GAIA

GAIA

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου ψήφισε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου.
Με τον νέο σύγχρονο Οργανισμό διαμορφώνεται το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου, ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης.
Ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας εξυπηρετεί :
  • τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη διεύρυνση του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου, μέσω της βελτίωσης της ικανότητάς του να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής, προστασίας του περιβάλλοντος κ.λ.π. και να τα εντάσσει στις διαδικασίες προγραμματισμού σε εθνικό επίπεδο καθώς  και στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,
  • την αναβάθμιση της λειτουργίας των πολιτικών οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών με τη δημιουργία υπηρεσιών διοικητικής, νομικής υποστήριξης και ιδίως επιτελικών υπηρεσιών για την επιστημονική - τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων,
  • τη βελτίωση του βαθμού εξυπηρέτησης των πολιτών, της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της δικαιοκατανομής των παρεχομένων υπηρεσιών με την αναδιοργάνωση των δομών, τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών λειτουργίας τους και τον προσανατολισμό τους σε στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα,
  • την  αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου των εργαζομένων με τη  βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη λειτουργία όλων των υπηρεσιακών επιπέδων, την ενίσχυση της ευθύνης και των αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των υπηρεσιών, την επιμόρφωση του προσωπικού κλπ
  • την αύξηση του βαθμού συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των εσωτερικών υπηρεσιών, μεταξύ των υπηρεσιών και των πολιτικών οργάνων και μεταξύ του Δήμου και των εποπτευόμενων φορέων του
  • την ενίσχυση της συνεργασίας του Δήμου με άλλους δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς και την ανάπτυξη διαδικασιών συμμετοχής του πολίτη, θεωρουμένου όχι μόνον ως χρήστη των δημόσιων υπηρεσιών αλλά και ως ενεργού πολίτη.

Ανάλογα με το αντικείμενο και τους σκοπούς τους, οι κεντρικές υπηρεσίες του νέου Δήμου ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες, ως εξής:
·          ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, με αρμοδιότητες την παροχή επιτελικής υποστήριξης στα πολιτικά όργανα και στις δημοτικές υπηρεσίες, δηλ. επεξεργασμένων στοιχείων και προτάσεων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
·          ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, με αρμοδιότητες που αφορούν στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής (φυτική και ζωική παραγωγή), στη μεταποίηση και στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, τουρισμός) καθώς και την προαγωγή της απασχόλησης.
·          ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, με αρμοδιότητες που αφορούν την προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος και την προώθηση της αστικής ανάπτυξης.
·          ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, με αρμοδιότητες που αφορούν στην κοινωνική προστασία, στη  προστασία της δημόσιας υγείας και στην παροχή υπηρεσιών στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού.
·          ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, με αρμοδιότητες την παροχή διοικητικής, οικονομικής  και τεχνικής υποστήριξης σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών στις Δημοτικές Ενότητες δημιουργούνται αποκεντρωμένες Υπηρεσίες στις έδρες των πρώην Δήμων.

            Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός  στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων ανέφερε:
            «  Με το νέο οργανισμό κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα και δημιουργούμε το νέο θεσμικό πλαίσιο και τη νέα μορφή του διευρυμένου Δήμου. Δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο οργανισμό που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Προγράμματος Καλλικράτη, καλύπτει τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες του Δήμου Αγρινίου και προέκυψε μέσα από διαβούλευση και κατάθεση προτάσεων.
            Δημιουργούμε όλες τις απαραίτητες Διευθύνσεις, ενώ προβλέπουμε και νέες θέσεις εργασίας όταν επιτραπούν οι προσλήψεις από την πολιτεία.
            Ο νέος οργανισμός θέτει σε νέες βάσεις την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Δήμου, απαντά στις απαιτήσεις των καιρών με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών».

TΙΜΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ (AGROFESTIVAL ΑΧΑΡΝΑΙ 2011) ΗΤΑΝ Η ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΗΣ


Με κοινώς ομολογουμένη επιτυχία ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατηγικού Σχεδιασμού σε συνεργασία με τον Δήμο Αχαρνών, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής διοργάνωσε το 1ο Φεστιβάλ Αγροτικών Προϊόντων και Πολιτισμού, από 30 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου.
Παραγωγοί από όλη την Ελλάδα παρουσίασαν τα παραδοσιακά προϊόντα τους ενώ χορευτικοί και λαογραφικοί σύλλογοι μετέφεραν τον πολιτισμό κάθε περιοχής.
Ενδεικτικά, στο Φεστιβάλ συμμετείχαν εκθέτες από τη Λήμνο, τη Λίμνη Τριχωνίδα, τη Λακωνία, τη Μεσσηνία, το Πήλιο, φορείς της πόλης, όπως ο Λαογραφικός Σύλλογος Αχαρνεις, το Επισκήνιον, η Αρωγή, το περίπτερο των Ιππικών Ομιλών καθώς και τα περίπτερα των φυτωριούχων της περιοχής κ.λπ. Η Βιοκαλλιεργητική Περιβαλλοντική Εταιρεία Τριχωνίδος (ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ) συμμετείχε με δικό της περίπτερο  φιλοξενώντας  επιχειρήσεις και παραγωγούς από την περιοχή.
Στα πλαίσια του Φεστιβάλ αναπτύχθηκαν πολιτιστικές εκδηλώσεις όπου συμμετείχαν σύλλογοι από Δήμους της Ελλάδας και φυσικά το χορευτικό συγκρότημα του Δήμου Αχαρνών.
Ο Δήμος Αχαρνών τίμησε την περιοχή της Τριχωνίδας και την εταιρεία ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΔΑ για τη προσπάθειά της στην ανάδειξη και προβολή της λίμνης Τριχωνίδας και των τοπικών βιολογικών και παραδοσιακών ποιοτικών προϊόντων τα οποία η εταιρεία παρουσίασε στο Φεστιβάλ. 
Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε για λογαριασμό της  ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΔΑ, από τον Δήμαρχο Αχαρνών Σωτήρη Ντούρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Νίκο Κριμνανιώτη, ο υπεύθυνος και συντονιστής της εταιρείας κ. Δημήτριος Τραπεζιώτης, πρώην Δήμαρχος Θεστιέων, ο οποίος με τη σειρά του πρόσφερε στον Δήμαρχο και τον Γενικό Γραμματέα καλάθια με εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα της Τριχωνίδας και στη συνέχεια είπε δυο λόγια για τον τόπο του, ξεναγώντας εκεί νοερά το κοινό του 1ου Αγροφέστιβαλ Αχαρνών αναφερόμενος στην τεράστια βιολογική, οικολογική και αισθητική αξία της λίμνης Τριχωνίδας και στα μοναδικά ποιοτικά προϊόντα της όπως η αθερίνα, η ελιά Αγρινίου, το λάδι της περιοχής μας, το σαγκουίνι Γουρίτσας, η μαλαγουζιά, το κάστανο Αρακύνθου, η ντομάτα Παναιτωλίου κ.α.
            Τέλος από το διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατηγικού Σχεδιασμού κ. Ι. Κάκο απενεμήθη ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στην ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ για την προσφορά της στην ελιά και το λάδι της Τριχωνίδας.
Η εκδήλωση της βράβευσης πραγματοποιήθηκε την τέταρτη ημέρα του Φεστιβάλ Κυριακή 3 Ιουλίου, στο περίπτερο της Βιοτριχωνίδας.
Παράλληλα στο Δημαρχείο Αχαρνών, στις 1 & 2 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία διήμερο διακρατικό συνέδριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με θέμα : «Βιώσιμη Ανάπτυξη της Τ. Α.με Εξωστρέφεια».
Την πρώτη μέρα τα θέματα που αναπτύχτηκαν είχαν σχέση με την Βιώσιμη Ανάπτυξη με ομιλητές  τους: Εύη Χριστοπφιλοπούλου, Υφυπουργός Παιδείας, Ντίνο Βρεττο, Κωστα Καρτάλη και Θανάση Μπούρα, Βουλευτές,τον πρώην Υπουργό κο Σταύρο Μπένο,  τον Δήμαρχο Λύσης Κύπρου κο Ανδρέα Τοφιά ,τον Δήμαρχο Φυλής κο Δ. Μπουραιμη και τους Περιφερειακουςί Σύμβουλο Γιώργο Σμέρο και Δέσποινα Αφεντούλη.
Στο συνέδριο πήραν μέρος αντιπροσωπίες από την Κύπρο (Δήμοι Ιδαλίου, Λύσης και Λευκάρων), από την Βουλγαρία (Αναπτυξιακός Σύνδεσμος RABC Περιφέρειας VIDIN και Δήμος Chuprene) και από την Ιταλία (Περιφέρεια Ragusa Σικελίας , Δήμος Modica, Ε.Ο.Ο.Σ Marco Polo). Παρευρέθησαν Δήμαρχοι και άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης από δήμους της Ελλάδας.
ΤΟ Δ.Σ.
            Ο Πρόεδρος                                                       Ο Αντιπρόεδρος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΗΛΟΣ

          Ο Διαχειριστής                                                          Ο Γραμματέας             
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ                                                  ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ                    
Ο Συντονιστής και Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ
τ. Δήμαρχος Θεστιέων

Πολιτική Εξόρμηση Κ.Κ.Ε.

Στα πλαίσια της πλατιάς πολιτικής εξόρμησης του ΚΚΕ στο λαό με περιεχόμενο την προβολή της πρότασης διεξόδου του ΚΚΕ από την κρίση πραγματοποιούνται οι εξής συγκεντρώσεις:
·        Την Δευτέρα 25 Ιουλίου, στις  9μμ  στην πλατεία του Λιμανιού στη Ναύπακτο θα μιλήσει  ο Κώστας Μπάτσικας, μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ και γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής της Βορειοδυτικής Ελλάδας.
·        Το Σάββατο 23 Ιουλίου, στις 9 μμ στα Παλιάμπελα στο καφενείο του κ. Λύτρα θα μιλήσει ο Μωραΐτης Νίκος μέλος της ΝΕ Αιτ/νιας  και βουλευτής του ΚΚΕ.

·        Την Κυριακή  24 Ιουλίου, στις 8:30 μμ στο Μοναστηράκι  Βόνιτσας στην Κεντρική Πλατεία θα μιλήσει ο Μωραΐτης Νίκος μέλος της ΝΕ Αιτ/νιας  και βουλευτής του ΚΚΕ

·        Το Σάββατο 30 Ιουλίου, στις 9 μμ στο Θέρμο στην Κεντρική Πλατεία   θα μιλήσει ο Μωραΐτης Νίκος μέλος της ΝΕ Αιτ/νιας  και βουλευτής του ΚΚΕ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ν.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΓΟΥΡΟΥ


Απάτη και απιστία κατ' εξακολούθηση: αυτές είναι οι σοβαρές κατηγορίες με τις οποίες τον Απρίλιο του 2010 ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για υπεξαίρεση δεκάδων χιλιάδων ευρώ από τα ταμεία της αμαρτωλής εταιρείας «ΑΓΡΟΓΗ», κατά της κυρίας Κατερίνας Αδαμοπούλου, που είναι σήμερα βασική οικονομική σύμβουλος του περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού!
Μάλιστα, παρότι η υπόθεση -η οποία σύμφωνα με νομικούς κύκλους επισείει ποινές φυλάκισης από 5 μέχρι και 20 χρόνια- εκκρεμεί στον 6ο Τακτικό Ανακριτή (αριθμός δικογραφίας: Α09/6097), εδώ και σχεδόν 16 μήνες (σ.σ.: αλήθεια, υπάρχει κάποιος που δε θέλει να προχωρήσει κύριε Καρακωνσταντή;)  η κ. Αδαμοπούλου ήταν υποψήφια αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αττικής του ΛΑΟΣ στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2010 και κατόπιν η πρόσληψή της ήρθε ως «αντίτιμο» του κ. Σγουρού στην εκλογική και μετεκλογική στήριξη του κόμματος του Γιώργου Καρατζαφέρη και του επικεφαλής της «Αττικής Οδού» Αδώνιδος Γεωργιάδη.  Και δεν αποκλείεται, όπως έλεγε χαριτολογώντας στέλεχος της περιφέρειας στην aftodioikisi.gr, «σε λίγο καιρό να τη δούμε αντιπεριφερειάρχη, και γιατί όχι και περιφερειάρχη...»
73.000 μ' ένα απλό σημείωμα
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η κ. Αδαμοπούλου προσελήφθη ως διευθύνουσα σύμβουλος στην εταιρεία «ΑΓΡΟΓΗ» (σ.σ.: πρόκειται για την αμαρτωλή εταιρεία την οποία κατάργησε πρόσφατα το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλοντας ρουσφετολογικές προσλήψεις, όργιο φαυλότητας, διασπάθισης του δημοσίου χρήματος και αναξιοκρατίας),  στην οποία μοναδικός μέτοχος είναι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,  το 2004 όταν υπουργός ήταν ο Ευάγγελος Μπασιάκος. Ο μισθός της ήταν 6.100 ευρώ (μεικτά) και 400 ευρώ αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
Ωστόσο, η σύμβουλος του περιφερειάρχη Αττικής δεν αρκέστηκε στον παχυλό μισθό της: Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, «στις 6.7.2007 συνέταξε και υπέγραψε το, με την ίδια ημερομηνία, έγγραφο άνευ αριθμού πρωτοκόλλου, υπό τον τίτλο "Εσωτερικό Σημείωμα", το οποία απεύθυνε στη διευθύντρια Οικονομικών στο οποίο ανέφερε τα εξής: "Για την απασχόληση της Δ/νουσας Συμβούλου αναφορικά α) με τον όλο χειρισμό των ασφαλιστικών μέτρων για τον διαγωνισμό 'παροχή επεξεργασμένων ορθοφωτοχαρτών (!),  β) για τον χειρισμό της υπόθεσης περιουσίας της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. στο Λιτόχωρο Πιερίας, γ) για το συντονισμό του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Αγροτικών Δεδομένων" παρακαλώ όπως μου καταβληθούν 1) 30.000 ευρώ το μήνα Ιούλιο και 2) 25.000 ευρώ το μήνα  Αύγουστο".
»Το πιο πάνω ιδιόχειρο σημείωμα της διευθύνουσας συμβούλου δεν συνοδευόταν από κάποια ειδική σύμβαση οιουδήποτε είδους ούτε από κάποια ειδική ή γενική απόφαση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί καθορισμού ή έγκρισης της παραπάνω αμοιβής της, ούτε οι αποφάσεις για την ανάθεση των υπό τα στοιχεία (α) και (γ) έργων της "ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε."..... προέβλεπαν κάποια ειδική ή γενική αμοιβή της διευθύνουσας συμβούλου, υπό οιαδήποτε ιδιότητά της».
Δηλαδή, με άλλα λόγια, η κ. Αδαμοπούλου μ' ένα απλό σημείωμα πήρε από την εταιρεία που είχε διοριστεί διευθύνουσα σύμβουλος (δηλαδή από τον έλληνα φορολογούμενο) 73.333 ευρώ (εκτός από τις 55.000 ευρώ και 18.333 ευρώ για την καταβολή των σχετικών φόρων).
Μάλιστα, από τη δικογραφία αποκαλύπτεται ότι το ποσό των 25.000 συμψηφίστηκε εν μέρει με άλλο ποσό 18.566,39 ευρώ που είχε καταβάλει η εταιρεία στις 10.8.2007 «για την πληρωμή της εταιρικής της κάρτας ALPHA VISA για προσωπική της χρήση». Δηλαδή, η κ. Αδαμοπούλου εκταμίευσε τα παραπάνω ποσά από τα ταμεία της «ΑΓΡΟΓΗ» για να πληρώσει την πιστωτική κάρτα που είχε χρεώσει στην ίδια της την εταιρεία!
Ποινικές ευθύνες και από την διοίκηση της «ΑΓΡΟΓΗΣ» επί ΝΔ
Σύμφωνα δε με πληροφορίες, ανάλογη πρακτική (με χρεώσεις της εταιρικής της κάρτας για προσωπική της έξοδα αλλά και για συνεχή χωρίς αντικείμενο ταξίδια στο εξωτερικό) ακολουθούσε σε όλο το διάστημα της θητείας της.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για τις πρακτικές που ακολουθούσε η κ. Αδαμοπούλου εξαναγκάστηκε σε παραίτηση λίγο πριν από τις εκλογές του 2007 (στις 28/8/2007, δηλαδή εν μέσω προεκλογικής περιόδου), όταν από το υπουργείο στην ουσία είχε αποχωρήσει ο Ε. Μπασιάκος και λίγο μετά τις εκλογές 19 Σεπτεμβρίου ανέλαβε υπουργός ο μέχρι τότε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Κοντός.
Μάλιστα, στις 22.7.2009, και ενώ ήταν ακόμη κυβέρνηση η ΝΔ και υπουργός ο Α. Κοντός η νέα διοίκηση της «ΑΓΡΟΓΗ» με υπόμνημά της στέλνει στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών: «α) το από 6.7.2007 εσωτερικό σημείωμα της πρώην Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας Αικατερίνης Αδαμοπούλου προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, β) τις δύο από 6.8.2007 και 17.8.2007 εντολές πληρωμής της Αδαμοπούλου Αικατερίνης προς τη Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και την γ) από 4.6.2008 και με ΑΠ 442 Έκθεση Διαχειριστικού & Οικονομικού Ελέγχου της εταιρείας, καθώς και το από 21.1.2008 "Γνωμοδοτικό Σημείωμα" της νομικής υπηρεσίας του Σ.Ο.Λ. (Σώμα Ορκωτών Λογιστών)», ζητώντας  να προχωρήσει στις νόμιμες ενέργειές  «και την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών σε κάθε αυτουργό, συναυτουργό ή συνεργό των αξιόποινων πράξεων από την οποία προκλήθηκε ζημία της εταιρείας».
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη δικογραφία, καθώς από την Έκθεση  Διαχειριστικού & Οικονομικού Ελέγχου της εταιρείας διαπιστώθηκαν παρανομίες από την κ. Αδαμοπούλου, η «ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.» απευθύνθηκε στη νομική υπηρεσία του Σ.Ο.Λ., η οποία στο  «Γνωμοδοτικό Σημείωμα» αναφέρει χαρακτηριστικά: «Διαπιστώθηκε η έλλειψη νομιμότητας στις ενέργειες της κας Αδαμοπούλου και ειδικότερα συμπεραίνεται ότι η λήψη αμοιβών που εκτίθενται και αναλύονται παραπάνω με εντολή που έδωσε η ίδια και αφορά στο συμφέρον της ως αιτιολογία είναι παράνομη, ως αυτοσύμβαση είναι άκυρη και ως πράξη μπορεί να υπαχθεί στην αντικειμενική υπόσταση των αδικημάτων του Ποινικού Κώδικα».
Τα παραπάνω στοιχεία βρήκε η νέα διοίκηση της «ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.» με διευθύνοντα σύμβουλο τον Κωνσταντίνο Πιλαφτσή και παρέπεμψε στα τέλη του 2009 το θέμα στον Εισαγγελέα. Εκείνος άσκησε την ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά της κ. Αδαμοπούλου αλλά, όπως προαναφέρθηκε, η υπόθεση έχει «κολλήσει» στον 6ο τακτικό ανακριτή.
Άλλωστε, πού να ασχοληθεί κανείς με μόλις 73.333 ευρώ όταν η κατηγορούμενη εκτός από αυτή του Γ. Καρατζαφέρη έχει και την έμπρακτη στήριξη του «μικρού πρωθυπουργού» της Αττικής!...

Ά. Τσιγκρής: «Σήμερα Εμπαίζουν τους Οδηγούς Ταξί… Αύριο Ποιοι Έχουν Σειρά;»


Ο υπ. βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Άγγελος Τσιγκρής -με αφορμή τις πολυήμερες κινητοποιήσεις των οδηγών ΤΑΞΙ- έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί στους πολίτες που ταλαιπωρούνται από το χάος που προκάλεσε η βεντέτα των αρμόδιων υπουργών κ.κ. Ρέππα (πρώην) και Ραγκούση (νυν), η οποία είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί -χωρίς καμία προειδοποίηση- η συμφωνία που είχε επιτευχθεί με τους οδηγούς ΤΑΞΙ.
Ο σημερινός υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έφτασε, μάλιστα, στο έσχατο σημείο πολιτικής λασπολογίας να κατονομάσει ως υποκινητή των απεργιακών κινητοποιήσεων των οδηγών ΤΑΞΙ τη ΝΔ.
Όλα αυτά τη στιγμή που η ΝΔ ήταν το πρώτο κόμμα που έσπευσε -όπως δεν έκανε ποτέ το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση- να καλέσει τους οδηγούς ΤΑΞΙ να ανοίξουν αμέσως το αεροδρόμιο και το λιμάνι του Πειραιά.
Το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει, ακόμη και σήμερα, ότι παραμένει εξίσου ανεύθυνο και δημαγωγικό κόμμα ως κυβέρνηση, όπως και όταν ήταν στην αντιπολίτευση.
Η ευθύνη για το χάος που έχει προκληθεί στη χώρα από την απεργία των οδηγών ΤΑΞΙ ανήκει αποκλειστικά  στην κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο…»._

Συνάντηση του ΕΣΑ με υπηρεσιακούς παράγοντες

 

Στις 8/7/2011 υπήρξε συνάντηση του Δ.Σ. του ΕΣΑ με τον Γενικό Διευθυντή Εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
κ. Κόλλαρη και υπηρεσιακούς παράγοντες του Γραφείου Εμπορίου Αγρινίου.

Το Γραφείο Εμπορίου έχει υπηρεσιακό αντικείμενο και ευθύνη για μεγάλο εύρος ζητημάτων που συνδέονται άμεσα με την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της αγοράς. Κρίσιμοι τομείς της καθημερινής μας εμπορικής δραστηριότητας και της προσπάθειας μας να παραμείνουμε στην αγορά επηρεάζονται καθοριστικά από την απόδοση της συγκεκριμένης υπηρεσίας και των εργαζομένων σε αυτή.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και τους συναδέλφους μας, ότι έχει σχέση με τις λαϊκές αγορές, το πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο, τις προσφορές, τις προωθητικές ενέργειες, τις εκπτώσεις κτλ. αποτελούν θέματα προτεραιότητας και για το Γραφείο Εμπορίου ανήκουν στους σημαντικούς τομείς των αρμοδιοτήτων του.

Το Δ.Σ του ΕΣΑ γνωρίζει ότι το χαλαρό υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο στα παραπάνω ζητήματα όπως έχει πλέον διαμορφωθεί, είναι εχθρικό για τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς εμπόρους, πιστεύει δε, ότι διευκολύνει την επιθετικότητα των μεγάλων πολυκαταστημάτων και των επιχειρηματικών ομίλων.

Το Δ.Σ. του ΕΣΑ στη συγκεκριμένη σύσκεψη, αποτύπωσε τις θέσεις του. Από τους προϊσταμένους και εργαζομένους στο Γραφείο Εμπορίου, ζήτησε την εφαρμογή του νόμου για όσους δραστηριοποιούνται στα όρια της αγοράς ή έξω από αυτή, όπως επίσης ζήτησε η υπηρεσία να λειτουργήσει όπως πρέπει, ώστε να προστατεύσει τη σύννομη λειτουργία της αγοράς.

Το Δ.Σ. του ΕΣΑ :

-         Ελπίζει η συνάντηση της 8/7/2011 να συνεισφέρει θετικά στην προσπάθεια να αναστραφεί η σημερινή πραγματικότητα.

-         Ευχαριστεί για την πρωτοβουλία της σύσκεψης.

Και

-         Εύχεται οι προσδοκίες που γεννήθηκαν μετά από αυτή να μη διαψευστούν.Το Δ.Σ. του ΕΣΑ

Ομιλία του προέδρου της ΝΟΔΕ Κ. Σύρρου στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ.  Στις εργασίες της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα συμμετείχε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Αιτωλ/νίας Κώστας Σύρρος, όπου σε ομιλία του αναφέρθηκε στα σημερινά κοινωνικά και οικονομικά αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία αλλά και τις πολιτικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας.
   Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ χαρακτήρισε ως κρίσιμες τις στιγμές που περνά η χώρα, ακολουθώντας μια κυβερνητική πολιτική η οποία χαρακτηρίζεται από την αδυναμία επαφής με την ίδια την κοινωνία.
   Ασυνέπεια λόγων και έργων, αναίρεση δεσμεύσεων και υποσχέσεων, εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών και αμέτρητες παλινωδίες σε κρίσιμα και ζωτικά  ζητήματα, είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εν λόγω κυβερνητικής πολιτικής, η οποία όχι μόνο δε μπορεί να πείσει αλλά ούτε καν να διασφαλίσει στο ελάχιστο το μέλλον της χώρας.
    Η διαχείριση του σοβαρού προβλήματος εντός και εκτός συνόρων από τη Νέα Δημοκρατία και τον πρόεδρό της Αντώνη Σαμαρά, απέδειξε πως η πολιτική αντίληψη του ίδιου και της παράταξης δεν αποτελεί απλό διαπραγματευτικό μέσο, αλλά υπεύθυνη στάση απέναντι στους Έλληνες πολίτες. «Η δικαίωση των προτάσεων της ΝΔ είναι θέμα λίγων μηνών, όπου οι θλιβερές πολιτικές φιγούρες της κυβέρνησης θα περάσουν στο παρελθόν, χωρίς κανένα πολιτικό ίχνος αξιοπρέπειας» επεσήμανε ο Κώστας Σύρρος, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα πως «…Αυτοί που μιλούν για πατριωτική συνείδηση δεν έχουν αντιληφθεί τι κρύβει μέσα της η λέξη πατριωτισμός. Κρύβει λεβεντιά, σύγκρουση, αξιοπρέπεια, αγάπη για την πατρίδα. Συστατικά που λείπουν παντελώς από όσους σήμερα κυβερνούν τη χώρα».
   Μιλώντας για τις εσωτερικές διεργασίες της παράταξης, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ καταλήγοντας σημείωσε πως «…Έχοντας ως σημαία μας τις θέσεις της ΝΔ και την καθαρή πολιτική ματιά που θέλουμε να  αντιληφθεί η κοινωνία, οφείλουμε να απομονώσουμε ότι έχει προκαλέσει και ότι προκαλεί. Μακριά από παλαιοκομματικές αντιλήψεις που αποτελούν βέβαια μειοψηφίες, αλλά σαν σκιές παρουσιάζονται κατά καιρούς αντιμέτωπες στις νέες αντιλήψεις της κοινωνίας. Οφείλουμε να πείσουμε τη νέα γενιά και να τη βγάλουμε μπροστά στην εθνική προσπάθεια για τη σωτηρία της χώρας».
Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά σημείωσε πως έχει ήδη κτίσει μια σχέση τιμής και πολιτικής αξιοπρέπειας με την ελληνική κοινωνία, δηλώνοντας βέβαιος πως αυτή θα εκφρασθεί ως ψήφος εμπιστοσύνης στις επόμενες εκλογές.

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011

ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2011

Έρευνα INKA:
Το 62% των Ελλήνων σε σχέση με το 59% πέρυσι, Δεν θα κάνει καλοκαιρινές διακοπές.
Περαιτέρω μείωση του χρόνου διακοπών της Ελληνικής οικογένειας.
Αγγίζουν το 3.500 Ευρώ τα έξοδα 15 ήμερών διακοπών 4μελούς οικογένειας.
Περισσότεροι από 62 στους 100 'Έλληνες χωρίς διακοπές το καλοκαίρι του 2011.
Σε πρόσφατη πανελλαδική έρευνα του ΙΝΚΑ, που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 27.06-05.07.11, με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, σε 530 άτομα,
ˉ       περισσότεροι από εξήντα δύο στους εκατό Έλληνες καταναλωτές (62 στους 100) δήλωσαν ότι δεν προγραμματίζουν ούτε πιστεύουν ότι τελικά θα πραγματοποιήσουν διακοπές το καλοκαίρι του 2011.
ˉ       Οι αιτίες για τη μη πραγματοποίηση των διακοπών είναι: οικονομικοί λόγοι και επαγγελματική αστάθεια 82%, επαγγελματικές υποχρεώσεις 10% και άλλοι λόγοι 8%.
ˉ       Αντί για την πτώση του 13% ΦΠΑ η άνοδός του στο 23% αποτελειώνει καταναλωτές και τουριστικές επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας έρευνας, το 72% κάνει μικροπεταχτές διακοπές,  η σε ιδιόκτητο, συγγενικό ή φιλικό σπίτι και συγκεκριμένα:
Οι Έλληνες αυτοί διαμένουν:
ˉ       σε από τα παλιότερα χρόνια ιδιόκτητο σπίτι 50%,
ˉ       σε συγγενικό-φιλικό σπίτι 24%,
ˉ       σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα σπίτια ή δωμάτια το 26%.

Η διάρκεια των διακοπών όλης, οπό κοινού, της οικογένειας, φαίνεται ότι περιορίζεται όλο και περισσότερο.
Κατά το 2011, θα πραγματοποιήσει:
ˉ        7 ήμερες διακοπές το 46%,
ˉ       10 ημέρες το 25%,
ˉ       15 ήμερες το 23 %,
ˉ       20 ήμερες το 5% και
ˉ       30 ήμερες μόλις το 1%.
Η σύντμηση της διάρκειας των διακοπών, οφείλεται κυρίως σε παράγοντες αποσυντονισμού, εξακολουθητική αποδόμηση δηλαδή της ζωής του σύγχρονου Έλληνα και οικονομικούς, (ένταση της οικονομικής δυσπραγίας, - δυσανάλογες με τον πραγματικό πληθωρισμό, η καθόλου αυξήσεις της μισθωτής εργασίας, σε συνδυασμό με την παρεπόμενη ανάγκη για πρόσθετη εργασία) αλλά και σε κοινωνικούς παράγοντες, όπως, χαλάρωση των οικογενειακών δεσμών τόσο μεταξύ γονέων όσο και κυρίως μεταξύ παιδιών και γονιών και η έλλειψη διάρκειας, ασφάλειας και σταθερότητας στην μισθωτή απασχόληση. Παράλληλα, μίκρυνε ασφυκτικά και η γνωστή διασπορά των διακοπών σε περισσότερες εποχές (π.χ. κατά τα εορταστικά 3ήμερα, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα κλπ).
Η θάλασσα συνεχίζει να συγκεντρώνει τις προτιμήσεις της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων με 65%, των προτιμήσεων, ενώ το βουνά 'κερδίζει' κάποιο έδαφος σε σχέση με παλαιότερες έρευνες συγκεντρώνοντας το 35%.
Τέλος οι εκτός Ελλάδας τουριστικοί προορισμοί φέτος θα συγκεντρώσουν λιγότερο από πέρυσι (20%) τις προτιμήσεις των καταναλωτών λόγω περίσφιξης!.
Σύμφωνα με υπολογισμούς του ΙΝΚΑ το ελάχιστο κόστος για διαμονή-διατροφή 15 ημερών μιας 4μελούς οικογένειας αγγίζει πλέον τα 3.500 ευρώ.
Η φετινή έρευνα του ΙΝΚΑ, δείχνει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης δυνατότητας διακοπών σε σχέση με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης περυσινής (59% του 2010, 49% του 09, 48% του 08, 45% του 07, 44% του 06 αντί 41% του 05 και 39,6% του 04).
Η 'εφάπαξ αρπαχτή΄, έμεινε δυστυχώς σαν μόνιμο κουσούρι σε ένα εξαιρετικά μεγάλο μέρος των τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας, οι οποίες παγίωσαν υπερβολικά αυξημένες τιμές, αλλά έφερε και ως αντίδραση – την συνειδητή πλέον αυτοσυγκράτηση από την πλευρά των καταναλωτών.
Εξάλλου, η γενική εικόνα της φετινής έρευνας του ΙΝΚΑ, συμβαδίζει και με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών στην Ε. Ένωση, που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία περίοδο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους φορείς σύμφωνα με τις οποίες:
Οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται τώρα περισσότερο από πέρυσι πιο απαισιόδοξοι απ' όλους τους Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι αισθητά λιγότερο απογοητευμένοι και όλο και περισσότεροι ακολουθούν την πορεία των Ελλήνων.
Οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται απαισιόδοξοι από την εξέλιξη της οικονομίας και απογοητευμένοι από τις δυσανάλογα με το εισόδημά τους, υπερβολικές τιμές αγαθών και υπηρεσιών, με πρωτοφανή απουσία των κρατικών οργάνων.
Ψαλίδα αισχροκέρδειας
Σύμφωνα με τις επαναλαμβανόμενες κάθε χρόνο έρευνες του ΙΝΚΑ, οι διαφορές τιμών και ποιότητας, για το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία, στις τουριστικές περιοχές παρουσιάζουν θεαματικές διαφορές – συχνά εξοργιστικές - σε σχέση με τον μέσο όρο, της υπόλοιπης χώρας.
Το φαινόμενο αυτό πρέπει να είχε αντιμετωπισθεί, με συντονισμένες ενέργειες της Πολιτείας και με αλλαγή της νοοτροπίας των τοπικών εποπτικών αρχών (κακώς εννοούμενη τοπικιστική αντιμετώπιση, εάν οι παραπονούμενοι είναι Έλληνες και κακώς εννοούμενη 'εθνική' αντιμετώπιση εάν οι παραπονούμενοι είναι ξένοι).
Εκτός των τιμών όμως, σημαντικό πρόβλημα παρουσιάζεται στα ζητήματα της ποιότητας, της εξυπηρέτησης και ΚΥΡΙΩΣ της δημόσιας υγείας, όπου οι αποδυναμώσεις των ήδη ανεπαρκών μηχανισμών ελέγχου, έχουν δημιουργήσει δυνατότητες περαιτέρω ασυδοσίας και κινδύνων, ιδιαίτερα για τους ευκαιριακούς επιχειρηματίες.
«Επιχειρήσεις μίας χρήσης — Πελάτες μιας χρήσης»
Η ουσιαστική έλλειψη σταθερών δομών, πολιτικής και μηχανισμών αποτελεσματικής εποπτείας (και) στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα του τουρισμού οδήγησε την — παλιότερα - πιο προσιτή στους καταναλωτές Ελληνική τουριστική αγορά σε μια νέα εποχή υψηλού κόστους και αναντίστοιχης ή ακόμα και συχνά κακής, η πολύ κακής,  ποιότητας.
Η καταστολή των ημερών μας εναντίον της αυτοπεποίθησης του Έλληνα, τον υποβάλλει σε αποδοχή ως κανονικότητα κάθε κακής ποιότητας και τιμής συμπεριφορά. Ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί δηλαδή, συμβαίνει τώρα.
Λειτουργούμε, σερβιτόροι…. και επισκέπτες με υποβολή στην ψυχολογία της –επιστράτευσης- ότι και όποιος προλάβει, δίπλα στο πρόσωπό μας τιρμπουσόν στην κολώτσεπη του τρεχάτου σερβιτόρου, χτυπητά τα μπουκάλια να προλάβει και τα άλλα τραπέζια, ιπτάμενα χέρια πάνω από την κεφαλή μας προσγειώνουν τα σερβίτσια, μπύρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, γύρος που κάνει για σολόδερμα κ.α. Ο ΧΑΜΟΣ της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.
Οι αιτίες αυτού του φαινόμενου είναι:
Οι ευκαιριακές επιχειρήσεις, οι οποίες στον τομέα του τουρισμού αντιπροσωπεύουν σήμερα, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από άλλους τομείς.
Οι επιχειρήσεις ή και οι επαγγελματίες που επενδύοντας στο εναλλασσόμενο της πελατείας υποβαθμίζουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, ή ακόμα, επιβαρύνουν τις τιμές με εξαιρετικό υπερβολικό κέρδος.
Οι πρακτικές της "αρπαχτής’’ που εκδηλώνονται με αυξανόμενη και ανεξέλεγκτη τάση, προχωρά συχνά εντελώς ανεμπόδιστα ακόμα και με παραβάσεις των κειμένων διατάξεων του Νόμου και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι:
Αφενός να έχουν γίνει απαγορευτικές οι διακοπές στην Ελλάδα για πολλούς Έλληνες καταναλωτές έστω και οι ολιγοήμερες και αφετέρου, η στροφή των ξένων τουριστών - οι οποίοι είναι κατά κανόνα στόχοι προτεραιότητας και ευκολότερα "θύματα" των κακών πρακτικών  από  την  πλευρά  των  επιχειρήσεων  και  των  επαγγελματιών  -  προς  άλλους προορισμούς.
ˉ       Είναι χαρακτηριστικά τα αποτελέσματα που απέφεραν αυτές οι πρακτικές που συνεχίζονται από το ‘‘Ολυμπιακό Καλοκαίρι’’ - όπου εκδηλώθηκαν με τον πιο υπερβολικό τρόπο - και παραμένουν σαν προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.
ˉ       Τα παράπονα των καταναλωτών για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες (κόστος μεταφοράς ΙΧ και ατόμου) κατά την φετινή θερινή περίοδο δημιουργούν ένα επί πλέον αίσθημα ανασφάλειας για την μετακίνησή τους, άρα και για την απροθυμία τους να προγραμματίσουν τις διακοπές τους στα νησιά της Ελλάδας.
Η χώρα μας δυστυχώς, χαρακτηρίζεται πλέον διεθνώς, ως ιδιαίτερα ακριβός τουριστικός προορισμός.
Δεν είναι λοιπόν περίεργο γιατί οι καταγγελίες ξένων οι οποίες καταγράφονται στο Κέντρο καταγγελιών του ΙΝΚΑ έχουν συχνά την επωδό: 'αγαπούμε την Ελλάδα, μας αρέσει πολύ, αλλά μας βασανίζει για να μπορούμε να ξανάρθουμε'.
Οι γιατροί δε, κε Υπουργέ,  και τα   Κέντρα Υγείας πρέπει να είναι σε ετοιμότητα.

«Μουσεία Λογοτεχνών: Συνάντηση στο Σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο»Σκιάθος 25 Ιουνίου 2011 Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της ημερίδας με θέμα «Μουσεία Λογοτεχνών: Συνάντηση στο Σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις 25 Ιουνίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου «Μπούρτζι» στη Σκιάθο. Η ημερίδα οργανώθηκε από τον Σύλλογο Μουσειοπαιδαγωγών Ελλάδας, τον Δήμο Σκιάθου και το Σπίτι-Μουσείο Α. Παπαδιαμάντη, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου Σκιαθίτη λογοτέχνη. 
Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι διαφόρων Μουσείων Λογοτεχνών της χώρας, μεταξύ των οποίων η κα Γαβρίνα Μιμίκα για το Μουσείο Κ. Παλαμά της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, αλλά και εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού και εκπαιδευτικού χώρου. 
Σκοπός της ημερίδας ήταν η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των Μουσείων Λογοτεχνών και η προώθηση της συνεργασίας για τη διεύρυνση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού ρόλου αυτής της ιδιαίτερης κατηγορίας μουσείων της χώρας μας, η παρουσίαση των συλλογών και των δράσεων των μουσείων, η ανταλλαγή εμπειριών και η διατύπωση απόψεων και προτάσεων για την ευρύτερη ανάδειξη  των Μουσείων Λογοτεχνών και της κοινωνικής και εκπαιδευτικής τους διάστασης.

1η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ


Ως ένα σημαντικό γεγονός, μέσω του οποίου θα γίνουν γνωστές, θα
υποστηριχτούν και θα αναδειχτούν οι μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες
του Νομού μας - ήτοι ο πλούτος της αγροτικής γης, των λιμνών, των
ποταμών, του Αμβρακικού κόλπου και της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου -
Αιτωλικού - καθώς και η υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα που
αναπτύσσεται σε αυτές, περιέγραψαν την <<1η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ>> της ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί  από την 1η έως την 4η Σεπτεμβρίου 2011 στο Μεσολόγγι, ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Παναγιώτης Κατσούλης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου - Ναυπακτίας Πάνος Ζωγράφος, ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής και ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου Βασίλης Σπυρόπουλος, στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν το περασμένο Σάββατο.
Ήδη το Γραφείο Επιχειρηματικής Δράσης του δήμου έχει ολοκληρώσει τον
πρώτο κύκλο των επαφών του με τις επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών
προϊόντων του Νομού μας και η πρόταση συναντά την καθολική τους
αποδοχή. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαμόρφωση του
εκθεσιακού χώρου, στην περιφραγμένη έκταση μπροστά από την Κλείσοβα,
ενώ το τετραήμερο της έκθεσης θα συνδυάζεται με ένα σύνολο
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

Συνεχίζεται η φθίνουσα πορεία της επιχειρηματικότητας.
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας δίνει στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία σε ότι αφορά τις εγγραφές και  διαγραφές  επιχειρήσεων του νομού, που καταχωρήθηκαν στο μητρώο του για το πρώτο εξάμηνο του 2011. Παράλληλα παρουσιάζει και τον αντίστοιχο πίνακα του πρώτου εξαμήνου του 2010 για τις απαραίτητες συγκρίσεις. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία το 2011 είχαμε 469 εγγραφές και 296 διαγραφές, ενώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2010 υπήρξαν 400 νέες εγγραφές και 277 διαγραφές.   
Πέραν της αύξησης των διαγραφών, που αποτελεί μόνιμο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί πως οι περισσότερες εγγραφές (+69) που παρατηρούνται, είναι αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης αγροτών στον τομέα των φωτοβολταϊκών και άρα πρόκειται για παροδικό φαινόμενο που δίνει μια πλασματική εικόνα για την επιχειρηματικότητα. Να σημειωθεί δε, πως οι εγγραφές εταιριών με το συγκεκριμένο αντικείμενο ξεπερνούν κατά πολύ τις 100 και άρα αν δεν υπήρχαν θα παρουσιαζόταν και στις εγγραφές  αρνητικός συντελεστής.
Επίσης πρέπει να σημειωθεί η σταθερή ανυπαρξία ξένων επενδυτών στην περιοχή όπως και η μηδενική κινητικότητα στη δημιουργία νέων εξαγωγικών επιχειρήσεων. Μόνη ίσως εξαίρεση το ισοζύγιο στις τουριστικές επιχειρήσεις όπου παρατηρήθηκε μια σχετική κινητικότητα σε σχέση με το 2010.
Δυστυχώς όμως για την περιοχή μας, το πιο δυσάρεστο που μπορεί κανείς να διαπιστώσει για την κατάσταση της επιχειρηματικής δράσης, είναι πως, σε σύγκριση με χρονιές προ του 2008, παρουσιάζονται οι μισές νέες εγγραφές και υπάρχει μια καθίζηση στην επιχειρηματικότητα, που όχι μόνο δεν φαίνεται να αντιστρέφεται, αλλά παγιώνεται, πλέον, με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες της Αιτωλοακαρνανίας.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

8/7/2001 Παρασκευή, ώρα 9.00 μμ
Προβολή της ταινίας / ντοκιμαντέρ «Χορεύω αιώνες στην Κρήτη» από το Κέντρο Έρευνας και Διδασκαλίας Κρητικού Χορού. Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο.

9/7/2011 Σάββατο, ώρα 9.30 μμ
Συναυλία αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο με τους Μαρία Φαραντούρη και Αλκίνοο Ιωαννίδη. Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων.

15/7/2011 Παρασκευή, ώρα 9.00 μμ
Μουσικοχορευτικός Όμιλος του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Θέατρο Λιμανιού

16 -17 /7/ 2011 Σάββατο και Κυριακή,  ώρα 9.00 μμ
Θεατρική παράσταση με το έργο «Πλούτος» του Αριστοφάνη από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου «Το Αιτωλικό». Ανοιχτό θέατρο Αιτωλικού

20/7/2011 Τετάρτη, ώρα 9.00 μμ
 Θεατρική παράσταση με το έργο «Πλούτος» του Αριστοφάνη από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου «Το Αιτωλικό». Θέατρο Λιμανιού

21/7/2011 Πέμπτη, ώρα 9.30 μμ
 Θεατρική παράσταση με το έργο «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη από τον Οργανισμό Ελληνικού Θεάτρου ΑΙΧΜΗ. Θέατρο Λιμανιού

29/7/2011 Παρασκευή, ώρα 9.30 μμ
Θεατρική παράσταση με το κλασικό έργο του Κώστα Μουρσελά «Εκείνος και εκείνος» με τους Τάσο Χαλκιά και Πάνο Σκουρολιάκο από το ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ . Θέατρο Λιμανιού.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

2/8/2011  Τρίτη, ώρα 9.00 μμ
Θεατρική παράσταση «Οθέλος» του Σαίξπηρ με τους Γιώργο Κιμούλη, Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Σμαράγδα Καρύδη. Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών

3/8/2011 Τετάρτη, ώρα 9.30 μμ
Θεατρική παράσταση από το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου. Στην πλατεία Σταμνάς

4/8/2011 Πέμπτη, ώρα 9.00 μμ
Θεατρική παράσταση με το έργο «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολτόνι από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης με τους Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Φαίη Ξυλά, Αλέξανδρο Μυλωνά. Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών

5/8/2011 Παρασκευή, ώρα 9.00 μμ
Θεατρική παιδική παράσταση «Το θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον» από την Παιδική Σκηνή -Μαγικές Σβούρες. Θέατρο Λιμανιού.

6-7/8/2011 Σάββατο και Κυριακή.
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης Κανόε-Καγιάκ στη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας.

7/8/2011 Κυριακή, ώρα 9.00 μμ
Συνάντηση παραδοσιακών τμημάτων στα Μούσουρα.

7/8/2011 Κυριακή, ώρα 9.00 μμ
Θεατρική παράσταση με το έργο «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη. Πρωταγωνιστούν: Θύμιος Καρακατσάνης, Βασίλης Τσιβιλίκας, Γιώργος Παρτσαλάκης, Κώστας Βουτσάς, Γιώργος Κωνσταντίνου, Βάσια Τριφύλλη. Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών

8/8/2011 Δευτέρα, ώρα 9.15 μμ
Θεατρική παράσταση με την κωμωδία «Είναι τρελοί αυτοί οι Έλληνες». Θέατρο Λιμανιού

13/8/2011 Σάββατο, ώρα 9.00 μμ
Θεατρική παράσταση με το έργο «Πλούτος» του Αριστοφάνη από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου. Ανοιχτό θέατρο Αιτωλικού

13/8/2011 Σάββατο, ώρα 9.30 μμ
Μουσικοθεατρική παράσταση για την Πανσέληνο από την Εταιρεία Λόγου και Τέχνης ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ .Θα τιμηθούν  οι κ.κ. :Λάζαρος Κολώνας, Βασίλειος Λαμπρινουδάκης και Παναγιώτης Κοντός από το ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ  Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ .16/8/2011 Τρίτη ,ώρα 9.00 μμ
 Χορωδία του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου «Το ΑΙΤΩΛΙΚΟ». Ανοιχτό θέατρο Αιτωλικού

19/8/2011 Παρασκευή, ώρα 9.30 μμ
 Θεατρική παράσταση από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου στο Ευηνοχώρι.

19/8/2011   Παρασκευή,  ώρα 9.00 μμ
Παρουσίαση του χορευτικού του Συλλόγου και των άλλων φιλοξενούμενων χορευτικών τμημάτων. Ανοιχτό θέατρο Αιτωλικού

20/8/2011 Σάββατο,  ώρα 9.00 πμ
Ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο της Πλευρώνας από  την Προϊσταμένη της ΛΣΤ’Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων . 

21/8/2011 Κυριακή, ώρα 9.00 μμ
Συνάντηση  παραδοσιακών χορευτικών τμημάτων στο Ευηνοχώρι.

22/8/2011 Δευτέρα, ώρα 9.00 μμ
Συναυλία από την Παιδική  Χορωδία του Δήμου Ιεράπετρας Θέατρο Λιμανιού.

26/8/2011 Παρασκευή,  ώρα 9.30 μμ
Θεατρική παράσταση από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου. Στην πλατεία Ελληνικών.

27/8/2011 Σάββατο,  ώρα 9.30 μμ 
Συναυλία  από την «Λαϊκή Ορχήστρα της Πάτρας» στο ανοιχτό θέατρο του λιμανιού  (γενική είσοδος  πέντε  ευρώ). Οργάνωση ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

28/8/2011 Κυριακή, ώρα 9.00 μμ
Συναυλία αφιερωμένη στον παλιό Ελληνικό Κινηματογράφο από το τμήμα Οργάνων  του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Μεσολογγίου στη Γουριά.

31/8/2011 Τετάρτη, ώρα 9.00 μμ
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορευτικών Τμημάτων. Θέατρο Λιμανιού

Παγκόσμια ευρεσιτεχνία απο Αγρινιώτη

 
Ο Γ. Ποντίκας απέσπασε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και διεθνή ταξινόμηση. Είναι το 3ο κατά σειρά δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Ο ευρεσιτέχνης, λογιστής Γεώργιος Ποντίκας κατασκεύασε τον τόρνο οριζοντίου περιστροφής καθέτου κυκλικής κοπής – επεξεργασίας αντικειμένων (Τ.Ο.ΠΕ.Κ.Κ.ΑΝ.). Η τεχνολογική καιτονομία που πέτυχε είναι η οριζόντια περιστροφή ανάμεσα σε δύο κωνικά ρουλεμάν.

Μια παγκόσμια ευρεσιτεχνία κατασκεύασε ο Αγρινιώτης λογιστής Γεώργιος Ποντίκας. Η ευρεσιτεχνία αυτή ονομάζεται Τ.Ο.ΠΕ.Κ.Κ.ΑΝ. (τόρνος οριζοντίου περιστροφής καθέτου κυκλικής κοπής – επεξεργασίας αντικειμένων). Η επεξεργασία των αντικειμένων από τον νέο αυτό τόρνο, του Τ.Ο.ΠΕ.Κ.Κ.ΑΝ., βασίζεται στην παγκόσμια καινοτομία της οριζοντίου περικοπής ανάμεσα σε δύο κωνικά ρουλεμάν. Έχει την δυνατότητα περικοπής μεγάλης κυκλικής διαμέτρου που με απλούστατο χειρισμό προσαρμόζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε χρήστη. Αυτό επιτυγχάνεται απλά αλλάζοντας σύνθεση είτε στο πλατό που βρίσκεται στο σύστημα κοπής είτε στην κεφαλή της πρέσας, ανάλογα το υλικό. Μπορεί να επεξεργαστεί είτε λαμαρίνα, είτε inox, είτε αλουμίνιο ή πλεξιγκλάς, με μανέλα, κοπίδι ή ψαλίδι λαμαρίνας επιλογής του χρήστη, ή φορμάικα, λαμαρίνα μανέλα – κοπίδι ή Σέγα επιλογής του χρήστη, η οποία έχει δυνατότητα χειροκίνητης περιστροφής με τον ρυθμό του χρήστη (χωρίς κίνηση από μοτέρ) και μπορεί να χρησιμοποιείται και για πριονοκορδέλα. Τζάμι επίσης μπορεί να επεξεργαστεί με διαμάντι κοπής τζαμιών, μάρμαρο με μανέλα – κοπίδι ή ότι άλλο κοπτικό εργαλείο μπορεί να εξυπηρετήσει. Επίσης έχει το Τ.Ο.ΠΕ.Κ.Κ.ΑΝ. τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για τρύπημα με τσοκ μικρού ή μεγάλου δραπάνου και για βίδες, κολαούζα.

Η ιδέα της εφεύρεσης γεννήθηκε όταν ο κ. Ποντίκας χρειάστηκε μια σιδερένια μικροκατασκευή, ένα δίσκο από λαμαρίνα διαμέτρου 80 εκατοστά. Απευθύνθηκε σε διάφορα μηχανουργεία της περιοχής Αγρινίου, αλλά και των Πατρών και του είπαν ότι οι τόρνοι δεν έχουν αυτή την δυνατότητα.
Τότε αμέσως του ήρθε η ιδέα πως αυτό λείπει από την αγορά και θα μπορούσε ένας τόρνος να κάνει αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν οι άλλοι τόρνοι. Άρχισε τότε να σκέπτεται και να σχεδιάζει επί χάρτου πως θα γίνει. Τελικά έφτιαξα έναν τόρνο με πρόχειρη κατασκευή. Στη συνέχεια για την χορήγηση του ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ υπέβαλε στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ( ΟΒΙ ) μαζί με την αίτηση χορήγησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ την μακέτα-σχέδιο της ευρεσιτεχνίας ( να σημειωθεί ότι ο ΟΒΙ θέλει σκαρίφημα-μακέτα και όχι φωτογραφίες).
Μετά από ένα 8μηνο περίπου και αφού ο ΟΒΙ έκανε την έρευνα διεθνώς αν υπάρχει κάτι ίδιο ή παρόμοιο , μου έστειλε 5 δείγματα από τις διεθνείς Ευρεσιτεχνίες περίπου παρόμοιες αλλά καμία από αυτές δεν ήταν ίδια με την δική μου Ευρεσιτεχνία.
Ο χρόνος της κατασκευής από την αρχική σκέψη μέχρι την ολοκλήρωσή της κατασκευής ήταν περίπου 3 χρόνια. Εργαζόταν μόνο τις ελεύθερες ώρες και μόνο τις εργάσιμες ημέρες
Ο Γεώργιος Ν. Ποντίκας έλαβε μέρος ( μόνο με VIDEO λειτουργίας του μηχανήματος λόγω αδυναμίας μεταφοράς του ίδιου του μηχανήματος ) στην πρώτη ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΩΝ που έγινε από 24-28 Νοεμβρίου 2010 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου Αθηνών.
Στην έκθεση υπήρξε ενδιαφέρον τόσο από Ελληνες αλλά και από ξένους στο χώρο της τεχνολογίας και μηχανουργίας αλλά και από μελλοντικούς επενδυτές άλλων επαγγελμάτων , εντυπωσίασε δε ως η εφεύρεση της νέας μηχανολογικής τεχνολογκής γενιάς.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι ζητήθηκε το VIDEO λειτουργίας από τον κ. Ευάγγελο Αναστασίου , Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών , προκειμένου να εισάγει αυτήν την νέα τεχνολογία και να την διδάξει ως νέα παγκόσμια τεχνολογική καινοτομία ,όπως την χαρακτήρισε, στο Πανεπιστήμιο που διδάσκει. Εκτός των άλλων ενδιαφέρον και προτάσεις συνεργασίας έδειξαν μια μεγάλη εταιρεία εισαγωγής και εμπορίας μηχανουργικών μηχανημάτων από Αθήνα , ένα μεγάλο Μηχανουργείο από τον Πειραιά καθώς και ένα μεγάλο Μηχανουργείο από την ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης. Αξιοσημείωτο είναι να αναφέρουμε πως στον ευρεσιτέχνη κ. Ποντίκα κόστισε μόλις 5000 ευρώ.
Οι Επιχειρήσεις που απευθύνεται το μηχάνημα και μπορούν να το χρησιμοποιούν είναι:
Τα Μηχανουργεία, επιχειρήσεις Σιδηροκατασκευών, αλουμινοκατασκευών, λευκοσιδηρουργεία, βιοτεχνίες τζαμιών και κρυστάλλων, ξυλουργεία, μαρμαράδικα καθώς επίσης και άλλες βιοτεχνίες επεξεργασίας λαμαρίνας, αλουμινίου, ξύλου και πλεξιγκλάς.
Ο ευρεσιτέχνης Γεώργιος Ποντίκας διατηρεί λογιστικό γραφείο επί της οδού Μπαϊμπά 12 στο Αγρίνιο, 26410 – 22839.