GAIA

GAIA

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2010

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΡΙΖΑ

Ποια είναι τελικά η θέση της Κυβέρνησης για τον Αχελώο Ερώτηση Δ. Παπαδημούλη προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Η χώρα μας έχει μείνει πολύ πίσω σε θέματα προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων, ιδιαίτερα μάλιστα όταν η κλιματική αλλαγή δημιουργεί νέα δεδομένα στην περιοχή της Μεσογείου. Επαναδιατυπώνοντας την πάγια θέση μας ότι οι εκτροπές ποταμών δεν υπηρετούν το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, παρατηρούμε την ύπαρξη αποκλίνουσων θέσεων μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων της Κυβέρνησης για το θέμα της εκτροπής του Αχελώου στον Θεσσαλικό κάμπο. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός στην προεκλογική του ομιλία στην κεντρική πλατεία της Λάρισας στις 27-09-2009 δεσμεύτηκε πως «η κυβέρνησή του δεν θα αφήσει τη Θεσσαλία να μετατραπεί σε Σαχάρα» και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο έργο της εκτροπής, το οποίο όπως είπε «θα μεταφέρει τις αναγκαίες ποσότητες νερού από τον Αχελώο» στη Θεσσαλία και θα είναι ενταγμένο σ’ ένα ολοκληρωμένο σύστημα έργων «για την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα, την εξοικονόμηση νερού, την προστασία του περιβάλλοντος στη Θεσσαλία...». Η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μπιρμπίλη ανακοίνωσε ότι το έργο θα επανεξεταστεί στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60 για τη διαχείριση των υδάτων. «Θα διερευνηθούν λεπτομερώς όλες οι δυνατότητες εξοικονόμησης νερού και κάλυψης της ζήτησης μέσω μέτρων και έργων στη Θεσσαλία. Το υπουργείο δεσμεύεται δε ότι θα υιοθετήσει τη λύση της εκτροπής μόνο στον βαθμό που από τα διαχειριστικά σχέδια προκύψει η αδήριτη ανάγκη της και μόνο για τις απολύτως αναγκαίες ποσότητες», ανέφερε η τοποθέτηση της υπουργού, που διαβάστηκε ενώπιον του ΣτΕ στις 24-11-2009. Ειδικότερα, ο νέος ειδικός γραμματέας Υδάτων κ. Ανδρεαδάκης αμφισβήτησε την αναγκαιότητα του έργου. «Δεν έχει προσδιοριστεί με απόλυτη βεβαιότητα ποιο είναι το έλλειμμα νερού στη Θεσσαλία. Μπορεί να υπάρχει, μπορεί και να μην υπάρχει», ανέφερε ο κ. Ανδρεαδάκης, αποκαλύπτοντας ότι ο σχεδιασμός του έργου δεν είχε μελετήσει επαρκώς τις εναλλακτικές λύσεις όπως η εξοικονόμηση και η αλλαγή καλλιεργειών. Ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ρέππας, μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής στις 23-11-2009 κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τόνισε ότι το έργο της εκτροπής του Αχελώου θα τελειώσει σε δυόμισι, τρία χρόνια το πολύ, με την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξουν περαιτέρω νομικές εμπλοκές, προσθέτοντας πως πρόκειται για έργο υδροδοτικό, αρδευτικό, ενεργειακό και περιβαλλοντικό, για οποίο όμως θα έπρεπε να έχει δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας, ώστε να μην έχουν δημιουργηθεί οι εμπλοκές με το κοινοτικό δίκαιο αλλά και δικαστικές αποφάσεις. Στη συνέχεια, ο Υπουργός με έγγραφό του προς το Συμβούλιο της Επικρατείας τάχθηκε στις 24-11-2009 υπέρ της συνέχισης των έργων της εκτροπής του Αχελώου, αναφέροντας ότι σε περίπτωση που «παγώσουν» τα έργα θα προκληθούν ανεπανόρθωτες ζημιές και καταστροφή των έργων που μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ κ. Δήμας, όσον αφορά στην εκτροπή του Αχελώου, δήλωσε στις 27-11-2009 κατά την ενημέρωση που έκανε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ενόψει της Συνόδου της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή, ότι είναι ξεκάθαρος ότι οι εκτροπές ποταμών είναι αντίθετες με την προστασία του περιβάλλοντος. Τόνισε ότι αυτό ισχύει για κάθε εκτροπή ποταμού και ότι είναι γενικότερα εναντίον των εκτροπών. Υπενθυμίζεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ζητήσει την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαισίου για τα Νερά που πρακτικά αποκλείει τη μεταφορά νερού από μια λεκάνη απορροής σε άλλη και έχει ζητήσει μέχρι το Δεκέμβριο Σχέδια Διαχείρισης ανά λεκάνη απορροής. Σημειώνεται ακόμη ότι οι λεκάνες απορροής του Αχελώου στη Δυτική Ελλάδα και του Πηνειού στη Θεσσαλία είναι χωριστές και κάθε μια χρειάζεται αυτοτελές Σχέδιο Διαχείρισης. Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεν έχει υποβάλει έκθεση έως τη λήξη της προθεσμίας ή δεν έχει συμμορφωθεί με άλλες απαιτήσεις της οδηγίας, η Επιτροπή θα λάβει μέτρα για εξασφάλιση της συμμόρφωσης. Επειδή η χώρα μας θα πρέπει να αναμένει την απάντηση του Ευρωδικαστηρίου στα ερωτήματα που απέστειλε το ΣτΕ σχετικά με τη συμβατότητα του έργου με την περιβαλλοντική νομοθεσία και η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει πάνω από έναν χρόνο. Ερωτάται η Κυβέρνηση: · Ποια είναι τελικά η θέση της Κυβέρνησης για την εκτροπή του Αχελώου; · Τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση σχετικά με το έργο εντός του 2010 και μέχρι την έκδοση των αναμενόμενων δικαστικών αποφάσεων; Το Γραφείο Τύπου Καρκινοβατεί η κατασκευή του φράγματος Αχυρών στην Αιτωλοακαρνανία Ερώτηση Θ. Λεβέντη προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Το φράγμα των Αχυρών, που κατασκευάζεται από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κομποτής του Δήμου Μεδεώνος, στην Αιτωλοακαρνανία κινδυνεύει να μην ολοκληρωθεί, αφού όλες οι πιστοποιήσεις του Έργου από τον Ιανουάριο του 2009 έως και σήμερα είναι ανεξόφλητες ελλείψει πιστώσεων. Σύμφωνα με δηλώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας, που απασχολεί για το έργο αυτό 60 εργαζόμενους, έχει να πληρωθεί από το Υπουργείο εδώ και 12 μήνες, για έργο που έχει εκτελέσει και στις 31-1-2010 πρόκειται να διακόψει τις εργασίες, με φυσικό επακόλουθο οι εργαζόμενοι να μείνουν χωρίς δουλειά και αμοιβή και οι αγρότες της περιοχής χωρίς νερό για τις καλλιέργειές τους που τόσο έχουν ανάγκη. Επειδή οι κάτοικοι και οι φορείς της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δικαίως διαμαρτύρονται αφού το φράγμα των Αχυρών αποτελεί όραμα δεκαετιών και έργο ζωής για την περιοχή του Ξηρομέρου, το οποίο όχι μόνο δεν πρέπει να σταματήσει αλλά να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος που είναι στο τέλος του 2011, Ερωτάται ο κ. Υπουργός: · Τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να εξασφαλιστούν τα αναγκαία κονδύλια για την ολοκλήρωση του φράγματος των Αχυρών στην Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα; Το Γραφείο Τύπου Η Ευρ. Επιτροπή δηλώνει πρόθυμη να επικαιροποιήσει το ΕΣΠΑ στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης Ν. Χουντής: Η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να προτείνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο ΕΣΠΑ; Απάντηση της Κομισιόν στον ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή Σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή, με την οποία πρότεινε να διευκολυνθούν τα κράτη – μέλη να επικαιροποιήσουν τα συγχρηματοδοτούμενα με την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα προκειμένου να απαντήσουν στις επιπτώσεις της κρίσης και στα τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα απάντησε η Κομισιόν. Στην απάντησή της η Ευρ. Επιτροπή αφού σημειώνει ότι προεξάρχον στόχος είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ τονίζει ότι προωθεί τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με βάση τις νέες ανάγκες και προτεραιότητες της κρίσης βασιζόμενη σε δύο πυλώνες: «Πρώτον, θεσπίστηκαν αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τα διαρθρωτικά ταμεία, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι επενδύσεις και να απλουστευθεί η υλοποίηση. Οι αλλαγές αυτές κατέστησαν δυνατό να καταβληθούν επιπλέον προκαταβολές άνω των 6 δισεκ. ευρώ προς τα κράτη μέλη το 2009 και έτσι αντιμετώπισαν σε μεγάλο βαθμό τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που προκάλεσε η κρίση. Επίσης απλούστευσαν σε μεγάλο βαθμό τους ισχύοντες κανόνες, διευκόλυναν την πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία και επέτρεψαν επενδύσεις με νέα στόχευση. …. Δεύτερον, η Επιτροπή διατύπωσε μη νομοθετικές προτάσεις και συστάσεις προς τα κράτη μέλη για την επιτάχυνση της υλοποίησης. Τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά του νομοθετικού πλαισίου που εφαρμόζεται στα διαρθρωτικά ταμεία επιτρέπουν τις προσαρμογές των αναπτυξιακών (επιχειρησιακών) προγραμμάτων ή επίσημες τροποποιήσεις τους ώστε να αντικατοπτρίζονται οι μεταβαλλόμενες συνθήκες και να υπάρχει αντίδραση σε αυτές.» Συνεχίζοντας την απάντησή της, η Επιτροπή σημειώνει ότι: «η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να διερευνήσουν ενδεχόμενες αλλαγές στις προτεραιότητες και τους στόχους έτσι ώστε η δαπάνη να εστιάζεται σε αναπτυξιακούς τομείς που εντοπίζονται από την ευρωπαϊκή στρατηγική ανάκαμψης. Η στρατηγική προσέγγιση και το ευρύ πεδίο των υφιστάμενων προγραμμάτων ήδη προσφέρουν αρκετή ευελιξία για την προσαρμογή υφιστάμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων ώστε να αντιμετωπίζονται ειδικές ανάγκες.» και προσθέτει ότι: «οι διαχειριστές των προγραμμάτων μπορούν να προσαρμόζουν το σχετικό ρυθμό δαπανών και υλοποίησης στις διάφορες προτεραιότητες και κατηγορίες δικαιούχων ή να αντικαθιστούν προγράμματα με συμπληρωματικά μέτρα που είναι ειδικά σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών. Πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το περιθώριο ευελιξίας που παρέχεται στο νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης κινητοποίηση όλων των πόρων της πολιτικής συνοχής για την υποστήριξη των προσπαθειών ανάκαμψης στα κράτη μέλη και σε περιφερειακό επίπεδο.» Καταλήγοντας στην απάντησή της η Κομισιόν γίνεται πολύ συγκεκριμένη στον τρόπο αναθεώρησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Επιπλέον, το τρέχον οικονομικό κλίμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για την τροποποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η Επιτροπή εργάζεται με τα κράτη μέλη για να εξετάζει οποιεσδήποτε έγκαιρες αλλαγές απαιτούνται στα επιχειρησιακά προγράμματα ώστε να ικανοποιηθούν νέες ανάγκες, να απλουστευθεί η δρομολόγηση και να επιταχυνθεί η υλοποίηση των προτεραιοτήτων που έχον οριστεί. … Επιπλέον, σύμφωνα με το τρέχον άρθρο 48 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, πριν από την τροποποίηση επιχειρησιακού προγράμματος πρέπει να προηγηθεί αξιολόγηση η οποία θα προσφέρει αποδείξεις της ανάγκης αναθεώρησης του προγράμματος. Ωστόσο, το στοιχείο αυτό υπάγεται στην πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 48 διευκρινίζεται ότι αντί για αξιολόγηση μπορεί να επαρκέσουν άλλες πηγές πληροφοριών ώστε να δικαιολογηθεί η αναθεώρηση επιχειρησιακού προγράμματος... Τέλος, δεδομένου ότι η αναθεώρηση επιχειρησιακών προγραμμάτων δεν απαιτεί αναθεώρηση της απόφασης της Επιτροπής σχετικά τα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς βάσει των διατάξεων του άρθρου 33, παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, δεν υπάρχει ανάγκη να τροποποιηθούν οι στρατηγικές αυτές. Σημειώνεται ότι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής κατέθεσε νέα ερώτηση προς την Κομισιόν με την οποία ζητούνται πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για το αν η ελληνική κυβέρνηση έχει αξιοποιήσει τη διάθεση και τις παραινέσεις της Επιτροπής για αλλαγές στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα προτείνοντας τροποποιήσεις στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), με βάση και τα μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου