GAIA

GAIA

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010

Ξεκινούν οι δράσεις «digi-contect» και «digi-retail» συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει στις επιχειρήσεις – μέλη του την έναρξη των νέων δράσεων κρατικών ενισχύσεων «digi-contect» και «digi-retail», οι οποίες απευθύνονται σε περισσότερες από 200.000 ελληνικές επιχειρήσεις.
Οι δυο δράσεις αξιοποιούν πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013, συνολικού ύψους €120 εκατ. ευρώ, προκειμένου να συνδράμουν  σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας που πλήττονται από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, με νέες ψηφιακές δυνατότητες.
Η δράση «digi-contect» αφορά στην ενίσχυση της δημιουργίας  δυναμικού και πλούσιου ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου, το οποίο αξιοποιείται εμπορικά, Απευθύνεται  σε κλάδους με εκδοτικές δραστηριότητες (εκδόσεις βιβλίων, επιστημονικών και Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, εκδοτικούς οίκους, εκδόσεις τύπου) καθώς και σε παρόχους ενημερωτικού περιεχομένου, σε εταιρείες διαχείρισης έντυπου κλπ. Σκοπός της είναι να εμπλουτίσει το ελληνικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, ενισχύοντας παράλληλα την ψηφιακή του διάθεση μέσα από πολλαπλά τεχνολογικά κανάλια (ψηφιακοί αναγνώστες βιβλίων, tablet pc, συσκευές κινητής επικοινωνίας), Η δράση διαθέτει συνολικά πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους €20 εκατ. ευρώ  για να ενισχύσει κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις σε ευρυζωνικό περιεχόμενο, συνολικού προϋπολογισμού €40 εκατ. ευρώ.
Η δράση digi-retail   αφορά στην «ψηφιακή ενίσχυση» επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου με στόχο: α) τη βελτίωση  της εσωτερικής τους διαχείρισης και τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους, με αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών κλπ. και β) την ψηφιακή ενίσχυση  της εξωστρέφειας και την πρόσβαση σε νέα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την ηλεκτρονική τους προβολή και προώθηση. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η υιοθέτηση ολοκληρωμένων διαδικασιών ψηφιακής λιανικής, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι έξυπνες κάρτες, τα ηλεκτρονικά κουπόνια, η διαφήμιση μέσα από κοινωνικά δίκτυα, η διασύνδεση φυσικού και ηλεκτρονικού κόσμου μέσω smart tags, οι διαδραστικές οθόνες κ.α.. Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail» θα διαθέτουν πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους €100 εκατ. ευρώ , προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις ύψους €200 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις λιανικής.
Ξεφεύγοντας από την πεπατημένη και οι δυο δράσεις χαρακτηρίζονται από μια σειρά καινοτομιών, που διευκολύνουν τη συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά, απευθύνονται για πρώτη φορά σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων, από τις πολύ μικρές (με μηδέν εργαζόμενους) μέχρι πολύ μεγάλες, ανεξαρτήτως προσωπικού ή κύκλου εργασιών. Επιπρόσθετα, προβλέπουν επενδύσεις με σημαντικά αυξημένους προϋπολογισμούς ώστε να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, ενώ προβλέπουν αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης των επενδύσεων, που φθάνουν έως και 60% για τις μικρότερες επιχειρήσεις.
Οι δυο δράσεις υλοποιούνται από την εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων των επιχειρήσεων γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες για πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα αποτελεσμάτων. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι αυτόματη και συγκριτική, βάσει  αντικειμενικών κριτηρίων και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Η ηλεκτρονική υποβολή  επενδυτικών σχεδίων στη δράση  «digi-contect» θα διαρκέσει από την 6η Δεκεμβρίου 2010  έως την 14η Ιανουαρίου 2011, ενώ στη δράση «digi-retail» από την 14η Ιανουαρίου 2011 έως την 15η Φεβρουαρίου 2011.

Οι εν λόγω δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγχρηματοδοτούνται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Η κατάρρευση των Αθηνοκεντρικών ΜΜΕ και ο νέος ρόλος του περιφερειακού Τύπου

Του Φάνη Ζουρόπουλου - Δημοσιογράφου, Προέδρου της Ε.Ι.Ε.Τ.
Εδώ και μερικές εβδομάδες το Αθηναϊκό μιντιακό οικοδόμημα της χώρας, που ξεκίνησε το 1989 με την ελεύθερη ραδιοτηλεόραση και τα συγκροτήματα τύπου έχει αρχίσει να καταρρέει.

Οι πωλήσεις του ημερήσιου Αθηναϊκού Τύπου έχουν γυρίσει στα επίπεδα του 1965 και τα έσοδα της τηλεόρασης στο 2002. Εφημερίδες σκάνε κανόνια ή κλείνουν, η ενημέρωση συρρικνώνεται σε όλα τα επίπεδα και με κάθε τρόπο.
Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν περιορίσει τον αριθμό των δελτίων ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές στα απολύτως αναγκαία, ενώ οι ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί μετατρέπονται σταδιακά σε μουσικούς.
Οι δημοσιογράφοι απολύονται σωρηδόν, υφίστανται μειώσεις μισθών και κάτω από τις συλλογικές συμβάσεις, ενώ έχει αρχίσει να δημιουργείται γενιά των 700 ευρώ με μπλοκάκι και χωρίς ασφάλιση.
Οι εκτιμήσεις λένε ότι οι περικοπές στις δαπάνες μισθοδοσίας σε όλα τα ΜΜΕ, είτε μέσω απολύσεων είτε μέσω μειώσεων μισθών, αναμένεται στους επόμενους μήνες να φτάσει το 40%.
Η φούσκα έσκασε και το σύστημα που τόσα χρόνια στηριζόταν σε ένα πλέγμα κρατικών ενισχύσεων είτε με τη μορφή άμεσων ενισχύσεων, όπως η κρατική διαφήμιση, ο μειωμένος ΦΠΑ, η απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές μέσω του συστήματος του «αγγελιόσημου» κλπ. είτε με τη μορφή εκχώρησης δημοσιών έργων ή προμηθειών, ύψους εκατομμυρίων ευρώ, σε εκδότες που δραστηριοποιούνταν σε σχετικές έξω-εκδοτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες κατέρρευσε.
Η «διαπλοκή» όχι μόνο συντηρούσε ζημιογόνα ΜΜΕ, αλλά υπαγόρευε και την πολιτική «γραμμή». Όσο το κράτος πλέον κλείνει τη στρόφιγγα της χρηματοδότησης και οι τράπεζες ζητούν εγγυήσεις για νέα δάνεια, η χρηματοδότηση των ΜΜΕ γίνεται όλο και δυσκολότερη. Την ίδια ώρα, οι παραδοσιακές πηγές τους, η διαφημιστική δαπάνη για την τηλεόραση και οι πωλήσεις για τον Τύπο, έχουν επίσης μειωθεί δραματικά.
Δεν είναι διασταυρωμένο, αλλά κυκλοφορεί ότι τα μεγάλα Αθηναϊκά συγκροτήματα χρωστάνε 450 εκ. ευρώ στις τράπεζες, ενώ πολλά από αυτά δεν έχουν αποδώσει αγγελιόσημο ύψους 200 εκ. που έχουν εισπράξει. Η μεγάλη αυτή κρίση του διαπλεκόμενου συστήματος των Αθηνοκεντρικών ΜΜΕ, δεν έχει ακουμπήσει καθόλου τα περιφερειακά ΜΜΕ που ακολουθούν τον δικό τους δρόμο μακριά από τις πρακτικές του κέντρου.
Αντίθετα ο ρόλος τους -και με την εφαρμογή του Καλλικράτη- αναβαθμίζεται πλήρως και η διεισδυτικότητα τους στις τοπικές κοινωνίες αυξάνεται.Και αυτό γιατί η εφημερίδα της περιφέρειας αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος του ιστού που συνδέει τα μέλη μιας τοπικής κοινωνίας μεταξύ τους, ενώ ο τρόπος που αναδεικνύει τα τοπικά προβλήματα και διεκδικεί τη λύση τους, ενημερώνοντας για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες  που δημιουργούνται είναι καθοριστικός για την πορεία της τοπικής κοινωνίας.
Το 80% της τοπικής κοινωνίας διαβάζει οπωσδήποτε μια έως δύο τοπικές εφημερίδες εβδομαδιαίες ή ημερήσιες και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι αναγνώστες έχουν πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στους δημοσιογράφους των επαρχιακών εφημερίδων, τους οποίους θεωρούν πιο κοντά τους και λιγότερο εμπορευματοποιημένους.
Η τελευταία σε κυκλοφορία περιφερειακή εφημερίδα έχει πολύ συχνά στο χώρο της μεγαλύτερη κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα από την πρώτη Αθηναϊκή.
Στη σημερινή περίοδο κρίσης που πλήττει την χώρα η οποία θα αλλάξει τελείως το τοπίο στα Αθηνοκεντρικά ΜΜΕ ο περιφερειακός τύπος παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και αυτός, καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο.
Προς τα περιφερειακά ΜΜΕ πρέπει να στραφούν οι διαφημιστικές εταιρείες αν θέλουν να περάσουν τα μηνύματά τους σε μεγαλύτερο κοινό, τον περιφερειακό τύπο πρέπει να προσέξει η κυβέρνηση (που μέχρι στιγμής δεν έχει ασχοληθεί μαζί του) και όχι να ψάχνει το χρόνο και τον τρόπο να του αφαιρέσει κάποια έσοδα που δικαιούται όπως η δημοσίευση των ισολογισμών -βάζοντας μπροστά τον ΣΕΒ- και την κατάργηση του αγγελιόσημου που δεν αφορά άμεσα τις εφημερίδες της περιφέρειας, απλά βοηθάει στη λειτουργία των ενώσεων που αγωνίζονται για τα συμφέροντα τους.
Πέρα από την κρίση που σαρώνει τη χώρα μας συμπαρασύροντας και τον «χάρτινο πύργο» των Αθηνοκεντρικών ΜΜΕ τα οποία θα εξαφανιστούν και στη θέση τους θα παραμείνουν τα κρατικά και 2-3 ιδιωτικά κανάλια, μαζί με 3-4 μεγάλες εφημερίδες, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ζούμε σε μια εποχή διαρθρωτικών αλλαγών που είναι μόνιμες και συνεπάγονται μεταβολές στις καταναλωτικές συμπεριφορές, στην επικοινωνία και στην τεχνολογία.
Οι αλλαγές αυτές, όμως, μπορούν να αποτελέσουν μεγάλη ευκαιρία για τον περιφερειακό Τύπο να ανταποκριθεί καλύτερα στην αποστολή του- που είναι αυτή της έγκυρης και ποιοτικής παρουσίασης και ανάλυσης εθνικών και τοπικών γεγονότων. Ένας δυνατός τοπικός και περιφερειακός Τύπος είναι ζωτικός για τη Δημοκρατία.
Είναι σοβαρό μέρος μιας ξεκάθαρης λειτουργίας. Χωρίς τοπικές και περιφερειακές εφημερίδες, ποιος θα παρακολουθεί τις τοπικές εξελίξεις και θα αξιολογεί τα πεπραγμένα των τοπικών αρχόντων; Ποιος θα επενδύει χρόνο και προσπάθειες για τη συλλογή πληροφοριών και την προβολή τους στο εσωτερικό των τοπικών κοινωνιών; Ποιος θα προσφέρει φωνή και βήμα στους πολίτες αναφορικά με τοπικά θέματα και γεγονότα;
Ο περιφερειακός Τύπος είναι κύριο συστατικό της δημοκρατίας. Και ως τέτοιο, πρέπει να βοηθηθεί να επιβιώσει, αλλά και να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα. Ωστόσο, προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινητοποιηθούν και οι φορείς του, γιατί ο κόσμος αλλάζει για όλους μας.
Και είτε αυτό αρέσει είτε όχι, οι αλλαγές πάντα έχουν κερδισμένους και χαμένους. 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ
Πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου, αποφάσισε την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Αλυκών Τουρλίδας, το κλείσιμο της επιχείρησης και ουσιαστικά την απόλυση των εργαζομένων σ’ αυτή. Οι ευθύνες της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής για το κλείσιμο της ισχυρής αυτής επιχείρησης είναι και αυταπόδεικτες και μεγάλες. Αυταπόδεικτες γιατί δύο (2) χρόνια τώρα δεν έπραξε ΤΙΠΟΤΑ απολύτως για την μετατροπή της σε μονομετοχική επιχείρηση του Δήμου, όπως προβλέπει ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας και μεγάλες διότι την οδήγησε σε απαξίωση οικονομική και κοινωνική, με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους (ΙΚΑ κ.λπ.) να είναι δυσβάσταχτες και ανελαστικές. Αποτελεί ο χειρισμός αυτός το έσχατο δείγμα ερασιτεχνισμού και απαξιωτικής συμπεριφοράς απέναντι στους εργαζόμενους και το μέλλον (;) της Δημοτικής επιχείρησης. Με δυο λόγια – θεωρούμε – ότι όλες οι ενέργειες ή κινήσεις που έγιναν, σε ένα πράγμα στοχεύουν: το κλείσιμο της επιχείρησης και την απόλυση των εργαζομένων.
Το Ε.Κ. Μεσολογγίου με δεδομένο ότι καμιά διασφάλιση δεν υπάρχει για τους εργαζόμενους σε υπό εκκαθάριση Δημοτική επιχείρηση, θεωρεί ότι πρέπει ΑΜΕΣΑ να υπάρξει ενεργοποίηση:
1.     Στην κατεύθυνση διάσωσης της Δημοτικής επιχείρησης Αλυκών Τουρλίδας.
2.     Στην διασφάλιση της εργασίας στους εργαζόμενους της επιχείρησης, στις δύσκολες στιγμές που περνάμε.
Δηλώνουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να συμμετάσχουμε στην κοινή προσπάθεια για το παρόν και το μέλλον της επιχείρησης και των εργαζομένων σ’ αυτή. 
 
Η Διοίκηση
του Ε.Κ. Μεσολογγίου     

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας σας προσκαλεί στις ημερίδες για την παρουσίαση των έργων:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χ.Υ.Τ.Α. 2ης Γ.Ε.Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ.Μ.Α. ΘΕΡΜΟΥ,
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χ.Υ.Τ.Α. 3ης Γ.Ε.Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ.Μ.Α. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ.Μ.Α. ΑΣΤΑΚΟΥ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».
Η πρώτη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Ι.Π. Μεσολογγίου την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010, από τις 12:00 έως τις 14:00 μ.μ., στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Διοικητήριο).
Η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο, την ίδια ημέρα (Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010) από τις 17:00 μ.μ. έως τις 19:00 μ.μ. στο Παπαστράτειο Μέγαρο.
Βασικός εισηγητής θα είναι ο κ. Χρήστος Τσιλιγιάννης τεχνικός σύμβουλος των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, ενώ έχει προβλεφθεί χρόνος για συζήτηση με μηχανικούς της Νομαρχίας που έχουν αναλάβει την επίβλεψη των έργων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΗ ΤΣΟΥΚΑΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΜΕ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΟΥ,

για την τιμή που μου έκαναν να με εκλέξουν εκ νέου στη θέση του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Αγρινίου.
   Η νέα μας πόλη το Αγρίνιο που υποδέχεται τον ποταμό Αχελώο, που απλώνεται γύρω από τον  υγρότοπο της Τριχωνίδας, που αγκαλιάζει ορεινούς όγκους με ιστορία και με ενδιαφέρον, είναι έτοιμη να υποδεχτεί μια νέα ιδέα του χωροταξικού- πολεοδομικού σχεδιασμού, της Αρχιτεκτονικής, αισθητικής, ηθικής και πολιτισμού, που θα διαπερνά και θα καθορίζει τις σχέσεις της Ιστορίας , της φύσης , της κοινωνίας , των ανθρώπων.
   Γι’αυτό,  στη νέα δεκαετία που αρχίζουμε να διανύουμε, οφείλουμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους και τον τόπο και με συνεχή δουλειά και με συλλογικότητα να δημιουργήσουμε μια πολιτική για την ανάπτυξη, που θα διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στην αναγκαία λειτουργικότητα , την ευαίσθητη μικρή κλίμακα και την ιστορική ταυτότητα.
Μαζί με τον Δήμαρχό μας κ. Παύλο Μοσχολιό οφείλουμε
                            
ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
ΓΙ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟ.

Παρατείνεται μέχρι 25 Ιανουαρίου 2011 Η έκθεση «Το Μεσολόγγι σήμερα μέσα από την Χαρακτική» στην Πινακοθήκη Μοσχανδρέου

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που προκάλεσε η έκθεση «Το Μεσολόγγι σήμερα μέσα από την Χαρακτική»  θα παραταθεί μέχρι  25  Ιανουαρίου 2011.

Η παραπάνω έκθεση θα παρουσιασθεί σε δύο μεγάλες Δημοτικές Πινακοθήκες  της χώρας και σε μεγάλο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Αθήνας   ( οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν έγκαιρα ).

Η έκθεση θα είναι ανοικτή   Σάββατο και Κυριακή  11.00 – 13.00 μ.μ.

Πινακοθήκη Χρήστου & Σοφίας Μοσχανδρέου
Κων. Τρικούπη  2, Πλατεία Αγ. Σπυρίδωνος,  Ιερά Πόλις Μεσολογγίου  Τ.Κ. 302 00
Τηλ./ Fax   26310 51016

Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ανδρίτσαινα
16 Δεκεμβρίου 2010
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κ. ΤΑΣΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Πορεία Υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΔΕ.Π.ΙΝ 2007-2013
Χωρικής Ενότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι :
«Η εντατικοποίηση των προσπαθειών για επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και πραγματική σύγκλιση με τις προηγμένες ελληνικές περιφέρειες μέσω ενίσχυσης της προσπελασιμότητας, βελτίωσης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας με ταυτόχρονη διασφάλιση σύγχρονου και άνετου επιπέδου ποιότητας ζωής για τους κατοίκους, μέσα από την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας».

Οι βασικές κατευθύνσεις της περιφερειακής πολιτικής για το 2007-2013 είναι :
Ø    Ανάπτυξη των υποδομών, των υπηρεσιών, των δικτύων και δημιουργία αξόνων ανάπτυξης
Ø    Ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων και ανάδειξη των δυναμικών κλάδων με έμφαση στην καινοτομία και νέες τεχνολογίες
Ø    Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου και δημιουργία Τοπικών Παραγωγικών Συστημάτων. Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία και η κατανομή των πόρων του Ε.Π. κα για τις τρεις περιφέρειες κατανέμεται στους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας :


Ποσά σε €
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας
226.150.000
271.033.088
Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
102.050.000
132.021.747
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητας Ζωής
571.320.000
722.615.853
Συμβολή στον άξονα προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» 
14.480.000
17.329.312
ΣΥΝΟΛΟ
914.000.000
1.143.000.000Το Ε.Π. ΔΕΠΙΝ και ειδικότερα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει σημαντική επιτάχυνση τόσο στον τομέα της ενεργοποίησης όσο και στις πληρωμές (δαπάνες) των έργων και δράσεων. Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικότερα στοιχεία προόδου υλοποίησης του προγράμματος συνολικά του ΔΕΠΙΝ αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Α. ΔΕΠΙΝ
Το τελευταίο χρονικό διάστημα χαρακτηρίστηκε από σημαντικά βήματα και ενέργειες επιτάχυνσης της υλοποίησης του ΕΣΠΑ και του προγράμματος ΔΕΠΙΝ όπως :
1.   Αναθεωρήθηκε ο δύσκαμπτος νόμος που διέπει το ΕΣΠΑ. Ο νέος νόμος 3840/2010 καθιστά την ένταξη στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς απλούστερη.
2.   Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» αναδιαρθρώνει την αυτοδιοικητική δομή της χώρας και την καθιστά λειτουργικότερη και αποδοτικότερη εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για τις τοπικές κοινωνίες.
3.   Επιτεύχθηκε πλήρης επιτάχυνση της υλοποίησης του προγράμματος ΔΕΠΙΝ με προκηρύξεις σχεδόν του συνόλου του εκχωρημένου προϋπολογισμού. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ (και για τις τρεις Περιφέρειες) μέχρι τον Δεκέμβρη του 2010  έχουμε προκηρύξεις συνολικού Π/Υ 1.144,6 εκ. ευρώ και εντάξεις έργων και δράσεων συνολικού Π/Υ 544,9 εκ €
4.   Μέχρι σήμερα έχουμε σημαντικές απορροφήσεις που φθάνουν τα 206,2 εκ. ευρώ σε Δημόσια Δαπάνη.

Η πορεία του προγράμματος ΔΕΠΙΝ 2007-2013 μέχρι σήμερα (2/12/2010) δείχνει σημαντική ενεργοποίηση όπως φαίνονται από τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ.
Ειδικότερα έχει προκηρυχθεί σχεδόν το σύνολο του εκχωρημένου Π/Υ των  Θεματικών Προτεραιοτήτων του προγράμματος. Οι προκηρύξεις ανέρχονται στο ποσό των 1.144.650.147 €  το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% της συνολικής δέσμευσης δημόσιας δαπάνης του προγράμματος. Αντίστοιχα τα ενταγμένα έργα και δράσεις είναι περισσότερα από 544 εκ € ποσό που αντιστοιχεί στο 47,5 % της συνολικής δέσμευσης δημόσιας δαπάνης του προγράμματος. Τέλος οι πληρωμές αυξήθηκαν και εδώ σημαντικά και ανήλθαν στα 206,2 εκ €, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 18,0 % της συνολικής δέσμευσης δημόσιας δαπάνης του προγράμματος.

Β. Ε.Π. Χωρικής Ενότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Για το Ε.Π. της χωρικής ενότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπήρξε αντίστοιχη σημαντική ενεργοποίηση.
Μέχρι σήμερα (02/12/2010) η πορεία του προγράμματος δείχνει σημαντική ενεργοποίηση όπως φαίνονται από τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ.
Οι προκηρύξεις ανέρχονται στο ποσό των 382.554.576 €  το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 85% της συνολικής δέσμευσης δημόσιας δαπάνης του προγράμματος. Αντίστοιχα τα ενταγμένα έργα και δράσεις είναι περισσότερα από 246 εκ € ποσό που αντιστοιχεί στο 54 % της συνολικής δέσμευσης δημόσιας δαπάνης του προγράμματος. Τέλος οι πληρωμές αυξήθηκαν και εδώ σημαντικά και ανήλθαν στα 57,1 εκ €, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,7 % της συνολικής δέσμευσης δημόσιας δαπάνης του προγράμματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εργαζόμενοι του Ιπποκράτειου Ιδρύματος Αγρινίου βρίσκονταν σε επίσχεση εργασίας από τις 18/10/2010 έως 15/10/2010 για να διεκδικήσουν δεδουλευμένα 6 μηνών και 2 χρόνια αναδρομικά. Κάτω από την πίεση της επίσχεσης κατάφεραν να κερδίσουν 4 μήνες και έγινε αναστολή αυτής στις 16/11/2010 ωστόσο με γραπτή δέσμευση του εργοδότη να εξοφλήσει ότι οφείλει μέχρι 21/12/2010.
Εμείς οι εργαζόμενοι δεχτήκαμε τη συμφωνία αυτή, για αναστολή και κάναμε ένα βήμα πίσω δείχνοντας καλή πρόθεση για τη λειτουργία της κλινικής που όλο αυτό το διάστημα υπολειτουργούσε.
 Με το που πέρασμα όμως την είσοδο του ιδρύματος, η κατάσταση άλλαξε άρδην. Φάνηκε καθαρά, τόσο η ανάγκη της εργοδοσίας στο πρόσωπο μας και η εμπιστοσύνη των ‘’ανθρώπων- ασθενών’’ ως προς εμάς, αφού η λειτουργία της κλινικής την πρώτη μέρα ξεπέρασε το 80% , όσο και η συμπεριφορά του υπόλοιπου προσωπικού απέναντι μας.
Οι διαβεβαιώσεις για ομαλή και ιδεώδεις συνεργασία καθώς και για επίτευξη του τεθειμένου σκοπού σαν ομάδα δεν υφίσταται. Οι θέσεις- κλειδιά (πάντα) αντικαθαστάθηκαν σε υποδεέστερες, οι πιέσεις έγιναν έντονες και το κυνήγι του θησαυρού ξεπέρασε τον αριθμό. Η συμφωνία του εργοδότη- εργαζομένου για τη σχέση χάδι- αγκαλιά αποτελεί τυπικό συμφωνητικό του ‘’φαίνεσθε’’ ανάμεσα στους δύο, ενώ θεσμοθετήθηκε ο χαρακτηρισμός του ‘’γίγνεσθαι’’ σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Μια πραγματικότητα που πολλοί δεν είχαν αντιληφθεί. Όμως διανύοντας τον 21ο αιώνα, η ιστορία τόσο χρόνων μας δίδαξε και μάλιστα με σκληρό τρόπο, πως οι ‘’προσκυνητές’’ των αφεντικών που ασκούν εξουσία είναι οι πρώτοι απολογούντες.
Η αξιοπρέπεια δεν πουλιέται ούτε διαπραγματεύεται ακόμη και αν η ντροπή, από μόνη της την βάζει σε αυτή την διαδικασία. Το μονό που μπορείς να κάνεις εδώ είναι να διαχωρίσεις τη θέση σου για να κοιτάς τους άλλους στα μάτια και να περπατάς με το κεφάλι ψηλά χωρίς τον κίνδυνο να γλιστρήσεις ακόμη και αν αλλάζεις πεζοδρόμιο.
Οι εργαζόμενοι του Ιπποκράτειου .Ιδρύματος Αγρινίου για πρώτη φορά τολμήσαμε και οι συνέπειες όπως και τα οφέλη για μας είναι αποδεκτά. Κάνεις δε ξεχνά, όταν το σήμερα γίνει χτες θα είναι ανοιχτή πληγή, ράμματα που τραβάνε και όχι από φόβο για το αύριο που δεν ξέρεις τι θα φέρει, μα από ανάγκη για να το κερδίσεις. Μικροί επαναστάτες λοιπόν εμείς ευχόμαστε σε όλους να κάνουν ότι δεν μπορούν!

Ευχαριστούμε δημόσια για τη συμπαράσταση τους το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου, τη ΓΣΕΕ, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, τον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου «Ερμής», το Σωματείο Εργαζομένων Αστικών και Υπεραστικών Λεωφορείων Κτελ Αιτωλ/νίας, το σωματείο «Γαλαρία», τη ΣΕΝΑ, την ΟΕΓΝΕ, το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Αγρινίου-Θέρμου, το Σωματείο Χειριστών «Αιτωλοακαρνανική Ένωση», το Σωματείο οδηγών ΣΥΟΜΝΑ.

Επιτροπή αγώνα
Ιπποκράτειου Ιδρύματος

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑ - ΣΕΡΠΑΝΟΥ

Με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος Δημήτρη Σερπάνο συναντήθηκε η Βουλευτής Αιτ/νιας του ΠΑ.ΣΟ.Κ Σοφία Γιαννακά. Επί τάπητος τέθηκαν αρκετά θέματα που αφορούν γενικά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο θέμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος. Ο κ. Σερπάνος ενημέρωσε την Βουλευτή για τα ζητήματα που θα πρέπει να προωθηθούν άμεσα και τα οποία αφορούν στην έγκριση προϋπολογισμού, στη ρύθμιση των περιφερειακών στοιχείων του Πανεπιστημίου και τέλος στην υπουργική διάταξη που απαιτείται για το οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου, που αφορά θέσεις διοικητικού και οικονομικού προσωπικού και κατά πόσο θα μπορούσαν αυτές οι θέσεις να καλυφθούν με μετατάξεις. Επίσης στη συνάντηση συζητήθηκε το σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και οι προσπάθειες που καταβάλλει η νέα Διοικούσα Επιτροπή για να εφοδιασθεί το Πανεπιστήμιο με web-site που είναι απαραίτητο στη νέα ηλεκτρονική εποχή. Ο κ. Σερπάνος και η κα Γιαννακά συζήτησαν ακόμα το θέμα του «Καλλικράτη» στην Παιδεία και συμφώνησαν ότι δεν τίθεται κανένα θέμα αλλαγών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος. Η Βουλευτής κα Σοφία Γιαννακά, η οποία είναι εισηγήτρια για τα θέματα Παιδείας στη Βουλή, δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει τα ζητήματα αυτά στην Υπουργό Παιδείας κα Άννα Διαμαντοπούλου και μετά το τέλος της συνάντησης  τόνισε: «Έγινε μία συνάντηση σε πολύ φιλικό κλίμα, με αμοιβαία κατανόηση. Ήταν πολύ εποικοδομητική συζήτηση για όλα τα θέματα που αφορούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Ο κ. Σερπάνος και όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής θέλουν να βοηθήσουν πραγματικά να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να προχωρήσει το νεοσύστατο ίδρυμα του Αγρινίου. Ευελπιστώ ότι σύντομα θα έχουμε θετικές εξελίξεις όσο αναφορά την ολοκλήρωση των υποδομών και μιας σειράς άλλων προβλημάτων που εμποδίζουν την αυτόνομη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο πρέπει να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει και εγώ προσωπικά θα συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις..»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π.Ε.-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.
Κράτησα τη ζωή μου
Τι περιμένετε; Ξεσηκωθείτε! Ξεσηκωθείτε προτού μας κλείσει  η νύχτα σ’ ένα υπόγειο βαθύτερο από τούτο, προτού προλάβουν να βάλουν και το τελευταίο καρφί στο φέρετρο που μας ετοιμάζουν των εργασιακών κατακτήσεων, των ελευθεριών, της δημόσιας υγείας και παιδείας. Μέχρι πότε θα ανέχεστε να σας κοροϊδεύουν; Δε βλέπετε πως μας πάνε για αφανισμό; Δε σιχαθήκατε να τους ακούτε να λένε τα ίδια και τα ίδια ψέματα; Ν’ αναπαράγουν τα σάπια τους επιχειρήματα δε σας έσφιξε, ακόμα, το στομάχι; Δε θυμώνετε να σας χαρακτηρίζουν ως άχρηστους, τεμπέληδες, διαφθαρμένους; Δεν οργίζεστε να σας αποκαλούν εχθρούς της πατρίδας αυτοί που κάθε μέρα την ξεπουλούν όσο όσο, αυτοί που τη μισούν όσο και τον εργαζόμενο λαό της; Αν το μέλλον της νεολαίας  δεν το σκέφτεστε, για το αύριο παιδιών σας  δε σας νοιάζει; Δεν κουραστήκατε από κούφιες υποσχέσεις, από εκβιαστικά διλήμματα, από απειλές; Νομίζετε, ακόμα, ότι δε γνωρίζουν τι κάνουν, ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος, ότι με τα δάνεια πληρώνονται μισθοί και συντάξεις; Ξέρουν πάρα πολύ καλά και τι υπέγραψαν και πού θα οδηγούσε αυτός ο δρόμος κι αυτό, το λιγότερο, είναι προδοσία. Γιατί το έκαναν; Μα για να εξυπηρετήσουν- όπως κάνει χρόνια τώρα το πολιτικό-υπηρετικό προσωπικό του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου- αυτούς  που με την αμέριστη συνδρομή τους τους βοήθησαν να πάρουν την εξουσία και να παραδώσουν την εργαζόμενη πλειοψηφία και το δημόσιο πλούτο της χώρας βορρά στα νύχια τους αυξάνοντας ταυτόχρονα, για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν,  τις προσωπικές καταθέσεις τους.  Δεν αηδιάσετε παρακολουθώντας Πασόκους και Νεοδημοκράτες να υπερασπίζουν με πάθος τις πολιτικές των κυβερνήσεών τους αδιαφορώντας επιδεικτικά για το τι συμβαίνει στην κοινωνία και καμαρώνοντας που επέλεξαν δημάρχους και περιφερειάρχες μέχρι και με 15%;
Οι δημοσιογράφοι δεν ήξεραν, δεν ξέρουν; Και ήξεραν και ξέρουν. Όμως τα λεφτά πρέπει να είναι πολλά, μα πάρα πολλά. Ανθρωπάκια είναι που έχουν πουλήσει την ψυχή και τη συνείδησή τους και βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία να τρομοκρατήσουν το λαό, να τον καταστήσουν συνένοχο. Όμως οι μέρες της αφθονίας τους, και αυτών, είναι μετρημένες.
Ξεγελαστήκατε απ’ τα πυροτεχνήματα και θεωρήσατε ότι τα τείχη έπεσαν για πάντα, ότι οι «κακοί» της ιστορίας και  αναχρονιστικά αναχώματα της ανθρώπινης προόδου επιτέλους σβήστηκαν απ’ το χάρτη  και ότι μια καινούρια εποχή ευδαιμονίας άρχιζε που θα διαρκούσε μέχρι η γη να πάψει να γυρίζει, αλλά το εκτυφλωτικό φως τους δε σας άφησαν να διακρίνετε τ’ άλλα, τα αόρατα τείχη που έχτισαν  ανάμεσα σε εσάς  και τις συλλογικότητες, ανάμεσα σε εσάς και τα κινήματα, την αλληλεγγύη, τη συμμετοχή, τους αγώνες, την αγωνία για ένα καλύτερο αύριο, για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Τώρα όμως ξέρετε, όλοι ξέρουμε… Δεν υπάρχει πια δικαιολογία για κανέναν!
ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ, ΜΑΣ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ!
Ξεσηκωθείτε! Τι περιμένετε; Ήρθε η ώρα η πέμπτη εξουσία, ο λαός, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, να τελειώνουμε μια για πάντα με τους σύγχρονους δοσίλογους  που υποθήκευσαν το μέλλον της χώρας και των νέων της, που οδήγησαν σε πολιτιστική, πνευματική, ιδεολογική, κοινωνική και οικονομική χρεωκοπία έναν ολόκληρο λαό προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα αφεντικά τους, που τους διόρισαν σ’ αυτή τη θέση. Η επίθεση εναντίων όλων των εργαζομένων είναι ανελέητη, σφοδρή, μια λαίλαπα που απειλεί να σαρώσει τα πάντα. Το ίδιο δυναμική πρέπει να είναι  και η αντεπίθεσή μας τώρα, αν ήταν δυνατόν χτες, γιατί αύριο μπορεί να ’ναι πολύ αργά. Το σύστημα ετοιμάζεται θωρακίζοντας τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του, ποινικοποιώντας τους αγώνες στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες λαϊκές αντιδράσεις. Πρέπει και εμείς ν’ οπλιστούμε ιδεολογικά, οργανωτικά, για απεργίες διαρκείας, διαδηλώσεις, καταλήψεις, με κοινή δράση για μη αναγνώριση του απεχθούς χρέους και άρνηση πληρωμής του, για έξοδο απ’ το ευρώ και την Ε.Ε., αποφασισμένοι για όλα να τους αντιμετωπίσουμε και, υποχρεωμένοι απέναντι στις επόμενες γενιές, να τους νικήσουμε.
Βραδιάζει
ήρθε η ώρα ν’ ανάψουμε το φως της ελπίδας για μια  κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΗ, ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ  ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
Ή ΕΜΕΙΣ  Ή ΑΥΤΟΙ
Η Εκπαιδευτική Προοπτική είναι συνδικαλιστική παράταξη του συλλόγου Δασκάλων/Νηπιαγωγών Αγρινίου-Θέρμου
*Η παραπάνω ανακοίνωση έχει αποσταλεί σ’ όλα τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία του συλλόγου, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι.

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. της Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλ/νίας


Το νέο Δ.Σ. της Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλ/νίας, για την καινούργια συνδικαλιστική χρονιά, όπως αυτό προέκυψε μετά τις εκλογές της 30ης Νοεμβρίου 2010, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     : Φώτης Παπούτσης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           : Χριστίνα Βούλγαρη
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   : Γιώργος Καραμητσόπουλος
ΤΑΜΙΑΣ                          : Γιώργος Δημητρόπουλος
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   : Βάσω Ζησιμοπούλου
 ΜΕΛΗ                             : Θόδωρος Αλεξανδρής
                                             Βασίλης Παπαθανασίου
                                             Χρήστος Ραχιώτης
                                             Βαγγέλης Τσούκας    


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Β΄ ΕΛΜΕ


            Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γεν. Γραμματέας


       Φώτης Παπούτσης                                                 Γιώργος Καραμητσόπουλος    

«Αγάπης Λόγια»

Από την Οπερέτα στο Μιούζικαλ
Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010
Ώρα : 21: 00, Αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου

Οι εκδηλώσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου για τη σαιζόν 2010-2011 ξεκινούν με μια βραδιά γιορτής . Συγκεκριμένα δύο ταλαντούχοι νέοι τραγουδιστές από την Εθνική Λυρική Σκηνή θα παρουσιάσουν ένα ιδιαίτερα κεφάτο πρόγραμμα με γνωστά μέρη από την Οπερέτα, ελληνική και ξένη και του Μιούζικαλ. Πασίγνωστα και αγαπημένα τραγούδια από την Ωραία μου Κυρία, το Βαπτιστικό, τη Μαίρη Πόπινς κ.ά.
Η γοητευτικότατη Ειρήνη Κυριακίδου (που την είχαμε απολαύσει και το 2007 στο θέατρό μας) και ο εξαιρετικά ταλαντούχος Χάρης Ανδριανός θα μας ψυχαγωγήσουν εορταστικά κάτω από τη συνοδεία πιάνου του έμπειρου Δημήτρη Γιάκα (που κι αυτόν έχουμε απολαύσει στο παρελθόν στο θέατρό μας ).
Ας σημειωθεί πως η Κυριακίδου και ο Ανδριανός τραγουδούν αυτή τη στιγμή στο Μαγικό Αυλό του Μότσαρτ που ανέβηκε στη Λυρική Σκηνή.

