GAIA

GAIA

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016

Προέλεγχος απολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Αγρινίου

Αποσπάσματα από την συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής.
dsc_0598Από το πρακτικό της 14ης/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου.
Αριθμός Απόφασης 206/2016
ΘΕΜΑ: «Προέλεγχος απολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Αγρινίου».
Στο Αγρίνιο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 26η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 και σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την υπ’ αριθμ. 45408/22-7-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.......

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πρόεδρος)
2. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
2. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.
Στη συνεδρίαση παρέστη και η Γραμματέας της Επιτροπής Μαρία Λιάτσου για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη τους τον ταμειακό απολογιστικό πίνακα εσόδων – εξόδων έτους 2015 του Δήμου Αγρινίου και σύμφωνα με τα άρθρα 163 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και 72 του Ν. 3852/2010 ζήτησε να γίνει ο σχετικός προέλεγχος και να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα εξής:
«ΣΧΕΤ: Ν3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) άρθρο 163 & Ν.3852/2010 άρθρο 72.
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις σας υποβάλλουμε τον Απολογισμό του Δήμου Αγρινίου Χρήσης 2015 σε τρία (3) αντίγραφα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έκανε το σχετικό προέλεγχο του απολογισμού και των παραστατικών στοιχείων που τον συνοδεύουν και αφού έκρινε ότι είναι νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 40 του από 17-5-59 Β.Δ/τος «περί οικονομικών διαχ. και λογιστικού», επί παρόντων 5 μελών:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου Αγρινίου έτους 2015, όπως τον συνέταξε και τον υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή o ταμίας του Δήμου και ο οποίος σε γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2015-31/12/2015)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τελικά Προϋπ/σθέντα με Τελικά Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Αναμ/σεις Βεβαιωθέντα
I. ΕΣΟΔΑ
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21) 33.778.154,65 30.626.245,47 29.859.772,65 766.472,82
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22) 73.205.812,02 14.367.948,04 13.656.649,65 711.298,39
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ 8.028.880,98 7.838.554,63 580.122,30 7.258.432,33
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων 5.759.905,30 4.763.528,18 4.656.747,84 106.780,34
Χρηματικό Υπόλοιπο 5.485.390,63 5.485.390,63 5.485.390,63 0,00
Σύνολο Εσόδων 126.258.143,58 63.081.666,95 54.238.683,07 8.842.983,88
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σθέντα με Ενταλθέντα Πληρωθέντα μέχρι Υπόλοιπα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις
Αναμ. Πληρωτέα
II. ΕΞΟΔΑ
Σύνολο Εξόδων 125.251.324,42 46.518.850,59 46.518.850,59 0,00 78.732.473,83 0,00
Αποθεματικό 1.006.819,16 0,00 0,00 0,00 1.006.819,16 0,00
Σύνολο Εξόδων 126.258.143,58 46.518.850,59 46.518.850,59 0,00 79.739.292,99 0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
Γενικός Λογαριασμός Υπόλοιπο Έναρξης Σύν. Εισπράξεων Σύν. Πληρωμών Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ 3.079.297,66 30.381.088,44 29.217.070,07 4.243.316,03
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 0,00 734.558,74 39.950,00 694.608,74
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 2.406.092,97 17.637.645,26 17.261.830,52 2.781.907,71
5.485.390,63 48.753.292,44 46.518.850,59 7.719.832,48
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 206/2016
Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Τ.Υ.) (Τ.Υ.) (Τ.Υ.)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ
Ακριβές απόσπασμα
Αγρίνιο 27-7-2016
Η Γραμματέας Μαρία Λιάτσου
Από το πρακτικό της 14ης/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου
Αριθμός Απόφασης 207/2016
ΘΕΜΑ: «Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015 και σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης».
Στο Αγρίνιο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 26η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 και σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την υπ’ αριθμ. 45408/22-7-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πρόεδρος)
2. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
2. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.
Στη συνεδρίαση παρέστη και η Γραμματέας της Επιτροπής Μαρία Λιάτσου για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα εξής:
«ΣΧΕΤ: Ν3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) άρθρο 163 & Ν.3852/2010 άρθρο 72.
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις σας υποβάλλουμε τον Ισολογισμό (και το προσάρτημα αυτού) Οικονομικής χρήσης 2015 του Δήμου Αγρινίου σε τρία (3) αντίγραφα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».
Η Οικονομική Επιτροπή έκανε το σχετικό προέλεγχο στις καταστάσεις της χρήσεως 2015 του Δήμου Αγρινίου, ήτοι προέλεγξε τους Ισολογισμούς, τις Καταστάσεις Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως, τους Πίνακες Διάθεσης Αποτελεσμάτων και τα Προσαρτήματα
Στη συνέχεια o Πρόεδρος είπε ότι η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να συντάξει την έκθεση διαχείρισης του Δήμου Αγρινίου για το οικονομικό έτος 2015, η οποία θα πρέπει να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση και η οποία σύμφωνα και με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών έχει ως εξής:
«1.ΓΕΝΙΚΑ
Από την 1/1/2000 οι Δήμοι & Κοινότητες (ΟΤΑ Α΄ βαθμού) υποχρεούνται να εφαρμόσουν το “Kλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων” σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999.
Με την εφαρμογή του “Kλαδικού Λογιστικού Σχεδίου “ θεσπίστηκε και η εφαρμογή στους Δήμους και Κοινότητες της “Διπλογραφικής Λογιστικής Μεθόδου”.
Η ετήσια χρηματοοικονομική και περιουσιακή διαχείριση του Δήμου παρακολουθείται αναλυτικά, με τη συστηματική καταχώρηση των επί μέρους διαχειριστικών πράξεων σε λογιστικά βιβλία, με βάση τις λογιστικές αρχές και τους κανόνες της “Διπλογραφικής Μεθόδου”.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού συνεχίζει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του Δημόσιου Λογιστικού, με τους ίδιους λογαριασμούς και κωδικούς αλλά παράλληλα με τον “Απολογιστικό Πίνακα” προβλέπεται η παρακολούθηση του προϋπολογισμού με βάση την Διπλογραφική μέθοδο.
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
2.1 Έσοδα
Τα συνολικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των € 37.271.791,20 έναντι € 38.241.202,71 της χρήσης 2014 και τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:
Χρήση 2015
Χρήση 2014
Διαφορά
Λ/70:
Πωλήσεις υλικών αγαθών & λοιπών αποθεμάτων
7.160,17
150,00
7.010,17
Λ/72:
Έσοδα από πρόστιμα, φόρους και προσαυξήσεις
802.715,65
937.389,94
-134.674,29
Λ/73:
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα
8.015.613,74
8.153.475,09
-137.861,35
Λ/74:
Έσοδα από επιχορηγήσεις

22.935.575,97
22.700.478,68
235.097,29
Λ/75:
Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές
22.163,71
17.552,76
4.610,95
Λ/76:
Έσοδα κεφαλαίων

183.811,69
171.687,68
12.124,01
Λ/81.01.05
Αναλογ. στην χρήση επιχορηγ. παγίων επενδύσεων
4.298.065,09
4.181.539,94
116.525,15
Λ/81.01.11
Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων
0,00
296.674,16
-296.674,16
Λ/81.01.13
Διάφορα έκτακτα έσοδα

146,05
824,76
-678,71
Λ/81.03.99
Έκτακτα κέρδη
24.490,29
0,00
24.490,29
Λ/82.01.00
Τακτικά έσοδα παρελθ. ετών πρωτοβεβαιούμενα
412.088,06
756.780,91
-344.692,85
Λ/82.01.01
Έκτακτα έσοδα παρελθ. ετών πρωτοβεβαιούμενα
507.842,38
951.800,55
-443.958,17
Λ/82.07.00
Επιστροφή αποδοχών,βοηθημάτων και απόζημιώσεων
60.476,54
0,00
60.476,54
Λ/82.07.09
Επιστροφή εν γένει χρημάτων

1.641,86
72.848,24
-71.206,38

37.271.791,20
38.241.202,71
-969.411,51
2.2 Έξοδα
Τα συνολικά έξοδα του Δήμου της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό των € 36.210.703,19 έναντι € 37.194.793,67 της χρήσης 2014 και τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:
Χρήση 2015
Χρήση 2014
Διαφορά
60
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού

10.522.438,39
10.587.833,74
-65.395,35
61
Αμοιβ.& Εξ.Αιρετών Αρχόντ.&Τρίτων

718.695,74
725.614,25
-6.918,51
62
Παροχές Τρίτων

5.408.649,77
4.895.494,58
513.155,19
63
Φόροι-Τέλη

73.715,88
31.511,29
42.204,59
64
Διάφορα Έξοξα

9.027.229,47
9.362.073,89
-334.844,42
65
Τόκοι & Συναφή Έξοδα

613.615,23
621.293,76
-7.678,53
66
Αποσβ.Παγίων Ενσ.λειτουρ.κόστος

6.299.639,23
6.185.151,37
114.487,86
67
Παροχές Χορηγ.Επιχορ.-Επιδοτ.

2.671.429,58
2.600.285,49
71.144,09
68
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
0,00
0,00
0,00
Σύνολο οργανικών εξόδων:

35.335.413,29
35.009.258,37
326.154,92
81.00
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

0,00
190,61
-190,61
81.02
Έκτακτες ζημίες

0,00
244.733,93
-244.733,93
82.00
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

875.289,90
1.940.610,76
-1.065.320,86
Σύνολο εκτάκτων εξόδων:

875.289,90
2.185.535,30
-1.310.245,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

36.210.703,19
37.194.793,67
-984.090,48
Τα ανωτέρω έξοδα κατανεμήθηκαν ως εξής:
Χρήση 2015
Χρήση 2014
ΔΙΑΦΟΡΑ
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

8.260.315,76
8.180.896,78
79.418,98
Τόκοι & Συναφή Έξοδα
«
613.615,23
621.293,76
-7.678,53
Κόστος κύριας δραστηριότητας
«
26.461.482,30
26.207.067,83
254.414,47
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
«
0,00
190,61
-190,61
Έκτακτες ζημίες
«
0,00
244.733,93
-244.733,93
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
«
875.289,90
1.940.610,76
-1.065.320,86
Σύνολο

36.210.703,19
37.194.793,67
-984.090,48
2.3 Πάγια στοιχεία
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2015 τα έξοδα εγκαταστάσεως και οι ενσώματες ακινητοποιήσεις ανέρχονται στο ποσό των € 246.139.506,33 (χωρίς τα έργα υπό εκτέλεση) και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 124.165.595,48 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 121.973.910,85.
Οι αποσβέσεις των παγίων με τις οποίες επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των € 6.299.639,23 έναντι ποσού € 6.185.151,37 της χρήσης 2014 ποσά με τα οποία επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα χρήσης, ενώ οι αναλογούσες αποσβέσεις επί των επιχορηγήσεων για πάγια στοιχεία ανήλθαν στο συνολικό ποσό των € 4.289.065,09 έναντι ποσού 4.181.539,94 της χρήσης 2014, ποσά με τα οποία ωφελήθηκαν τα αποτελέσματα χρήσεως.
2.4 Δάνεια
Τα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την ALPHA Τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα και την τράπεζα Πειραιώς ανέρχονται στο ποσό των € 11.875.941,56 από το οποίο ποσό € 11.325.047,41 αφορά μακροπρόθεσμες δόσεις των δανείων με χρόνο λήξης μετά την 31.12.2016 και ποσό € 550.894,15 αφορά βραχυπρόθεσμες δόσεις των δανείων πληρωτέες στην επόμενη χρήση 2015.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΗΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Α/Α
ΑΡ. ΛΟΓ. ΔΑΝΕΙΟΥ
ΑΡ. ΛΟΓ. ΔΑΝΕΙΟΥ
ΑΙΤΙOΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΑΡΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
ΧΡΟΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΗΞΕΩΣ
31/12/2015
1
05/11708/00/05
05/12305/00/02
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
134.485,00
01/01/2006
31/12/2015
48.700,76
2
05/01324/00/04
05/12305/00/03
ΘΕΣΤΙΕΩΝ
500.000,00
01/01/2006
31/12/2015
181.063,90
3
05/01324/00/06
05/12305/00/04
ΘΕΣΤΙΕΩΝ
223.991,00
01/01/2009
31/12/2018
149.410,83
4
05/00127/00/30
05/12305/00/05
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΣΤΑ ΟΤ 560-168 (Η ΑΡ. 2/01 ΠΡ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ )ΕΠΙΤΟΚΙΟ 5,9
165.215,60
1/1/2007
31/12/2016
77.592,47
5
05/01324/00/12
05/12305/00/06
ΘΕΣΤΙΕΩΝ
275.127,84
31/12/2010
31/12/2020
231.947,28
6
05/127/00/026
05/12305/00/07
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (2/98 Πρ.Αναλ.)
402.357,30
1/1/2002
31/12/2021
239.931,45
7
05/127/00/027
05/12305/00/08
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΤΑ ΟΤ 243-244-246α (1/99 ΠΡ. ΑΝΑΛ.) ΚΟΜΒΟΣ Ε.Ο. ΚΟΥΣΙΑΔΗΣ, ΣΙΔΕΡΗΣ Κ.Λ.Π. & ΣΤΑ ΟΤ 93-97 (ΟΔ. ΣΟΛΩΝΟΣ) 1-95 ΠΡ. ΑΝΑΛ.
185.356,60
1/1/2004
31/12/2023
127.070,12
8
05/127/00/028
05/12305/00/09
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΤΑ ΟΤ 93-97 ΟΔ. ΣΟΛΩΝΟΣ 1/95 ΠΡ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
119.030,30
1/1/2005
31/12/2024
86.774,30
9
05/11360/00/04
05/12305/00/10
ΝΕΑΠΟΛΗ
131.472,00
01/01/2006
31/12/2015
47.609,66
10
05/11690/00/06
05/12305/00/11
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ
47.700,00
01/01/2004
31/12/2023
32.700,41
11
05/11692/00/03
05/12305/00/12
ΣΤΡΑΤΟΥ
1.007.824,58
1/1/2008
31/12/2016
609.909,11
12
05/01529/00/07
05/12305/00/13
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
69.082,00
01/01/2004
31/12/2023
47.358,69
13
05/01529/00/09
05/12305/00/15
ΣΤΡΑΤΟΥ
55.000,00
01/01/2005
31/12/2019
41.666,25
14
05/127/00/013
05/12305/00/16
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
13.793,10
1/1/1997
31/12/2016
4.476,58
15
05/01324/00/11
05/12305/00/17
ΘΕΣΤΙΕΩΝ
148.000,00
01/01/2011
31/12/2020
124.771,80
16
05/11424/00/06
05/12305/00/18
ΠΑΡΑΒΟΛΑ
113.259,00
01/01/2003
31/12/2022
72.430,54
17
05/127/00/015
05/12305/00/19
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
86.435,18
1/1/1998
31/12/2017
33.348,45
18
05/11708/00/07
05/12305/00/20
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
73.264,26
01/01/2010
31/12/2019
55.502,64
19
05/11708/00/03
05/12305/00/21
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
60.778,00
01/01/2003
31/12/2022
38.868,29
20
05/12116/00/03
05/12305/00/22
ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
44.833,50
01/1/2011
31/12/2015
28.424,93
21
05/11708/00/08
05/12305/00/23
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
568.948,60
01/01/2011
31/12/2019
431.017,19
22
05/12116/00/02
05/12305/00/24
ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
567.933,50
01/01/2011
31/12/2020
478.797,90
23
05/11708/00/04
05/12305/00/25
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
62.524,59
01/01/2006
31/12/2015
23.400,83
24
05/12305/00/26
Δ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ= 2 ΔΑΝΕΙΑ
517.775,97
01/01/2008
31/12/2017
295.738,21
25
05/12305/00/27
Δ.ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ (2 ΔΑΝΕΙΑ)
366.400,00
01/01/2003
31/12/2022
234.317,56
26
05/12305/00/29
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ****(2 ΔΑΝΕΙΑ)
741.911,00
1/1/2008
31/12/2017
423.757,14
27
05/12305/00/30
Δ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ=1 ΔΑΝΕΙΟ +Δ.ΘΕΣΤΙΕΩΝ 1 ΔΑΝΕΙΟ
252.044,50
01/01/2010
31/12/2019
165.655,43
28
05/12305/00/31
Δ.ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1 ΔΑΝΕΙΟ+ +Δ.ΑΓΓΕΛ 1 ΔΑΝΕΙΟ
59.477,00
01/01/2003
31/12/2022
38.036,31
29
05/12305/00/32
Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ=ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΟΛΩΝΟΣ+ΑΓΟΡΑ ΡΥΜ/ΝΩΝ+(1 ΔΑΝΕΙΟ Δ.ΣΤΡΑΤΟΥ)
445.635,40
1/1/2005
31/12/2024
324.872,88
30
05/12305/00/33
Δ.ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1 ΔΑΝΕΙΟ+ +Δ.ΑΓΓΕΛ 1 ΔΑΝΕΙΟ
166.285,00
01/01/2006
31/12/2015
60.216,44
31
05/12305/00/34
Δ.ΣΤΡΑΤΟΥ (1 ΔΑΝΕΙΟ)+ Δ.ΘΕΣΤΙΕΩΝ 1 ΔΑΝΕΙΟ)
1.276.961,07
01/01/2010
31/12/2019
967.384,70
32
05/12305/00/35
Δ.ΘΕΣΤΙΕΩΝ (3 ΔΑΝΕΙΑ)
261.009,00
01/01/2009
31/12/2018
174.103,30
33
05/12305/00/36
Δ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ=ΑΓΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ+(2 ΔΑΝΕΙΑ Δ.ΑΓΓΕΛ.ΡΟΥ)
2.552.366,84
1/1/2011
31/12/2020
2.136.447,82
34
05/12305/00/37
Δ.ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ(2 ΔΑΝΕΙΑ)+Δ.ΠΑΡΑΚ/ΛΙΩΝ (1 ΔΑΝΕΙΟ)
1.628.000,00
01/01/2011
31/12/2020
1.321.671,65
35
05/12305/00/38
Δ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ=ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ (4 ΔΑΝΕΙΑ)
439.710,50
1/1/1999
31/12/2018
194.862,21
36
05/12305/00/39
Δ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ=ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ (4 ΔΑΝΕΙΑ)
1.049.307,99
1/1/2000
31/12/2019
523.392,45
37
05/12305/00/40
Δ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ=ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ+ΛΙΑΠΗ+ 3 ΔΑΝΕΙΑ Δ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ
363.465,57
1/1/2007
31/12/2016
142.792,72
ΣΥΝΟΛΟ Τ. Π. & Δανείων
15.176.761,79
10.216.023,20
ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
38
254-62-001063-96
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
300.000,00
185.987,01
39
A-4217771266
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
1.500.000,00
895.277,73
40
A-4217768842
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
950.000,00
578.653,62
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
2.750.000,00
1.659.918,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ
17.926.761,79
11.875.941,56
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω ανάλυση των δανείων κατά την 31.12.2015 προκύπτει πριν την Αναχρηματοδότηση των δανείων του Τ. Π. κ Δανείων. Μετά την αναχρηματοδότηση των δανείων του Τ.Π. κ’ Δ ( Σύμβαση 1961/31.3.2016) τα δάνεια συγχωνεύθηκαν σε δύο ως εξής: Το πρώτο ποσού € 8.870.950,72 με τοκοχρεωλυτική απόσβεση έως 31.12.2035 και το δεύτερο ποσού € 1.345.072,48 με τοκοχρεωλυτική απόσβεση έως 31.12.2030, με αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι ετήσιες υποχρεώσεις του Δήμου για τοκοχρεωλύσια.
Όπως προκύπτει από την ως άνω ανάλυση ο Δήμος στη χρήση 2015 δεν έλαβε νέο δάνειο.
2.5 Απαιτήσεις & υποχρεώσεις
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των € 2.472.451,16 συμπεριλαμβανομένων και των βραχυπρόθεσμων τοκοχρεολυτικών δόσεων του δανείου, ενώ οι αντίστοιχες απαιτήσεις μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 763.314,42 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 9.891.666,88.
2.6 Διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα του Δήμου κατά την 31.12.2015 ανέρχονται στο ποσό των € 7.719.832,48 έναντι ποσού € 5.474.765,06 κατά την 31.12.2014 και τα οποία αναλύονται :
Ταμείο
7.299,82
Καταθέσεις όψεως :
Τ.Π.Δ.
«
6.272.191,78
Τράπεζα Πειραιώς
«
1.437.035,05
Τράπεζα Alpha
«
3.305,83
7.712.532,66
Σύνολο
7.719.832,48
2.7 Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των € 17.611.499,36 και το οποίο αναλύεται:
Απαιτήσεις

9.891.666,88
Διαθέσιμα
«
7.719.832,48
Σύνολο

17.611.499,36
Η σχέση κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έχει ως εξής:
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
=
17.611.499,36
= 7,12
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
2.472.451,16
ήτοι τα κυκλοφορούντα στοιχεία υπερκαλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, με την προϋπόθεση ότι το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων σε καθυστέρηση θα εισπραχθεί .
Η ανωτέρω σχέση, αφού ληφθούν υπόψη και οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού, όπως αυτοί αναλύονται παρακάτω στην παραγρ. 2.8, διαμορφώνεται ως εξής:
Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβ. Λογ/μοί Ενεργητικού
(17.611.499,36 + 3.154.357,50)
=
20.765.856,86
=5,19
Βραχ/σμες Υποχρεώσεις + Μεταβ. Λογ/μοί Παθητικού
(2.472.451,16+ 1.524.328,17)
3.996.779,33
2.8 Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού – Παθητικού
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ :
– Πρόβλεψη εσόδων ύδρευσης – αποχέτευσης

1.159.921,51
– Πρόβλεψη λοιπών εσόδων

5.963,34
– Πρόβλεψη εσόδων ενοικίων – αγρών

4.120,38
– Πρόβλεψη εσόδων βοσκής

21.615,10
– Πρόβλεψη τόκων καταθέσεων

82.969,61
– Πρόβλεψη εσόδων ΔΕΗ για τέλη καθαριότητας και Τ.Α.Π Δ΄ τριμήνου 2014 (βεβαιωθέντα στη χρήση 2016)

1.879.767,56
Σύνολο

3.154.357,50
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ:
– Πρόβλεψη εξόδων Δ.Ε.Η. Δ΄ τριμήνου 2015

1.524.328,17
Σύνολο

1.524.328,17
2.9 Αποτελέσματα
Το συνολικό αποτέλεσμα του Δήμου από το 2011, (μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης) μέχρι και τη χρήση 2015 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 3.194.143,58 (πλεόνασμα) και το οποίο εμφανίζεται στο λογαριασμό του παθητικού Α.Ι.V. “Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο”.
Τα αποτελέσματα της χρήσεως συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων διαμορφώνονται ως εξής:
Έσοδα χρήσεως

37.271.791,20
Έξοδα χρήσεως
«
-36.210.703,19

1.061.088,01
Τα αποτελέσματα προ αποσβέσεων παγίων και αναλογουσών αποσβέσεων επιχορηγήσεων είναι:
Αποτελέσματα χρήσεως ως ανωτέρω

1.061.088,01
Πλέον: Αποσβέσεις παγίων
«
6.299.639,23
Μείον: Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων
«
-4.298.065,09
Κέρδη προ αποσβέσεων

3.062.662,15
Το αποτέλεσμα χρήσεως € 1.061.088,01 κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσεως (πλεόνασμα ποσού €1.046.409,04) σημειώνοντας αύξηση ποσού € 14.678,97.
2.10 Κεφάλαιο
Το Κεφάλαιο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό € 66.844.805,76 και τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό € 156.575.927,66.
Μετά την ανωτέρω ανάλυση σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Δήμου κατά την χρήση 2015 σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015 ήτοι, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα».
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα παραπάνω εκτέθηκαν και αφού έκρινε, επί παρόντων 5 μελών:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Συντάσσει την έκθεση διαχείρισης του Δήμου Αγρινίου για το οικονομικό έτος 2015, ως έχει αναλυτικά ανωτέρω, η οποία μαζί με τον ισολογισμό, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα θα υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή τους.
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 207/2016
Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Τ.Υ.) (Τ.Υ.) (Τ.Υ.)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ  ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ
Ακριβές απόσπασμα Αγρίνιο 27-7-2016
Η Γραμματέας Μαρία Λιάτσου