GAIA

GAIA

Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΚΑΛΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΝ Κ. ΡΟΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
 ΠΡΟΣ
Τον Δήμαρχο Αγρινίου κ. Γιώργο ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,.

Κοινοποίηση:
Δημοτικούς Συμβούλους,
Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
Τοπικούς Συμβούλους
________________________________

Η Παράταξή μας υπενθυμίζει σε όλους ότι με βάση το άρθρο 226 του Π.Δ. 410/1995 και με τον τίτλο «Λογοδοσία Δημάρχου», ο Δήμαρχος είχε υποχρέωση μέχρι τέλος Ιουνίου κάθε έτους να καλεί τους κατοίκους σε κατάλληλο χώρο και ώρα και να εκθέτει τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής. Το θεσμό της λογοδοσίας των Δημάρχων συνέλαβε αρχικά ο Αριστοτέλης (4ος αιώνας π.Χ.), που υπέδειξε την ανάγκη ύπαρξης ενός συστήματος ελέγχου των υπευθύνων της διαχείρισης ανδρών.
Περαιτέρω με βάση το άρθρο 135 ν. 3463/2006, τα αιρετά όργανα της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης μεριμνούν για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης στους οργανισμούς που υπηρετούν.....

Τέλος με βάση το άρθρο 58 ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), ο Δήμαρχος ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Με αφορμή τις δηλώσεις του πρώην Αντιδημάρχου και νυν ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου κ. Νικολάου ΚΑΖΑΝΤΖΗ και την πρόσφατη παραίτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Κων/νου ΡΟΚΟΥ από τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και την ανεξαρτητοποίησή του επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Οι καταγγελίες του πρώην Αντιδημάρχου κ. Νικολάου ΚΑΖΑΝΤΖΗ για μη αποδεκτές από την κοινωνία συμπεριφορές του Δημάρχου συμπληρώνονται σήμερα με τις καταγγελίες του πρώην Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κ. Κων/νου ΡΟΚΟΥ οι οποίες αποτελούν και την αιτιολογία της παραίτησής του από τη θέση του Προέδρου και της ανεξαρτητοποίησής του.
Συγκεκριμένα ο κ. Κων/νος ΡΟΚΟΣ αναφέρει μεταξύ άλλων:
«…..Πρόκειται επίσης για τη διαφωνία στον τρόπο λειτουργίας του διοικείν, ο οποίος κρατά εναγκαλισμένα το πολιτικό και υπηρεσιακό σκέλος, απομακρύνοντας έτσι την διαφάνεια, την αξιοκρατία, την ίση αντιμετώπιση αιτημάτων των δημοτών και απομειώνοντας εντέλλει την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη προς την Δημοτική Αρχή. Επιπροσθέτως έχουν ανακύψει σημαντικότατα ζητήματα ηθικής τάξεως, τα οποία ο Δήμαρχος δεν έπρεπε να επιτρέψει την εμφάνισή τους και σε κάθε περίπτωση με άτεγκτο τρόπο έπρεπε να τα πατάξει έστω και εκ των υστέρων . ….»

Οι καταγγελίες αυτές είναι πολύ σοβαρές ΔΙΟΤΙ:
Α-Προέρχονται από ένα δημοτικό λειτουργό ο οποίος έχει θεσμική ιδιότητα και κορυφαίο ρόλο στη λειτουργία του ανώτερου θεσμικού οργάνου της τοπικής κοινωνίας που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και ασκούσε τα καθήκοντά του με πληρότητα και επάρκεια.
Β-Αμφισβητούν ευθέως ότι ο Δήμαρχος και η σημερινή Δημοτική Αρχή μεριμνούν για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης δεδομένου μάλιστα ότι τίθενται και ζητήματα ηθικής τάξης την εμφάνιση των οποίων επέτρεψε ο Δήμαρχος κ. Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και δεν φρόντισε να τα πατάξει έστω και εκ των υστέρων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. ΡΟΚΟΣ.
Γ-Καταγγέλλεται τέλος ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν αντιμετωπίζει με όρους ισότητας τα αιτήματα των δημοτών και ότι έτσι απομειώνει εν τέλει την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη Δημοτική Αρχή.

Είναι προφανές ότι όλα τα ανωτέρω καταγγελλόμενα δεν συνιστούν προσωπικές διαφορές αλλά ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Δήμου και τη διαχείριση των δημοτικών υποθέσεων και μας αφορούν όλους, τόσο τους δημοτικούς λειτουργούς όσο και τους πολίτες του Δήμου Αγρινίου.
Ως εκ τούτου ανακύπτουν εύλογα τα ερωτήματα:
1. Τι σημαίνει ότι ο τρόπος λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου από τη σημερινή Δημοτική Αρχή κρατά εναγκαλισμένα το πολιτικό και υπηρεσιακό σκέλος;
2. Σε ποιες συγκεκριμένα υποθέσεις διαπιστώθηκε από τον κ. Κ. ΡΟΚΟ έλλειμμα διαφάνειας;
3. Σε ποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν υπήρξε αξιοκρατία;
4. Ποια είναι τα ζητήματα ηθικής τάξης για τα οποία ευθύνεται ο Δήμαρχος ή τα ανέχτηκε και τα συγκάλυψε;
Απέναντι σε όλα αυτά τα ζητήματα και ερωτήματα τα οποία είναι μείζονος κοινωνικού και πολιτικού ενδιαφέροντος διότι άπτονται της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης , της καλής λειτουργίας του Δήμου μας, των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας και του κύρους του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμαρχος και η σημερινή Δημοτική Αρχή ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΙΩΠΟΥΝ και να σφυρίζουν αδιάφορα με επιθετικές και αόριστες αναφορές –ανακοινώσεις του τύπου «άστους να λένε, εμείς πάμε μπροστά».
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω και συμμορφούμενοι με τις επιταγές των προ παρατειθέμενων διατάξεων όλοι οφείλουν να δώσουν λόγο και εξηγήσεις πρώτον ενώπιον των Δημοτικών Συμβούλων και δεύτερον απέναντι στους πολίτες του Αγρινίου, ο μεν Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κων/νος ΡΟΚΟΣ για τα ανωτέρω ερωτήματα που θέσαμε, ο δε Δήμαρχος κ. Γιώργος ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ να αντικρούσει τα καταγγελλόμενα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΚΑΛΟΥΜΕ
Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο ΡΟΚΟ να εξειδικεύσει και να συγκεκριμενοποιήσει τις καταγγελίες του και τον Δήμαρχο Αγρινίου κ. Γιώργο ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΕΙ για όλα τα θέματα που προκύπτουν με βάση της καταγγελίες του κ. ΡΟΚΟΥ ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολούθως να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους πολίτες του Δήμου Αγρινίου.
Ο ΠΡΟΣΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ
                                                                               Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
«ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ-ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»