GAIA

GAIA

Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ Ο Κ. ΡΟΚΟΣ


ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ, Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜ/ΤΟΣ Τ.Ε.Ε. ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ «ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ» ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Το επάγγελμα του Μηχανικού οιασδήποτε ειδικότητας (αρχιτέκτονας,  πολιτικός,  ηλεκτρολόγος,
Κάθε Μηχανικός έχοντας την απαραίτητη επιστημονική επάρκεια, άρα και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, μπορεί να ασκήσει αυτά ανεμπόδιστα και χωρίς όρους οπουδήποτε στην χώρα. Το αυτό ισχύει και για οποιοδήποτε Μηχανικό προερχόμενο από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με σαφήνεια λοιπόν και προς απομάκρυνση της (ύποπτης;) σύγχυσης που καλλιεργείται στην κοινή γνώμη, πρέπει να γίνει γνωστό ότι, το επάγγελμα του μηχανικού δεν αποτελεί «κλειστό επάγγελμα».
Ως προς τις ελάχιστες αμοιβές οι οποίες ισχύουν για μεγάλο μέρος των εργασιών του Μηχανικού (όχι για όλες), είναι επίσης σαφές ότι αυτές δεν σηματοδοτούν με κανένα τρόπο ύπαρξη «κλειστού» επαγγέλματος.
Η επιχειρούμενη κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής στις εργασίες του Μηχανικού (μελέτες-επιβλέψεις), προσδοκά μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας, στην μείωση του κόστους αυτών. Πρόκειται για εντελώς λανθασμένη λογική, στην οποία το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι αντίθετο, προειδοποιώντας για το μόνο αποτέλεσμα που αυτή θα επιφέρει, δηλαδή την υποβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου έργου.
Η προσδοκώμενη επίτευξη μείωσης του κόστους μέσω της κατάργησης των ελαχίστων αμοιβών (αύξηση ανταγωνιστικότητας), αποτελεί ουτοπία, καθώς:
I.  Η μελέτη-επίβλεψη ενός έργου αποτελεί το 5%-7% του κόστους του έργου και μέσω του μέτρου προσδοκάται  (το  ανώτερο),   μείωση  20%   επί   των   αμοιβών   Μελέτης-Επίβλεψης.   Δηλαδή πρόκειται στην καλύτερη περίπτωση για μείωση κατά 1% του ολικού κόστους του έργου.
II.  Η προσδοκώμενη (έστω και μικρή) μείωση δεν είναι δυνατόν να υπάρξει, καθώς ως γνωστόν ο ανταγωνισμός ήδη λαμβάνει χώρα με την μορφή εκπτώσεων επί της ελάχιστης αμοιβής.
III.  Η απουσία της ελάχιστης αμοιβής θα δημιουργήσει περιβάλλον ανταγωνιστικότητας, χωρίς κανέναν   έστω   και   ενδεικτικό   κανόνα,   με   άμεσο   αποτέλεσμα   να   υπάρξει   αναπόφευκτη υποβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου έργου.
IV.  Σήμερα η ύπαρξη της ελάχιστης αμοιβής αποτελεί χρήσιμο βοήθημα και για τον εργοδότη, καθώς μεγάλη ή αναιτιολόγητη έκπτωση επί αυτής, προειδοποιεί για ενδεχόμενη κακή ποιότητα του παραγόμενου έργου και προφυλάσσει από επισφαλείς συμφωνίες.
V.    Τέλος   πρέπει   να   σημειωθεί   ότι   «ελάχιστες   αμοιβές»   είτε   υπολογιζόμενες   επί   του προϋπολογισμού  του έργου,   είτε με άλλο  αλγόριθμο,   εφαρμόζονται  σε  πολλές χώρες  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα σε αυτές και η Γερμανία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ            ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τηλ.: 210.33,13.581-3 ΦΑΞ: 210.32.22.504
Νέα Διεύθυνση: Νίκης 4,1Ο2 48 Αθήνα
Αθήνα, 22  Δεκεμβρίου 2Ο1Ο Αρ. Πρωτ.:   3 6 /36
Προς:    τους Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου Μέγαρο Βουλής 100 21 Αθήνα
Θέμα:    Θεσμικό πλαίσιο άσκησης του
επαγγέλματος του Μηχανικού - Κώδικας Αμοιβών
-Αξιότιμε κύριε Βουλευτά,
Εν όψει της κατάθεσης του σχεδίου Νόμου από το Υπουργείο Οικονομικών για τα λεγόμενα «κλειστά επαγγέλματα» στις αρχές του 2011, σας αποστέλλουμε συνημμένα τη Μελέτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού, τον κώδικα αμοιβών και την υπάρχουσα κατάσταση στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Από τη Μελέτη μας αλλά και από τα συμπεράσματα της Διεθνούς Συνάντησης που διοργανώσαμε στην Αθήνα, τα οποία και σας επισυνάπτουμε, τεκμαίρεται ότι η διατήρηση του Κώδικα Αμοιβών των μηχανικών αποτελεί αναγκαιότητα ύψιστης σημασίας τόσο για την εξασφάλιση της ποιότητας των κατασκευών στη Χώρα μας όσο και για την προάσπιση του υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και του Δημοσίου συμφέροντος.
Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο αποδέχεται την ύπαρξη των ελάχιστων αμοιβών μηχανικών και δικηγόρων. Εννέα στις δέκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μηχανισμό καθορισμού τους. Σε μια από τις τέσσερις είναι δεσμευτικός- στις υπόλοιπες, το πλέγμα προδιαγραφών, κανονισμών και ελέγχων που είναι υποχρεωτικά, οδηγούν εν γένει σε πολύ υψηλότερες αμοιβές.
Δεν υπάρχει καμιά πρόσφατη μελέτη σε σχέση με τις επιπτώσεις του «ανοίγματος» του επαγγέλματος του μηχανικού. Η Κυβέρνηση επικαλείται μελέτη - ανακοίνωση του ΙΟΒΕ, το γενικό πόρισμα της οποίας περιέλαβε και στο τελευταίο αναθεωρημένο μνημόνιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται σε πρόσφατη επιστολή του ΙΟΒΕ στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η μελέτη δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τις επιπτώσεις από το επάγγελμα του μηχανικού.
Η μείωση της αμοιβής των μηχανικών θα οδηγήσει αναγκαστικά στη μείωση του χρόνου που διατίθεται για τη μελέτη ενός έργου. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει, για λόγους ασφαλείας, σε υπερδιαστασιολόγηση των κατασκευών με άμεση επίπτωση την αύξηση του κόστους.
Η παντελής έλλειψη διαβάθμισης των μηχανικών στα ιδιωτικά έργα, η ανυπαρξία επιστημονικής στελέχωσης των κατασκευαστικών εταιρειών, η ανυπαρξία μηχανισμού πιστοποίησης ή ελέγχου της επάρκειας γνώσης των υπολοίπων συντελεστών παραγωγής ενός έργου, πλην των μηχανικών, το ανύπαρκτο μητρώο συντελεστών κατασκευής ιδιωτικών έργων, οι αρχαίες ή ανύπαρκτες προδιαγραφές μελετών, εγκαταστάσεων και υλικών και οι αναξιόπιστοι μηχανισμοί ελέγχου δίνουν την πλήρη εικόνα και δείχνουν ότι οι προτεραιότητες για τις αναγκαίες τομές φέρουν πολύ χαμηλά το ζήτημα των αμοιβών.
Η κατάργηση του κώδικα αμοιβών θα οδηγήσει τους μηχανικούς σε έναν ανελέητο αθέμιτο ανταγωνισμό με θύματα τους ίδιους (τα ποσοστά ανεργίας θα εκτιναχθούν), την ποιότητα των έργων, το κράτος που θα βλέπει τα καλύτερα επιστημονικά μυαλά να μεταναστεύουν και τα πιο οργανωμένα σχήματα να κλείνουν- πολύ περισσότερο σε μια περίοδο όπου Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, βιομηχανική και
κατασκευαστική δραστηριότητα αγγίζουν τα όρια της ανυπαρξίας.

Το ίδιο το Κράτος με αυτήν τη ρύθμιση οδηγεί ευθέως στην απώλεια πόρων, φόρων και εισφορών για τα Ταμεία, στη φοροδιαφυγή και στην εισφοροδιαφυγή.
Για άλλη μια φορά καθίσταται φανερό ότι, όταν εξαγγέλλεται μια πολιτική που:
     δεν είναι βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα και ανάγκες αλλά σε ιδεοληψίες και
     δεν έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η υλοποίηση της,
τότε δεν αντέχει σε μια απλή κριτική και τα αποτελέσματα της είναι αντίθετα από τις επιδιώξεις.
Σε περίπτωση που επιβληθεί αυτή η πολιτική, τότε η κοινή λογική και ο χρόνος θα δώσουν την απάντηση στο ερώτημα «ποιόν εξυπηρετεί», καθώς τόσο το Κράτος όσο και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών χάνουν. Οι μηχανικοί, πάντως, ξέρουν ότι χάνουν μια μάχη σε έναν πόλεμο για την ανάπτυξη της Χώρας και για το δημόσιο συμφέρον που αφορά την υγεία, το περιβάλλον, την ποιότητα και ειδικότερα την ασφάλεια και το κόστος των κατασκευών. Ο στόχος της ανάπτυξης στην Ελλάδα, με τις γεωγραφικές και σεισμολογικές ιδιομορφίες της, δεν μπορεί να επιτευχθεί από την εισβολή των πολυεθνικών εταιρειών στο χώρο των υπηρεσιών και ως προσωπικό ένα φθηνό, ταπεινωμένο και εξαθλιωμένο επιστημονικό δυναμικό.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εκφράζει την αγωνία του για το μέλλον του επαγγέλμαΐος του μηχανικού και της κατασκευής, της ανάπτυξης και του δημόσιου συμφέροντος και σας ζητά να είστε σύμμαχος του στον αγώνα του.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη σας.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Σπίρτζης

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΙ ΜΠΑΛΑ ΠΑΙΖΕΙΣ

 Το
Σάββατο 5 Φεβρουαρίου στις 7 το βράδυ στην πολιτιστική λέσχη VENCEREMOS Μπαϊμπά 26 και Πανοπούλου (στον Πεζόδρομο) ο συγγραφέας του βιβλίου Διονύσης Ελευθεράτος και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Νίκος Μαλλιαρης θα μιλήσουν με θέμα: «Γιατί η εξουσία παίζει μονότερμα τον αθλητισμό, αλλά καμιά φορά τρώει γκολ στην κόντρα».
Να σημειώσουμε εδώ ότι στο βιβλίο του «Εξουσία, τι μπάλα παίζεις;», ο Διονύσης Ελευθεράτος περιγράφει όσα συμβαίνουν - σε Ελλάδα και εξωτερικό- στα σημεία συνάντησης δυο δημοφιλέστατων αθλημάτων, του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, με άλλα «παιχνίδια». Παιχνίδια εξουσίας. Παιχνίδια υπολογισμών και σκοπιμοτήτων, στα οποία πρωταγωνιστούν πρόεδροι χωρών, πρωθυπουργοί, υπουργοί, «υψηλόβαθμοι» πολιτικοί, αλλά και δημοτικοί άρχοντες, στρατιωτικοί, εκκλησιαστικοί ηγέτες - με πρώτο και ... ιερότερο το Βατικανό!

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Αναφορά κατέθεσε η Βουλευτής Αιτ/νιας Σοφία Γιαννακά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Χρήστο Παπουτσή, σχετικά με την θέσπιση χρονικής περιόδου επιτρεπόμενης αλιείας στο Δήμο Αμφιλοχίας. Η Βουλευτής κατέθεσε τη σχετική αναφορά, με αφορμή επιστολή που απέστειλε ο Δήμος Αμφιλοχίας προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με την αναφορά η κυρία Γιαννακά ζητά να οριοθετηθεί και να καθοριστεί τοπικά η ζώνη της αλιείας στην περιοχή κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου-Ιανουαρίου και Απριλίου-Ιουνίου. Το θέμα έχει προκύψει ύστερα από πληθώρα περιστατικών, που σχετίζονται με τη νομιμότητα ή μη  «περί αλιείας» στην περιοχή λόγω της ιδιομορφίας που αφορά την οριοθέτηση της χαρακτηριζόμενης θαλάσσιας έκτασης του λιμένα Αμφιλοχίας.
Το εν λόγω αίτημα, όπως επισημαίνει η Βουλευτής στην αναφορά της, είναι δίκαιο εφόσον  δεν αντιτίθεται κατ΄ ουσία στη νομοθεσία. Επίσης σημειώνει ότι δεν προκαλεί απολύτως κανένα πρόβλημα στη λειτουργία του λιμένα, ούτε στους πλόες και αποτελεί βοήθημα για την διατήρηση της βιωσιμότητας του επαγγελματία αλιέα στην περιοχή.
Επιπλέον, η κυρία Γιαννακά τονίζει, ότι η αλιεία της γαρίδας (γάμπαρη) αποτελεί για πάνω από 100 χρόνια αναπόσπαστο μέρος της παράδοσης αλλά και της τοπικής οικονομίας. Σημειώνει μάλιστα, ότι σε αυτή τη κρίσιμη οικονομική συγκυρία θα πρέπει να δοθούν κίνητρα αντί να δημιουργούνται εμπόδια στα λίγα άτομα που απέμειναν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με την αλιεία, σε συνάρτηση πάντα και σεβασμό στο περιβάλλον και την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει στις επιχειρήσεις – μέλη του την προδημοσίευση του Οδηγού Εφαρμογής για την Πράξη ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ που εμπίπτει στο πεδίο των Κρατικών Ενισχύσεων του Τομέα Τουρισμού μέσω ΕΣΠΑ.
Η Πράξη ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, σχεδιάστηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων (ΕΥΣΔΕΔ) του Τομέα Τουρισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, με συνολικό προϋπολογισμό € 20.000.000 και χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ II).
Μέσω της Πράξης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν πριν από την 01.01.2010, σε όλη τη Χώρα και οι οποίες δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην παροχή υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού και ειδικότερα στα ακόλουθα πεδία:
Ø     Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
Ø     Πολιτιστικός Τουρισμός
Ø     Θαλάσσιος Τουρισμός
Ø     Τουρισμός Υπαίθρου
Ø     Γαστρονομικός Τουρισμός
Ø     Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τον Οδηγό Εφαρμογής είναι οι ακόλουθες: α) πλωτές μεταφορές, β) καταλύματα, γ) υπηρεσίες εστίασης, δ) δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης, ε) δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων, οργανωμένων ταξιδιών και στ) υπηρεσίες εκμίσθωσης εξοπλισμού θαλασσίων σπορ κ.λπ.

Κύριοι στόχοι της Πράξης ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ είναι:
·               Η ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
·               Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις μορφές μαζικού τουρισμού.
·               Η διασύνδεση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων με την τοπική παραγωγή και προϊόντα.
·               Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

Οι προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) που δύνανται να χρηματοδοτηθούν, αφορούν στην προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού για την άσκηση της εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας, στη διαμόρφωση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων άμεσα συνδεδεμένων με την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας, στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση ενεργειών προβολής και προώθησης των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων και, τέλος, στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε €15.000 – €400.000, ενώ η Δημόσια Χρηματοδότηση θα αποτελεί ποσοστό 40% του σχεδίου, με ειδική προσαύξηση επιπλέον 5% στις περιπτώσεις των μικρών νησιών (με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων). Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν προβλέπεται να τονώσουν τη δραστηριότητα των επιχειρηματιών που αναπτύσσουν εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες και να βελτιώσουν το ποιοτικό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία, που αποτελούν το επίσημο κείμενο της διαβούλευσης για το περιεχόμενο του προγράμματος, έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.visitgreece.gr, www.yppo.gr, www.espa.gr, www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr και www.etakcci.gr.
Σημειώνεται, τέλος, ότι η επίσημη Προκήρυξη της Πράξης αναμένεται εντός του Φεβρουαρίου, μετά την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και την οριστικοποίηση των τελικών κειμένων του Οδηγού, ενώ μέσα στο α’ εξάμηνο του 2011 προγραμματίζεται και η Προκήρυξη της συμπληρωματικής Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός για νέες επιχειρήσεις», με εθνική εμβέλεια, προϋπολογισμού επιπλέον € 8.000.000.
Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στη τηλέφωνο 26410 74500.


                                                                                                                                  ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