GAIA

GAIA

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2009

ΙΝΚΑ: Τι σημασία έχει η Μέθοδος μέτρησης και πως θα παραλάβετε σωστά πετρέλαιο.

ΛΑΘΟΣ Είναι λάθος να δεχόμεθα τον τρόπο μέτρησης που προτείνει ο μεταφορέας, κάθε φορά που παραλαμβάνουμε πετρέλαιο. ΣΩΣΤΟ Ζητάμε απαραιτήτως, από τον συντηρητή η τον υδραυλικό της πολυκατοικίας, να μας εγκαταστήσει αξιόπιστο και ασφαλές μόνιμο σύστημα ενδείξεων του αποθέματος της δεξαμενής μας. Είναι πολύ απλό και μικρή η δαπάνη μια και καλή. Κατά την ελλειμματική παράδοση, η ποσότητα πετρελαίου μετριέται μέσω αναξιόπιστων η πειραγμένων μετρητών του βυτιοφόρου, η παραπλάνησης των δεικτών στάθμης της δεξαμενής σας ή άλλων αυτοσχέδιων μεθόδων. Η πλέον αξιόπιστη μέθοδος μέτρησης, είναι η μέθοδος προμέτρησης - επιμέτρησης της στάθμης της δεξαμενής σας με τους δείκτες που έχετε εγκαταστήσει και έχετε επιβεβαιώσει διαχρονικά την ακρίβειά τους, η με το κλασικό μεταλλικό μέτρο ή βέργα μέτρησης που δεν χάνει ποτέ και σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. "Οδηγίες στην Μέτρηση με χρήση μη ευλύγιστου μέτρου" Η χρήση ελαττωματικής βέργας μέτρησης ή μέτρου στο οποίο οι αναγραφόμενες τιμές (σε εκ.) δεν είναι πραγματικές. Χρησιμοποιείτε το δικό σας μεταλλικό μέτρο ή βέργα μέτρησης με έγκυρη και σωστή διαβάθμιση. Στην προμέτρηση, αν το μέτρο δεν ακουμπά στον πυθμένα της δεξαμενής, με αποτέλεσμα η στάθμη του πετρελαίου που υπάρχει θα δείχνει λάθος ως χαμηλότερη. Βεβαιωθείτε ότι στην προμέτρηση το μέτρο ακουμπά στον πυθμένα της δεξαμενής. Κατά την επιμέτρηση, αν το μέτρο τοποθετείται μέσα στη δεξαμενή με κλίση ή λυγίζει, έχει αποτέλεσμα η στάθμη του καυσίμου να δείχνει υψηλότερη. Ελέγχετε ώστε το μέτρο να μην λυγίζει και ότι κατά την επιμέτρηση τοποθετείται κατακόρυφα μέσα στη δεξαμενή, παράλληλα σε μία γωνία π.χ.. Το μέτρο ακουμπά στον πυθμένα σε διαφορετικό σημείο στην προμέτρηση και σε διαφορετικό στην επιμέτρηση, με αποτέλεσμα λανθασμένη μέτρηση, αν ο πυθμένας δεν είναι επίπεδος -σπάνιο-. Να τοποθετείται το μέτρο στο ίδιο περίπου σημείο και στην προμέτρηση και μετά στην επιμέτρηση. Αν η επιφάνεια του πετρελαίου δεν έχει ηρεμήσει μετά την παράδοση, γίνεται λανθασμένη επιμέτρηση, καθώς οι αναταράξεις δείχνουν υψηλότερη στάθμη από την πραγματική. Για να κάνετε ασφαλή επιμέτρηση πρέπει να περιμένετε 2-3 λεπτά μετά το πέρας της παράδοσης, έτσι ώστε να ηρεμήσει η επιφάνεια του πετρελαίου και να εξέλθει ο τυχόν αέρας από την εισαγωγή για το άδειασμα της σωλήνας του βυτίου. Αν γίνεται λανθασμένη μέτρηση των διαστάσεων (μήκος, πλάτος) της δεξαμενής, η ένδειξη του μέτρου για το ύψος του πετρελαίου οδηγεί σε λανθασμένη μέτρηση, από τον πολλαπλασιασμό του (μήκος χ πλάτος χ ύψος), της ποσότητας του καυσίμου που παραλάβατε. Πρέπει να γνωρίζετε τις ακριβείς διαστάσεις της δεξαμενής σας για να μπορείτε να υπολογίσετε σωστά τον όγκο του καυσίμου ανά εκατοστό ύψους της δεξαμενής. Αν η δεξαμενή σας είναι ορθογώνια χρησιμοποιήστε τον τύπο: Ποσότητα (ανά εκ. Ύψους, σε λίτρα)= Μήκος (σε εκ.) χ Πλάτος (σε εκ.): 1000 "Μέτρηση μέσω του Μετρητή του Βυτιοφόρου του Μεταφορέα" Μπορεί η μάνικα του βυτιοφόρου να είναι άδεια πριν από την παράδοση ως συνήθως, και να την διατηρήσει γεμάτη μετά την παράδοση. Στην περίπτωση που βασίζεστε στον μετρητή του βυτιοφόρου χρειάζεται προσοχή εδώ. Προσέξτε ώστε το περιεχόμενο της μάνικας να αδειάζει εξ' ολοκλήρου στη δεξαμενή σας. Αυτό κανονικά γίνεται με παροχή αέρα με πίεση στο τέλος της παράδοσης. Αν δεν γίνει αυτό, τότε ο μετρητής του βυτιοφόρου θα έχει μετρήσει το πετρέλαιο που έχει περάσει στη μάνικα, χωρίς όμως να το έχει αδειάσει στη δεξαμενή σας. Αν η ειδική βαλβίδα εξαέρωσης που βρίσκεται δίπλα στο μετρητή του βυτίου είναι κλειστή, τότε, καθ' όλη τη διάρκεια παροχής πετρελαίου - και ιδιαίτερα στη διαδικασία του αδειάσματος της μάνικας στο τέλος της παράδοσης - ο μετρητής δε "γράφει" μόνο τη ροή του πετρελαίου αλλά και τη ροή του αέρα. Ρωτήστε και στο τέλος της παράδοσης, όταν προστίθεται αέρας για να αδειάσει η μάνικα, προσέξτε να μη "γράφει" ο μετρητής. Μπορεί ο μετρητής του βυτιοφόρου να είναι "πειραγμένος" και να μετρά ποσότητα μεγαλύτερη από αυτήν που πραγματικά παραδίδεται. Συμβουλευτείτε το μετρητή του βυτιοφόρου μόνο ως βοηθητικό τρόπο μέτρησης και ακολουθήστε τη ασφαλή σας μέθοδο της προμέτρησης και επιμέτρησης της δεξαμενής η και με τη χρήση του μη ευλύγιστου μέτρου. "Απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία στην παράδοση και μέτρηση" Αν η στάθμη του πετρελαίου της δεξαμενής δε μετριέται παρουσία του καταναλωτή πριν και μετά την παράδοση, ή και δεν αναγράφεται στα παραστατικά, τότε ο καταναλωτής δεν μπορεί να ελέγξει την ποσότητα που παραλαμβάνει. Να είστε παρόντες κατά την προμέτρηση και την επιμέτρηση. Τα αποτελέσματα της προμέτρησης και της επιμέτρησης πρέπει (σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις) να αναγράφονται στο δελτίο αποστολής, αφού προηγουμένως συμφωνηθούν μεταξύ πελάτη και μεταφορέα. "Για τον Καθαρισμό της δεξαμενής" Μπορεί το συνεργείο καθαρισμού της δεξαμενής, να αφαιρεί μαζί με τα ακατάλληλα υπολείμματα (ιζήματα, υγρασίες κ.λπ.) και τυχόν ποσότητα καθαρού πετρελαίου, το οποίο θα έπρεπε κανονικά να σας το επιστρέψει. Δεν υπάρχει τρόπος εξακρίβωσης της ποσότητας του ιζήματος στον πυθμένα της δεξαμενής. Παρακολουθήστε όσο πιο κοντά μπορείτε τη διαδικασία καθαρισμού της δεξαμενής και καλό είναι να γνωρίζετε και να συνεννοηθείτε αν είναι μεγάλη η ποσότητα που υπάρχει στην δεξαμενή σας πριν τον καθαρισμό της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου