GAIA

GAIA

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2010

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟτης αναδιαρρύθμισης της Εθνικής οδού από Ερμίτσα έως τον κόμβο Αλιμέντα

Το δρόμο της υλοποίησης παίρνει το έργο της αναδιαρρύθμισης της Εθνικής οδού από Ερμίτσα έως τον κόμβο Αλιμέντα, μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του δεύτερου μειοδότη του διαγωνισμού την εταιρεία (ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΕ). Υπενθυμίζεται ότι το έργο είχε δημοπρατηθεί το Σεπτέμβριο του 2008, μετά από συντονισμένες ενέργειες του Δημάρχου Αγρινίου κ. Παύλου Μοσχολιού, όμως ο ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος χωρίς να έχει αρχίσει να εκτελεί το έργο. Προ του κινδύνου να ακυρωθεί το έργο μετά την έκπτωση του αναδόχου, ο Δήμαρχος Αγρινίου Παύλος Μοσχολιός με επιστολή του στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ρέππα στις 26-11-2009 είχε ζητήσει να ακολουθηθεί η διαδικασία για την υπογραφή της σύμβασης με το δεύτερο μειοδότη, κάτι το οποίο έγινε αποδεκτό από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου. Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου και σε ότι αφορά την περιοχή του Αγρινίου προβλέπεται η ανακατασκευή του ήδη υπάρχοντος δρόμου, η κατασκευή βοηθητικών δρόμων σε κάθε πλευρά της Εθνικής οδού, φωτισμός, αποχέτευση, κόμβους όπου αυτοί είναι απαραίτητοι (στη θέση που κατασκευάζεται το Νέο Νοσοκομείο, στην διασταύρωση της Ε.Ο. προς την περιοχή του Αη-Γιάννη Ριγανά, στην διασταύρωση της Ε.Ο. με την οδό Καλέργη, στις σχολές του ΟΑΕΔ), καθώς και κατασκευή round about (κυκλικού κόμβου στο Δημοτικό Στάδιο). Με την δημοπράτηση αυτού του έργου επιλύεται ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε η περιοχή, αφού ο δρόμος από τον κόμβο Αλιμέντα έως την Ερμίτσα είχε αποκτήσει αστικό πλέον χαρακτήρα με μεγάλη εμπορική δραστηριότητα παράλληλα με την λειτουργία του ως εθνικού οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, καθυστέρηση στην υπεραστική και αστική κυκλοφορία των οχημάτων και να μην αναπτύσσεται ορθολογικά η εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή. Ο προϋπολογισμός του έργου με τίτλο «Υλοποίηση επεμβάσεων για την άρση της επικινδυνότητας κόμβων και θέσεων διέλευσης πεζών στον άξονα Αντίρριο – Ιωάννινα», ανέρχεται στα 26 εκ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το 50% αφορά την παρέμβαση που θα γίνει στην περιοχή του Αγρινίου. Αναλυτικά η επιστολή του Δημάρχου Αγρινίου κ. Παύλου Μοσχολιού προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ρέππα έχει ως εξής: «Κύριε Υπουργέ, Το Σεπτέμβριο του 2008, μετά από πολλά προβλήματα και αναβολές, δημοπρατήθηκε το έργο: «Υλοποίηση επεμβάσεων για την άρση της επικινδυνότητας κόμβων και θέσεων διέλευσης πεζών στον άξονα Αντίρριο – Ιωάννινα», προϋπολογισμού 26 εκατομμυρίων ευρώ. Η μελέτη του έργου, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις στο τμήμα της εθνικής οδού που βρίσκεται εντός του οικιστικού ιστού της πόλης του Αγρινίου, όπου αναπτύσσεται μεγάλη υπερτοπική εμπορική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθημερινά τροχαία ατυχήματα, πολλά εκ των οποίων θανατηφόρα, καθυστερήσεις στην υπεραστική και αστική κυκλοφορία των οχημάτων και να μην αναπτύσσεται ορθολογικά η εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή. Δυστυχώς όμως, ο ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος, χωρίς καν να αρχίσει να εκτελεί το έργο, με αποτέλεσμα να ακολουθηθεί η διαδικασία για την υπογραφή σύμβασης με τον δεύτερο μειοδότη. Παρότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει δώσει την έγκρισή του, παρουσιάζεται καθυστέρηση στην υπογραφή της σύμβασης, ενώ πληθαίνουν καθημερινά οι ψίθυροι ότι το έργο δεν θα κατασκευαστεί. Κύριε Υπουργέ, Επειδή ο δρόμος αυτός είναι σήμερα ο μόνος που συνδέει το Αγρίνιο με το Δυτικό Άξονα, η ακύρωση της εργολαβίας θα είναι καταδικαστική για τη Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα καταστροφική για το Αγρίνιο, αφού θα εξακολουθήσουμε να θρηνούμε θύματα (έχει τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων ανά χιλιόμετρο) και να στερούμεθα της δυνατότητας ορθολογικής ανάπτυξης μιας περιοχής όπου αναπτύσσεται πλήθος εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων και από το Γ.Π.Σ. θεσμοθετείται ως επιχειρησιακό πάρκο.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου