GAIA

GAIA

Παρασκευή 1 Απριλίου 2011

ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥ «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

Με δύο μέτρα και δύο σταθμά διαχειρίζεται η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αγρινίου τα «καλά και συμφέροντα». Όταν πρέπει να σχεδιάσει και να εκτελέσει έργα θυμάται την δύσκολη οικονομική συγκυρία και όταν πρέπει να εισπράξει τέλη την ξεχνάει. Με εξομοιώσεις, εξορθολογισμούς και αυξομειώσεις στις Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες του Δήμου, επιτυγχάνει τις αυξήσεις που επιθυμεί.
Η ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ βέβαια παραμένοντας συνεπής στις προεκλογικές τις εξαγγελίες, πρότεινε στην πλειοψηφία μειώσεις 3% σε όλα τα τέλη και σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες. Πρότεινε επίσης την απαλλαγή για τρία χρόνια όλων των νέων επιχειρήσεων, που θα ανοίξουν στον Νέο Διευρυμένο Δήμο
Οι προτάσεις αυτές καταψηφίστηκαν από την Παράταξη του κ. Μοσχολιού και από την Παράταξη του κ. Νικάκη, για διαφορετικούς λόγους.
Μετά από αυτό  η Δημοτική Αρχή και το σύνολο των Συμβούλων που την στηρίζουν προχώρησαν στην ψήφιση του παρακάτω εξορθολογισμού:

Αγγελοκάστρου:             Από 1,24€/m2 στο 1,10€/m2
Αγρίνιο:                          1,30€/m2 για τις κατοικίες (ίδιο με πέρυσι)
                                       3,25€/m2 για τα κατ/ματα (ίδιο με πέρυσι)
Αρακύνθου:                               Από 1,09€/m2 στο 1,10€/m2
Θεστιέων:                       Από 0.92€/m2 στο 1,00€/m2
Μακρυνείας:                    Από 0,52€/m2 στο 0,70€/m2
Νεάπολης:                      Από 0,72€/m2 στο 0,85€/m2
Παναιτωλικού:                 Από 1,30€/m2 στο 1,10€/m2
Παραβόλας:                     Από 1,00€/m2 στο 1,10€/m2
Παρακαμπυλίων:             Από 0,70€/m2 στο 0,85€/m2
Στράτου:                         Από 0,69€/m2 στο 0,85€/m2


Όπως μπορεί εύκολα κανείς να παρατηρήσει σε αυτό τον πίνακα, στην Δημοτική Ενότητα Αγρινίου δεν σημειώθηκε καμία αύξηση στη Δημοτική Ενότητα Αγγελοκάστρου υπήρξε μείωση 14 λεπτών και στην Δημοτική Ενότητα Παναιτωλικού μείωση 20 λεπτών.
Στο σημείο αυτό ο «εξορθολογισμός» της μείωσης τελειώνει και αρχίζει ο «εξορθολογισμός» της αύξησης ως εξής: 1 λεπτό στον Αράκυνθο, 8 λεπτά στους Θεστιείς, 18 λεπτά στην Μακρυνεία, 13 λεπτά στη Νεάπολη, 10 λεπτά στην Παραβόλα, 15 λεπτά στα Παρακαμπύλια και 16 λεπτά στο Στράτο.
Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η ανισότητα ανάμεσα στις τοπικές κοινότητες της Μακρυνείας και του Αρακύνθου, που χρησιμοποιήθηκαν ως παράδειγμα από την Δημοτική Αρχή, για το παράλογο των τελών δύο όμορων Δημοτικών Ενοτήτων, εξακολουθεί να παραμένει παράλογο, αφού από τα 57 λεπτά η διαφορά έχει γίνει 40 λεπτά, με ταυτόχρονη μάλιστα σε απόλυτες τιμές αύξηση και στις δύο ενότητες.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Προδημοσιεύεται ο οδηγός του προγράμματος
«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»


Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει στις επιχειρήσεις – μέλη του ότι το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της διακηρυγμένης πολιτικής του προτεραιότητας προωθεί Πρόγραμμα – σημείο αναφοράς για την καινοτομική επιχειρηματικότητα .
Το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», ύψους 30 εκ. Ευρώ παρέχει κίνητρα σε κάθε πολίτη άνω των 18 ετών που επιθυμεί να ιδρύσει επιχείρησή μετατρέποντας την ιδέα του σε επιχειρηματική καινοτομία και ενισχύει υφιστάμενες μικρές ή πολύ μικρές, καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες κ.α.
Με το πρόγραμμα ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €300.000,00 ευρώ για το τομέα της μεταποίησης ή από €20.000,00 έως €200.000,00 για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους.
Η δημόσια χρηματοδότηση φτάνει μέχρι και το 50% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η ιδία συμμετοχή τουλάχιστον το 25%. Στις επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, από το μηχανολογικό εξοπλισμό, ICT, διαμόρφωση εγκαταστάσεων μέχρι συμβουλευτική υποστήριξη, ανάπτυξη πρωτοτύπων, πιστοποίηση συστημάτων, προβολή κ.α.
Το νέο πρόγραμμα έχει το ίδιο «καινοτομικά» χαρακτηριστικά, καθώς καλύπτει μεγάλο εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων της μεταποίησης, της πράσινης οικονομίας, των υπηρεσιών που δεν αποτελούν επιχειρηματικότητα ανάγκης. Δίνει έμφαση στα ποιοτικά και καινοτομικά χαρακτηριστικά κάθε επιχειρηματικού σχεδίου και στα προσόντα του υποψήφιου επιχειρηματία. Ευρεία είναι και η έννοια της καινοτομίας, καθώς σε αυτήν περιλαμβάνεται και επιβραβεύεται και η μη τεχνολογική και η οικολογική καινοτομία.
Είναι η πρώτη φορά που αντίστοιχο πρόγραμμα υλοποιείται για όσο διάστημα επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι της Δημόσιας Δαπάνης, εισάγεται νέο σύστημα αξιολόγησης της καινοτομίας με βάση την αρχή «ιδέα – σχεδιασμός υλοποίησης – υλοποίηση – αγορά», υποστηρίζει λειτουργικές δαπάνες για υπό σύσταση επιχειρήσεις, προβλέπει την παρακολούθηση του έργου και μετά την ολοκλήρωσή του, καθώς και την επιβράβευση του επιχειρηματία και μειώνει ουσιαστικά την γραφειοκρατία με την απλοποίηση των επίσημων ‘’χαρτιών’’ που ζητούνται τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα. 
Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) στις ιστοσελίδες του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ, http://www.efepae.gr/) και των φορέων του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ http://www.antagonistikotita.gr/, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, http://www.ggb.gr/ ), στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω.


Πέραν των ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστοχώρο του Επιμελητηρίου www.etakcci.gr και στο τηλέφωνο 2641074500.

                                                                                                                                  ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΞΕΚΙΝΑ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με κατά τόπους συναντήσεις με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές ξεκινά ο διάλογος για την συγκρότηση του «καλαθιού αγροτικών προϊόντων» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ήδη το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από μέρους παραγωγών, συνεταιριστικών οργανώσεων και φορέων συλλογικής οργάνωσης των αγροτών είναι ιδιαίτερα έντονο και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα και στο πλαίσιο της πολιτικής που περιέγραψε σε πρόσφατη ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Πάτρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης, μέσα στις επόμενες μέρες οργανώνονται τρεις συναντήσεις με φορείς και εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και των αγροτών ώστε να διαμορφωθεί η βασική πρόταση για το «καλάθι αγροτικών προϊόντων» της Δυτικής Ελλάδας.

Ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργος Αγγελόπουλος, σε συνεργασία με τους κατά Περιφερειακή Ενότητα Αντιπεριφερειάρχες Γρηγόρη Αλεξόπουλο, Βασίλη Αντωνόπουλο και Χαράλαμπο Καφύρα, διοργανώνουν συναντήσεις, αρχής γενομένης από την Αιτωλοακαρνανία την προσεχή Δευτέρα 4 Απριλίου. Θα ακολουθήσει συνάντηση στον Πύργο, την επόμενη Πέμπτη 7 Απριλίου και ο κύκλος των επαφών θα ολοκληρωθεί με συνάντηση στην Πάτρα την Δευτέρα 11 Απριλίου.

Στις συναντήσεις θα κληθούν να πάρουν μέρος και να καταθέσουν τις προτάσεις τους οι Δήμαρχοι της Περιφέρειας, οι εκπρόσωποι των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, των Ενώσεων Νέων Αγροτών, των Ομοσπονδιών Αγροτών καθώς και ομάδες παραγωγών. Σε όλες τις συναντήσεις θα πάρουν μέρος και τα μέλη της ειδικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε για το «καλάθι αγροτικών προϊόντων», με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την οποία αποτελούν οι Γιώργος Αγγελόπουλος, Πέτρος Αχιλλεόπουλος, Διονύσης Μαυρόγιαννης, Νίκος Μιχαλόπουλος και Παναγιώτης Στούπας. 

Όπως είναι γνωστό το «καλάθι προϊόντων της Περιφέρειας» είναι μια πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας με στόχο την τόνωση της αγροτικής παραγωγής, την ανταγωνιστικότητα και την πιστοποίηση των προϊόντων, την σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με την μεταποίηση και την ενίσχυση των εξαγωγών.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας έχει χαρακτηρίσει το «καλάθι προϊόντων της Περιφέρειας» ως «στοίχημα για την αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα, που θα δώσει απασχόληση και εισόδημα στους παραγωγούς και θα συνεισφέρει αναπτυξιακά στην περιοχή. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή θα επαναπροσδιορίσουμε την ταυτότητα μας στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, προωθώντας την ποιότητα και την πιστοποίηση των προϊόντων που παράγονται στην Δυτική Ελλάδα».

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

      «Ο προϋπολογισμός του έτους 2011, ακολουθώντας  τα ίχνη του τεχνικού προγράμματος  του Δήμου Αγρινίου είναι εκτός Αναπτυξιακής Τροχιάς και ουσιαστικά ελλιπής και πλασματικός», είπε η Κεντρική Ομιλήτρια της ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ επί του προϋπολογισμού κ. Γεωργία Μπόκα, παρουσιάζοντας τη θέση και τη στάση της μείζονος μειοψηφίας, και συνέχισε:
«Σε συγκεκριμένα τμήματά του αποτυπώνει την έλλειψη προγραμματισμού του Δήμου Αγρινίου και της Δημοτικής Αρχής για μεγάλα έργα. Μάλλον, για να το πω πιο σωστά, αποτυπώνει τον σχεδιασμό σας για κανένα έργο. Μετά την παρουσίαση του απογοητευτικού σας Τεχνικού Προγράμματος δεν θα περίμενε βέβαια κανείς κάτι άλλο. Καμία έκπληξη λοιπόν.
     Κάνετε λόγο για έλλειψη πόρων και χρημάτων και για κακή οικονομική συγκυρία. Άραγε αυτή η οικονομική συγκυρία δεν προϋπήρχε προεκλογικά; Εσείς εκδώσατε το πρόγραμμά σας. Δεν σας πίεσε κανείς.     
      Είσαστε μία δημοτική Αρχή που φέρει την ευθύνη για την μίζερη εικόνα και την χωρίς ουσία συγκρότηση του προϋπολογισμού. Γίνεστε εισπράκτορες και απλοί διαχειριστές των αναφερόμενων σ’ αυτόν κονδυλίων, χωρίς ο προϋπολογισμός σας να συμπεριλαμβάνει δαπάνες που να οδηγούν τον Δήμο σε Ανάπτυξη και απλά συντηρεί και πληρώνει το παρελθόν, αποδεικνύοντας έτσι, ότι η προηγούμενη διαχείριση, πάλι από την δική σας παράταξη, θα συνεχισθεί με την ίδια στόχευση, της απλής ταμειακής συναλλαγής. Βάλατε Φρένο λοιπόν στην ανάπτυξη του Δήμου, σηματοδοτώντας για το Σύγχρονο Αγρίνιο την εποχή του ξεφτίσματος των υποτιθέμενων οραμάτων της παράταξής σας.
       Ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός αν και κρίνεται από εσάς ως ρεαλιστικός ήταν για εμάς αναμενόμενος μετά την παρουσίαση του ανεπαρκούς τεχνικού προγράμματος και η παρουσίασή του και η ψήφισή του από την πλειοψηφία του Δήμου Αγρινίου, δηλαδή μόνο από την παράταξη του κ. Μοσχολιού, θα είναι αποτέλεσμα των αδιεξόδων που δημιουργήθηκαν μέχρι σήμερα και στα οποία θα παραμείνει ο Δήμος όσο η Δημοτική Αρχή θα είναι δέσμια των Ευχολογίων για Ανάπτυξη και των Ανεκπλήρωτων Ψηφοθηρικών Υποσχέσεων. Τελικά ακόμη και η λέξη Ρεαλιστικός προϋπολογισμός πήρε άλλη έννοια σήμερα αφού έτσι ονομάζεται ο αναγκαστικός προϋπολογισμός, ο οποίος παράλληλα είναι και απογοητευτικός και Ανακόλουθος σε σχέση με τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις και εξαγγελίες.
    Η μείζονα μειοψηφία, η παράταξη της ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, τηρώντας απαρέγκλιτα τις υποσχέσεις της και από την θέση στην οποία τάχθηκε, εντόπισε τα κενά του Προϋπολογισμού και τα αδιέξοδα στα οποία οδηγεί και τα θέτει υπ’ όψιν του Δημοτικού Συμβουλίου και της πλειοψηφίας από την οποία αν και περίμενε και ανέμενε επιχειρήματα υποστηρικτικά του Προϋπολογισμού εν τέλει διαπίστωσε την μοιρολατρική αποδοχή του».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα ποσά συγκεκριμένων κωδικών της εισηγητικής έκθεσης των δαπανών, παρατηρώντας και τονίζοντας τα παρακάτω:
«1) Παρ’ όλη την δυσμενή συγκυρία προβλέπετε έξοδα για αμοιβή Γενικού Γραμματέα στον Δήμο. Αλήθεια θα βάλετε Γεν. γραμματέα κύριε Δήμαρχε ενώ διατείνεστε ότι δεν έχετε χρήματα για έργα;  (σελ. 2)
2) Ενώ μέχρι πέρυσι προβλέπατε έξοδα κίνησης προέδρων δημ. Κοινοτήτων κ.λ.π. ποσού 21.900 και δαπανήθηκαν 19.950 για εφέτος προβλέφθηκαν έξοδα 292.000 ευρώ, ποσό δηλαδή εξωφρενικό  και προκλητικό (σελ.4)
3) Για τιμητικές διακρίσεις και αναμνηστικά δώρα προβλέπετε 20.500 ευρώ (σελ6)
4) Για μισθώματα προβλέπετε 22.000 ευρώ (σελ 16) για οικονομικές υπηρεσίες και 8.500 ευρώ για διάφορες υπηρεσίες και μαζί με τα αναφερόμενα  23.900 ευρώ στην σελ. 46 δίνετε στον ίδιο ιδιοκτήτη 54.400 ευρώ για μισθώματα όταν παντού τα  μισθώματα μειώνονται
5)  για συντήρηση ανελκυστήρων ενώ είχατε δαπανήσει 870 ευρώ πέρυσι προβλέπετε φέτος 9.200 ευρώ! Σελ.16 Και ενώ πέρυσι προβλέπατε για συντήρηση φωτοτυπικών  και φαξ 4.000 ευρώ και πληρώσατε 86 ευρώ φέτος προβλέπετε 15.000 ευρώ σελ.17, όπως και για κλιματιστικά από 0 ευρώ προβλέπετε 6.000 ευρώ
6) στην σελ. 26 για αμοιβή προσωπικού ορισμένου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας προβλέπετε 286.501 ευρώ ενώ πέρυσι είχατε πληρώσει 73.000 μόλις. Όμως το αξιοπερίεργο είναι στο γεγονός ότι το ΙΚΑ των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών στην σελ. 27 για το προσωπικό αυτό το ανεβάζετε στις 177.000 ευρώ όταν το ποσοστό για τις εισφορές ανέρχεται σε 30% αυτών άρα το πολύ μέχρι 85.000 ευρώ και όχι 177.000 ευρώ».
Τελειώνοντας την τοποθέτηση της η κ. Μπόκα και συνοψίζοντας τη θέση και την πολιτική αντιμετώπιση του προϋπολογισμού για την ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ είπε:
      «Ο προϋπολογισμός όπως και το τεχνικό πρόγραμμα είναι δέσμευση της δημοτικής αρχής στους δημότες για την υλοποίηση μιας αναπτυξιακής πορείας η οποία διαφαίνεται από τα μεγέθη τους. Όταν όμως τα μεγέθη αυτά είναι τόσο μικρά για ποια αναπτυξιακή πορεία μπορεί  να μιλά κανείς; Ο προϋπολογισμός σας είναι εξωραϊσμένος και παραπλανητικός. Εξωραϊσμένος ώστε να εμφανίζει έναν προϋπολογισμό που δήθεν θα κάνει κάποια έργα κυρίως στους περιφερειακούς πρώην δήμους και παραπλανητικός διότι όπως και πέρυσι δεν θα υλοποιηθεί ούτε ο μισός. Πέρυσι είχατε προβλέψει δαπάνες  60.000.000 ευρώ περίπου και πραγματοποιήσατε 34.000.000 ευρώ. Για φέτος προβλέπετε 75.560.000 ευρώ. Κανονικά θα έπρεπε με διπλάσιο Δήμο να έχετε κα διπλάσιο προϋπολογισμό δηλαδή 120.000.000 ευρώ. Αλλά εσείς γνωρίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν  να γίνουν τέτοιες δαπάνες αφού δεν υπάρχει τεχνικό πρόγραμμα να υλοποιηθεί κάνετε την πρόβλεψη για 75.560.000 ευρώ το οποίο είναι το ίδιο ποσό με το την προηγούμενη χρονιά για διπλάσιο δήμο όμως. Βέβαια εσείς, και εδώ είναι η παραπλάνηση, γνωρίζοντας ότι η περυσινή απορρόφηση δεν ξεπέρασε τα 34.000.000 ευρώ κάνετε για φέτος μία εξομοίωση και επανάληψη της προηγούμενης χρονιάς δημιουργώντας την εντύπωση  ότι πρόκειται για έναν μεγάλο προϋπολογισμό ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για διαχείριση φτώχειας, την οποία εμείς θα καταψηφίσουμε».

ΤΟ 12% ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Δεσπόζουσα θέση στην εγχώρια αγορά παραγωγής χοιρινού κρέατος έχει η Αιτωλοακαρνανία. Το 12% της χοιροτροφικής παραγωγής στην Ελλάδα προέρχεται από την Αιτωλοακαρνανία, ωστόσο τα προβλήματα των χοιροτρόφων της περιοχής είναι πολλά και πιεστικά.

Ένα από τα βασικότερα είναι οι παράνομες «ελληνοποιήσεις» κρεάτων που προέρχονται από το εξωτερικό. Για τον λόγο αυτό, τις προσεχείς ημέρες, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ και όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, πρωτοβουλία για εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, ενόψει και του Πάσχα.

Σήμερα αντιπροσωπεία του Συλλόγου Χοιροτρόφων Αιτωλοακαρνανίας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Γιώργο Χρήστου, τον Γραμματέα Κωνσταντίνο Τσιαμάκη και τα μέλη της διοίκησης Γιάννη Νάκα και Γιώργο Αυφαντή επισκέφθηκε στην Πάτρα τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργο Αγγελόπουλο και του επέδωσε υπόμνημα με αιτήματα του κλάδου.

Στην διάρκειας μιας ώρας συνάντηση ο κ. Αγγελόπουλος υπογράμμισε ότι η χοιροτροφία αποτελεί πυλώνα τόνωσης της οικονομίας στην Αιτωλοακαρνανία και παράλληλα βασικό συντελεστή για την ενίσχυση της απασχόλησης. Η δε Περιφέρεια δίνει μεγάλο βάρος στην ανασυγκρότηση, συνολικά, του πρωτογενούς τομέα ως πεδίο με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την περιοχή. 

Από την πλευρά τους τα μέλη του Συλλόγου Χοιροτρόφων αναφέρθηκαν εκτενώς στα προβλήματα αλλά και στις διεκδικήσεις του κλάδου, προτάσσοντας κυρίως το ζήτημα της τιμής των ζωοτροφών, την αύξηση του κόστους παραγωγής (τιμολόγια ΔΕΗ κ.λπ.) αλλά και την αδυναμία πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό.

Επιπλέον, ανέφεραν ότι είναι αναγκαίο να ενταχθεί ο πρωτογενής τομέας στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου και παράλληλα οι κτηνοτρόφοι ν’ αποκτήσουν πρόσβαση στις προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις του ΕΤΕΑΝ, ενώ έμφαση δόθηκε και στην ανάγκη εντατικότερων ελέγχων στην αγορά ώστε να παταχθεί το φαινόμενο των παράνομων «ελληνοποιήσεων» κρεάτων που προέρχονται από το εξωτερικό.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αγγελόπουλος υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα διαβιβάσει άμεσα στον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη το αίτημα υπαγωγής και των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα στις προβλέψεις του επενδυτικού νόμου ενώ αντίστοιχη πρωτοβουλία θα αναληφθεί και για την ένταξη των παραγωγών στις προβλέψεις του ΕΤΕΑΝ.

Σε ό,τι αφορά στις παράνομες «ελληνοποιήσεις», η Περιφέρεια δρομολογεί ήδη τις διαδικασίες για αυστηρότερους κανόνες ελέγχου στην αγορά μιας και το φαινόμενο αυτό είναι αλήθεια ότι λειτουργεί σε βάρος της ελληνικής κτηνοτροφίας εν γένει, με όρους αθέμιτου ανταγωνισμού.     

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EΟΡΤΩΝ ΕΞΟΔΟΥ 2011

 Σάββατο 2 Απριλίου

7:00 μ.μ. Εγκαίνια Έκθεσης «Άρτος, Οίνος, Έλαιον
Από την αρχαιότητα στο σήμερα»
Διάρκεια Έκθεσης: 2 Απριλίου έως 28 Μαΐου 2011
Με την έκθεση αυτή η «Διέξοδος» επιχειρεί, με μια
φρέσκια εικαστική ματιά, τη διερεύνηση της ιστορίας
αλλά και των επιδράσεων της «μεσογειακής τριάδας»
στην κοινωνία και τον πολιτισμό.
Ημέρες λειτουργίας: Κάθε μέρα (πλην Δευτέρας και Τρίτης)
10:30 π.μ. - 1:00 μ.μ. & 7:00 μ.μ. - 9:30 μ.μ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Οργάνωση: Κέντρο Λόγου και Τέχνης «Διέξοδος»
Μουσείο - Πινακοθήκη

Κυριακή 3 Απριλίου

7:30 μ.μ. Εγκαίνια Έκθεσης Χαρακτικής του Μιχάλη Κότσαρη
Διάρκεια Έκθεσης: 3 έως 17 Απριλίου 2011
Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο

8:00 μ.μ. Οι μαθητές του 6ου Γυμνασίου Χαλανδρίου
παρουσιάζουν το θεατρικό έργο του Βασίλη Ρώτα:
«Να ζει το Μεσολόγγι» υπό την καθοδήγηση
της Καθηγήτριας κ. Ελένης Κατσούλη.
Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο

Δευτέρα 4 Απριλίου

8.00 μ.μ. Εγκαίνια Ομαδικής Έκθεσης Φωτογραφίας
«ΦΩΤΟγραφίζοντας ΛΕΜΕ για το Μεσολόγγι»
Διάρκεια Έκθεσης: 4 έως 30 Απριλίου 2011
Ημέρες λειτουργίας: Κάθε μέρα
11:00 π.μ. - 1:00 μ.μ. & 6:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο
Οργάνωση: Φωτογραφική Λέσχη Μεσολογγίου

Σάββατο 9 Απριλίου

7:00 μ.μ. Εγκαίνια Έκθεσης
«Το Μεσολόγγι μέσα από την Τέχνη – Διαδρομή Ζ΄»
Διάρκεια Έκθεσης: 9 Απριλίου έως 30 Μαΐου 2011
Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης Αιτωλοακαρνανίας
Χρήστου και Σοφίας Μοσχανδρέου
Οργάνωση: Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης Αιτωλοακαρνανίας
Χρήστου και Σοφίας Μοσχανδρέου

8:00 μ.μ. 3η Πανελλήνια Συνάντηση Χορωδιών Ο.Τ.Ε.
Συμμετέχουν οι χορωδίες του Ο.Τ.Ε. Αθηνών, της Λέ-
σχης Ο.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού Κέντρου
Ο.Τ.Ε. Ιωαννίνων και του Πολιτιστικού Κέντρου Ο.Τ.Ε.
Κέρκυρας. Φιλικά συμμετέχουν οι χορωδίες της Άρτας
«Νικόλαος Σκουφάς» και η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου.
Αμφιθέατρο πρώην Νομαρχιακής ΑυτοδιοίκησηςΑιτωλοακαρνανίας
Οργάνωση: Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων
Περιφέρειας ΟΤΕ Μεσολογγίου


Κυριακή 10 Απριλίου

11:30 π.μ. «Το διαχρονικό μήνυμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων»
Ομιλητές:
• Αντώνης Μακρυδημήτρης, Καθηγητής Διοικητικής
Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Βασίλης Καραποστόλης, Καθηγητής Πολιτισμού και
Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Θα βραβευθούν οι μαθητές που πρώτευσαν στο δια-
γωνισμό πραγματείας με θέμα: «Το διαχρονικό μήνυμα
των Ελεύθερων Πολιορκημένων», που προκήρυξαν τα
εκπαιδευτήρια Γείτονα για τους μαθητές Λυκείου του
Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
- Θα παρουσιασθεί το Λεύκωμα με τις καλύτερες πραγ-
ματείες των μαθητών.
Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο
Οργάνωση: Εκπαιδευτήρια Γείτονα

8:00 μ.μ. Ανακήρυξη του Μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη
σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογ-
γίου και απονομή του Χρυσού Μεταλλίου της πόλεως.
Θα ακολουθήσει συναυλία.
Αμφιθέατρο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Αιτωλοακαρνανίας


Δευτέρα 11 Απριλίου

7:30 μ.μ. Δημοτική Κοινότητα Κατοχής
Ομιλία από τον κ. Πέτρο Μπερερή, ε. τ. Μέλος του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου - Δρ Φιλοσοφίας με θέμα:
«Η Παραχελωίτιδα στον Αγώνα της Παλιγγενεσίας»
Αίθουσα εκδηλώσεων
Κοινοτικού Καταστήματος Κατοχής
Οργάνωση: Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε συνεργασία
με την Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία

Τετάρτη 13 Απριλίου

8:00 μ.μ. Η Έξοδος μέσα από την έβδομη τέχνη.
Ο εορτασμός της Εξόδου στο διάβα του χρόνου μέσα
από το αρχείο της τηλεόρασης της ΕΡΤ.
Προβολή της βραβευμένης κινηματογραφικής ταινίας:
«Έξοδος» (1999) του σκηνοθέτη Αλέξανδρου Αριστό-
πουλου.
Θα παραστεί και θα μιλήσει ο σκηνοθέτης.
Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο
Οργάνωση: Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε συνεργασία
με την Κινηματογραφική Λέσχη Μεσολογγίου

Πέμπτη 14 Απριλίου

Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος 2011
(Γύρος Αρχαιοτήτων)
5:00 μ.μ. Τερματισμός στο Λιμάνι Μεσολογγίου.
Την επόμενη ημέρα εκκίνηση από το Λιμάνι για τους
Δελφούς.
Οργάνωση: Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας


Παρασκευή 15 Απριλίου

• Γενικός σημαιοστολισμός της Ιεράς Πόλεως
• Εορταστικές εκδηλώσεις σε Τ.Ε.Ι., Λύκεια, Γυ-
μνάσια και Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Ιεράς Πό-
λεως Μεσολογγίου.

11:00 π.μ. • Κατάθεση στεφάνων στον Τύμβο των Ηρώων
από σπουδαστές και μαθητές.

7:00 μ.μ. • Επιμνημόσυνη δέηση στον Κήπο των Ηρώων.
• Κατάθεση στεφάνων από τις Τοπικές Αρχές, Συλ-
λόγους, Οργανώσεις και Φορείς Δήμου Ιεράς Πό-
λεως Μεσολογγίου.
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ
ΣΤΟΥΣ ΕΛΒΕΤΟΥΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

8:00 μ.μ. • Η Ιερά Πόλις του Μεσολογγίου τιμά την 185η
επέτειο του ηρωικού θανάτου του Ελβετού Φι-
λέλληνα Ιωάννη – Ιακώβου Μάγερ.
• Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Με-
σολογγίου κ. Παναγιώτη Α. Κατσούλη.
• Χαιρετισμός από τον Πρέσβη της Ελβετίας στην
Ελλάδα κ. Lorenzo Amberg.
• Χαιρετισμός από το Δήμαρχο του Schofflisdorf
κ. Aldis Buchegger.
• Χαιρετισμός από τον εκπρόσωπο της ΕΣΗΕΑ.

8:30 μ.μ. Ανακήρυξη του Επίτιμου Προέδρου της ΕΔΕΚ
Δρα Βάσου Λυσσαρίδη σε Επίτιμο Δημότη του
Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και απονομή
του Χρυσού Μεταλλίου της πόλεως.
• Ομιλία από τον Επίτιμο Πρόεδρο της ΕΔΕΚ Δρα
Βάσο Λυσσαρίδη με θέμα: «Παγκοσμιοποίηση και
Περιφερειακά προβλήματα - Κυπριακό».

9:15 μ.μ. Τελική πρόβα της αναπαράστασης της ανατίναξης
του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη.
Συμμετέχει η χορωδία του Πνευματικού Κέντρου
του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου υπό τη δι-
εύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή
κ. Σπύρου Χολέβα.
Κήπος Ηρώων


Σάββατο 16 Απριλίου

10:00-11:00 π.μ. • Υποδοχή Εκπροσώπων Ξένων Κρατών και
Εκπροσώπου της Κυβέρνησης.
11:15 π.μ. • Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Φιλελλήνων
στον Κήπο των Ηρώων.
• Κατάθεση στεφάνων από τον Εκπρόσωπο της
Κυβέρνησης, τους Εκπροσώπους Ξένων Κρατών,
τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον Ανώτερο
Διοικητή Φρουράς του 2/39 Συντάγματος Ευζώ-
νων και το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
Τιμώμενη χώρα η Ελβετία.
12:00 μ. • Μεταφορά της Εικόνας της Εξόδου και του
Τιμίου Σταυρού Αγιασμού του Επισκόπου Ιωσήφ
των Ρωγών από το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης στο
Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος.
• Εκκίνηση 29ου Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Θυσίας
Πάτρα - Μεσολόγγι.
12:30 μ.μ. • Επιμνημόσυνη δέηση στον τόπο θανάτου του
Λόρδου Βύρωνος τιμώντας την 187η επέτειο του
θανάτου του.
• Κατάθεση στεφάνων από τον Εκπρόσωπο της
Κυβέρνησης, τον Πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας
στην Ελλάδα, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλά-
δας, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς του 2/39
Συντάγματος Ευζώνων και το Δήμαρχο Ιεράς Πό-
λεως Μεσολογγίου.
12:45 μ.μ. • Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Ελβετού
φιλέλληνα Ιωάννη-Ιακώβου Μάγερ τιμώντας την
185η επέτειο του ηρωικού θανάτου του.
• Κατάθεση στεφάνων από τον Εκπρόσωπο της
Κυβέρνησης, τον Πρέσβη της Ελβετίας στην Ελ-
λάδα, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον
Ανώτερο Διοικητή Φρουράς του 2/39 Συντάγμα-
τος Ευζώνων, το Δήμαρχο του Schofflisdorf και το
Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
1:00 μ.μ. • Ομιλία από την Επίτιμη Διδάκτορα της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών και Συγγραφέα κ. Ακακία Κορδόση με
θέμα: «Οι γυναίκες που κλήθηκαν να πεθάνουν
σαν άντρες»
Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο
Οργάνωση: Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών
Πολιορκιών και Εξόδου του Μεσολογγίου.
1:45 μ.μ. • Γεύμα στους Εκπροσώπους Ξένων Κρατών από
το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
4:30 μ.μ • Εκκίνηση του 65ου Δρόμου Θυσίας από το
ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Συμεών.
6:30 μ.μ. • Απονομή επάθλων στους νικητές του 29ου
Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Θυσίας Πάτρα - Μεσολόγγι.
Αίθουσα Τελετών Μουσείου Ιστορίας και Τέχνης
7:00 μ.μ. • Μέγας Εσπερινός στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό
του Αγίου Σπυρίδωνος, στον οποίο θα χοροστα-
τήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας
και Ακαρνανίας κ. κ. Κοσμάς.
7:30 μ.μ. • Πέρας προσέλευσης Επισήμων.
8:00 μ.μ. • Εκκίνηση πομπής από το Μητροπολιτικό Ιερό
Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετάβαση στον
Κήπο των Ηρώων.
• Δέηση και κατάθεση στεφάνων από την Ελλη-
νική Κυβέρνηση, τη Βουλή των Ελλήνων, την Πρε-
σβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα ως τιμώμενη
χώρα των Φιλελλήνων, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα
Σώματα Ασφαλείας, την Ακαδημία Αθηνών, Εκ-
πρόσωπο Α.Ε.Ι., το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, τον Περι-
φερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, την ΤΕΔΚ Νομού
Αιτωλοακαρνανίας και το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου.
• Πανηγυρικός από το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου κ. Παναγιώτη Α. Κατσούλη.
• Αναπαράσταση της ανατίναξης του Δημογέροντα
Χρήστου Καψάλη.
Συμμετέχει η χορωδία του Πνευματικού Κέντρου
του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, υπό τη
διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή κ. Σπύ-
ρου Χολέβα.
10:30 μ.μ. • Δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς
Μεσολογγίου από τον Ανώτερο Διοικητή Φρου-
ράς 2/39 Συντάγματος Ευζώνων.
(Ιδιαίτερη Πρόσκληση)
Κυριακή 17 Απριλίου
6:30 π.μ. • Εωθινό, κανονιοβολισμοί και κωδωνοκρουσίες
των εκκλησιών της Ιεράς Πόλεως.
7:00 π.μ. • Θεία Λειτουργίαστο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό
του Αγίου Σπυρίδωνος.
10:00 π.μ. • Άφιξη και υποδοχή του Προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια στην αίθουσα
τελετών του Μουσείου Ιστορίας και Τέχνης.
10:45 π.μ. • Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του
Αγίου Σπυρίδωνος στην οποία θα χοροστατήσει ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρ-
νανίας κ.κ. Κοσμάς.
11:00 π.μ. • Εκκίνηση πομπής από το Μητροπολιτικό Ιερό
Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετάβαση στον
Κήπο των Ηρώων.
• Τρισάγιο στους Αθάνατους Νεκρούς.
• Κατάθεση στεφάνου στον Τύμβο των Ηρώων
από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.
Κάρολο Παπούλια.
• Πανηγυρικός από τον Εκπρόσωπο της Ελληνικής
Κυβέρνησης.
• Το μοιρολόι «Να ζει το Μεσολόγγι», από τη
Σοπράνο Ιωάννα Εμμανουήλ - Αποστολάκου,
Πτυχιούχο Μονωδίας και μέλος της χορωδίας του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου.
Συμμετέχει η Χορωδία υπό τη διεύθυνση του
Καλλιτεχνικού Διευθυντή κ. Σπύρου Χολέβα.
• Βράβευση των νικητών του 65ου Δρόμου Θυσίας.
2:00 μ.μ. • Επίσημο γεύμα από το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου. (Ιδιαίτερη Πρόσκληση)
6:30 μ.μ. • Επιστροφή της Εικόνας της Εξόδου με πομπή
από τον Κήπο των Ηρώων στην αίθουσα τελετών
του Μουσείου Ιστορίας και Τέχνης.
• Υποστολή της Σημαίας στην κεντρική πλατεία
Μάρκου Μπότσαρη.

Το διαχρονικό μήνυμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων

Τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα διοργανώνουν υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου την Κυριακή, 10 Απριλίου 2011, ώρα 11:30 π.μ., στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, πνευματική εκδήλωση με θέμα:

Το διαχρονικό μήνυμα
των Ελεύθερων Πολιορκημένων

Θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι Καθηγητές Πανεπιστημίου Αθηνών Αντώνης Μακρυδημήτρης και Βασίλης Καραποστόλης, που ανήκουν στα πιο εκλεκτά μέλη της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Κοινότητας και της ελληνικής διανόησης, με εξαιρετικό, πέραν του αυστηρώς επιστημονικού, συγγραφικό έργο.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι πρωτεύσαντες και οι διακριθέντες μαθητές στο Διαγωνισμό Πραγματείας, που διοργάνωσαν, με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα στα Λύκεια του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με θέμα «Το διαχρονικό μήνυμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων». Ο Διαγωνισμός Πραγματείας έγινε στο πλαίσιο του πανελλαδικού προγράμματος των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα «Νέοι και Ιστορία – Οι μαθητές Λυκείου γράφουν για τους ιστορικούς τους τόπους». Επίσης, θα παρουσιαστεί ο τόμος με τις δεκαέξι πραγματείες των μαθητών που διακρίθηκαν στο Διαγωνισμό.

Α. Βραβευθέντες (με σειρά επιτυχίας)
 1. Τριανταφύλλου Παύλος (2.000 ευρώ)
 2. Γκανιάτσος Γιάννης & Αλεξανδρής Σταύρος (1.500 ευρώ)
 3. Κάππα Παρασκευή & Γιαγή Ελευθερία (1.200 ευρώ)
 4. Πετροπούλου Ζωή (700 ευρώ)
 5. Νούλα Μαρία – Ρόμπολας Ιωάννης (600 ευρώ)

Β. Διακριθέντες (με αλφαβητική σειρά)
 1. Γκούβας Γεράσιμος
 2. Κατσάμπαλος Ηλίας
 3. Κονδραλής Θεοφάνης
 4. Λύρου Λαμπρινή & Λύτρα Ευαγγελία & Νίτσα Ευαγγελία
 5. Πασπαλιάρης Χρήστος
 6. Σαρτζής Γιώργος
 7. Σκληρού Έφη
 8. Στρωματιά Καλλιόπη
 9. Τσιγγερίδης Ευθύμιος
 10. Τσώτα Μαρία

Μαζί με τα συγχαρητήριά μας στους πρωτεύσαντες και διακριθέντες αλλά και σε όλους όσοι συμμετείχαν στο Διαγωνισμό, με δεδομένο πως στους πνευματικούς αγώνες είμαστε όλοι νικητές, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο Διευθυντή του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, στους Λυκειάρχες και στους Φιλολόγους των Λυκείων του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του Διαγωνισμού.

«Σχεδιάζω το μέλλον μου! Επιλέγω κατεύθυνση, επιλέγω σπουδές»Το Kέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Αγρίνιου σε συνεργασία με την Ένωση φροντιστών Β΄βάθμιας εκπαίδευσης Αγρινίου σας προσκαλεί στην ανοιχτή εκδήλωση με θέμα:

«Σχεδιάζω το μέλλον μου! Επιλέγω κατεύθυνση, επιλέγω σπουδές»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 9 Απριλίου 2011, στις 18:30, στην Αίθουσα Εμπορικού Επιμελητήριου Αγρινίου, (Παπαστράτου 53 και Σμύρνης, άνωθεν Goody's).

Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, γονείς μαθητών και εκπαιδευτικούς της Β’βάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών τους.

Περιλαμβάνει 2ωρο σεμινάριο με τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός και εκπαιδευτικές επιλογές
 • Επιλογή κατεύθυνσης - μαθημάτων γενικής παιδείας - επιστημονικών πεδίων
 • Πανελλήνιες εξετάσεις και συμπλήρωση μηχανογραφικού
 • Οι αλλαγές στο μηχανογραφικό του 2011
 • ΑΕΙ - ΤΕΙ: σχολές του κάθε επιστημονικού πεδίου
 • Επαγγέλματα και σχολές με θετικές προοπτικές
 • Απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας
 • Εισηγήσεις επαγγελματιών - αποφοίτων δημοφιλών σχολών

Εισηγητές
1. Νέλλη Παρμάκη, Φιλόλογος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
2. Καλλιόπη Σωτηράκη, Ψυχολόγος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
3. Δώρα Αναγνωστοπούλου, Φιλόλογος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Είσοδος Ελεύθερη.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2641 30 15 30 και 694 54 34 5 34

ΜΕ ΤΙΜΗ

Νέλλη Παρμάκη
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ἀρχιεπ.  Δαμασκηνοῦ  10,
302 00  Ἱ. Π.  Μεσολογγίου

 Τηλ. 26310. 22 421 / 22 322,

 Fax.  26310. 28 701

======= ▫ ========

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου, τῇ 31 Μαρτίου 2011
  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι ΣΑνακοινώνεται προς τον Ιερόν Κλήρον και τους ευσεβείς χριστιανούς ότι:

1ον)  Το Πειραματικό Μουσικό Σχολείο Αγρινίου και το «Ενόργανον Μέλος» των καθηγητών διοργανώνουν μουσική Συναυλία, την Κυριακή 3 Απριλίου και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου. Η συναυλία πραγματοποιείται από τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Παιδιών «Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης», του οποίου Πρόεδρος είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. ΚΟΣΜΑΣ.

2ον) Την Δευτέρα 4 Απριλίου και  ώρα  18:30’ το απόγευμα στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί η τελευταία – για την εφετεινή χρονιά – συνάντηση της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως.
Ομιλητής θα είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Η οικογένεια ως εργαστήριο αγιότητας».


       Εκ  της  Ιεράς  Μητροπόλεως