ΤΑ 2 ΠΡΩΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΕΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟ

Ολοκληρώθηκαν τα 2 πρώτα φωτοβολταϊκά σε ταράτσες στο Δήμο Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας.Το πρώτο Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9,99 kw αποτελείται από 54 πάνελ της UPSOLAR UP-M185M, 185 Watt έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2 και Alumil.Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της εταιρίας REFUSOL και συγκεκριμένα REFUSOL 10 K.Το δεύτερο Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9,90 kw αποτελείται από 45 πάνελ της UPSOLAR UP-M220P, 220 Watt έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2.Οι 3 μετατροπείς που χρησιμοποιήθηκαν είναι της εταιρίας PLATINUM και συγκριμένα PLATINUM 3800 S.
Τα ετήσια αφορολόγητα έσοδα για το κάθε ένα προβλέπεται ότι θα ξεπεράσουν τα 7800¤. Το έργο υλοποιήθηκε από την Εταιρεία Φωτοβολταϊκά Παπακωστόπουλος Γ. Κωνσταντίνος με έδρα το Αγρίνιο (Βόστη 10 - Τηλ. 6974740247) η οποία κατέχει τα περισσότερα εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάρκα στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας στις καλύτερες τιμές της αγοράς.Επιπλέον η εταιρεία ξεκινά στα μέσα Δεκεμβρίου την κατασκευή 4 ακόμη φωτοβολταϊκών σε ταράτσες κτιρίων στο νομό Αιτωλοακαρνανίας καθώς και 1 Φ/Β σε ταράτσα στην Πάτρα και 1 Φ/Β σε ταράτσα στην Κόρινθο.

Παπακωστόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Στη χθεσινοβραδινή συνεδρίασή του το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε ότι ο μεγάλος εχθρός της χώρας και της οικονομίας της είναι η εργατική τάξη και όλοι οι εργαζόμενοι. Έτσι με  συνοπτικές διαδικασίες, το πολυνομοσχέδιο που θα φέρει στη Βουλή  σαν κατεπείγον,  αποτελειώνει ότι απέμεινε από τα προηγούμενα αντεργατικά μέτρα που είχαν παρθεί μέχρι τώρα.
-               Καταργεί στην ουσία τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις προωθώντας τις επιχειρησιακές χωρίς κανένα περιορισμό.
-               Ανοίγει το δρόμο για νέες δραστικές μειώσεις των μισθών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
-               Μειώνει τους μισθούς στις ΔΕΚΟ μέχρι και 25%
-               Αυξάνει τη ληστεία των λαϊκών εισοδημάτων με την αύξηση του Φ.Π.Α., προχωράει σε νέες φοροαπαλλαγές και δίνει νέα κίνητρα στο μεγάλο κεφάλαιο.
-               Διαγράφει χρέη 24 δις ευρώ από ανείσπρακτες  εισφορές στην εφορία.
Γενικότερα η κυβέρνηση με τη στήριξη της Ν.Δ.,  του ΛΑΟΣ και της ηγεσίας της Γ.Σ.Ε.Ε. εφαρμόζει κατά γράμμα τις αποφάσεις και τις εντολές της «τρόικα» ( Ε.Ε.- Δ.Ν.Τ.- Ε.Κ.Τ.)  προς όφελος της πλουτοκρατίας.
Γι’ αυτό καλούμε τους εργαζόμενους , τους μικρομεσαίους  Ε.Β.Ε. και τους αγρότες σε συσστράτευση και κοινή δράση.
Καλούμε όλο το λαό στην απεργιακή συγκέντρωση την ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΗ στις 10,30 το πρωί στην πλατεία Δημοκρατίας με το ΠΑΜΕ , την ΠΑΣΥ, την ΠΑΣΕΒΕ, το ΜΑΣ και την Ο.Γ.Ε.      

Το Δ.Σ του Ε.ΚΑ.

«Από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα!»


Εξαιρετικό!
 
Αυτός είναι ο πανηγυρικός της 28ης Οκτ του θεολόγου του Γυμνασίου Σαγεΐκων.
Αναγνώστηκε από τον άμβωνα στην εκκλησία και έμειναν όλοι άφωνοι

«Από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα!»
 Του Γιώργου Μάλφα, θεολόγου  (malfasg@gmail.com)                                               
           
Εβδομήντα χρόνια μετά.
Γιορτάζεις την Εθνική Αντίσταση του Λαού μας, τραγουδάς «γυναίκες Ηπειρώτισσες», υψώνεις αμήχανα σημαίες, χορεύεις από κεκτημένη συνήθεια στις πλατείες. Φέτος όμως, δυσκολεύεσαι να πεις το «ΟΧΙ». Δεν είσαι  σίγουρος, αμφιβάλλεις. Φοβάσαι τους συνειρμούς, τις πιθανές παρεξηγήσεις. Τρέμεις τις συνέπειες.
Χρόνια τώρα, επαναλάμβανες τελετουργικά μονότονα το «ΟΧΙ» του παππού σου. Καμάρωνες τη θυσία του, θριαμβολογούσες αδαπάνητα για τα κατορθώματα και τους ηρωισμούς της γενιάς του. Στις δεκαετίες όμως που ακολούθησαν κατασπατάλησες νωχελικά την ελευθερία που σου χάρισε! Έφτιαξες τη ζωή σου. Το δικό σου, επιτέλους, σπίτι, και το δικό σου εξοχικό. Έκανες ταξίδια μακρινά και πολυδάπανα, σε προορισμούς εξωτικούς. Αγόρασες πρώτο και μετά δεύτερο αυτοκίνητο. Χρεώθηκες ασυλλόγιστα δάνεια, δόσεις και κάρτες που αφειδώς σου πρόσφεραν οι τράπεζες. Μπούχτισες τα παιδιά σου φροντιστήρια και ιδιαίτερα, να σπουδάσουν προσοδοφόρα επαγγέλματα, να γίνουν υψηλόβαθμα «στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων». Εκμεταλλεύτηκες, με όλους τους δυνατούς τρόπους, τους μετανάστες που είχαν την ανάγκη σου, για να μαζέψουν τις ελιές σου, να χτίσουν και να καθαρίσουν το σπίτι σου, να. φυλάξουν τα παιδιά σου. Έπαιξες στο Χρηματιστήριο το κληρονομημένο βιος των γονιών σου και αγόρασες «αέρα» που σου πούλησαν οι αετονύχηδες της ελεύθερης αγοράς. Συναλλάχθηκες μ' αυτό το άθλιο κράτος κάτω απ' το τραπέζι κάμποσες φορές, δεν θυμάσαι και συ πόσες. για τη στρατιωτική θητεία του γιου σου, το διακανονισμό της εφορίας, το αυθαίρετο δίπλα στη θάλασσα, το διορισμό στην επίζηλη δημοσιοϋπαλληλία, τη λίστα αναμονής σε κάποιο νοσοκομείο. Διασκέδασες την πλήξη σου βόσκοντας αμέριμνα στα λιβάδια της τηλεόρασης, κάνοντας φωτοσύνθεση με την προπαγάνδα και το γούστο των αχρείων της κάθε εξουσίας. Ατίμασες την ψήφο σου ξανά και ξανά για μια «εξυπηρέτηση», εκδούλευση των φαύλων της κομματοκρατίας, των επαγγελματιών και των κληρονόμων της πολιτικής.
Φέτος όμως, τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά. Η γιορτή δεν είναι πια γιορτή. Μεγάλα λόγια δεν βγαίνουν απ' το στόμα. Φειδωλή και ντροπαλή η εθνική σου αξιοπρέπεια προσποιείται, καμώνεται πως γιορτάζει κάτω απ' το αυστηρό βλέμμα της επιτήρησης.  Στενάχωρα όλα. Μέσα μας, γύρω μας, παντού. «Το αδιέξοδο της χώρας στις ψυχές των κατοίκων της». Πατρίδα υποτελής και υπόχρεη. Πατρίδα «πεδίο βολής φθηνό». Πατρίδα έρμαιο της απληστίας των τοκογλύφων, των ισχυρών του χρήματος, των δανειστών που γυρεύουν πίσω τα λεφτά τους. Σε υποτιμούν σήμερα άμοιρη πατρίδα μου για να σε αγοράσουν τζάμπα αύριο.
Πεθαίνω σαν χώρα! Ακούς την κραυγή; Βλέπεις και συ το κακό που μας βρήκε; «Όποιος δεν έχει δει ανθρώπους να πεθαίνουν σφυροκοπημένοι από αόρατο χέρι στους δρόμους, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει και τι είναι ο θάνατος μιας χώρας.». 
Πατρίδα, κατοχή και αντίσταση: κι αν οι λέξεις άδειασαν με τα χρόνια, δεν φταίνε οι λέξεις, οι ζωές μας άδειασαν! Πριν λιποψυχήσουν οι λέξεις, λιποψυχεί το φρόνημα των ανθρώπων, η θέληση των λαών να παραμείνουν αδούλωτοι. Όχι παιχνίδια με τις λέξεις! Ποιος δικαιούται να μιλάει στη γιορτή σήμερα για πατρίδα, για κατοχή και αντίσταση; Οι πατριδοκάπηλοι που κάθε φορά, την κρίσιμη στιγμή, συνθηκολογούσαν με τον κατακτητή; Ή μήπως, οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ που εγκατέλειπαν την πατρίδα και το λαό την ώρα της μάχης, για να επιστρέψουν κατόπιν ως εθνοσωτήρες και ελευθερωτές;
«Ποιος είναι, λοιπόν, πατριώτης;»
Ο Άρης Βελουχιώτης, το τραγικό αυτό σύμβολο της Αντίστασης του Λαού μας, έχει κάτι να σου πει: «Ποιος είναι ο πατριώτης; Αυτοί ή εμείς; Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα και τρέχει νάβρει κέρδη σ' όποια χώρα υπάρχουνε τέτοια. Γι' αυτό δε νοιάζεται κι ούτε συγκινείται με την ύπαρξη των συνόρων και του κράτους. Ενώ εμείς, το μόνο που διαθέτουμε, είναι οι καλύβες μας και τα πεζούλια μας. Αυτά, αντίθετα από το κεφάλαιο που τρέχει, όπου βρει κέρδη, δεν μπορούν να κινηθούν και παραμένουνε μέσα στη χώρα που κατοικούμε. Ποιος, λοιπόν, μπορεί να ενδιαφερθεί καλύτερα για την πατρίδα του; Αυτοί που ξεπορτίζουνε τα κεφάλαιά τους από τη χώρα ή εμείς που παραμένουμε με τα πεζούλια μας εδώ;»
Εδώ θα παραμείνουμε, δε θα φύγει κανείς, κυνηγημένε απ' όλους Καπετάνιε! Εδώ, να φυλάμε τα πεζούλια που μας άφησες! Θα μοιραστούμε αν χρειαστεί ακόμη και τη φτώχια μας, την ανάγκη, την οργή μας, μα δεν θα εγκαταλείψουμε. Γι' αυτό.
«Τα καράβια μου καίω
δεν θα πάω πουθενά.    
 
 Κι ας μη μου 'χεις χαρίσει ποτέ
ένα χάδι ως τώρα
πάντα εδώ θα γυρνώ 
από πείσμα και τρέλα θα ζω
σε τούτη τη χώρα
ώσπου να βρω νερό
γιατί ανήκω εδώ. 
Σταυρωμένη πατρίδα
μες στα μάτια σου είδα
της ανάστασης φως».(Τα καράβια μου καίω, Ν. Πορτοκάλογλου)
 
                                                             Πάτρα, Οκτώβριος 2010

Νέο πρόγραμμα κτηματογράφησης σε περιοχές της Αιτ/νιας

Η Κτηματολόγιο ΑΕ ξεκίνησε το σχεδιασμό των επόμενων προγραμμάτων κτηματογράφησης, σε συνέχεια της απόφασης της υπουργού Περιβάλλοντος για κήρυξη του υπολοίπου της χώρας υπό κτηματογράφηση.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο πρόγραμμα κτηματογράφησης αφορά 263 περιοχές (προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ) σε 19 νομούς της χώρας, με την κτηματογράφηση των οποίων θα καταχωριστούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο 4,5 εκατ. στρέμματα και θα καταγραφούν περίπου 2 εκατ. δικαιώματα.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η προκήρυξη των επόμενων μελετών, με σκοπό την σταδιακή ένταξη και των υπολοίπων περιοχών της χώρας στο Εθνικό Κτηματολόγιο μέχρι το 2020.
Η προκήρυξη του διαγωνισμού των μελετών κτηματογράφησης που θα αναδείξει τους αναδόχους του νέου προγράμματος αναμένεται στις αρχές του 2011.
Αναλυτικά, οι περιοχές της Αιτ/νίας του νέου προγράμματος είναι: ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΔΟΚΙΜΙΟΥ, ΘΕΣΤΙΕΩΝ,
ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ, ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ)