GAIA

GAIA

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΩΚΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της 2ης Γεωγραφικής Ενότητας που κατασκευάζεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λεπενούς του Δήμου Στράτου, βρέθηκε ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος ο οποίος ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών οι οποίες εισήλθαν, πλέον, στο στάδιο ολοκλήρωσης. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 95% του φυσικού αντικειμένου του έργου Αναλυτικότερα: Έχει κατασκευασθεί το κτίριο διοίκησης ,το συνεργείο και το πλυντήριο οχημάτων, η περιμετρική οδοποιία με τα έργα υποδομής της. Ακόμη, ολοκληρώθηκαν, οι κτιριακές εγκαταστάσεις επεξεργασίας των στραγγισμάτων (δεξαμενή βιοαντιδραστήρων ,δεξαμενή εξισορρόπησης στραγγισμάτων, κτήριο ενέργειας και χημικών, η δεξαμενή ομογενοποίησης , κτίριο αφυδάτωσης και μηχανικής πάχυνσης καθώς και η δεξαμενή άρδευσης -πυρόσβεσης και ολοκληρώνεται η τοποθέτηση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί η στεγάνωση των κυττάρων, τα έργα διαχείρισης βιοαερίου, τα έργα εισόδου ,γεφυροπλάστιγγα ,δεξαμενή έκλυσης τροχών, πύλη εισόδου και περίφραξη . Έχει ολοκληρωθεί ο ΣΜΑ Θέρμου και με την έναρξη της λειτουργίας του θα ολοκληρωθεί και η αποκατάσταση της χωματερής Έχει ξεκινήσει η διαδικασία προμήθειας του κινητού εξοπλισμού για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Σύντομα παραδίδονται οι μελέτες του δρόμου πρόσβασης προς τα ΧΥΤΑ από το Καστράκι μήκους 6 χιλ. και αναμένεται άμεσα η δημοπράτηση του δρόμου. Με απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών δημοπρατείται το έργο του εφεδρικού δρόμου πρόσβασης από τη Διασταύρωση Λεπενούς έως τα ΧΥΤΑ της 2ης ΓΕΝ. Αιτ/νιας για της ανάγκες της δοκιμαστικής λειτουργίας του , προϋπολογισμού 750.000 Ευρώ . Στον ΧΥΤΑ η συνολική διαθέσιμη έκταση για το έργο ανέρχεται σε 347 στρέμματα. Το γήπεδο κατασκευής του ΧΥΤΑ καταλαμβάνει 125 στρέμματα . Από αυτά τα 50 στρέμματα θα χρησιμοποιηθούν σε πρώτη φάση για την διάθεση των απορριμμάτων που παράγονται στους έντεκα Δήμους της ευρύτερης περιοχής Αγρινίου προβλεπόμενης διάρκειας λειτουργίας 20 έτη (διάρκεια λειτουργίας έργων παρούσας εργολαβίας 7 έτη) με εκτιμώμενη ετήσια δυναμικότητα αστικών απορριμμάτων 52.000 τόνους /έτος . Ο Χ.Υ.Τ.Α στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου στη θέση Μονοδένδρι του Δήμου Στράτου θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διάθεσης των αστικών στερεών αποβλήτων που παράγονται στη 2η διαχειριστική ενότητα του Νομού Αιτ/νιας που συνίσταται από τους Δήμους Αγγελοκάστρου, Αγρίνιου, Αρακύνθου, Θέρμου, Ινάχου, Μακρυνείας, Νεάπολης, Παναιτωλικού, Παραβόλας Παρακαμπυλίων και Στράτου. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός είναι 107.051 κάτοικοι. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας. Πηγή χρηματοδότησης το Ταμείο Συνοχής. Ποσό σύμβασης 7.769.213 ΕΥΡΩ Υπογραφή σύμβασης 21/03/07 Προβλεπομένη περαίωση του έργου 31/12/09 Αρχή δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου 1/1/10-31/12/10. «Βρισκόμαστε σε ένα έργο ύψιστης αξίας και σημασίας για το νομό μας. Ένα έργο που παρά τις αρχικές αντιδράσεις ολοκληρώνεται και σε λίγους μήνες θα λειτουργήσει άρτια και με τις καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές. Σήμερα η Αιτωλοακαρνανία έχει όλες εκείνες τις δυνατότητες ώστε να προστατευθεί το περιβάλλον με σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλο το μήκος και πλάτος του νομού. Διεκδικούμε από την κυβέρνηση την κατασκευή και λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Διαλογής Απορριμμάτων ώστε σε συνδυασμό με τους ΧΥΤΑ του νομού η περιοχή μας να γίνει πρότυπη στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Θέλω να ευχαριστήσω για τη συμπαράσταση και τη βοήθεια στην κατασκευή του έργου τις τοπικές αρχές, τον δήμαρχο Στράτου κ. Δημήτρη Μπουρτζιάπη, το δημοτικό συμβούλιο, το τοπικό συμβούλιο Λεπεμούς, τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καθώς και τον ανάδοχο του έργου για την καλή συνεργασία», είπε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου