GAIA

GAIA

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014

Διεθνής Διάσκεψη για την Μακροπεριφέρεια «Αδριατικής-Ιονίου» στις 6-7 Φεβρουαρίου

po-makroperifereia-adriatikiΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνουν Διεθνή Διάσκεψη για τη διαβούλευση των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αδριατική και το Ιόνιο (EUSAIR) – όπως ονομάζεται επίσημα η Μακροπεριφέρεια «Αδριατικής-Ιονίου» – στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Divani Caravel) στις 6-7 Φεβρουαρίου 2014....

Η Διάσκεψη θα ξεκινήσει με μία κοινή συνεδρία, την οποία θα ανοίξει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Αντώνης Σαμαράς, και θα συμμετέχουν οι αρμόδιοι ΕπίτροποιΓιοχάννες Χαν (Περιφερειακή Πολιτική) και Μαρία Δαμανάκη (Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία)Υπουργοί των οκτώ (8) χωρών που συμμετέχουν στη Μακροπεριφέρεια «Αδριατικής-Ιονίου», καθώς και σημαντικά στελέχη από όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), της Διάσκεψης των Περιφερειακών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), κ.λπ. Τη συνεδρία αυτή θα ακολουθήσουν τέσσερις (4) παράλληλες συζητήσεις, μία για κάθε θεματικό πυλώνα της Στρατηγικής.
Η Διάσκεψη πρόκειται να ολοκληρώσει τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο Δράσης της Μακροπεριφέρειας, που έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2013.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα έως τώρα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, ενώ θα υπάρχει εκτενής συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τις μελλοντικές προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από την μακρο-περιφερειακή προσέγγιση.
Οι εργασίες της Διάσκεψης θα καλυφθούν από τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ), ενώ θα μεταδοθούν και ζωντανά μέσω του παγκόσμιου ιστού (webcasting).
Δεδομένου ότι η μακροπεριφερειακή στρατηγική «Αδριατικής-Ιονίου» (EUSAIR) έχει στρατηγική σημασία για τη χώρα μας, και ιδίως για την Περιφέρειά μας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θεωρεί τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders) της περιοχή μας στην εκδήλωση, καθοριστικής σημασίας και προς όφελος όλων, καθώς τα αποτελέσματα της εκδήλωσης θα χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία του Σχεδίου Δράσης της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής «Αδριατικής-Ιονίου», την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει πριν από το τέλος του 2014.
Προς τούτου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς (stakeholders) να δηλώσουν συμμετοχή, ώστε να προωθήσουν τα θέματα που τους ενδιαφέρουν στο πλαίσιο της Μακροπεριφέρειας «Αδριατικής-Ιονίου».
Οι εγγραφές συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω του ιστότοπου http://adriatic-ionian-conference.onetec.eu/register.asp
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2014.
Ο ιστότοπος της εκδήλωσης είναι: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/adriat_ionian/registration_en.cfm

