GAIA

GAIA

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2010

Παρουσίασε το συνδυασμό του ο Δημήτρης Σταμάτης

Ο κ. Δημήτρης Σταμάτης, υποψήφιος Δήμαρχος για τον Νέο Διευρυμένο Δήμο Αγρινίου, παρουσίασε τη φιλοσοφία, τις βασικές αρχές και τη στρατηγική υλοποίησης του προεκλογικού του προγράμματος την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010 δίπλα στη λίμνη Τριχωνίδα. Με αυτό τον τρόπο θέλησε προεκλογικά να αναδείξει τη φυσική κληρονομιά και το ρόλο που αυτή κατέχει στο πρόγραμμα της Πανδημοτικής Πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη του Νέου Διευρυμένου Δήμου Αγρινίου. Ο κύριος Σταμάτης αναφέρθηκε ειδικότερα στους βασικούς άξονες του προγράμματος του για την αξιοποίηση, με σεβασμό στο περιβάλλον, των ανεκμετάλλευτων πλουτοπαραγωγικών πηγών, του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα και η εξασφάλιση πόρων για την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής που θα οδηγήσει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των συνδημοτών του Νέου Διευρυμένου Δήμου Αγρινίου. Λεπτομέρειες των συγκεκριμένων δράσεων, ενεργειών και στρατηγικών του προγράμματος της Πανδημοτικής Πρωτοβουλίας και της υλοποίησης αυτού θα παρουσιαστούν σε συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, τους συνδημότες και τα ΜΜΕ στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η φιλοσοφία του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα αντίξοη οικονομική συγκυρία και τις δυνατότητες που δίνει η νέα Αυτοδιοικητική Μεταρρύθμιση, στηρίζεται στο μοντέλο της ενδογενούς βιώσιμης ανάπτυξης. Αξιοσημείωτο ότι με τον όρο «μοντέλο» δεν νοείται η εισαγωγή μιας ξενόφερτης στρατηγικής. Αντίθετα, αυτό έχει προκύψει από την σε βάθος ανάλυση των κυριότερων ενδογενών χαρακτηριστικών του Νέου Δήμου Αγρινίου. Ως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά νοούνται οι τομείς παραγωγής, η δημογραφική, η οικονομική, και η εισοδηματική διάρθρωση του Νέου Διευρυμένου Δήμου Αγρινίου καθώς και η γεωγραφική του θέση στο χάρτη της χώρας μας. Θα πρέπει να προστεθεί σε αυτό το σημείο ότι ένας βασικός στόχος του προτεινόμενου μοντέλου ανάπτυξης που θα τεθεί και σε διαβούλευση ώστε να συνδιαμορφωθεί με τις παρεμβάσεις των συνδημοτών είναι η άμβλυνση της απομόνωσης του δήμου από το εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο θα αξιοποιηθεί τόσο για τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών του Νέου Διευρυμένου Δήμου Αγρινίου όσο και για την προσέλκυση επενδύσεων. Τελικός αποδέκτης της οικονομικής δραστηριότητας και των ωφελειών που θα προκύψουν από την συγκεκριμένη στρατηγική ανάπτυξης θα είναι οι δημότες του Νέου Δήμου Αγρινίου δηλαδή, ο οικογενειάρχης, ο αγρότης, ο υπάλληλος, ο επιχειρηματίας, ο κτηνοτρόφος, κ.ά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των πιο αδύναμων εισοδηματικών τάξεων έτσι ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο διαβίωσης με τη δημιουργία ευκαιριών και θέσεων απασχόλησης κυρίως για τους νέους, την ενίσχυση του εισοδήματος των και την διαμόρφωση καλύτερων όρων για την καθημερινότητά. Σε αυτό το σημείο διευκρίνισε, χωρίς να παραβλέπει την σημασία και τον ρόλο όλων των έργων υποδομής, ότι θα δώσει έμφαση σε έργα τα οποία θα δημιουργήσουν αποδόσεις και συνεπώς οφέλη για όλους τους δημότες. Ένας από τους βασικούς αναπτυξιακούς άξονες του προγράμματος για την προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του Νέου Διευρυμένου Δήμου Αγρινίου θα αποτελέσει ο φυσικός πλούτος και ιδιαίτερα το νερό, το οποίο μένει αναξιοποίητο. Αυτή όμως η αξιοποίηση, υπογράμμισε ο κ. Σταμάτης θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον δεδομένων των ευαίσθητων οικολογικών ισορροπιών που πρέπει να διατηρηθούν. Για το λόγο αυτό απαιτείται, τόνισε ο κ. Σταμάτης, σοβαρός σχεδιασμός αξιοποίησης των πλουτοπαραγωγικών πηγών του Νέου Διευρυμένου Δήμου Αγρινίου. Αυτή η φιλοσοφία, δηλαδή του συνδυασμού της υιοθέτησης του μοντέλου ενδογενούς ανάπτυξης με ταυτόχρονο σεβασμό στο περιβάλλον, καταγράφεται στον όρο βιώσιμη ανάπτυξη που διαπερνά όλη τη στρατηγική του προγράμματος του κ. Σταμάτη. Ταυτόχρονα, ο κ. Σταμάτης τόνισε, ότι θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους συνδημότες του Νέου Δήμου Αγρινίου και να μην τους κρύβουμε την αλήθεια όσον αφορά τις στρατηγικές αξιοποίησης του συγκεκριμένου φυσικού πλούτου. Τέτοια περίπτωση αποτελεί η θέση του κ. Σταμάτη απέναντι στο τεράστιο θέμα της εκτροπής του Αχελώου, για το οποίο υπογράμμισε «οπωσδήποτε δεν θα συναινούσα να ξεκινήσει ένα έργο που δημιουργεί αρνητικές συνέπειες για τους συνδημότες». Όμως, συνέχισε ο κ. Σταμάτης, από τη στιγμή που υπάρχει κεντρική πολιτική απόφαση για να προχωρήσουν άμεσα οι αρμόδιοι υπουργοί της παρούσας κυβέρνησης στην ολοκλήρωση αυτού του έργου, η παθητική άρνηση δεν είναι υπεύθυνη στάση. Αντίθετα, πιστεύει ότι η ενεργή συμμετοχή των συνδημοτών και εκπροσώπων των με στρατηγική για διεκδίκηση ωφελειών από ένα έργο που έχει αποφασιστεί κεντρικά να υλοποιηθεί τη θεωρεί ο κ. Σταμάτης υπεύθυνη, ειλικρινή και οπωσδήποτε επωφελή για αυτούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου