GAIA

GAIA

Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

Παρέμβαση Κατσιφάρα για την Μ.Ο.Δ.


        

po-katsifarasΠαρέμβαση προς τους αρμόδιους Υπουργούς προκειμένου να προστατέψουν και διαφυλάξουν τηλειτουργία της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, έκανε με επιστολή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, με την οποία και ζητά την αποτροπή κάθε πιθανού ενδεχομένου κατάργησης ή ιδιωτικοποίησης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
Στην επιστολή η οποία εστάλη στους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνη Μανιτάκη, υφυπουργούς Ανάπτυξης Κυριάκο Βιρβιδάκη, Διοικητικής ΜεταρρύθμισηςΜανούσο Βολουδάκη, Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων ΕΣΠΑΓιώργο Γιαννούση και στον πρόεδρο της ΜΟΔ Α.Ε. Μάριο Καμχή, ο κ. Κατσιφάραςαναφέρεται μεταξύ άλλων, στην αναγκαιότητα της ...συνέχισης λειτουργίας της Μονάδας τόσο για τη χώρα όσο και για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Αναλυτικά στην επιστολή σημειώνεται:
«Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας επισημάνω την αναγκαιότητα της συνέχισης λειτουργίας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) τόσο για τη χώρα όσο και για τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
«Η διάδοση της τεχνογνωσίας και η αποτελεσματική διακίνηση της πληροφορίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης» αποτέλεσε έναν από τους πρωταρχικούς λόγους για την ίδρυση της ΜΟΔ ο οποίος εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και τώρα με μεγαλύτερη ένταση.
«Η δημιουργία ενός πυρήνα τεχνογνωσίας για την επίλυση διαχειριστικών αδυναμιών», «η δημιουργία ενός συστήματος πληροφόρησης σε θέματα διαχείρισης», καθώς και «η διάδοση των πληροφοριών για τις επιτυχείς εμπειρίες μεταρρυθμίσεων» ήταν ορισμένες από τις διαχειριστικές ανάγκες που η ΜΟΔ κλήθηκε να καλύψει ήδη από το ΚΠΣ 1994 -1999.
Πρώτη η ΜΟΔ Α.Ε. υποστήριξε και συνεχίζει να υποστηρίζει την προώθηση των απαραίτητων διοικητικών, οργανωτικών και διαδικαστικών μεταρρυθμίσεων στο σύστημα διαχείρισης και εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων  με τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνολογικά μέσα, έτσι ώστε να επιτευχτεί ο στόχος μιας αποτελεσματικότερης δημόσιας διοίκησης.
Τα στελέχη της ΜΟΔ Α.Ε. έχουν επιλεγεί μέσω αδιάβλητων πανελλήνιων διαγωνισμών (τυπικά προσόντα – γραπτή διαδικασία – αξιολόγηση) και μέχρι σήμερα έχουν δουλέψει με υψηλό αίσθημα ευθύνης που απαιτεί η διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έχουν υψηλή εξειδίκευση και υψηλό μορφωτικό επίπεδο και εμπειρία,  πράγμα  το οποίο χρειάζεται η δημόσια διοίκηση προκειμένου να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως χώρα.
Οι Διαχειριστικές Αρχές τόσο κεντρικά όσο και Περιφερειακά ειδικά η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αποτελείται σε ποσοστό 70% από προσωπικό αποσπασμένο από την ΜΟΔ Α.Ε.,  έχουν εξελιχθεί σε πρότυπες μονάδες οργάνωσης και διαχείρισης στη Δημόσια Διοίκηση με την συνεργασία των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα και των στελεχών  της  ΜΟΔ Α.Ε. διασφαλίζοντας το συμφέρον του δημοσίου και προσπαθώντας συνεχώς για τα βέλτιστα αποτελέσματα τόσο σε περιφερειακό όσο και  σε κεντρικό επίπεδο .
Εν’ όψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου και έχοντας υπόψη και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα μας , είναι περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ η συμβολή της ΜΟΔ Α.Ε.  με την ειδική εμπειρία των στελεχών της καθώς και η περαιτέρω ενίσχυσή της και χρησιμοποίησή της στον προγραμματισμό και την υλοποίηση  του ΣΕΣ 2014-2020.
Επειδή την τελευταία περίοδο έχουν γραφτεί στον τύπο δημοσιεύματα περί κατάργησης, ιδιωτικοποίησης και άλλων σεναρίων που αφορούν την ΜΟΔ Α.Ε. , είμαι βέβαιος ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στη βούληση της Κυβέρνησης η οποία γνωρίζει περισσότερο από όλους μας  την αναγκαιότητα της ΜΟΔ Α.Ε. και των στελεχών της τόσο στην υλοποίηση και ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 όσο και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΣΕΣ 2014-2020.
Για όλους αυτούς τους λόγους σας ζητώ να προστατέψετε και να διαφυλάξετε τη λειτουργία της ΜΟΔ Α.Ε. με την υφιστάμενη μορφή της και να αποτρέψετε κάθε πιθανό ενδεχόμενο κατάργησης ή ιδιωτικοποίησής της στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του δημόσιου τομέα της χώρας μας».