GAIA

GAIA

Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ Ο Κ. ΡΟΚΟΣ


ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ, Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜ/ΤΟΣ Τ.Ε.Ε. ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ «ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ» ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Το επάγγελμα του Μηχανικού οιασδήποτε ειδικότητας (αρχιτέκτονας,  πολιτικός,  ηλεκτρολόγος,
Κάθε Μηχανικός έχοντας την απαραίτητη επιστημονική επάρκεια, άρα και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, μπορεί να ασκήσει αυτά ανεμπόδιστα και χωρίς όρους οπουδήποτε στην χώρα. Το αυτό ισχύει και για οποιοδήποτε Μηχανικό προερχόμενο από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με σαφήνεια λοιπόν και προς απομάκρυνση της (ύποπτης;) σύγχυσης που καλλιεργείται στην κοινή γνώμη, πρέπει να γίνει γνωστό ότι, το επάγγελμα του μηχανικού δεν αποτελεί «κλειστό επάγγελμα».
Ως προς τις ελάχιστες αμοιβές οι οποίες ισχύουν για μεγάλο μέρος των εργασιών του Μηχανικού (όχι για όλες), είναι επίσης σαφές ότι αυτές δεν σηματοδοτούν με κανένα τρόπο ύπαρξη «κλειστού» επαγγέλματος.
Η επιχειρούμενη κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής στις εργασίες του Μηχανικού (μελέτες-επιβλέψεις), προσδοκά μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας, στην μείωση του κόστους αυτών. Πρόκειται για εντελώς λανθασμένη λογική, στην οποία το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι αντίθετο, προειδοποιώντας για το μόνο αποτέλεσμα που αυτή θα επιφέρει, δηλαδή την υποβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου έργου.
Η προσδοκώμενη επίτευξη μείωσης του κόστους μέσω της κατάργησης των ελαχίστων αμοιβών (αύξηση ανταγωνιστικότητας), αποτελεί ουτοπία, καθώς:
I.  Η μελέτη-επίβλεψη ενός έργου αποτελεί το 5%-7% του κόστους του έργου και μέσω του μέτρου προσδοκάται  (το  ανώτερο),   μείωση  20%   επί   των   αμοιβών   Μελέτης-Επίβλεψης.   Δηλαδή πρόκειται στην καλύτερη περίπτωση για μείωση κατά 1% του ολικού κόστους του έργου.
II.  Η προσδοκώμενη (έστω και μικρή) μείωση δεν είναι δυνατόν να υπάρξει, καθώς ως γνωστόν ο ανταγωνισμός ήδη λαμβάνει χώρα με την μορφή εκπτώσεων επί της ελάχιστης αμοιβής.
III.  Η απουσία της ελάχιστης αμοιβής θα δημιουργήσει περιβάλλον ανταγωνιστικότητας, χωρίς κανέναν   έστω   και   ενδεικτικό   κανόνα,   με   άμεσο   αποτέλεσμα   να   υπάρξει   αναπόφευκτη υποβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου έργου.
IV.  Σήμερα η ύπαρξη της ελάχιστης αμοιβής αποτελεί χρήσιμο βοήθημα και για τον εργοδότη, καθώς μεγάλη ή αναιτιολόγητη έκπτωση επί αυτής, προειδοποιεί για ενδεχόμενη κακή ποιότητα του παραγόμενου έργου και προφυλάσσει από επισφαλείς συμφωνίες.
V.    Τέλος   πρέπει   να   σημειωθεί   ότι   «ελάχιστες   αμοιβές»   είτε   υπολογιζόμενες   επί   του προϋπολογισμού  του έργου,   είτε με άλλο  αλγόριθμο,   εφαρμόζονται  σε  πολλές χώρες  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα σε αυτές και η Γερμανία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ            ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τηλ.: 210.33,13.581-3 ΦΑΞ: 210.32.22.504
Νέα Διεύθυνση: Νίκης 4,1Ο2 48 Αθήνα
Αθήνα, 22  Δεκεμβρίου 2Ο1Ο Αρ. Πρωτ.:   3 6 /36
Προς:    τους Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου Μέγαρο Βουλής 100 21 Αθήνα
Θέμα:    Θεσμικό πλαίσιο άσκησης του
επαγγέλματος του Μηχανικού - Κώδικας Αμοιβών
-Αξιότιμε κύριε Βουλευτά,
Εν όψει της κατάθεσης του σχεδίου Νόμου από το Υπουργείο Οικονομικών για τα λεγόμενα «κλειστά επαγγέλματα» στις αρχές του 2011, σας αποστέλλουμε συνημμένα τη Μελέτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού, τον κώδικα αμοιβών και την υπάρχουσα κατάσταση στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Από τη Μελέτη μας αλλά και από τα συμπεράσματα της Διεθνούς Συνάντησης που διοργανώσαμε στην Αθήνα, τα οποία και σας επισυνάπτουμε, τεκμαίρεται ότι η διατήρηση του Κώδικα Αμοιβών των μηχανικών αποτελεί αναγκαιότητα ύψιστης σημασίας τόσο για την εξασφάλιση της ποιότητας των κατασκευών στη Χώρα μας όσο και για την προάσπιση του υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και του Δημοσίου συμφέροντος.
Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο αποδέχεται την ύπαρξη των ελάχιστων αμοιβών μηχανικών και δικηγόρων. Εννέα στις δέκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μηχανισμό καθορισμού τους. Σε μια από τις τέσσερις είναι δεσμευτικός- στις υπόλοιπες, το πλέγμα προδιαγραφών, κανονισμών και ελέγχων που είναι υποχρεωτικά, οδηγούν εν γένει σε πολύ υψηλότερες αμοιβές.
Δεν υπάρχει καμιά πρόσφατη μελέτη σε σχέση με τις επιπτώσεις του «ανοίγματος» του επαγγέλματος του μηχανικού. Η Κυβέρνηση επικαλείται μελέτη - ανακοίνωση του ΙΟΒΕ, το γενικό πόρισμα της οποίας περιέλαβε και στο τελευταίο αναθεωρημένο μνημόνιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται σε πρόσφατη επιστολή του ΙΟΒΕ στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η μελέτη δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τις επιπτώσεις από το επάγγελμα του μηχανικού.
Η μείωση της αμοιβής των μηχανικών θα οδηγήσει αναγκαστικά στη μείωση του χρόνου που διατίθεται για τη μελέτη ενός έργου. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει, για λόγους ασφαλείας, σε υπερδιαστασιολόγηση των κατασκευών με άμεση επίπτωση την αύξηση του κόστους.
Η παντελής έλλειψη διαβάθμισης των μηχανικών στα ιδιωτικά έργα, η ανυπαρξία επιστημονικής στελέχωσης των κατασκευαστικών εταιρειών, η ανυπαρξία μηχανισμού πιστοποίησης ή ελέγχου της επάρκειας γνώσης των υπολοίπων συντελεστών παραγωγής ενός έργου, πλην των μηχανικών, το ανύπαρκτο μητρώο συντελεστών κατασκευής ιδιωτικών έργων, οι αρχαίες ή ανύπαρκτες προδιαγραφές μελετών, εγκαταστάσεων και υλικών και οι αναξιόπιστοι μηχανισμοί ελέγχου δίνουν την πλήρη εικόνα και δείχνουν ότι οι προτεραιότητες για τις αναγκαίες τομές φέρουν πολύ χαμηλά το ζήτημα των αμοιβών.
Η κατάργηση του κώδικα αμοιβών θα οδηγήσει τους μηχανικούς σε έναν ανελέητο αθέμιτο ανταγωνισμό με θύματα τους ίδιους (τα ποσοστά ανεργίας θα εκτιναχθούν), την ποιότητα των έργων, το κράτος που θα βλέπει τα καλύτερα επιστημονικά μυαλά να μεταναστεύουν και τα πιο οργανωμένα σχήματα να κλείνουν- πολύ περισσότερο σε μια περίοδο όπου Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, βιομηχανική και
κατασκευαστική δραστηριότητα αγγίζουν τα όρια της ανυπαρξίας.

Το ίδιο το Κράτος με αυτήν τη ρύθμιση οδηγεί ευθέως στην απώλεια πόρων, φόρων και εισφορών για τα Ταμεία, στη φοροδιαφυγή και στην εισφοροδιαφυγή.
Για άλλη μια φορά καθίσταται φανερό ότι, όταν εξαγγέλλεται μια πολιτική που:
     δεν είναι βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα και ανάγκες αλλά σε ιδεοληψίες και
     δεν έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η υλοποίηση της,
τότε δεν αντέχει σε μια απλή κριτική και τα αποτελέσματα της είναι αντίθετα από τις επιδιώξεις.
Σε περίπτωση που επιβληθεί αυτή η πολιτική, τότε η κοινή λογική και ο χρόνος θα δώσουν την απάντηση στο ερώτημα «ποιόν εξυπηρετεί», καθώς τόσο το Κράτος όσο και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών χάνουν. Οι μηχανικοί, πάντως, ξέρουν ότι χάνουν μια μάχη σε έναν πόλεμο για την ανάπτυξη της Χώρας και για το δημόσιο συμφέρον που αφορά την υγεία, το περιβάλλον, την ποιότητα και ειδικότερα την ασφάλεια και το κόστος των κατασκευών. Ο στόχος της ανάπτυξης στην Ελλάδα, με τις γεωγραφικές και σεισμολογικές ιδιομορφίες της, δεν μπορεί να επιτευχθεί από την εισβολή των πολυεθνικών εταιρειών στο χώρο των υπηρεσιών και ως προσωπικό ένα φθηνό, ταπεινωμένο και εξαθλιωμένο επιστημονικό δυναμικό.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εκφράζει την αγωνία του για το μέλλον του επαγγέλμαΐος του μηχανικού και της κατασκευής, της ανάπτυξης και του δημόσιου συμφέροντος και σας ζητά να είστε σύμμαχος του στον αγώνα του.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη σας.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Σπίρτζης