GAIA

GAIA

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2009

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΩΚΟΥ ΠΡΟΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

ΠΡΟΣ: κα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αχαρνών 2 Τ.Κ. 10176 Αθήνα ΘΕΜΑ: Η Αγροτική Ανάπτυξη στο νομό Αιτωλοακαρνανίας: Προβλήματα και προκλήσεις. Κυρία Υπουργέ, Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων σας στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας. Η άριστη γνώση του αντικειμένου της Αγροτικής Οικονομίας και η μακρόχρονη θητεία σας σε θέσεις που σχετίζονται με την Αγροτική Ανάπτυξη δικαιολογούν την επιλογή σας στο τιμόνι αυτού του δύσκολου Υπουργείου και θέτουν τις βάσεις για μια επιτυχημένη πορεία. Είναι κοινός τόπος πως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποτελεί ένα από τα πιο νευραλγικά Υπουργεία, η χρηστή διοίκηση του οποίου συνεπάγεται την ασφάλεια των καταναλωτών, την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της υπαίθρου και την κοινωνική συνοχή. Θεωρούμε θεσμική και προσωπική υποχρέωση να σας εκθέσουμε εν συντομία ορισμένα από τα σημαντικά αξονικά προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Πρόκειται για προβληματικές καταστάσεις και προτάσεις επίλυσής των που n Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επανειλημμένα είχε παρουσιάσει στην απελθούσα πολιτική αρχή, η οποία όμως ουδέποτε ασχολήθηκε. 1. Ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας είναι ένας αγροτικός νομός όπου η άσκηση της γεωργίας επηρεάζει όχι μόνο τους ασχολούμενους άμεσα με αυτή αλλά και ολόκληρη την οικονομική δομή της περιοχής. Η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων (βαμβάκι, καλαμπόκι, ελιές, εσπεριδοειδή κ.α) είχαν ως αποτέλεσμα να αποδομηθεί πλήρως ο πρωτογενής παραγωγικός ιστός του νομού μας. Χιλιάδες στρεμμάτων παραμένουν ακαλλιέργητα ενώ οι αγρότες της περιοχής έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση. Οι παραγωγοί ιδιαίτερα των καπνοπαραγωγικών περιοχών της Αιτωλοακαρνανίας επλήγησαν δυσεπανόρθωτα. Η επερχόμενη περικοπή των επιδοτήσεων στον τομέα του καπνού θα ενισχύσει την ήδη δυσμενή κατάσταση των καπνοκαλλιεργητών γι’ αυτό και πρέπει να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες διατήρησης των δικαιωμάτων των καπνοπαραγωγών ώστε να λαμβάνουν στο ακέραιο την επιδότηση τους τουλάχιστον μέχρι το 2013. 2. Όπως είναι γνωστό από το 1993 ισχύει για την Ελιά Καλαμών το καθεστώς της Προστασίας Ονομασίας Προέλευσης «Ελιές Καλαμών». Το ατυχές είναι ότι στο εν λόγω καθεστώς εντάχθηκε μόνο η παραγωγή του Νομού Μεσσηνίας. Από την Ονομασία ΠΟΠ «Ελιές Καλαμών» εξαιρέθηκαν νομοί όπως Αιτωλοακαρνανία, Φωκίδα, Λακωνία που παράγουν περίπου το 90% της ελληνικής παραγωγής ελιάς. Η παρούσα κατάσταση με αναγνωρισμένες ως ΠΟΠ «Ελιές Καλαμών» μόνο τις ελιές του Νομού Μεσσηνίας, είναι τόσο εσφαλμένη όσο και επιζήμια σε επίπεδο παραγωγού αλλά και σε επίπεδο συσκευαστών - εξαγωγέων. Ο εν λόγω διαχωρισμός προκαλεί ανωμαλίες στην διακίνηση των ελιών και διαχωρίζει τις παραγόμενες στην Ελλάδα ελιές Καλαμών σε ελιές δύο ταχυτήτων- κατηγοριών, τις ελιές ΠΟΠ Μεσσηνίας που ξεχωρίζουν ως προϊόν στον διεθνή ανταγωνισμό και όλες τις υπόλοιπες ελιές Καλαμών που παράγονται στην Ελλάδα και τις εξομοιώνει εμπορικά παγκοσμίως με αυτές των τρίτων χωρών (Τουρκία, Αίγυπτος, Λατινική Αμερική, κα) χωρίς να αναγνωρίζεται η ιδιαίτερη ποιότητα του προϊόντος. Η διατήρηση των δύο ταχυτήτων για το προϊόν, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα οδηγήσει σε απώλεια του μεριδίου αυτού του ελληνικού παραδοσιακού προϊόντος στις διεθνείς αγορές από τους ανταγωνιστές μας με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που συνεπάγεται για τους παραγωγούς και την εθνική οικονομία. 3. Σε μία περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, όπου τα εισοδήματα των αγροτών του νομού έχουν ισοπεδωθεί, η άμεση προκήρυξη των προγραμμάτων του ΠΑΑ 2007-2013 (σχέδια βελτίωσης, αγροτοπεριβαλλοντικά) κρίνεται αναγκαία για όλο τον αγροτικό κόσμο. Οι αγρότες εδώ και πολύ καιρό δεν μπορούν να προγραμματίσουν τις μακροπρόθεσμες δραστηριότητες τους διότι ακριβώς δεν υπάρχει από το ΥΠΑΑΤ ένα σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών. 4. Προβάλλεται επιτακτική η ανάγκη για την στήριξη των κτηνοτρόφων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών σταυλισμού, της μεταφοράς γάλακτος, τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων. 5. Η εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων του νομού αναδύεται ως νομοτελειακή επιταγή για την ορθή διαχείριση και βελτίωση των βοσκοτόπων του νομού. 6. Η ενίσχυση ομάδων παραγωγών του νομού Αιτωλοακαρνανίας που δραστηριοποιούνται σε νέες εναλλακτικές καλλιέργειες (αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, στέβια, ροδιά, κτηνοτροφικά φυτά κ.α.) οφείλει να είναι κεντρικός άξονας δράσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ώστε να αποδείξει εμπράκτως την συμπαράσταση του στο δύσκολο αυτό εγχείρημα των παραγωγών του νομού. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας έχει αποδείξει επί του πρακτέου την προσήλωσή της στην προώθηση οικονομικά βιώσιμων εναλλακτικών καλλιεργειών με τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων όπου μεταφέρθηκαν στο πολυπληθές ακροατήριο επιστημονική γνώση και εμπειρία για το φυτό στέβια (πειράματα στέβιας στην Ελλάδα, στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και αποτελέσματα, οικονομική ανάλυση παραγωγής στέβιας στην Ελλάδα). Επιπρόσθετα ήδη έχουμε προτείνει κατά το παρελθόν την αναγνώριση του «Συνεταιρισμού Καλλιεργητών Ροδιάς περιοχής Φυτειών» ως ομάδα παραγωγών. Η επιτυχία των ανωτέρω καλλιεργητικών εγχειρημάτων υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και από άλλους παραγωγούς με προφανή οικονομικά και δομικά οφέλη στο αίτημα για την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Στη δεδομένη χρονική συγκυρία που χαρακτηρίζεται από το βάρος των αδιεξόδων που έχουν δημιουργήσει στην περιοχή η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και η έλλειψη κεντρικής αναπτυξιακής στρατηγικής θεωρούμε ότι η ύπαρξη ομάδων παραγωγών με αναζητήσεις αποτελεί το κλειδί που ανοίγει την πόρτα της ανάπτυξης. Θέλουμε παραγωγούς αγρότες και χωράφια καλλιεργούμενα με μακροοικονομική προοπτική και όχι αγρότες με επίδομα ανεργίας την κοινοτική επιδότηση της Ενιαίας Ενίσχυσης. 7. Στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας παράγεται μέλι υψηλής ποιότητας. Οι πολλές ανθοφορίες τόσο των καλλιεργούμενων φυτών όσο και των εκτάσεων με πόες και θάμνους που καλύπτουν μεγάλο μέρος του νομού σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό βροχοπτώσεων, καταδεικνύουν την φυσική ικανότητα του νομού να προσφέρει εξαιρετικά μελισσοκομικά προϊόντα. Οι απασχολούμενοι στη μελισσοκομία σε επαγγελματική ή ερασιτεχνική βάση είναι περίπου 600 ενώ η ετήσια παραγωγή μελιού υπολογίζεται σε χίλιους (1.000) τόνους. Με γνώμονα την ποιότητα του προϊόντος αλλά και τα μεγάλα περιθώρια εμπορικής προώθησης, είναι απαραίτητο το Υπουργείο να επιδείξει έμπρακτο ενδιαφέρον για την ενίσχυση και οργάνωση της μελισσοκομίας δίνοντας έμφαση στη συνεργασία των παραγωγών, την τυποποιημένη επεξεργασία και την πιστοποιημένη μεταποίηση. Πρόκειται για δράσεις που θα προσδώσουν πολλαπλασιαστικά πλεονεκτήματα στις παραγωγικές δομές, στα εισοδήματα και την απασχόληση στο Νομό. 8. Σε ότι αφορά την εφαρμοσμένη γνώση και έρευνα, στο νομό Αιτωλοακαρνανίας δεν υπάρχει κανένα ερευνητικό κέντρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που να είναι επιφορτισμένο με την εφαρμοσμένη έρευνα στο τομέα της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Η παρούσα Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντα της προσπαθεί, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, να δημιουργήσει κανάλια διάχυσης γνώσης στους παραγωγούς και το γεωτεχνικό κόσμο του νομού. Συγκεκριμένα έχουν διοργανωθεί μία σειρά στοχευμένων ημερίδων στο νομό μας σχετικά με τις εναλλακτικές δενδροκαλλιέργειες, το φυτό στέβια, τα αρωματικά φυτά. την αιγοπροβατοτροφία καθώς και ημερίδες αγροτοπεριβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Στις ημερίδες αυτές ομιλητές υπήρξαν επιφανείς επιστήμονες του γεωτεχνικού κλάδου από τον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο. Επιπλέον, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ενεργοποιείται ποικιλοτρόπως με στόχο την ίδρυση σχολής γαλακτοκομίας στο νομό Αιτωλοακαρνανίας καθώς και την μετατροπή του Καπνικού Σταθμού Έρευνας Αγρινίου σε Πρότυπα Κέντρο Εφαρμοσμένης Γεωργικής Έρευνας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 9. Η ουσιαστική ενημέρωση των παραγωγών του νομού για τα συστήματα παραγωγής προϊόντων ποιότητας (Ολοκληρωμένη Διαχείριση, Βιολογική Γεωργία) και η ενθάρρυνση τους με δράσεις του Υπουργείου για την ένταξη τους σε αυτά θα πρέπει να είναι κομβικής σημασίας προτεραιότητα για την εμπέδωση και προώθηση των συνιστωσών των οικονομιών κλίμακας και της ποιοτικής διαφοροποίησης στη διαδικασία της ανταγωνιστικής και βιώσιμης αγροτικής παραγωγής. 10. Το αρδευτικό δίκτυο του νομού χαρακτηρίζεται από δυο βασικές παραμέτρους: παλαιότητα και δύστοκο καθεστώς λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, τα πρωτεύοντα εγγειοβελτιωτικά έργα είναι πεπαλαιωμένα, ηλικίας πάνω από πενήντα (50) ετών, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές με μεγάλη απώλεια και σπατάλη τεραστίων ποσοτήτων νερού. Οι επεμβάσεις που έγιναν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος κάλυψαν μόνο τα πολύ επείγοντα προβλήματα των δικτύων. Για την ανανέωση των δικτύων, τα οποία έχουν περάσει στο σύνολό τους το όριο ζωής που προβλέπει το Υπουργείο, πρέπει να διατεθούν πολλαπλάσιες πιστώσεις. Το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Υπαίθρου «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» είναι ευκαιρία ώστε να αντιμετωπιστούν πολλά προβλήματα και να σταματήσει η πλήρης απαξίωση του τεράστιου αρδευτικού δικτύου της πεδιάδας Αχελώου, του οποίου η αξία σε τρέχουσες τιμές είναι συγκρίσιμη με τα μεγάλα εθνικά έργα. Δυστυχώς από μια ολοκληρωμένη πρόταση που υπέβαλλε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας στα πλαίσια του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» για την κατασκευή, επέκταση και συντήρηση αρδευτικών δικτύων στο Νομό, εγκρίθηκε μόνο η κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ευηνοχωρίου. Το καθεστώς λειτουργίας μόνο δύστοκο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αναφορικά με τα τέλη άρδευσης. Παρά τα προβλήματα των ΤΟΕΒ και τη μείωση της καλλιεργούμενης έκτασης με την κατάργηση της καπνοκαλλιέργειας, η λειτουργία τους συνεχίζεται κανονικά. Έτσι, ανελαστικές δαπάνες, όπως οι μισθοί και οι εισφορές προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, συνεχίζουν να τρέχουν, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των ΤΟΕΒ να οφείλουν υπέρογκα ποσά κυρίως προς το ΙΚΑ, γεγονός που οδηγεί σε προσωπική ευθύνη των μελών του Δ.Σ. των ΤΟΕΒ και κυρίως του Προέδρου. Είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για την επίλυσή τους και η λήψη θεσμικών μέτρων για τη λειτουργία και είσπραξη των απαιτήσεων των ΤΟΕΒ από τους οφειλέτες παραγωγούς και η οποία θα σταματήσει την απαξίωση των ΤΟΕΒ και την πορεία τους στην αυτοκατάργηση, λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Προτείνουμε την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου με πρόβλεψη για την απαραίτητη προσκόμιση βεβαίωσης μη οφειλών προς τους ΤΟΕΒ κατά τη δήλωση στο ΟΣΔΕ. Επιπρόσθετα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, από διάφορα προγράμματα της Κρατικής Δραστηριότητας, ανάγκες που αφορούν στη συντήρηση των πεπαλαιωμένων δικτύων που μπορούν να αντιμετωπισθούν από ίδιους πόρους των ΤΟΕΒ. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια η εισφορά του κράτους στο κόστος λειτουργίας, διοίκησης και συντήρησης των ΤΟΕΒ, καθώς και στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν είναι μηδενική. Η παλαιότητα των αντλιοστασίων, η ηλικία των οποίων έχει σε πολλές περιπτώσεις ξεπεράσει δύο και τρεις φορές τη μέση διάρκεια ζωής τους, οδηγεί τους ΤΟΕΒ σε υπερβολική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα τις υπέρογκες οφειλές προς τη ΔΕΗ, οφειλές που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον προϋπολογισμό τους, ακόμη και με τη θέσπιση εκτάκτων εισφορών. Η αναγκαιότητα συμπαράστασης εκ μέρους της ΔΕΗ, με μειωμένα τιμολόγια και ευνοϊκές ρυθμίσεις των οφειλών, είναι επιτακτική διότι σε διαφορετική περίπτωση θα είναι αδύνατη η λειτουργία των ΤΟΕΒ ακόμη και την προσεχή αρδευτική περίοδο. Είναι επιβεβλημένη, τόσο οικονομοτεχνικά όσο και κοινωνικά, η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος δικτύου αλλά και αλλαγής του θεσμικού καθεστώτος λειτουργίας θα συμβάλλει στην μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και στην προστασία - ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής. 11. Η ένταξη του νομού στο πρόγραμμα απονιτροποίησης αγροτικών περιοχών θα πρέπει να προωθηθεί τάχιστα μιας και θα προσδώσει ανωτέρου επιπέδου γεωργικά προϊόντα, παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός τόσο για την ποιότητα της αγροτικής παραγωγής όσο και για την εμπέδωση ποιοτικού πλεονεκτήματος στην εμπορική διείσδυση στις εγχώριες και ξένες αγορές. 12. Σε περιοχές που εγκαταλείφθηκε η καλλιέργεια του καπνού η φύτευση αμπελώνων προβάλλει (λόγω και των ιδανικών εδαφοκλιματικών συνθηκών και των ντόπιων ποικιλιών) ως μια αξιόλογη εναλλακτική πρόταση. Η διανομή δικαιωμάτων για την φύτευση αμπελώνων είναι συνακόλουθα άλλη μια δράση του Υπουργείου που θα πρέπει να τύχει της δέουσας μέριμνας ενεργοποιώντας τις ακαλλιέργητες, πρώην καπνοπαραγωγικές εκτάσεις του νομού. 13. Είναι πανθομολογούμενη επιταγή η ανάδειξη των περιοχών του δικτύου Natura 2000 του νομού, οι οποίες καλύπτουν το 30% της έκτασης του, με ολοκληρωμένες δράσεις για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασοκομία, την αλιεία, τον αγροτουρισμό και χρηματοδότηση των οικείων δράσεων από τα αντίστοιχα πακέτα στήριξης (Leader, ΟΠΑΑΧ, Γεωργοπεριβαντολογικές δράσεις). Χρίζει ιδιαίτερης αναφοράς η υποβληθείσα πρόταση της Αναπτυξιακής Αιτωλοακαρνανίας (ΑΝΑΙΤ ΑΕ) στα πλαίσια του Άξονα 4 του προγράμματος Leader Αλιείας «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών» που υποστηρίζει συνεργατικές δράσεις επενδυτικού, αγροτουριστικού, οικολογικού και παραγωγικού χαρακτήρα για την αειφόρο ανάπτυξη ιδιαίτερα στο θέμα της αλιείας και των παράκτιων περιοχών. 14. Η ενίσχυση του αγροτουρισμού με έμφαση στο κυνηγετικό και τον παράκτιο αλιευτικό τουρισμό καθώς και η δημιουργία «Επισκέψιμων Αγροκτημάτων» είναι μια δράση που θα δημιουργήσει οικονομικές συνέργιες που εμπλέκουν σε αγαστή αλληλεπίδραση την ανάδειξη του φυσικού πλούτου και την αειφόρο ανάπτυξη. 15. Η ερήμωση των ορεινών περιοχών του νομού έχει πάρει τραγικές διαστάσεις. Χρέος όλων μας είναι η στήριξη και η παροχή κινήτρων σε νέους ανθρώπους για την εγκατάσταση και την παραμονή των νέων ανθρώπων σε αυτές τις περιοχές. 16. Βάση και αφετηρία για την ευόδωση των ανωτέρω είναι η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και η ενδυνάμωση των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Στις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είχε ανατεθεί όπως ήταν φυσικό n εφαρμογή των προγραμμάτων και κανονισμών της ΕΕ. Η ενασχόληση με τα ανωτέρω αντικείμενα περιελάμβανε την ενημέρωση των παραγωγών του νομού για τις λεπτομέρειες των διαφόρων προγραμμάτων, την παραλαβή των σχετικών φακέλων - αιτήσεων, καθώς και την έγκαιρη και γρήγορη διεκπεραίωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων προκειμένου γρήγορα να καταβάλλονται οι αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις στους παραγωγούς. Κατά το παρελθόν η Διεύθυνση γνώριζε για κάθε παραγωγό του νομού το μέγεθος της εκμετάλλευσης του, τις καλλιέργειες που δήλωνε καθώς και το ζωικό του κεφάλαιο. Η ενασχόληση της υπηρεσίας και η τήρηση αρχείου είχε ως αποτέλεσμα την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος που προέκυπτε χωρίς την ταλαιπωρία των παραγωγών. Δυστυχώς η ζώσα πραγματικότητα είναι ζοφερή από τότε που εφαρμόστηκε η νέα ΚΑΠ. Ειδικότερα, η αποστέρηση αρμοδιοτήτων από το φυσικό φορέα και επί δεκαετίες άμεσο συνεργάτη των αγροτών έχει σαν αποτέλεσμα: • Την έλλειψη πληροφόρησης, την ταλαιπωρία και τη δυσαρέσκεια των παραγωγών που στην προσπάθεια τους να επιλύσουν τα προβλήματα τους χάνονται στον λαβύρινθο των πολλών διαφορετικών εμπλεκόμενων υπηρεσιών και της γραφειοκρατίας. • Πολλές φορές η Διεύθυνση καλείται να παίξει και μάλιστα ανεπιτυχώς το ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ. • Την αδρανοποίηση του έμπειρου μηχανισμού και προσωπικού που διαθέτει η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, την υποαπασχόληση των υπαλλήλων της καθώς και την υποβάθμιση του ρόλου τους στην αγροτική ανάπτυξη του νομού. • Την αποψίλωση αρμοδιοτήτων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης με συνέπεια να αδυνατεί να διαδραματίσει τον θεσμικά οφειλόμενο της ρόλο στο ακέραιο. Αποτελεί βαθιά μας πεποίθηση ότι για την αγροτική ανάπτυξη και την άσκηση της γεωργίας σε ένα νομό όπως της Αιτωλοακαρνανίας η σημαντικότερη παράμετρος είναι μια αποτελεσματική δημόσια μηχανή που θα εξυπηρετεί άμεσα των παραγωγό, θα συμβάλλει άμεσα στην επίλυση παρουσιαζόμενων προβλημάτων αλλά και που θα προσφέρει στην προώθηση εναλλακτικών προτάσεων στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται με την εφαρμογή της νέας KAΠ. Ευνόητα, οι διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να βοηθηθούν, και τα στελέχη τους να εκπαιδευτούν στις νέες απαιτήσεις των καιρών (συστήματα ολοκληρωμένη διαχείρισης της παραγωγής στον τομέα της φυτικής και ζωικής παραγωγής, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, ενεργειακές καλλιέργειες, παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, έλεγχος και ασφάλεια τροφίμων, βελτίωση της ποιότητας αγροτικών προϊόντων, τυποποίηση και συσκευασία κ.α.) ώστε να αποτελέσουν τον αναπτυξιακό μοχλό του νομού. Κυρία Υπουργέ, Κλείνοντας αυτή την πρώτη επικοινωνία μαζί σας πρέπει να σας τονίσουμε ότι στη δύσκολη προσπάθειά σας είμαστε, ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, άοκνος αρωγός και παρακαλούμε να οριστεί το συντομότερο δυνατό συνάντηση εργασίας μαζί σας ή επίσκεψής σας στο νομό μας, για να σας εκθέσουμε από κοντά τα ιδιαίτερα προβλήματα της περιοχής και να αναζητήσουμε από κοινού λύσεις προς όφελος των παραγωγών του νομού, της παραγωγικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας των οικείων δράσεων και δομών για την αγροτική ανάπτυξη και την αειφορία. ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου