GAIA

GAIA

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ και Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ

Η κάρτα του πολίτη, το ηλεκτρονικό φακέλωμα, το χάραγμα, η εξυπηρέτηση των πολιτών και οι αντιδράσεις των Ιεραρχών Επιστολή στην Ιερά Σύνοδο για να τεθεί το θέμα της κάρτας έστειλε ο σεβ. Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμάς που πρώτος ανέδειξε το θέμα Μητροπολίτης Κοσμάς: Οι χριστιανοί μας ρωτούν συνεχώς τι πρέπει να κάνουν με την κάρτα. Έχουμε υποχρέωση συνεπώς να μελετήσουμε σε βάθος το θέμα και υπεύθυνα να απαντήσουμε Το εάν και κατά πόσο η περιβόητη «Κάρτα του πολίτη» παραπέμπει στο χάραγμα και στο 666 θα το κρίνει, υποθέτουμε, η Επιτροπή Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων και η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που, με υπόδειξη της Ιεράς Συνόδου, θα συνεδριάσουν σε συνεργασία «με ειδήμονες καθηγητές των τομέων της Ορθοδόξου Δογματικής, του Συνταγματικού Δικαίου και της Πληροφορικής». Το θέμα όμως δεν είναι μόνο «δογματικό» - θρησκειολογικό, είναι πρωτίστως κοινωνικό. Και γι’ αυτό ακριβώς οι Ιεράρχες μιλούν εξ αρχής για ανθρώπινα δικαιώματα και προστασία των προσωπικών δεδομένων, για τον «μεγάλο αδελφό» που μας υποχρεώνει η πολιτεία να έχουμε όλοι στο πορτοφόλι μας. Η κάρτα του πολίτη θα αντικαταστήσει ταυτότητες, διαβατήρια, βιβλιάρια υγείας με ταυτόχρονη ενσωμάτωση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, εκλογικού αριθμού και σειράς άλλων προσωπικών δεδομένων, πάντα για να εξυπηρετείται ο πολίτης! Η κάρτα του πολίτη βεβαίως αποτελεί για πολλούς ένα καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του μεγάλου οράματος της παγκόσμιας ψηφιακής διακυβέρνησης της νέας εποχής και της νέας τάξης των πραγμάτων. Η συνθήκη του Σένγκεν άνοιξε διάπλατα τις πύλες για την είσοδο σ’ αυτή τη νέα εποχή, το ηλεκτρονικό φακέλωμα όμως έρχεται πολύ νωρίτερα απ’ ότι θα περίμενε κανείς. Η κάρτα του πολίτη λοιπόν μειώνει σίγουρα τη γραφειοκρατία, μας οδηγεί όμως στην ψηφιακή αιχμαλωσία καθώς μέσω αυτής το αόρατο μάτι του «μεγάλου αδελφού» θα ελέγχει τις ζωές μας και θα μπορεί να καταγράφει κάθε μας κίνηση. Το θέμα συνεπώς έχει να κάνει με την ατομική μας Ελευθερία, με την Δημοκρατία και το Σύνταγμα… και επομένως θα πρέπει οι προοδευτικοί αριστεριστές αυτή τη φορά να συνταχθούν με την Εκκλησία, η οποία σ’ όλα τα παραπάνω θίγει και το θέμα του χαράγματος (666). Κεντρικό – συντονιστικό ρόλο στο πώς η Ιεραρχία θα αντιμετωπίσει το ζήτημα ανέλαβε ο σεβ. Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμάς, ο οποίος και πήρε την πρωτοβουλία δια επιστολής να ζητήσει τη συζήτηση του θέματος. Την επιστολή δημοσιεύουμε αυτούσια στο διπλανό πλαίσιο. Ήταν αυτή η επιστολή που οδήγησε στην απόφαση να συνεδριάσουν οι Επιτροπές που προαναφέραμε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αρχιεπ. Δαμασκηνού 10 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ Τηλ.: 26310 – 22322, 22421 Fax: 26310 – 28701 Εν Ιερά Πόλει Μεσολογγίου τη 1η Οκτωβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 962 Προς την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιω. Γενναδίου 14 ΑΘΗΝΑΣ Μακαριώτατε, Άγιοι Συνοδικοί, Δια της υπ’ αριθ. 3008/30-7-2010 Συνοδικής Πράξεως της Διαρκούς Ιεράς ημών Συνόδου επληροφορήθημεν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα οποία θα απασχολήσουν την τακτικήν Συνέλευσιν της αγίας και Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος από 5ης έως 8ης Οκτωβρίου. Τα προς συζήτησιν θέματα της ημερησίας διατάξεως χρήσιμα και λίαν επίκαιρα ουδείς αρνείται ότι θα ωφελήσουν όλους τους αγίους αδελφούς Αρχιερείς και δι’ ημών όλον το πλήρωμα της Ελλαδικής Εκκλησίας. Επιτρέψατέ μου όμως, όλως υιικώς να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν και άλλα θέματα ιδιαιτέρως αξιοπρόσεκτα και επείγοντα σήμερον, δια τα οποία ο πιστός και συνειδητώς ζων το θέλημα του Τριαδικού Θεού λαός, ζητεί να πληροφορηθή την υπεύθυνον γνώμην των ποιμένων του. Ταπεινώς προάγομαι να αναφέρω εν εξ αυτών. Οι χριστιανοί μας συνεχώς μας ερωτούν πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν την «κάρτα του πολίτου». Ζητούν και περιμένουν την υπεύθυνον γνώμην και τοποθέτησιν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Η πολιτική ηγεσία της χώρας ανεκοίνωσεν επισήμως την καθιέρωσιν της «κάρτας του πολίτου» από τας αρχάς του 2011. Η κάρτα αυτή, μια μορφή ηλεκτρονικής ταυτότητος, ανησυχεί τους χριστιανούς μας, όταν μάλιστα και σοβαροί επιστήμονες θετικών επιστημών εκφράζουν σοβαράς επιφυλάξεις. Μας διδάσκουν, Μακαριώτατε και άγιοι Αρχιερείς, οι χριστιανοί μας όταν προτιμούν οιανδήποτε θυσίαν από την άρνησιν του θελήματος του Θεού και την προδοσίαν της αμωμήτου πίστεως. Περιμένουν λοιπόν, την υπεύθυνον, επιστημονικώς ηλεγμένην, την αγιογραφικώς και πατερικώς κατοχυρωμένην γνώμην και απόφασιν της αγίας Ιεραρχίας, δια να ηρεμήσουν και να μην αμαρτάνουν – καθώς πιστεύουν – δια να ζουν με ευλογίαν και συνέπειαν το θέλημα του Θεού. Εάν δεν ακούσουν, δεν γνωρίσουν, δεν στερεώσουν εις την καρδίαν των την υπεύθυνον φωνήν των πνευματικών πατέρων, των ποιμένων τους, των Επισκόπων, θα ζουν μέσα εις την σύγχυσιν, την αγωνίαν, τον φόβον, την οργήν, τα οποία σήμερον δημιουργούν οι πονηροί σκοποί των σκοτεινών ανορθοδόξων και ανθελληνικών δυνάμεων. Το βασικόν και λίαν σοβαρόν δια την πνευματικήν ζωήν όλων μας αυτό θέμα ταπεινώς φρονώ ότι, εάν θα συζητηθή κατά τας συνεδριάσεις της σεπτής Ιεραρχίας, θα ωφελήση και ημάς αλλά και όλον το συνειδητόν πλήρωμα της αγίας ημών Εκκλησίας. Ο λαός μας είναι ανάγκη να ενημερώνεται, να ενισχύεται και ημείς ποιμένες ανύστακτοι, άγρυπνοι εις τας επάλξεις να τον περιφρουρούμεν από τους εχθρούς της σωτηρίας του. Εκζητών την συγγνώμην και τας αγίας Υμών ευχάς διατελώ. Μετά βαθυτάτου σεβασμού Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣΟ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