Τι είναι η Μακροπεριφέρεια «Αδριατικής-Ιονίου» (EUSAIR)
Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές προέκυψαν από τη γενική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Περιφερειακή Πολιτική 2007-2013. Πρόκειται για ολοκληρωμένες στρατηγικές που αποσκοπούν στο συντονισμό των διαφόρων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια λειτουργικά δεδομένη και γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή.
Η πρώτη μακροπεριφερειακή στρατηγική αναπτύχθηκε για τη Βαλτική Θάλασσα το 2009 και η δεύτερη για τη περιοχή του Δούναβη το 2011.
Η πιθανότητα ανάπτυξης μιας μακροπεριφερειακής στρατηγικής στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, συζητήθηκε για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2011.
Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές της Βαλτικής Θάλασσας και του Δούναβη, το Δεκέμβριο του 2012 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια μακροπεριφερειακή στρατηγική για τη περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου πριν το τέλος του 2014, και πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι συμμετέχουσες χώρες προχωρούν στην εκπόνηση της Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αδριατική και το Ιόνιο (EUSAIR), η οποία ενσωματώνει και τη Θαλάσσια Στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγος, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2012.
Η Στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική και το Ιόνιο θα καλύπτει οκτώ (8) χώρες:
 • τέσσερα (4) κράτη μέλη της ΕΕ (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία), και
 • τέσσερις (4) χώρες εκτός ΕΕ (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία).
Επικεντρώνεται σε τομείς αμοιβαίου περιφερειακού ενδιαφέροντος και διαμορφώνεται γύρω από τέσσερις (4) βασικούς πυλώνες:
v  Θαλάσσιες Υποθέσεις και Αλιεία: «Προώθηση της καινοτόμου θαλάσσιας και παραθαλάσσιας ανάπτυξης»
 • Η Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου εξακολουθεί να υπολείπεται στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της συνεργασίας και στη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών. Στόχος είναι να στηριχθεί και να αναπτυχθεί η κουλτούρα της «αποτελεσματικής αξιοποίησης των επιχειρησιακών πόρων» στην Μακροπεριφέρεια με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων.
 • Χρειάζεται μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση μεταξύ των επιχειρήσεων, της έρευνας και του δημόσιου τομέα. Ορισμένοι βασικοί τομείς – όπως η ναυπηγική, η ναυτιλιακή βιομηχανία και τα logistics – κινδυνεύουν να χάσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, ενώ άλλοι, όπως οι «γαλάζιες» βιο-τεχνολογίες, πρέπει να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους.
 • Οι πόροι της Μακροπεριφέρειας «Αδριατικής-Ιονίου» μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο τόσο στην οικονομική ανάκαμψη των χωρών της ΕΕ, όσο και στη διαδικασία ένταξης των υποψηφίων και εν δυνάμει υποψηφίων χωρών.
 • Πρέπει να μεγιστοποιηθούν η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες, κυρίως από κλάδους της «γαλάζιας» οικονομίας όπως, η υδατοκαλλιέργεια, η αλιεία και η μεταποίηση θαλασσινών, η βιο-ασφάλεια, οι βιοτεχνολογίες, ο ναυτιλικαός εξοπλισμός, η ναυπηγική, η ναυτιλία και οι λοιπές ναυτιλιακές υπηρεσίες.
v  Μεταφορές: «Διασύνδεση της περιοχής»
 • Η Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος είναι σημαντικές οδοί μεταφοράς εμπορευμάτων, επιβατών και ενέργειας, και για τους δύο άξονες της Ευρώπης (και για τον άξονα ανατολή-δύση και για τον άξονα βορρά-νότο).
 • Χρειάζεται ιδιαίτερα η ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας στους τρόπους μεταφοράς στην Μακροπεριφέρεια, μέσω της ολοκλήρωσης των θαλασσιών μεταφορών, των εσωτερικών πλωτών μεταφορών και των χερσαίων μεταφορών (οδικών και σιδηροδρομικών). Επίσης, πρέπει να αναπτυχθούν πιο γρήγορα οι συνδέσεις με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (TEN-T), η αποδοτική χρήση των πόρων και η ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον μοντέλων. Η ασφάλεια και η βιωσιμότητα αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για αποτελεσματικούς τρόπους μεταφοράς και συνδέσεις.
 • Η ναυτιλιακή βιομηχανία, αποτελεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα της Μακροπεριφέρειας και είναι επίσης ένα σημαντικό θεμέλιο για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη.
 • Επιπλέον, θα πρέπει να βελτιωθεί η ενεργειακή υποδομή της Μακροπεριφέρειας (π.χ. «διαδρόμοι αερίου-ενέργειας»).
v  Περιβάλλον«Διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος»
 • Το φυσικό περιβάλλον της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλομορφία σε οικοτόπους και ενδημικά είδη.
 • Οι διάφορες οικονομικές χρήσεις έχουν αυξήσει τις πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον της Μακροπεριφέρειας και η φυσική και η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στη ρύπανση.
 • Οι κύριες πηγές θαλάσσιας ρύπανσης είναι οι χερσαίες δραστηριότητες: τα οικιακά απόβλητα, οι απορρίψεις από τουριστικές εγκαταστάσεις και οι απορροές από χωματερές.
 • Επιπλέον, περίπου το ένα τρίτο του πηγαίου νερού που καταλήγει στη Μεσόγειο, προέρχεται από την ενδοχώρα της βόρειας και κεντρικής Αδριατική Θάλασσα.
 • Ο ευτροφισμός των ειδών αποτελεί άλλη μία απειλή σε αυτή την περιοχή, που η μακρο-περιφερειακή στρατηγική μπορεί να αντιμετωπίσει.
v  Τουρισμός«Αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής»
 • Ο τουρισμός είναι οικονομικά σημαντικός, ως μία από τις κύριες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες δραστηριότητες της Μακροπεριφέρειας. Σε πολλές περιπτώσεις, καθορίζει αποκλειστικά την οικονομία των παράκτιων περιοχών, ενώ επηρεάζει όλο και περισσότερο την οικονομία της ενδοχώρας.
 • Ο Τουρισμός ενισχύει την ανάπτυξη και την απασχόληση σε απομακρυσμένες περιοχές (όπως, νησιά, αγροτικές και ορεινές περιοχές) και σε περιοχές που διαφορετικά θα είχαν περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της απασχόλησης των νέων.
 • Η ορθή ανάπτυξη του Τουρισμού, με βάση τις τοπικές γνώσεις και τη διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας, ωφελεί σημαντικά την τοπική οικονομία, με τη δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας και την προώθηση της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Η καλή ανάπτυξη εντατικών τουριστικών δραστηριοτήτων είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες στο παράκτιο, στο θαλάσσιο και στο χερσαίο περιβάλλον, από το οποίο εξαρτούνται σε μεγάλο βαθμό οι δραστηριότητες αυτές.
Επιπλέον, η «Έρευνα, καινοτομία και της ανάπτυξης των ΜΜΕ», καθώς και η «Ανάπτυξη Ικανότητας» είναι δύο εγκάρσιες πτυχές που εμπεριέχονται σε κάθε πυλώνα και για κάθε θεματική περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρονται:
v  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, του τουρισμού , τη βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και τη στήριξη της καινοτομίας .
v  Τόνωση της Έξυπνης Εξειδίκευσης και των έξυπνων κοινοτήτων (και συνεκτικότητα μεταξύ των Smart στρατηγικών) μέσω της δημιουργίας κοινών (Αδριατικής-Ιονίου) θεματικών πλατφόρμων τουρισμού (συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότερης χρήσης των πόρων στον τομέα του τουρισμού ) για τη συνεργασία μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, των δημόσιων αρχών και των επιχειρήσεων, καθώς και τη διαμόρφωση των στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας για να τονώσουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού.
v  Η αύξηση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κινητικότητας και το επίπεδο των προσόντων / δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνοντας υπόψη και τα πλαίσια διαφάνειας και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων (ιδίως όσον αφορά τις υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες χώρες) .
v  Διευκόλυνση της διασυνδεσιμότητας μεταξύ συνεργατικών σχηματισμών και μεταξύ πλατφορμών .
v  Διευκόλυνση της δικτύωσης και της κινητικότητας των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών φορέων στο πλαίσιο της σύγχρονης βιομηχανίας παραγωγής και δημιουργίας, όπως φεστιβάλ .
v  Προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση στους τουριστικούς και πολιτιστικούς φορείς.