο φοιτητικός σύλλογος, έκτακτα, την Τετάρτη 06/04/2011, από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, ο οποίος και τους ενημέρωσε αμέσως.
Δεδομένης της συνάντησης της Δευτέρας 18/04/2011, στην οποία θα παρευρίσκονται εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Περιφέρειας, των τοπικών φορέων, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος (φοιτήτριες και φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και εργαζόμενοι), η Διοικούσα Επιτροπή θα συμμετάσχει επιπρόσθετα, μόνο στην συνάντηση που ζήτησαν οι φοιτητές, καθώς τους απασχολούν - δικαίως – πολλά περισσότερα θέματα από τη διαχείριση του τακτικού προϋπολογισμού.
Η Διοικούσα Επιτροπή θεωρεί κάθε κριτική ευπρόσδεκτη, ιδίως βέβαια όταν είναι καλοπροαίρετη. Ως διοίκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος, με την συνάντηση της 18ης Απριλίου 2011 έχουμε φροντίσει για την εκπροσώπηση όλων των σχετικών φορέων και αναμένουμε τη συμμετοχή τους και την τοποθέτησή τους.Η Διοικούσα Επιτροπή